Anykščių mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-06

 Anykščių mero rinkimų rezultatai 2023

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Kęstutis TUBIS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2318 732 3050 30,11 29,39
Dainius ŽIOGELIS Lietuvos socialdemokratų partija 1391 628 2019 19,93 19,45
Sigutis OBELEVIČIUS Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 1235 699 1934 19,09 18,63
Sonata VERŠELIENĖ Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 1271 410 1681 16,59 16,20
Mindaugas SARGŪNAS Liberalų sąjūdis 1099 347 1446 14,27 13,93
 
Iš viso
7314 2816 10130 100,00 97,60

 

2023 m. Anykščių rinkimai – svarbus įvykis miesto istorijoje, atnešantis daugybę kandidatų, partijų, aktualijų. Dabartinis Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius.

anykščių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Anykščių merus:

SIGUTIS OBELEVIČIUS- TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

DRAUGIŠKA SAVIVALDA

Atvira ir skaidri savivalda

Mūsų nekankina neretai šalies savivaldoje pasitaikantys nepotizmo ir korupcijos

skandalai, nebijome pasakyti, kad taip bus ir ateityje. Siekiame pagarba grįstu bendravimu su vietos gyventojais savivaldos. Todėl toliau stiprinsime bendruomenes,

siekiant gyventojus įtraukti į tiesioginį valdymą, iki 1 procento biudžeto lėšų plėsime

pradėtą atstovaujamojo biudžeto projektą.

Rūpestis kiekvienu žmogumi

Plėsime socialinių paslaugų spektrą, individualias paslaugas darbo rinkai besirengiantiems asmenims, sieksime proveržio aprūpinant gyventojus socialiniais

būstais.

Svarbiausias dėmesys moksleivių ugdymo kokybei

Vietos savivalda yra viena iš pagrindinių institucijų, užtikrinanti Mokytojo profesijos prestižo stiprinimą bei užtikrinanti kokybišką švietimą bei saugumą kiekvienam

vaikui. Plėtosime visos dienos mokyklos modelį, didinsime dėmesį tūkstantmečio

mokyklų programos įgyvendinimui, tęsime pradėtas mokinių skatinimo, prisidėjimo

prie mokytojų perkvalifikavimo bei pirmokų krepšelio programas.

Vienas iš prioritetų – žalioji kryptis

Iki 2027 metų visos savivaldybės įstaigos bus aprūpintos pigia saulės gaminama elektra. Plėtosime elektromobilių įkrovimo stotelių bei dviračių ir pėsčiųjų takų

tinklą. Ir toliau skatinsime daugiabučių namų renovaciją, sieksime išlikti vienais iš

lyderių šalyje.

Infrastruktūros gerinimas. Verslo skatinimas

Daugiau dėmesio skirsime daugiabučių namų renovacijai, kiemų tvarkymui, gatvių bei kelių tvarkymui ir asfaltavimui, vandentvarkai. Išskirtinį dėmesį skirsime

verslo pritraukimui ir skatinimui. Sieksime, kad mieste ir rajone verslas kurtų privačius senelių namus, SPA, sanatorijas, naujus prekybos centrus, konkurencingomis

degalų kainomis prekiaujančias degalines bei gamtai draugiškas gamybos įmones.

Mero rinkimai 2023 Sigutis Obelevicius

MINDAUGAS SARGŪNAS- LIBERALŲ SĄJŪDIS

VEIDU Į ŽMOGŲ

Kandidatuoju į merus kartu su komanda, kurios devizas yra

Tokie, kaip ir Jūs

Atvira savivalda iniciatyvoms;

Dialogas su gyventojais;

Išlaisvinimas nuo perteklinės biurokratijos;

Galimybės verslui veikti rajono labui, efektyvios verslo skatinimo programos;

Prioritetinis dėmesys jaunų šeimų problemoms spręsti;

Būtinųjų priemonių krepšelis moksleiviams;

Pavaduojančių mokytojų tinklas;

Investicijos į mokyklų vadovų pritraukimą ir kompetencijų tobulinimą, kultūros

pasas darželinukams;

Jaunų ir profesionalių medikų pritraukimo programa;

Mokestinės lengvatos kultūriniams, kūrybiniams, rajono veidą formuojantiems

verslams;

Prieinamas transportas bei geri vietinės reikšmės keliai;

Vieša informacija suprantama, mažiau biurokratine kalba;

Gyventojai įtraukti į infrastruktūros projektų planavimą;

Investicijos į žaliąjį sektorių, darnų judumą, viešojo transporto kokybės gerinimą, žalinimą bei prieinamumo didinimą, elektromobilių įkrovimo infrastruktūros

plėtrą, alternatyvių transporto priemonių naudojimo skatinimą.

Anykščiai tobulėjimui, o ne kivirčams.

KĘSTUTIS TUBIS- LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

Anykščiai – visų pirma anykštėnams

2015 metais pasirinkau veikti Anykščių kraštui ir tai darysiu toliau. Einu į rinkimus su patikima politine jėga LVŽS, puoselėjančia pamatines lietuvių tautos

vertybes.

Sąžiningumas – pagrindinė mano vertybė. Dėmesys ir pagarba žmogui yra

svarbiausia. Balsuodami už mane, jūs užtikrinate:

 • gyventojų poreikius atitinkančio savivaldybės biudžeto sudarymą ir tvirtinimą, korupcijai – ne, skaidrią, viešą veiklą;
 • bendruomenių deleguotų atstovų įtraukimą į savivaldybės įmonių valdymą;
 • švietimo įstaigų tinklo išsaugojimą bei švietimo kokybės gerinimą;
 • būtinas paslaugas, ekonomiškai pagrįstą jų kainą, kiekvienam bendruomenės nariui saugios kaimynystės, bendruomeniškumo skatinimą;
 • rūpestį kultūros įstaigų darbuotojais ir infrastruktūra, aprūpinimu, pritaikymu

įvairių poreikių turintiems bendruomenės nariams;

 • pagarbą žmogaus sveikatai ir jos saugojimą nuo gyvybės pradžios iki pabaigos; daugiau reabilitacijos ir sveikatingumo paslaugų, trūkstamų medicinos specialistų pritraukimą, medicinos punktų išlaikymą;
 • Anykščių miesto parko atnaujinimą ir kitų viešųjų erdvių rajone sutvarkymą,

vandentiekio, nuotekų tinklų plėtrą, neprižiūrimų, apleistų pastatų sutvarkymą;

 • ilgalaikių inovatyvių vietos plėtros strategijų kūrimą verslui, skiriant vietos

ekonomikos stiprinimui prioritetinę veiklos kryptį, smulkaus verslo, darbo vietų

kūrimo skatinimą;

 • racionalų įmonių, įstaigų darbą ir jų veiklos efektyvumą, paslaugų spektro plėtrą;
 • miesto centro apvažiavimo problemos sprendimą, gatvių, kelių remontą ir

priežiūrą;

 • pastatų renovaciją, investuotojų paiešką būstams Anykščiuose statyti.

Mero rinkimai 2023 Kestutis Tubis

SONATA VERŠELIENĖ- DEMOKRATŲ SĄJUNGA „VARDAN LIETUVOS“

Metas Sonatai. Metas Anykščių sėkmei

Aš Sonata Veršelienė, problemas sprendžiu čia ir dabar. Esu mama, žmona,

sesuo, karė savanorė. Ilgus metus dirbau vadovaujantį darbą.

Man neramu – Anykščių rajonas nustojo augti. Valdžia atsiribojo nuo žmonių.

Rajoną aplenkia investicijos, darbus palieka specialistai, gyventojai jaučiasi nesaugiai.

Meras turi būti tikras lyderis, puikus vadybininkas, įžvalgus strategas, gebantis

spręsti ūkio problemas, atstovauti Anykščių rajono žmones.

Į komandą telkiu paprastus krašto žmones – įvairių sričių profesionalus. Dalis jų

nedalyvavo politiniame rajono gyvenime, tačiau visi nori ir gali imtis atsakomybių,

kartu dirbti rajono sėkmei.

SVARBIAUSIOS MŪSŲ DARBŲ KRYPTYS:

Anykščių rajonui reikia darbo vietų ir pajamų. Mano komanda įvertins neišnaudotas viešosios infrastruktūros galimybes, parengs konkrečius pasiūlymus

darnaus verslo ir tvarios pramonės investuotojams rajone, statysime municipalinį

būstą jaunoms šeimoms, sričių specialistams.

Žmonėms reikia dėmesio ir saugumo. Rasime laiką seniūnijų gyventojų problemas spręsti vietoje – mano komanda bus pasirengusi reguliariai atvykti į kiekvieną seniūniją ir ne tik išklausyti, bet ir priimti sprendimus. Greitai Anykščių

rajone atsiras socialinio verslo galimybės: socialinis taksi, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas. Gyventojų civilinė sauga, sveikata, švietimas

– prioritetas.

Anykščiams reikia kryptingo žvilgsnio į ateitį. Išgryninsime Anykščių rajono

strateginius tikslus ir veiklų rezultatus akcentuosime į naudą kiekvienam gyventojui. Pasieksime, kad augtų savivaldybės gerovės indeksas. Turėsime konkrečių

veiklų planą keleriems metams į priekį.

Savivalda nėra pastatas ar uždaras vietos politikų klubas – tai visi Anykščių

rajono gyventojai. Metas Anykščių sėkmei.

DAINIUS ŽIOGELIS- LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

Išklausau, išgirstu ir darome kartu

Mano tikslas – maksimaliai panaudoti savivaldos galimybes pažangiai rajono

raidai užtikrinti, įgyvendinti svarbiausius gyventojų lūkesčius.

Man svarbiausia – žmonių, jiems tarnaujančių institucijų – mero, savivaldybės

administracijos ir pavaldžių įstaigų glaudus bendradarbiavimas.

 Dėmesys žmogui, problemų išgirdimas, efektyvūs sprendimai ir pažangios iniciatyvos – tai mano įsipareigojimas Jums.

 Vienas svarbiausių mūsų iššūkių ateičiai – rajono ekonominė plėtra. Anykščių

kraštas – unikalus gamta, kultūriniu paveldu, bet gyventojams reikia tvirto ekonominio pagrindo. Mums reikia veržlių, iniciatyvių, kūrybingų žmonių, juos pastebėti,

jų neprarasti – tai mano, vietos savivaldos ir rajono bendruomenės tikslas.

Čia turi būti gera ne tik sugrįžti, bet ir nuolat gyventi! Nuoseklus gyvenamosios

ir verslo aplinkos gerinimas ne tik mieste, bet ir rajono gyvenvietėse – tai mano

įsipareigojimas visiems: gyventojams, svečiams, verslui. Kiekvienas žmogus, šeima Anykščių krašte – tai savivaldos prioritetas. Gyventojams reikalingas efektyvus viešasis sektorius, kokybiška sveikatos priežiūra, patrauklios ugdymo įstaigos,

pagrįsti mokesčiai, bendražmogiška pagalba. Tai Jūsų užduotys man, kurioms išspręsti skirsiu savo laiką, žinias, patirtį.

Visada palaikau gyventojų bendruomenių įtaką savivaldos sprendimams. Pasieksiu, kad kuo didesnis gyventojų ratas dalyvautų visuomeninėje veikloje, padėsiu, skatinsiu bendruomeniškumą, o siūlymus visi kartu ir įgyvendinsim.

Iššūkių, darbų ateičiai turime daug, jiems įvykdyti subursiu kompetentingą komandą, besivadovaujančią viešuoju interesu ir sumaniai naudojančią išteklius bendriems tikslams pasiekti.

Tik kartu ir kryptingai dirbdami sukursime gerovę mūsų vaikams!

Pagarbiai Jūsų Dainius Žiogelis

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai