Alytaus rajono mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-21

Rinkimų rezultatas - mere išrinkta Rasa VITKAUSKIENĖ

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Rasa VITKAUSKIENĖ Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 6460 1546 8006 57,61 56,86
Algirdas VRUBLIAUSKAS Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 4118 1773 5891 42,39 41,84
 
Iš viso
10578 3319 13897 100,00 98,71

Kovo 5 d. vyks miestų, bei rajonų savivaldybių mero rinkimai Lietuvoje - Alytaus rajono savivaldybė ne išiimtis. Savivaldybė suskirstyta į 11 seniūnijų: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Miroslavo, Krokialaukio, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų, Simno. 

Alytaus rajono mero rinkimai 2023

Ką žadėjo Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas 2019?

 • vietoje 10 mln. eurų – 20 mln. eurų: dvigubinsime finansavimą gatvių asfaltavimui ir kelių tvarkymui;
 • finansiškai remsime visuotinį individualių nuotekų valymo įrenginių įsirengimą;
 • nėra darželio prie namų?: dalinai kompensuosime dirbantiems tėvams mokestį už ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ne ugdymo įstaigose;
 • mokytojams ir gydytojams – kelionė į darbą PIGIAU: skirsime lėšų, trūkstamų dalykų mokytojams ir gydytojams kelionės į darbą išlaidų daliniam padengimui;
 • teiksime ir plėsime gydymo paslaugas namuose;
 • JAUNIMAS – į bendruomenes: dvigubinsime lėšas bendruomenėms, įtrauksiančioms jaunimą;
 • ūkininkams – geros naujienos: trigubinsime žemės ūkio ir kaimo bendruomenių programoje skirtas lėšas ūkininkams;
 • dar DAUGIAU darbo vietų ir paramos verslui: įkursime pramonės zoną. Drauge su verslu – 1500 naujų darbo vietų Alytaus rajone;
 • CENTRAS – prekybai vietine produkcija: sudarysime sąlygas ūkininkams, bendruomenėms, amatininkams prekiauti savo užauginta ir/ar pagaminta produkcija – įkursime centrą-parduotuvę;
 • teisingesnis ŠIUKŠLIŲ mokestis: sieksime socialiai teisingesnio mokesčio už komunalines atliekas – gyventojai turi mokėti už faktiškai išvežamų šiukšlių kiekį.

Kandidatai  į Alytaus rajono savivaldybės merus 2023- 

Kandidatė į Alytaus rajono savivaldybės mero postą, Rasa Vitkauskienė

nuo 2015 m. iki dabar eina Alytaus rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, studijavo teisę. 2008-2011 m. dirbo kaip Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Alytaus rajono savivaldybės administracijoje, o 2011-2015 m. ten pat ėjo administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas. 2015-2017 m. Vaikų išlaikymo fondo administracijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė. 2017-2022 m. dirbo kaip Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Alytaus miesto savivaldybės administracioje.Nuo 2018 m. yra asociacijos Alytaus Lions moterų klubo narė, nuo 2022 m. eina klubo prezidentės pareigas.

R.Vitkauskienės rinkiminė programa į Alytaus raj. sav. merus 2023 -

 • Finansavimo didinimas gatvių, kelių asfaltavimui, šaligatvių, apšvietimo, viešųjų erdvių tvarkymui ir priežiūrai, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai, Viešojo transporto darbo organizavimas pagal gyventojų poreikius, e-bilieto įdiegimas, autobusų stotelių plėtra.Pažintinių pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas.
 •  Naujų vietų steigimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pedagogų kvalifi kacijos kėlimas, mokytojų padėjėjų skaičiaus didinimas. Paramos sistemos stiprinimas šeimoms ir krizes patiriantiems asmenims.Bendruomenių iniciatyvų ir jaunimo užimtumo skatinimas, vaikų verslumo įgūdžių ugdymas.Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą programos įgyvendinimas. 
 • Integralios pagalbos ir mobilių medicinos paslaugų stiprinimas.Kokybiškų sveikatos paslaugų užtikrinimas ir eilių pas gydytojus, specialistus trumpinimas.
 • Sporto paslaugų plėtra ir sporto erdvių pritaikymas visuomenės poreikiams.
 • Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas.Savivaldybės ir verslo bendradarbiavimo skatinimas, paramos verslui didinimas. 

Kandidatas į Alytaus rajono savivaldybės mero postą, Algirdas Vrubliauskas -

veterinarijos gydytojas, Lietuvos ir Alytaus rajono politinis bei visuomenės veikėjas. Studijavo veterinariją ir vadybą. 1997-2004 m. Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys, 2004 - 2007m. ėjo Seimo nario pareigas. Nuo 2007 m. iki pat dabar yra Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys, bei meras. Nuo 2010 m. Europos Sąjungos Regionų komiteto narys, Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos narys, Dzūkijos ūkininkas, Lietuvos ūkininkų sąjungos skyriaus narys, medžiotojų klubo „Varčia“ narys.

A.Vrubliausko rinkiminė programa į Alytaus raj. sav. merus 2023 -

 • Daugiau gerų kelių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų;
 • Nemokamas maitinimas V I S I E M S mokiniams;
 • Daugiau atsinaujinančių energijos objektų;
 • Kokybiškesnės ir prieinamesnės sveikatos ir socialinės paslaugos gyventojams;
 • Išmanių technologijų naudojimo buityje, versle, žemės ūkyje ir kt. skatinimas;
 • Užimtumo organizavimas visiems vaikams mokslo metais ir atostogų metu;
 • Paramos būsto išlaikymui ir transporto išlaidų kompensacijų didinimas

Kandidatas į Alytaus rajono savivaldybės mero postą, Raimundas Markauskas - 

Lietuvos ir Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. Studijavo inžineriją. 2012-2016 m. Seimo narys. 2018-2022 m. direktoriaus pavaduotojas Alytaus pataisos namuose, taip pat 2019-2022 m. UAB Geratus direktorius. 

R.Markausko rinkiminė programa į Alytaus raj. sav. merus 2023 -

 • Vietos valdžia – bendruomenės ramstis. Mano programos pamatas ir pagrindinis įsipareigojimas – reguliarūs susitikimai su savivaldybės gyventojais, bendruomenių įtraukimas į savivaldybės biudžeto formavimą ir kasmetinė atliktų darbų ataskaita.
 • Švietimas – mūsų ateities pagrindas. Subursiu savivaldybėje švietimo bendruomenę, kurios tikslas būtų visapusiškas moksleivių ugdymas, solidūs jų rezultatai ir savo darbu besididžiuojantys pedagogai.
 • Sveikata - Užtikrinsiu, kad kiekvienas savivaldybės gyventojas pas šeimos gydytoją galėtų patekti ne vėliau, nei per dvi darbo dienas. Sieksiu papildomo fi nansavimo gydytojų pritraukimui  savivaldybėje, medicinos studentų stipendijoms.
 • Jaunimas - Sieksiu sudaryti palankias sąlygas jaunimui ir jaunoms šeimoms kurtis rajone. Tarsiuosi su jais dėl poreikių. Sieksiu, kad jų idėjos būtų įgyvendinamos.
 • Socialinė sritis - Sieksiu, kad kiekvienas, kuriam reikalinga socialinė pagalba, ją gautų. Su savivaldybės socialiniais darbuotojais parengsiu svarbiausių socialinių problemų žemėlapį ir ilgalaikę savivaldybės socialinių paslaugų plėtros strategiją.
 • Verslo skatinimas, infrastruktūros plėtra - Sieksiu, kad verslui steigtis būtų patogu, greita ir paprasta. Subursiu specialistų grupę, kuri „vieno langelio“ principu leistų investuotojams gauti reikiamą informaciją ir bendrauti su atsakingomis institucijomis. Sieksiu pereiti nemokamo savivaldybės viešojo transporto modelio.
 • Kultūra ir sportas - Sieksiu užtikrinti tolygų kultūros prieinamumą visoje savivaldybėje bei išnaudoti visų amžiaus grupių sveikatinimo galimybes.
 • Finansai - Sieksiu, kad savivaldybės biudžeto formavime kiek įmanoma plačiau būtų įtraukiamos bendruomenės.

Kandidatas į Alytaus rajono savivaldybės mero postą, Petras Valiūnas 

agronomas, socialinio draudimo specialistas, Alytaus rajono politikas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Alytaus rajono skyriaus pirmininkas. 2014-2016 m. Europos Parlamento nario Bronio Ropės padėjėjas. 2016-2020 m. Seimo narys. 2021 m.tapo Seimo nario Giedriaus Surplio patarėju, einamos pareigos -  LR Seimo narių Giedriaus Surplio ir Arvydo Nekrošiaus patarėjas

P.Valiūno rinkiminė programa į Alytaus raj. sav. merus 2023 -

 • vietos gyventojų poreikius atitinkančio savivaldybės biudžeto sudarymo ir tvirtinimo procedūrų skaidrumą;
 • bendruomenių deleguotų atstovų įtraukimą į savivaldybės įmonių valdymo organų sudėtį;
 • nepritarimą visoms be išimties iniciatyvoms, kurios ne tik sudarytų sąlygas Lietuvoje atsirasti elitinių privačių ugdymo įstaigų tinklui, bet ir lemtų švietimo įstaigų regionuose naikinimą;
 • reikalingas paslaugas kiekvienam bendruomenės nariui, saugios kaimynystės, bendruomeniškumo skatinimą;
 • rūpestį savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų infrastruktūra, aprūpinimu, pritaikymu įvairius poreikius turintiems bendruomenės nariams;
 • pagarbą žmogaus sveikatai ir jos saugojimą nuo gyvybės pradžios iki pabaigos; būtinybę išlaikyti regionuose ne tik sveikatos priežiūros, bet ir švietimo, socialines, aplinkosaugines ir kitas įstaigas;
 • visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonių įgyvendinimą, skiriant papildomą fi nansavimą visuomeninių organizacijų projektams;
 • didelį dėmesį tinkamai želdynų, žaliųjų rekreacinių zonų, parkų bei miškų sanitarinei priežiūrai ir plėtrai, biologinės įvairovės, gamtinio kultūros paveldo išsaugojimui;
 • ilgalaikių inovatyvių vietos plėtros strategijų kūrimą, skiriant vietos ekonomikos stiprinimui prioritetinę veiklos kryptį.

Kandidatas į Alytaus rajono savivaldybės mero postą, Virgilijus Pranskevičius

Kaimo bendruomenės Panemuninkai pirmininkas, Medžiotojų būrelio Ūdrija pirmininkas , LSDP Alytaus rajono skyriaus pirmininkas. Šiuo metu eina Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.

V. Pranskevičiaus rinkiminė programa į Alytaus raj. sav. merus 2023 -

 • Užtikrinti kokybišką socialinių ir sveikatos paslaugų teikimą gyventojams.Švietimas, kultūra, sportas būtų prioritetinės veiklos sritys.
 • Gyventojus aktyviai įsitraukti į sprendimų priėmimą.
 • Remti neformalųjį vaikų ir suaugusių švietimą.
 • Palaikyti sveikos gyvensenos idėjas ir projektus.
 • Dovanoti jaunoms šeimoms naujagimio ir pirmoko krepšelius
 • Remti nevyriausybinių organizacijų programas ir iniciatyvas.
 • Sudaryti sąlygas naujų verslų kūrimuisi Alytaus rajone, ne tik turizmo, bet ir kitose – technologijų, ekologiškos pramonės ir žemdirbystės srityse.
 • Plėtoti žalias ir ekologiškas idėjas ir projektus.
 • Pritraukti jaunus gydytojus ir kitus trūkstamus specialistus.
 • Aktyviai inicijuoti gyvenamosios aplinkos ir infrastuktūros tvarkymą.
 • Užtikrinti viešą, atvirą ir skaidrų demokratinį rajono valdymą, kuriame kiekvienas bendruomenės narys nepriklausomai nuo jo politinių, religinių įsitikinimų, socialinio statuso būtų išklausytas ir išgirstas.
 • Netoleruosiu korupcijos, neteisėto praturėjimo, piknaudžiavimo valdžia bei savivaliavimo apraiškų.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: