Tekstai, vaizinė medžiaga yra portalo nuosavybė. Gali priklausyti kitiems autoriams jei taip nurodyta.

 

     Visa informacija saugoma ir pastoviai daromas monitoringas ar ji nevagiama. Jei paimsit tekstą ar nuotrauką be leidimo, pradžioje gausit labai nemalonų laišką kuris ilgam sugadins nuotaiką. Taip pat nereaguojant imsimės priemonių, kad informacijos vagystė ir autorinių teisių pažeidimas neliktų nenubaustas. Informuosime apie vagystę ir verslo bendruomenę.

 

   Viskas.lt atviras visiems kokybiškai rašantiems autoriams. Suteikiami prisijungimai savarankiškai kelti informaciją. Tekstai iškeliami į konkrečius blokus po redakcijos peržiūros. Saugosime Jūsų autorinį turinį ir vaizdus kaip savo.