Ignalinos mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-21

Rinkimų rezultatas - meru išrinktas Laimutis RAGAIŠIS

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Laimutis RAGAIŠIS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2087 1528 3615 50,72 50,27
Justas RASIKAS Lietuvos socialdemokratų partija 2001 1512 3513 49,28 48,85
 
Iš viso
4088 3040 7128 100,00 99,12

Ignalinos regionas yra šiaurės rytų Lietuvoje ir apima ne tik Ignalinos miestą, bet ir keletą aplinkinių savivaldybių. Regionas yra žinomas dėl savo gamtos grožio, nes rajonne daugybė ežerų, miškų ir upių, kurie pritraukia lankytojus lauko veiklai, pavyzdžiui, žygiams pėsčiomis, žvejybai ar medžioklei. 

Regione taip pat gausu kultūros paveldo, kuriame yra keletas istorinių vietų ir muziejų, kuriuose pristatoma vietovės istorija ir tradicijos. Šiandien regione vyksta perėjimas prie tvaresnių energijos gamybos formų, tokių kaip vėjo ir saulės energija. 

Kaip ir visose savivaldybėse, Ignalinos rajono savivaldybės rinkimai vyks kovo 5 d.

Ignalinos rajono mero rinkimai 2023

 Ką žadėjo Ignalinos meras Justas Rasikas 2019?

Įsipareigoju:

 • Testi pradėtus ir jau vykdomus darbus gyventojų gerovei užtikrinti.Skatinti seniūnijas būti arčiau žmogaus, nepalikti be priežiūros vienišų, sergančių, neigalių asmenų;Užtikrinti skaidrų, racionalu bei teisingą rajono valdymą.
 • Užtikrinti lygias galimybes visiems rajono gyventojams įsidarbinti, uždirbti ir sickti karjeros, nepriklausomai nuo jo politinių pažiūrų ar atstovaujamos politinės partijos. Atsižvelgti į rajono gyventojų, bendruomenių,nevyriausybinių organizacijų poreikius ir pasiülymus.
 • Sudaryti patrauklią aplinką investicijoms kuriančioms gydymo istaigas..

Mano veiklos prioritetai -

 • Didinti gyventoju galimybes pasiekti sveikatos bei Sudaryti galimybes visiems rajono vaikams lanktyti darželius ir didinti užimtumą.
 • Aktyviai bendradarbiauti su jaunimu, išsiaiškinant jų poreikius ir sudarant galimybes po studijų sugrižti į gimtajį kraštą.
 • Skatinti ES paramos panaudojimą, kuriant smulkų ir vidutinį verslą Ignalinos rajone. Didinti Ignalinos rajono žinomuma, organizuojant respublikinius kultūros, sporto ir kitus renginius, pritraukiant Lietuvos bei užsienio turistus.
 • LSDP tikslas -teisinga ir auganti visa Lietuva. Mano tikslas - teisingas ir augantis visas Ignalinos rajonas.

Kandidatai į Ignalinos rajono merus 2023

Kandidatė į Ignalinos rajono savivaldybės mero postą Lina Gladkauskienė

1998-2021 m.Naujojo Daugėliškio daugiafunkcis centro pradinių klasių mokytoja. Nuo 2021 m. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

L.Gladkauskienės rinkiminė programa į Ignalino raj. sav. merus 2023 -

 • Jaunimo veiklos stiprinimas.
 • Aktyvus bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis bei tęstinis jųveiklų finansavimas.
 • Elektroninių paslaugų, gerinančių gyventojų aptarnavimą, diegimas.
 • Efektyvus savivaldybės biudžeto planavimas.
 • Savivaldybės įmonių veiklos optimizavimas pagal modernios vadybos principus. Socialinės srities darbuotojų didinimas seniūnijose.
 • Visose seniūnijose sukurti patogią laisvalaikio infrastruktūrą (gamtiniai-pažintiniai, pasivaikščiojimo takai ir kt.) struktūros rekonstrukcija. Autobusų parko atnaujinimas.
 • Uždarytų rajono švietimo įstaigų pastatų
 • Ignalinos rajono viešų erdvių sutvarkymas pritaikant jas aktyviam poilsiui.
 •  Kelių priežiūros užtikrinimas. natyvius šildymo šaltinius.torinių paslaugų išplėtimas.
 •  Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas seniūnijose. Dviračių takų plėtra rajone.

Kandidatas  į Ignalinos rajono savivaldybės mero postą Ramūnas Kairys

Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmuose dirba kaip teisėjo padėjėjas. 1999-2004 m. Ignalinos rajono apylinkės teismo Hipotekos skyrius vadovo pavaduotojas. 2004-2018 m. Ignalinos rajono apylinkės teisme dirbo teisėjo padėjėju. 

R.Kairio rinkiminė programa į Ignalino raj. sav. merus 2023 -

 • Kad būtų išklausytas, išgirstas ir gyventojo, ir verslininko pasiūlymas, o iškelta problema sprendžiama priimant teisingus, teisėtus ir suinteresuotų pusių lūkesčius atitinkančius sprendimus.
 • Sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais - vietos gyventojų interesai yra pirmiausia.
 • Gabių, kūrybingų ir veiklių žmonių ieškojimas ir išsaugojimas.
 • Savivaldybės tarybos sprendimai pateikiami viešai diskusijai. Sprendimo prièmimo kriterijus turi būti tik vienas - nauda rajonui ir jo gyventojams.
 • Pagarba senatvei, nes sukauptos žinios ir išmintis padeda išvengti klaidų bei suvienija kartas bendram darbui.
 • Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių kompetentinga kontrolė - įstatymų ir teikiamų paslaugų kokybės laikymasis.
 • Savivaldybės darbuotojų vertinimo kriterijai - kompetencija, mandagumas ir atjauta.

Kandidatas  į Ignalinos rajono savivaldybės mero postą Laimutis Ragaišis

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamento Rokiškio skyriaus vedėjas- valstybinis veterinarijos inspektorius. 1997-2000 m. ir 2007-2022 m. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narys. 2016-2019 m. mero pavaduotojas. Turi veterinarijos mokslų magistrą. Ignalinos rajono medžiotojų būrelio "Miškininkas" narys. Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos narys

L.Ragaišio rinkiminė programa į Ignalino raj. sav. merus 2023 -

 • vienysiu bendram komandiniam darbui savivaldybės darbuotojus, savivaldybės tarybos narius, visų institucijų darbuotojus, rajono gyventojus ir kraštiečius;
 • kuriamos darbo vietos, užtikrinamos kokybiškos socialinės ir sveikatos paslaugos, aplinkosaugos darna ir turizmo plétra;
 • įsipareigoju planuoti racionalų savivaldybės biudžetą ir būti atsakingas už jo sklandų vykdymą;
 • sieksiu deramai atstovauti Jūsų ir savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios institucijomis, verslo atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis, išeivija;
 • sieksiu efektyvaus savivaldybės turto ir lėšų naudojimo, darnaus savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų ir savivaldybei pavaldžių ar savivaldybės valdymo sričiai priskirtų organizacijų darbo;
 • sieksiu tinkamo savivaldybės tarybos sprendimų igyvendinimo ir ben- druomenių jtraukimo į vietos reikalų tvarkymą;
 • sieksiu ilgalaikės Ignalinos rajono plètros strategijos sukūrimo;

Kandidatas  į Ignalinos rajono savivaldybės mero postą Imantas Umbražiūnas

Teisininkas, nuo 2000 m. iki 2012 m.  aktyviai dirbęs teisininko, juristo veiklą savivaldybės administracijoje. 2012-2016 m. Vyriausybės atstovo tarnyba Utenoje Vyriausybės atstovas.

Šaulių sąjungos narys, dalyvauja savanoriškose veiklose.

I.Umbražiūno rinkiminė programa į Ignalino raj. sav. merus 2023 -

 • lgnalina - ranka pasiekiama. Nemokamas važiavimas vietinio susisiekimo autobusų maršrutais.
 • Atvirai su visais. Bendruomenių diena kiekvieną mėnesį. Asmeniškai - nuolat. 
 • lgnalina tavyje. Suburta kraštiečių alumnų bendrija. Saviškiai kuria kartu.
 • Pinigų noragas. Dvigubai daugiau lèšų verslui bei žemės ükiui skatinti, viešojo ir privataus sektorių partnerystei plėtoti. Planas į Ateitį. Strateginė plėtra pagal bendruomenes. Svarstysiu visus pasiūlymus. 
 • Visos dienos mokykla. Tèvams mažiau rūpesčio, moksleiviams daugiau užimtumo.
 • Sveikata svarbiausia. Greičiausia kvalifikuota pagalba. Visos galimos paslaugos Ignalinoje.
 • Kultūra ir tradicija. Menam, kur buvom - žinom, kuo būti. Sovietinių stabų neliks.
 • Gyvos viešosios erdvės. Sportui, bendravimui, šventėms.Atvira scena. 
 • Slaptų susitarimų dėl pareigų,konkursų ir pirkimų - nebus.
 • Draugiška skaitmeninė savivalda. 

Kandidatas  į Ignalinos rajono savivaldybės mero postą Justas Rasikas

 2006 m.  baigė Informacijos vadybos, valdymo apskaitos studijas bei įgijo aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, profesinio bakalauro laipsnį.2006–2008 m. dirbo UAB „Tyliaus grafika“ vadybininku. 2008–2011 m. dirbo BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ atsiskaitymų ir kontrolės grupėje vyresniuoju specialistu, vyr. buhalterio pavaduotoju. 2011–2018 m. dirbo VĮ Ignalinos atominės elektrinės pardavimų specialistu, tiesioginių aukcionų vedėju ir elektroninių aukcionų.  Nuo 2014 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys, 2016 m. išrinktas Ignalinos rajono skyriaus pirmininko pavaduotoju, o nuo 2017 m. skyriaus pirmininku bei partijos tarybos nariu. Nuo 2019 m.Ignalinos rajono savivaldybės meras.

J.Rasiko rinkiminė programa į Ignalino raj. sav. merus 2023 -

 • Socialinis teisingumas ir solidarumas, socialinių paslaugų plėtra, rūpestis kiekvienu senjoru, negalią turinčiu žmogumi;
 • Maksimaliai įmanomas sveikatos įstaigų paslaugų jvairovės išlaikymas ir jų kokybės stiprinimas;
 • Kokybiškas vaikų išsilavinimas, saugi mokykla, jaukūs darželiai, plati kultūrinių renginių pasiūla; Toliau rūpinsiuosi investicijų į rajoną pritraukimu. Darbo vietos ir palankios sąlygos verslui - prioritetiniai siekiai, kad rajonas taptų patrauklus mūsų jaunimui ir visiems, norintiems čia gyventi ir dirbti;
 • Jaukios, gražios, patogios aplinkos kūrimas ir palaikymas. Kelių, dviračių irpėsčiujų takų, šaligatvių, kiemų priežiūra, kokybiškas vandens tiekimas, modernus ir taupus apšvietimas, parama bendruomenėms;
 • Kraštas, patrauklus ieškantiems poilsio ir įspūdžių, tylos ir pramogų. Kurortinė teritorija be sunkiasvorio tranzitinio transporto; Aukšta komunalinių paslaugų kokybė rajone bei naujas klientų aptarnavimo padalinys Dūkšte;
 • Nemokamas viešasis transportas; Gyventojų saugumas. Glaudus bendradarbiavimas su pasienio bei policijos atstovais.

Kandidatas  į Ignalinos rajono savivaldybės mero postą Vaidotas Židanavičius

Teisininkas, turi teisės mokslų bakalaurą. 2013-2017 m. Advokatų profesinė bendrija "Morkūnas Legal Bureau“ Administracijos vadovas. Asociacija ,,Vyčiai" valdybos narys.

V.Židanavičius rinkiminė programa į Ignalino raj. sav. merus 2023 -

 • |rodymais gristas valdymas, kuriame nėra 
 • verslo atsiradimą ir motyvuoti jaunus ūkininkus. Taikyti mokesčių lengvatas, nemokamą teisinę informaciją
 • Pritraukti investuotojus ir sukurti daugiau naujų, gerai apmokamų darbo vietų
 • Remti kultūrinę veiklą, jaunimo užimtumą, Skatinti turizmą draugišką gamtai; Stiprinti gamtos apsaugą vietos korupcijai ir biurokratizmui
 • Suvienytos politinės jėgos bendram darbui rajono labui Užtikrintos vienodos galimybės gyventojams įsidarbinti, nepaisant jų politinių pažiūrų, projektus derinti su rajono bendruomenėmis, priimti tik teisingus ir žmogui naudingus sprendimus
 • Išplėsti dviračių takų infrastruktūrą, įrengti gatvių apšvietimą, naudojantį saulės energiją
 •  Savivaldybėje pilnai panaudoti ES lėšas,rengiant ir įgyvendinant rajono gyventojams naudingas idėjas
 • Pastatų sienos ir stogai turi tarnauti energijos gamybai ir taupymui - stogus nuklokime saulės baterijomis
 • Dvigubai sutrumpinti patekimo pas gydytojus laiką, kviesti į rajoną medikus, teikti jiems finansinę paramą ir apgyvendinimą.
 • Gabiems rajono studentams (prioritetas- būsimiems mokytojams, gydytojams) teikti finansinę paramą
 • Atliekų tvarkymo sistemą pagaliau paversti teisinga - rūšiuoti turi būti patogu ir nemokama, mokestis už mišrių atliekų tvarkymą- taikomas pagal faktiškai šalinamą kiekį, o ne būsto plotą, surinktos atliekos - išvežamos laiku ir perdirbamos į tos pačios vertės gaminius

Kandidatas  į Ignalinos rajono savivaldybės mero postą Manfredas Žymantas 

Tris kadencija Ignalinos savivaldybės tarybos narys. Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos pirmininkas. 2015–2018 m. – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktorius. 2012-2023 m.Vilniaus Centro poliklinikos gydytojas. 

M.Žymanto rinkiminė programa į Ignalino raj. sav. merus 2023 -

 • sieksiu, kad rajono gyventojai galėtų konsultuotis valstybinėse ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose be eilés, savivaldybei kompensuojant priemokas.
 • Kurorto statuso visam Ignalinos rajonui. Sumažinti bedarbystę, padėti kuriant gerai apmokamas darbo vietas, nes tik dirbantis ir uždirbantis Žmogus gali būti aktyvus bendruomenės narys.
 • Išlaikyti esamas Ignalinos ligoninės ir poliklinikos teikiamas paslaugas, įdiegti naujas, plėsti reabilitacijos procedūrų apimtis, kviesti naujus gydytojus.
 • Didinti socialinių paslaugų prieinamumą. Didžiausią dėmesj skirsiu vienišiems ar kaime gyvenantiems rajono gyventojams.
 • Suteikti žymiai daugiau savarankiškumo seniūnams ir įstaigų vadovams, reikalaujant asmeninės atsakomybės.Skatinti vietos veiklos grupes ir bendruomenes jų gaunamas lėšas panaudoti ne vien gerbūvio gerinimui, bet ir darbo vietų kūrimui.
 • Remti jaunimo popamokinj užimtumą,lavinant ir kūną ir meninius gebėjimus,siekiant sumažinti alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimą.
 • Remti kultūrinę veiklą tiek profesionalią, tiek mėgėjišką.| visuomeninę veiklą įtraukti kuo daugiau senjorų.
 • Tęsti gerus pradėtus darbus.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: