Elektrėnų mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-21

Rinkimų rezultatas - meru išrinktas Gediminas RATKEVIČIUS

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Gediminas RATKEVIČIUS Liberalų sąjūdis 4130 1459 5589 61,46 60,05
Silva LENGVINIENĖ Laisvės partija 2620 885 3505 38,54 37,66
 
Iš viso
6750 2344 9094 100,00 97,70

 

Elektrėnų rajono savivaldybėje gyvena apie 35 000 žmonių, remiantis 2021 m.

Savivaldybės administracinis centras – Elektrėnai, kuris kartu yra ir didžiausia rajono gyvenvietė. Kitas svarbūs savivaldybės miestas yra Vievis.

Elektrėnų rajono savivaldybės ekonomika visų pirma remiasi pramone. Teritorijoje yra didelė elektrinė ir keletas kitų gamyklų. Savivaldybėje taip pat yra daugybė kultūrinių ir istorinių lankytinų vietų, įskaitant muziejus, bažnyčias ir paminklus.

Elektrėnų rajono savivaldybė, kaip vietos valdžios padalinys, yra atsakinga už įvairių paslaugų teikimą savo gyventojams, įskaitant švietimą, sveikatos priežiūrą, socialines paslaugas ir infrastruktūros priežiūrą. Savivaldybę valdo taryba, kurią renka gyventojai, ir vykdomoji valdyba, atsakinga už tarybos sprendimų įgyvendinimą. Elektrėnų rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, kovo 5 d. bus renkamas meras.

Elektrėnų mero rinkimai 2023

 Ką žadėjo Elektrėnų meras Kęstutis Vaitukaitis 2019?

Kiek leidžia sukaupta patirtis, jėgos ir įstatymo suteikti įgaliojimai, tęsiu pradėtus darbus, ginsiu, puoselėsiu ir gerbsiu žmogaus prigimtines teises ir laisves. Telksiu profesionalus. Tarsiuosi su gyventojais. Užtikrinsiu atsakingumo savivaldybės bendruomenei, savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principų įgyvendinimą. Tvarkydamas viešuosius savivaldybės reikalus vadovausiuosi aukščiausiais skaidrumo standartais.Prioritetinėmis savo veiklos sritimis laikau švietimą, kultūrą, žmogaus saugumą ir

šeimos gerovę. Šalies lygiu pripažinti mano ir komandos pasiekimai savivaldos plėtroje man nėra karjeros viršūnė, o tik tvirtas pagrindas atsispirti ir siekti dar daugiau gerovės bendruomenei. Dirbdami kartu šiandien pasiekėme, kad savo savivaldybėje turime gražius miestus ir kaimus, kuriuose gera gyventi ir kurti. Jums pritarus ir toliau sieksiu, kad gyventojui būtų gera gyventi savo krašte ir kad jis taptų savo krašto patriotu. Savivalda bus sąžininga, atvira ir demokratiška su palankia mokiniams ir mokytojams švietimo sistema, jaunimo iniciatyvų palaikymu, draugiška gamtai ir verslui aplinka, gerai išplėtota sveikatos priežiūros ir socialinės paramos sistema, nuoširdžia pagalba žmogui, atsakingai tvarkomu savivaldos ūkiu. Šiems prioritetams puoselėti būtina skatinti vietos ekonomiką, racionaliai ir atsakingai naudoti Europos Sąjungos investicijas ir biudžeto išteklius, protingai valdyti turtą, efektyviai administruoti personalą, skatinti naujųjų technologijų diegimą

Kandidatai į Elektrėnų rajono merus 2023

 

Kandidatas į Elektrėnų rajono merus 2023, Gediminas Ratkevičius

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius. Studijavo teisę. 1998-2000 m.Trakų rajono policijos komisariate dirbo tardytoju. Elektrėnų savivaldybės administracijoje dirbo teisininku nuo 2000 m. iki 2019 m.

G.Ratkevičiaus rinkiminė programa 2023 -

 • SUPRATINGAI. Stiprindamas dialogą su gyventojais, reaguodamas ir atsižvelgdamas į jų nuomonę bei užtikrindamas jų dalyvavimą priimant sprendimus, plėtodamas demokratijos procesus, laikydamas viešąjį interesą prioritetiniu.
 • NUOSEKLIAI. Sukaupta patirtimi ir žiniomis prisidėdamas prie savivaldybės teikiamų paslaugų: kokybiško švietimo, prieinamo gydymo, įdomios kultūrinės ir aktyvios sporto veiklos, atsakingo administravimo, turiningo laisvalaikio organizavimo, būdamas jautrus socialiniams reikalams. 
 • RACIONALIAI. Atsakingai valdydamas biudžeto asignavimus. Plėtodamas infrastruktūrą ir atsinaujinančių išteklių energetiką Elektrėnų savivaldybės miestuose, miestelyje ir kaimuose. 
 • INOVATYVIAI. Išgirsdamas novatoriškas naujas idėjas ir palaikydamas jų įgyvendinimą. Prisidėdamas prie sklandžios verslo plėtros, verslumo skatinimo priemonių, kurios kurtų patrauklias darbo vietas. 
 • TOLERANTIŠKAI. Empatiškai įsiklausydamas į kiekvieno rūpesčius, būdamas nešališku, gerbdamas žmogaus teises, tikinčiųjų jausmus.

Kandidatas į Elektrėnų rajono merus 2023 Rimantas Baravykas

Seimo nario Kęstučio Vilkausko visuomeninis konsultantas. Vilniaus miesto savivaldybės eismo organizavimo skyriaus vedėjas. Studijavo elektroninės technikos inžineriją. UAB Vilniaus viešasis transportas valdybos narys.2014-2017 m. UAB Geležinkelio projektavimas 2017-2018 m. UAB Geležinkelio tiesimo centro Projektų valdymo ir technologijų departamento direktorius. 2018-2020 m. UAB Biseris Verslo plėtros vadovas. 2020-2023 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyriaus vedėjas. 

R.Baravyko rinkiminė programa 2023 -

 • Sukurti internetinę gyventojų pasiūlymų ir balsavimo sistemą ir dirbti seniūnijose, o ne tik Elektrėnuose.
 • Konsultuoti pradedančius smulkų verslą ir sudaryti sąlygas ateiti stambiam verslui
 • Per sukurtą internetinę platformą ir gyvus aptarimus išrinkti projektus kuriems gyventojai skirtu prioritetą ir 50.000 eurų kiekvienoje seniūnijoje. O išmokus tai daryti pereiti prie didesnių sumų ir savivaldybės biudžeto pagrindinių asignavimų.
 • Skirti pakankamai lėšų kelių ir gatvių remonto ir rekonstrukcijos techniniams projektams parengti ir derinti juos su KPPP (LAKD) lėšomis.
 • Pertvarkyti viešąjį transportą ir padaryti ji elektrinį bei nemokamą bei važiuojanti bent 4 kartus per dieną. Ir viso to nepadarysiu be motyvuotos savivaldybės ir jai priklausančių įmonių ir įstaigų profesionalios ir inovatyvios komandos. Taigi komandos formavimo ir KPI nustatymo darbas bus vienas pirmųjų.

Kandidatė į Elektrėnų rajono merus 2023 Silva Lengvinienė

Seimo narė ir politikė. Turi Andragogikos magistro laipsnį, aukštojo išsilavinimo daktaro laipsnį.Iškėlė į savivaldybės merus Laisvės partija

S.Lengvinienės rinkiminė programa 2023 -

 • Kokybiškas švietimas. Darželiuose užteks vietų kiekvienam vaikui! Renovuotos ir patogios ugdymo įstaigos.Įtraukusis ugdymas, dėmesys sveikos emocinės aplinkos užtikrinimui.Jaunų mokytojų pritraukimas į savivaldybę.Galimybė vaikams rinktis daugiau ir įvairesnių neformaliųjų veiklų. Daugiau senjorų Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veikloje.
 • Patogi ir graži aplinka.Didesnės investicijos į Elektrėnų ir mažesnių gyvenviečių aplinkos gerinimą. Bendruomenių įtraukimas į sprendimų priėmimą, įteisintas dalyvaujamasis biudžetas. Išasfaltuotos gatvės ir daugiabučių kiemai. Elektrėnų autobusų stotis.Moderniai apšviestos savivaldybės gyvenvietės!Būsto pasiūlos plėtra Elektrėnuose.
 • Darnumas ir judrumas.Susitiksime prie marių! Gyventojams grąžintos marių ir ežerų pakrantės, naujai įrengti paplūdimiai.Naujos vaikų žaidimų ir sporto aikštelės.Elektrėnus ir Vievį jungiantis dviračių takas. Elektromobilių įkrovimo stotelių tinklas, maršrutiniai elektriniai autobusai.
 • Gyventojų sveikata Mažesnės eilės pas gydytojus poliklinikose ir ligoninėse. Jaunų gydytojų ir slaugytojų pritraukimas į savivaldybę. Griežta maudyklų kontrolė, taršos šaltinių užkardymas. Ilgalaikiai sprendimai gerinant Vievio ežero būklę. Oro taršos matavimo sistema Vievyje.
 • Verslo ir verslumo skatinimas.Įveiklintos viešosios erdvės ir marių pakrantė. Mažųjų laivų uostas ir kempingas Elektrėnuose. „Elektrėniečio kortelė“ suteikianti nuolaidų perkant paslaugas iš savivaldybės įmonių ir vietinių verslų. Plyno lauko investicijų skatinimas. Parama smulkiesiems verslininkams ir ūkininkams. Rekonstruotas, verslo ir gyventojų poreikiams pritaikytas Elektrėnų turgus.

Kandidatas į Elektrėnų rajono merus 2023, Inga Kartenienė 

Turi teisės magistro laipsnį. 2004-2011 m. Trakų rajono apylinkės teisme dirbo teisėjo padėjėja. 2011-2014 m. Elektrėnų savivaldybės administracijoje dirbo mero padėjėja. UAB 2015-2017m. "Elektrėnų komunalini ūkis" juriskonsultė, 2017-2019 m. teisės ir personalo skyriaus vadovė. Nuo 2019 m. iki dabar Elektrėnų savivaldybės administracijoje eina direktoriaus pavaduotojos pareigas. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, ilgus metus buvo Elektrėnų meno mokyklos, Elektrėnų pradinės mokyklos, Ąžuolyno progimnazijos narė, Elektrėnų sav. vietos veiklos grupės valdybos narė

 I.Kartenienės rinkiminė programa 2023 -

 • Įgyvendinsiu „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, tai investicijos į skirtingų poreikių vaikus, bendrojo ugdymo mokyklų aplinką ir žmogiškuosius išteklius.
 • Vystysiu investicinę aplinką, nukreipiant lėšas infrastruktūros plėtrai ir viešųjų paslaugų
 • kokybės gerinimui.
 • Plėtosiu visos dienos mokyklos modelį.
 • Sieksiu gerinti medikų, mokytojų ir kitų specialistų darbo sąlygas, pritaikant individualias
 • motyvavimo priemones.
 • Vykdysiu Elektrėnų baseino rekonstravimo projektą.
 • Vykdysiu Vievio lietaus vandens surinkimo priemonių įrengimą.
 • Įsipareigoju, kad kiekvienam vaikui būtų sudaryta galimybė lankyti darželį.
 • Daugiabučių namų renovacija, kiemų tvarkymas, stovėjimo vietų įrengimas, apšvietimo
 • modernizavimas.
 • Vystysiu Elektrėnų marių turizmo ir laivybos koncepciją.
 • Steigsiu verslo inkubatorių, kaip pagalbos priemonę verslui.
 • Įsipareigoju pritaikyti viešus savivaldybės pastatus neįgaliesiems.
 • Stiprinsiu šeimos gydytojų ir jų komandas.
 • Ilgalaikės sporto strategijos paruošimas ir jos įgyvendinimas.

Kandidatas į Elektrėnų rajono merus 2023 Gintaras Jančiauskas

 Elektrėnų savivaldybės tarybos narys. Studijavo verslo teisę. 1995-2014 m. 2016-2018 m.UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" Daugiabučių namų priežiūros vadybininkas. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokyklos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Elektrėnų policijos komisariate dirbo Kriminalinės policijos tyrėjas. Vievio parapijos bendruomenės narys, organizacijos „Caritas“ savanoris, Lietuvos policijos Veteranų asociacijos narys, Vievio kultūros centro kapelos „Pylimėlis“ narys.

G.Jančiausko rinkiminė programa 2023 -

 • Mūsų komandos tikslas – visapusiška kiekvieno savivaldybės gyventojo gerovė, saugios ir laimingos šeimos, patogi ir estetiška aplinka, galimybės ir vietos valdžios parama vystyti verslą, tobulinti profesinius įgūdžius, dirbti ir užsidirbti. 
 • Savo veikloje vadovaujuosi atvirumo, skaidrumo, bendruomeniškumo principais. Tvirtai laikausi duoto žodžio ir žinau, kad tik tokiu keliu eidamas gali atnešti deramą pokytį savo tėvynei, kraštui, bendruomenei. 
 • Tvirtai tikiu, kad bendromis jėgomis galime sukurti naujos kartos savivaldos valdymą, grįstą skaidrumu, atvirumu ir tarimosi su gyventojais kultūra. Tad šiuose rinkimuose kandidatuoju į savivaldybės mero pareigas, turėdamas aiškų matymą, ne tik ką ir kaip keisti, bet kartu ką ir kaip sukurti
 • . Su komanda, kuri tapo naujai įkurtos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariais ir kandidatais į Elektrėnų savivaldybės tarybą, susibūrėme tam, kad būtų visapusiškai pasitikima savivaldos institucija, o sprendimus priimantys valdininkai neštų teisinę bei politinę atsakomybę visuose savivaldos lygiuose. Vardan Elektrėnų krašto. Darbais, ne žodžiais. Tepadeda mums Dievas.

Kandidatas į Elektrėnų rajono merus 2023 Raimondas Ivaškevičius

LVŽS partijos narys. Studijavo aplinkos inžineriją. Nuo 2019 m. Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas.

R.Ivaškevičiaus rinkiminė programa 2023 -

 • savivaldybės įstaigų darbo skaidrumo ir interesantų aptarnavimo kokybės gerinimo;
 • suprantamai ir prieinamai gyventojams padėti įsisavinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius;
 • visokeriopos pagalbos ir paramos smulkiajam bei vidutiniam verslui, smulkiajam ūkininkui;
 • depolitizuoti savivaldybės įstaigas ir įmones;
 • skaidriai, racionaliai ir sąžiningai valdyti savivaldybės įmonių turimą turtą;
 • skaidriai bei efektyviai įgyvendinti savivaldybės investicijų ir verslo vystymosi projektus bei užtikrinti vykdomų projektų kokybę ir kontrolę;
 • gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę ir stiprinti viešąjį saugumą;
 • didinti kultūros, švietimo ir socialinių paslaugų kokybę;
 • gerinti infrastruktūrą, gyventojų gyvenimo kokybę miestuose, miesteliuose ir kaimuose;
 • kokybiškos sveikatos priežiūros,

Kandidatas į Elektrėnų rajono merus 2023 Jūratė Balčiūnaitė 

Nuo 2016 m. Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacijos prezidentė; Kurkliškių kaimo bendruomenės narė.2008-2009 m. UAB Versse Vykdančioji direktorė. 2012-2016 m. UAB Dorevi Projektų valdymo direktorė. 2009-2017 m. Verslumo ugdymo centro direktorė. Nuo 2017 m. Kazimiero Simonavičiaus universiteto Mokslo ir kompetencijų centro vadovė (Projektų plėtros skyriaus vadovė)

J.Balčiūnaitės rinkiminė programa 2023 -

 • Pagarba gyventojams.Visi savivaldybės gyventojai turi teisę į pagarbų aptarnavimą, empatišką požiūrį ir pro­fesio­nalias paslaugas. Reagavimas į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai turi teisę gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie  savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo  administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą. Savivaldybės institucijų veikla turi būti atvira, aiški ir suprantama.
 • Veiklos skaidrumas Gyventojams sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma. Užkirsti kelią galimam visų rūšių piktnaudžiavimui tarnybine padėtimi, korupcijai, nepotizmui ir savivaldžiavimui.
 • Efektyvus ir ekonomiškas turto valdymas Skatinti maksimaliai išnaudoti unikalią savivaldybės padėtį. Efektyviai panaudoti savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą. Įveiklinti apleistas teritorijas – pirmiausia kuriant vertę gyventojams. Savivaldybės įmonės turi dirbti efektyviai, profesionaliai ir pelningai.
 • Šeimai palanki aplinka Vystyti paramos jaunoms šeimoms bei palankios šeimai aplinkos plėtrą Elektrėnų savivaldybėje. Visos dienos mokyklos koncepcija būtina. Pasiekiama ir efektyvi sveikatos apsauga. Integruota ir bendruomenei artima kokybiška kultūrinė veikla.
 • Palankios verslui aplinkos kūrimas ir investicijų skatinimas Sisteminga ir koordinuota verslo kūrimosi skatinimo veikla. Vykdyti kryptingą ir efektyvią investicijų pritraukimo politiką. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra savivaldybėje.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai