Birštono mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-21

 Birštono mero rinkimų rezultatai 2023

 

Rinkimų rezultatas - mere išrinkta Nijolė DIRGINČIENĖ

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Nijolė DIRGINČIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija 912 391 1303 55,47 54,16
Helmanas LIK Lietuvos regionų partija 487 106 593 25,24 24,65
Jurgita ŠERŽENTIENĖ Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 188 67 255 10,86 10,60
Darius ŠEŠKEVIČIUS Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 147 51 198 8,43 8,23
 
Iš viso
1734 615 2349 100,00 97,63

 

 

 

   2023 m. kovo 5d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Būtent šią dieną, kiekvienos savivaldybės rinkėjai balsuos už tą kandidatą, kuris jų nuomone remiasi svarbiausiomis vertybėmis, tikslingai įsivaizduoja galimus pokyčius atstovaujamoje savivaldybėje ir ves savo krašto žmones į geresnį rytojų. Išrinktas savivaldybės meras įgys teisę atstovauti savo miesto interesams, spresti savivaldos klausimus, priims reikalingus sprendimus, savo darbu stengsis pateisinti rinkėjų pasitikėjimą. Birštonas taip pat rinks savo miesto lyderį į kurio postą šiais metais pretenduoja 4 kandidatai.

   Straipsnio eigoje analizuosime praėjusios kadencijos nuveiktus darbus ir peržvelgsime naujų kandidatų į Birštono miesto mero postą išsikeltas rinkimines programas.

Mero rinkimai Birštone

2023-2027 m. kadencijai renkamas Birštono savivaldybės meras

 

 

Birštono savivaldybės merė ir įvykdyti pažadai

 

   2019-2023 m. Birštono savivaldybės merės pareigas ėjo Nijolė Dirginčienė. Merė puikiai pažysta globojamą miestą, nes tikina Birštone gyvenanti bei dirbanti virš 40 metų. Baigusi Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą - įgijo mokytojos specialybę, Vilniaus universitete - įgijo socialinio darbuotojo kvalifikaciją, Kauno technologijos universitete - įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį. Nuo 1997 m. Nijolė Dirginčienė išrinkta socialdemokratų partijos nare. 2007 m. tapo socialdemokratų partijos Birštono skyriaus pirmininke ir taip pat nuo šių metų yra renkama Birštono miesto mere. Birštono merė teigia, kad:  „glaudus ryšys su bendruomene ir pagarba jos nariams,  patraukli bei patogi gyvenimui aplinka, gyventojų poreikių tenkinimas, kokybiški kurorto pokyčiai ir paslaugų įvairovė – visada buvo ir išliks mano prioritetiniais tikslais”. Nijolė Dirginčienė pretenduodama į penktają Birštono miesto merės kadenciją tikiną, kad yra atsakinga ir pareiginga, visada priima drąsius ir ryžtingus sprendimus, kurie prisideda prie kokybiškų kurorto pokyčių.

Birštono savivaldybės merė

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė

 

   Per pastarąją 2019-2023 m. kadenciją buvo atlikta nemažai darbų, įgyvendintą naujų projektų:

 • baigtos Sporto ir sveikatingumo centro statybos;
 • rekonstruoti lopšelio-darželio “Giliukas” ir meno mokyklos pastatai;
 • atnaujintos gimnazijos vidaus patalpos;
 • įrengtas Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius;
 • rekonstruotos Jaunimo, Mokyklos, Žvėrinčiaus, N. Silvanavičiaus gatvės;
 • tiesiami ir tvarkomi šaligatviai;
 • išasfaltuoti visi dviračių takai Žvėrinčiaus miške;
 • vietoje senų, apleistų pastatų pastatyti nauji daugiabučiai namai Vilniaus, S. Dariaus ir S. Girėno, Muziejaus, Algirdo gatvėse;
 • tvarkoma inžinerinė savivaldybės infrastruktūra.

  Daug dėmesio buvo skiriama jaunimo iniciatyvoms, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių paramai. Birštono mieste išaugo viešųjų paslaugų kokybė, padaugėjo nakvynės vietų (šiuo metu į Birštono rajona galima priimti daugiau nei 3,5 tūkst. turistų). Sukurta apie 1000 naujų darbo vietų.

 

 

Kandidatai į Birštono savivaldybės merus 2023 m., rinkiminės programos

 

 

 Kandidatė į Birštono savivaldybės merės postą Nijolė Dirginčienė. Kandidatę iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija.

Rinkimų programa  „Birštonas - mūsų namai”.

Pasirinkdami mane ir mano komandą, suteiksite galimybę mums toliau tęsti pradėtus darbus ir įgyvendinti naujus sumanymus:

 • didžiausią dėmesį skirsime birštoniečių gyvenimo kokybės užtikrinimui. 
 • sieksime, kad kuo daugiau jaunų šeimų kurtų savo ateitį Birštono krašte. 
 • užtikrinsime kokybiškas ir inovatyvias švietimo, socialines, sveikatos ir viešąsias paslaugas gyventojams.
 • ir toliau bus skatinama gyvenamųjų namų statyba, tvarkomi apleisti pastatai. 
 • aktyviai dirbsime pritraukdami investicijas ir sudarydami sąlygas naujų darbo vietų kūrimuisi;
 • prisidėsime prie intelektualaus diskusijų festivalio „BŪTENT!“, džiazo festivalio, liaudies tradicijų puoselėjimo ir kt. renginių, formuojančių išskirtinį Birštono kultūrinį veidą. 

Jei džiaugiatės matydami sėkmingą bei augantį Birštoną – kviečiu ir toliau kurti Birštono ateitį kartu!  

 

 

   Kandidatas į Birštono savivaldybės mero postą Helmano Lik. Kandidatą iškėlė Lietuvos regionų partija.

Rinkimų programa  „Laikas pokyčiams”.

   Kandidatas teigia:  „mano, kaip Birštone gimusio ir augusio kandidato, tikslas yra VISŲ Birštono krašto žmonių gerovė. Būdamas savivaldybės tarybos nariu išsikėliau sau aiškius tikslus bei viziją, kokia turėtų būti mūsų savivaldybė, kad joje gyventų laimingi ir sėkmingi žmonės”.

  Kandidatas tikina, kad užtikrins, kad svarbiausi savivaldybės klausimai būtų sprendžiami išgirstant kiekvieną gyventoją. Optimizuos administracijos darbą bei sumažins leidimų ir biurokratinių procesų kiekį užtikrindamas greitą ir efektyvų sprendimų priėmimo procesą. Prižiūrės tolimesnę daugiabučių namų renovacijos eigą, užtikrins skaidrumą, kokybę bei sklandų institucijų darbą, pirmiausia atsižvelgdamas į gyventojų norus ir lūkesčius. Modernizuos daugiabučių namų kiemus, įrengs papildomas stovėjimo aikšteles bei užtikrins gyventojams patogų privažiavimą prie savo namų. Garantuos kiekvienam Birštono savivaldybės gyventojui prieinamą, kokybišką pirminę sveikatos priežiūrą bei socialinę ir psichologinę pagalbą. Gerins švietimo paslaugų ir neformalaus ugdymo kokybę, pritrauks į Birštono savivaldybę jaunus mokytojus bei sudarys sąlygas kelti esamų pedagogų kvalifikaciją.

 

 

 Kandidatė į Birštono savivaldybės merės postą Jurgita Šeržentienė. Kandidatę iškėlė Demokratų sąjunga “Vardan Lietuvos”.

   Kandidatė teigia:  „jausdama „nematomą“ savo šaknų įpareigojimą, būdama 45 metų, turėdama du magistro laipsnius, ir didelę vadovaujamojo darbo patirtį versle, bei subūrusi kompetetingų birštoniečių komandą tariu: Atėjo laikas pokyčiams miesto valdyme, Vardan Birštono. Vardan Lietuvos. Ir svarbiausia, kad tai virstų darbais, ne žodžiais. Šiuo metu esame ant permainų slenksčio, miestas turi augti, turi tobulėti ir gerėti birštoniečių gyvenimas, bet tam reikalingi pokyčiai miesto valdyme. Tiek versle, tiek bet kurioje kitoje įstaigoje, vadovų pokyčiai duoda neaprėpiamą naudą, atneša naujas idėjas, naują kryptį. Kandidatuodama į mero pareigas, žinau kokio dydžio atsakomybę esu pasiruošusi prisiimti, kokie dideli laukia iššūkiai ir tvirtai tikiu, kad iki šiol sukaupta vadovaujamojo darbo patirtis, įgimta lyderystė, gebėjimas sujungti visus argumentus į vieną tikslą, įtikinti skirtingų interesų žmones, rasti bendrą sprendinį yra mano stipriausios pusės. Todėl, pasižadu: Vienodai gerai atstovauti bet kurio žmogaus interesus priimant savivaldos sprendimus. Kelti aukštus kvalifikacinius reikalavimus įstaigų vadovams, siekti ne asmeninių tikslų,o reikalauti, kad jie kartu su kolektyvų nariais ieškotų pačių geriausių sprendimų miestui. Skatinti kurtis kuo daugiau smulkaus verslo įmonių Birštone iš vietos gyventojų. Stiprinti PSPC įstaigos darbą.”

 

   

Kandidatas į Birštono savivaldybės mero postą Darius Šeškevičius. Kandidatą iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai.

Rinkimų programa  „Draugiška savivalda”.

   Kandidatas teigia:  „Birštonas tapo „karališku“ kurortu – su labai aukštomis nekilnojamo turto kainomis, brangiomis sanatorijomis bei SPA ir pilnomis gatvėmis brangių automobilių vasaros savaitgaliais, kurie užkemša ne tik miesto gatves, bet ir gyventojų kiemus. Tačiau gyvenimas birštoniečiams nuo to netapo nei patogesnis, nei sotesnis nei juo labiau laimingesnis. Turime aiškiai įsipareigoti keisti savivaldos veidą ir bendravimo su žmonėmis būdus. Birštonui reikalinga savivalda, kuri būtų draugiška kiekvienam jos bendruomenės nariui, kurioje keistųsi santykis tarp gyventojo ir vietos institucijų, augtų tarpusavio pasitikėjimas ir saugumo jausmas. Visa tai reikalauja ne tik stiprios ir kompetentingos, bet ir empatiškos savivaldybės tarybos bei mero, kurie užuot tik iškilmingai karpę naujų statinių inauguracijos juosteles, siektų geresnio, nuoširdesnio santykio su žmonėmis, sutelktų dėmesį į bendruomenių ir savivaldos institucijų stiprinimą ir sprendimus tose srityse, kurios rezultatus duos tik ilguoju laikotarpiu. Būtent tokiu keliu žengti įsipareigoju aš ir TS-LKD kandidatų sąrašas Birštono savivaldybės tarybos rinkimuose. Draugiška savivalda – tai: - daugiau pagalbos savivaldybės gyventojams sprendžiant kasdienius klausimus, mokant juos skaitmeninio raštingumo ir sukuriant daugiau galimybių kiekvienam įsitraukti į miesto valdymą.”

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: