Biržų mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-06

Biržų mero rinkimų rezultatai 2023

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Kęstutis KNIZIKEVIČIUS Lietuvos socialdemokratų partija 2357 868 3225 32,00 31,16
Kęstutis ISAKAS Biržų atgimimas 1497 478 1975 19,60 19,08
Irutė VARZIENĖ Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 1132 609 1741 17,28 16,82
Justas GREVIŠKIS Liberalų sąjūdis 801 289 1090 10,82 10,53
Dalius DREVINSKAS Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 532 262 794 7,88 7,67
Simona BINDARIŪTĖ Darbo partija 537 200 737 7,31 7,12
Audrys ŠIMAS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 345 171 516 5,12 4,99
 
Iš viso
7201 2877 10078 100,00 97,37

 

2023 m. kovo 5 d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Jūsų išrinkti savivaldybės tarybos nariai ir meras įgis teisę atstovauti Jūsų interesams bei spręsti savivaldos klausimus. Tai įpareigojanti atsakomybė, į kurią sudėti daugelio rinkėjų lūkesčiai ir viltys.

Biržų mero rinkimai 2023

Biržų rajonas rinks miesto lyderį naujai kadencijai

Biržų rajono meras ir įvykdyti pažadai

Vytas Jareckas (g. 1963 m. gegužės 16 d. LaipuškiuosePakruojo rajonas) – Lietuvos ir Biržų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. Visuomeninės tarybos prie Biržų rajono policijos komisariato narys. Kirkilų kaimo bendruomenės pirmininkas.

Birzu_mero_rinkimai_2023_Vytas_Jareckas

Vienas svarbiausių politinių 2021 m. įvykių buvo tai, kad pavyko sudaryti naują valdančiosios daugumos koaliciją, paskirti naujus Savivaldybės vadovus, sutelkti Tarybą bendram darbui po kadencijos pradžioje sudarytos Tarybos koalicijos griūties. Tai leido toliau vykdyti, inicijuoti prioritetinius, strateginius, valdančios koalicijos programinius darbus. Mano nuomone, svarbiausia, kad sėkmingai tęsiami visi projektai, kuriami nauji planai, spręstos užsitęsusios problemos, kontroliuotas bei užtikrintas švietimo, kultūros, sporto, socialinės paramos, sveikatos paslaugų teikimas.

Kandidatai į Biržų rajono savivaldybės merus 2023 m.

SIMONA BINDARIŪTĖ- Darbo partijos

DIRBKIME, STIPRĖKIME, KLESTĖKIME DĖL MŪSŲ BIRŽŲ KRAŠTO !

MAN SVARBU-AŠ ČIA GYVENU!

Biržų krašto jėga–tai stipri savivalda. O stipri savivalda–tai draugiška ir palanki žmonėms aplinka, užtikrinanti kokybišką gyvenimą. 

Darbo partijos komanda taps instrumentu lūkesčiams įgyvendinti ir dialogui užtikrinti kartu su savivaldos administracija. Visiems sumanymams reikalingas rajono gyventojų palaikymas. 

Mūsų komanda savivaldybėje suburs stiprią švietimo bendruomenę, kurios tikslas bus visapusiškas moksleivių ugdymas, aukšti jų mokymosi rezultatai bei savo darbu besididžiuojantys pedagogai ir tėvai mokinių pasiekimais. Premijuosime pedagogus už aukštą mokinių pažangą. 

Didžiausią dėmėsį ir jėgas skirsime bibliotekoms, muziejams, kultūros įstaigoms bei daugiafunkciniams centrams-švietimo ir kultūros židiniams. 

Operatyvus sveikatos paslaugų prieinamumas išlieka didžiausių iššūkiu savivaldos mastu. Užtikrinsime efektyvią pirminę sveikatos priežiūrą ir pasieksime, kad rajone išliktų aukšto lygio ligoninė. Baseinas su sporto ir sveikatingumo centru–skubus įgyvendinimo prioritetas. 

Pasieksime, kad rajonas taptų patrauklus jaunimui ir jaunoms šeimoms. Teiksime visas galimas lengvatas. Gimusiems rajono naujagimiams skirsime 200 eurų naujagimio krepšelį. 

Socialinės paslaugos rodo bendruomenės gebėjimą pasirūpinti aplinkiniais. Mums svarbu, kad kiekvienas, kuriam socialinė pagalba reikalinga, ją gaus. Didžiausias dėmesys neįgaliems ir nepasiturintiems asmenims. 

Svečiai-turistai yra mūsų svetingas rūpestis. 

Teiksime pagalbą verslui, kad verslo plėtra užtikrintų naujų darbo vietų sukūrimą. 

Plėsime infrastruktūrą. Užtikrinsime centralizuotą kokybišką vandens tiekimą. Nuotekų projektų įgyvendinimas-mūsų prioritetas. Gatvių ir žvyrkelių asfaltavimui-taip. Racionaliai ir griežtai valdysime finansus.

DALIUS DREVINSKAS- Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ 

,,BIRŽŲ KRAŠTAS – JAUKUS GYVENTI, ILSĖTIS, KURTI VERSLĄ IR ŠEIMAS.“

Aš, Dalius Drevinskas, gimiau, gyvenu ir dirbu Biržų krašte. Su žmona užauginome du sūnus. 1986 m. baigiau Vilniaus statybos technikumą, įgijau Statybos techniko kvalifikaciją. 2002 m. baigiau Lietuvos žemės ūkio universitetą, kuris suteikė Aplinkos inžinieriaus kvalifikaciją, o 2005 m. įgytas Ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinis laipsnis. Šiuo metu dirbu vyr. specialistu Aplinkos apsaugos departamente prie AM Panevėžio valdyboje. Nuo 2015 metų esu išrinktas į Biržų rajono savivaldybės tarybą ir iki dabar vadovauju Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų komitetui. 

Esu pasiryžęs kartu su komandos nariais siekti įgyvendinti šias užduotis: 

Sparčiau spręsime žvyruotų gatvių ir žvyrkelių asfaltavimo, šaligatvių atnaujinimo darbus. Peržiūrėsime susisiekimo maršrutus į kaimo gyvenvietes. 

Priimsime sprendimus dėl Biržų ligoninei reikalingos įrangos įsigijimui, naujų specialistų pritraukimui, poliklinikos paslaugų savalaikiam teikimui rajono gyventojams. 

Padėsime jaunoms, daugiavaikėms šeimoms socialinių sąlygų gerinimu, kursime palankią aplinką neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms. 

Priimsime sprendimus dėl reikalingų specialistų pritraukimo ugdymo įstaigose. Spręsime finansavimo klausimą dėl sporto komplekso su baseinu statybos. 

Spartinsime daugiabučių namų renovaciją, jų kiemų ir aikštelių atnaujinimo darbus. 

Teiksime sprendimus dėl Biržų miesto ir seniūnijų vandens tinklų plėtros, vandens nugeležinimo, nuotekų tinklų įrengimo ir atnaujinimo. Tęsime paramą gyventojams dėl individualių nuotekų valymo įrenginių įsirengimo kaimo vietovėse. 

Spręsime dėl verslui reikalingų sklypų infrastruktūros įrengimo. Priimsime sprendimus dėl verslininkų kuriančių darbo vietas skatinimo. 

Žinau, kad šis kelias tikrai nėra lengvas, bet tvirtai tikiu, kad atėjo metas mūsų kraštui pradėti pilnavertį savivaldos gyvenimą, kuriame yra gerbiamas ir girdimas kiekvienas pilietis.

JUSTAS GREVIŠKIS- Liberalų sąjūdžio

UŽ VEIKLIUS, SIEKIANČIUS, AUGANČIUS IR KURIANČIUS ŽMONES!

Pasisakau už atvirą ir progresuojantį rajoną. Biržų kraštą matau alsuojantį laisve, drąsų ir su polėkiu. Biržuose turi derėti skirtingos iniciatyvos, o rajono gyventojai tiesiogiai dalyvauti krašto valdyme.

 Biržuose kartu su komanda sukursime aplinką, kurioje jaustųsi ne mažo miesto tyla, o šiuolaikiško europietiško miesto alsavimas. 

Biržuose slypi didžiulis kultūrinis užtaisas, ekonominis potencialas bei didelės galimybės tapti turizmo centru. 

Bus projektuojami sklypai gyvenamųjų namų statybai, prisidedama prie saulės ir vėjo jėgainių parkų kūrimo tęstinumo. 

Su komanda stiprinsime dialogą su gyventojais, kursime galimybes verslui ir verslo skatinimo programas, parengsime mokesčių lengvatų sistemą. Įtrauksime gyventojus į kultūrinių veiklų ir infrastruktūros, erdvių planavimą pagal dalyvaujamojo biudžeto programą. 

Kartu su verslu plėtosime turizmą rajone. Bus atverti kultūros paveldo objektai visuomenei, atgaivinti kraštą reprezentuojantys kultūros, sporto renginiai. 

Bus skiriamas prioritetas jaunų šeimų problemoms spręsti, ypač – gyvenamojo būsto poreikio patenkinimui.  

Bus užtikrintos geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugos pritraukus jaunus specialistus bei modernizavus medicininę įrangą. 

Biržai – kultūros sostinė, tai – tikslas, kurio su komanda sieksime. Tęsime pradėtus senojo pašto pastato įveiklinimo darbus kartu su Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro perkėlimu. Bus skatinamos menininkų iniciatyvos, rengiami plenerai.

KĘSTUTIS ISAKAS- Politinio komiteto „Biržų atgimimas“

RYŽTINGAS MERAS - VERŽLI KOMANDA!

Vizija: 

Biržų rajonas – tai modernus, tarptautinis, inovatyvus, sveikatinimo, poilsio ir turizmo kurortų lyderis Baltijos šalyse, ekologiškų ir aukštos kokybės produktų gamybos centras. 

Tikslas:

AUKŠTA GYVENIMO KOKYBĖ. Sutvarkyta Biržų rajono infrastruktūra, užtikrintas kokybiškų paslaugų gyventojams prieinamumas, būstų trūkumo problemos išsprendimas, kultūros ir pramogų sektoriaus evoliucija. 

PALANKI APLINKA VERSLUMUI ir KŪRYBAI: Darbo vietų kūrimo skatinimas, palankių verslui sąlygų sudarymas, investicijų pritraukimas, visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą, drąsių ir kūrybinių idėjų palaikymas bei įgyvendinimas 

Prioritetai: 

INFRASTRUKTŪRA: kelių ir gatvių sutvarkymas, vandentvarkos projektai, gyvenamųjų namų bei šiuolaikinių verslo kompleksų statybos inicijavimas, traukos objektų įkūrimas ir vystymas. 

DARBO VIETOS: Palankios verslo aplinkos sukūrimas ir investicijų bei naujų darbo vietų kūrimo rajone skatinimas. 

GYVENTOJAI: Žmogiškųjų, gamtinių ir kitų išteklių plėtra ir puoselėjimas. Saugios ir sveikos aplinkos puoselėjimas. 

KURORTAS: Kurorto statuso gavimas ir tarptautinio kurorto konkurencingumo didinimas. 

Vertybės:

 ATVIRUMAS: Valdžia privalo tarnauti visuomenei, o ne atvirkščiai. Savivaldybė yra išlaikoma mokesčių mokėtojų, todėl turi būti maksimaliai atvira ir skaidri. 

RYŽTINGUMAS: Biržų rajono valdžia turi būti ryžtinga, nebijoti inovacijų, prisiimti protingą riziką ir išsikelti aukščiausius tikslus. 

KŪRYBIŠKUMAS: Norint užtikrinti sėkmę, būtina žingsniuoti koja kojon su laiku ir turėti originalių idėjų, kurios gali pakeisti gyvenimą Biržų krašte. 

VIENYBĖ: Būtina suvienyti visus tarybos narius ir visuomenę bendram tikslui, nes tik kartu galima pasiekti daugiau.

KĘSTUTIS KNIZIKEVIČIUS- Lietuvos socialdemokratų partijos

RAJONAS SĖKMINGAS TIEK, KIEK SUKURIA GALIMYBIŲ SAVO GYVENTOJAMS!

Man nepriimtina šalyje įsivyravusi didžiulė pajamų nelygybė, skaudi dalies socialinė atskirtis, grėsmingi emigracijos mastai ir kitos opios problemos, reikalaujančios neatidėliotinų sprendimų. 

Ne bendrasis vidaus produktas (BVP), o gyventojų išsilavinimas, sveikata ir visuomenės pasitikėjimas vieni kitais yra tikrieji mūsų šalies pažangos rodikliai. 

Todėl sakau: Biržų rajonas bus sėkmingas tiek, kiek sukurs galimybių savo gyventojams. Galimybių gyventi patogiau, turėti pakankamą ir prieinamą socialinę ir sveikatos apsaugą, rūpintis šeimomis, vaikų ugdymu, aplinka. 

Tikiu svarbiausiomis demokratijos vertybėmis – laisve, demokratija, socialiniu teisingumu ir solidarumu. Sieksiu lygių galimybių, sąžiningo valdymo, bendruomenių gerovės ir tvaraus vystymosi.

Kodėl biržiečiams vertėtų mane rinkti savo meru?

 Esu vienas iš jaunosios kartos atstovų politikoje. Su manimi į Biržų rajoną ateitų naujas požiūris, kitoks Savivaldybės darbo organizavimas, efektyvesnis bei skaidresnis rajono problemų sprendimas, pagarba žmogui bei darbuotojų atsakomybė už kiekvieną rajono gyventoją – jauną ar seną.

AUDRYS ŠIMAS- Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos

Aš, Audrys Šimas, būdamas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatu į Biržų rajono savivaldybės merus, biržiečiams pasižadu: 

visur ir visada laikytis duoto žodžio bei ginti rajono žmonių interesus; 

rajono savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių veikloje įtvirtinti viešumo bei skaidrumo principus; 

konstruktyviai bendradarbiauti su visomis politinėmis jėgomis; 

skatinti visas bendruomenes aktyviai dalyvauti savivaldybės sprendimų priėmime; 

remti jaunimo ir nevyriausybinių, verslo, sporto organizacijų, bendruomenių veiklą bei iniciatyvas; 

skirti ypatingą dėmesį rajono gyventojų poreikius atitinkančio savivaldybės biudžeto sudarymui, išlaidų analizei, pinigų panaudojimo efektyvumui bei teisėtumui; 

užtikrinti tinkamą švietimo įstaigų finansavimą iš savivaldybės biudžeto, nepritariant visoms be išimties iniciatyvoms jų naikinimui; 

didelį dėmesį skirti vietinės reikšmės keliams ir gatvėms, dviračių bei pėsčiųjų takams, daugiabučių namų kiemų vidaus keliams ir automobilių stovėjimo aikštelėms; 

siekti, kad, vykstant sveikatos reformai, nenukentėtų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė; 

rūpintis savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų infrastruktūra, aprūpinimu, pritaikymu įvairius poreikius turintiems bendruomenės nariams; 

stiprinti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės galimybes; 

sudaryti palankias sąlygas vietos smulkiajam verslui, vietos ūkininkų produkcijos realizavimui. 

skirti ypatingą dėmesį viešųjų erdvių, želdynų, žaliųjų rekreacinių zonų, parkų bei miškų sanitarinei priežiūrai ir plėtrai, biologinės įvairovės, gamtinio kultūros paveldo išsaugojimui. Tik bendromis pastangomis galime sukurti tokią aplinką, kurioje galėsime jaustis saugūs bei laimingi. Tikiu, kad Biržų kraštas taps patogia vieta gyventi, dirbti ir ilsėtis

IRUTĖ VARZIENĖ- Tėvynės Sąjungos– Lietuvos krikščionių demokratų

UŽ TVARŲ TĘSTINUMĄ!

UŽTIKRINTI VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ

Kokybiškai įgyvendinti Tūkstantmečio mokyklų programą, tęsti įstaigų renovaciją,

mokyklas, darželius pritaikyti neįgaliesiems, renovuoti šaudyklą.

Užtikrinti sklandžią sveikatos apsaugos reformos eigą: tęsti chirurgijos stacionaro

skyriaus veiklą, reikalingų specialistų pritraukimo, aprūpinimo diagnostine aparatūra programas, įgyvendinti Likėnų kurortinės vietovės programą, užtikrinti sklandų ambulatorinių,

mobiliųjų komandų darbą.

Išlaikyti gerai funkcionuojančią socialinių paslaugų sistemą.

Tęsti Savivaldybės įmonių modernizavimą: autobusų parko atnaujinimas, vandentvarkos projektų įgyvendinimas Biržuose, kaimiškose vietovėse.

NUOLAT RŪPINTIS VERSLO APLINKA, TURIZMO PLĖTRA

Sklypo Plento g. 2C įveiklinimas, sklypų Laužadiškio, Devynbalsių, Plento ir Tiekimo g. infrastruktūros parengimas, Plento gatvės rekonstrukcija.

Išlaikyti lyderystę apskrityje turizmo srityje: įgyvendinti funkcinės turizmo zonos

projektus, ieškoti galimybių pastatyti baseiną.

TĘSTI JAUNIMO, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, KULTŪROS RĖMIMO POLITIKĄ

Inicijuoti reikalingų specialistų stipendijų steigimą, ieškoti galimybių su verslu statyti butus jaunoms šeimoms.

Išlaikyti kultūros centro filialus, pritaikyti buvusį pašto pastatą kultūros veikloms.

Skatinti ir iš dalies finansuoti NVO, kaimo bendruomenių, seniūnaičių veiklą.

ĮGYVENDITI ŽALIOJO KURSO PRIEMONES

Tęsti saulės elektrinių įrengimą savivaldybės įmonėse, įstaigose, vykdyti elektromobilių įkrovimo stotelių plėtrą (28), įsigyti elektrinių autobusų, tęsti daugiabučių namų renovaciją.

PAGRINDINIAI NAUJI OBJEKTAI – 600 vietų sporto salė, 20 butų daugiabutis, dviračių takai, geriamojo vandens ir nuotekų trasos.

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: