Kėdainių mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-06

Į antrą mero rinkimų turą Kėdainių rajone praėjo Viktoras Fiodorovas 25,6% ir Valentinas Tamulis 23,2% rinkėjų balsų.

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Viktoras FIODOROVAS Darbo partija 4303 755 5058 26,10 25,58
Valentinas TAMULIS Lietuvos socialdemokratų partija 3555 1031 4586 23,66 23,19
Saulius GRINKEVIČIUS Liberalų sąjūdis 3710 767 4477 23,10 22,64
Paulius AUKŠTIKALNIS Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 1691 740 2431 12,54 12,29
Dalius SERAFINAS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 1246 233 1479 7,63 7,48
Jurgita SEJONIENĖ Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 605 189 794 4,10 4,01
Raivydas RAKAUSKAS Laisvės partija 422 134 556 2,87 2,81
 
Iš viso
15532 3849 19381 100,00 98,00

 

2023 m. kovo 5 d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Jūsų išrinkti savivaldybės tarybos nariai ir meras įgis teisę atstovauti Jūsų interesams bei spręsti savivaldos klausimus. Tai įpareigojanti atsakomybė, į kurią sudėti daugelio rinkėjų lūkesčiai ir viltys.

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kėdainiuose įamžintas Pasaulio tautų teisuolio atminimas

Kėdainių rajono meras ir įvykdyti pažadai

Dabartinis Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis. Gimė 1964 m. rugsėjo 27 d. Kėdainių rajono Serbinų kaime. 1974 m. baigė Serbinų kaimo pradinę mokyklą, 1979 m. – Labūnavos aštuonmetę mokyklą. 1983 m. baigė Lančiūnavos tarybinį ūkį - technikumą ir įgijo zootechniko specialybę. 2009 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą ir įgijo agronomo specialybę. 1983–1987 m. dirbo Kėdainių rajono Meironiškio kolūkyje fermos vedėju, vėliau iki 1992 m. – Kėdainių rajono „Aušros“ kolūkio vyriausiuoju zootechniku.1992–1996 m. – Kėdainių rajono Beinaičių žemės ūkio bendrovės specialistas, atsakingas už gyvulininkystės sritį, paskui iki 1997 m. – žemės ūkio bendrovės vadovo pavaduotojas ir bendrovės vadovas. 1997–2016 m. buvo Kėdainių rajono Pelėdnagių seniūnijos seniūnas. Nuo 2016 m. iki šiol – Kėdainių miesto seniūnas.Lietuvos seniūnų asociacijos narys, atstovauja Kėdainių rajono seniūnams. Kėdainių rajono Beinaičių bendruomenės centro narys, visuomeninio judėjimo „Mūsų krašto sėkmei“ narys.Gerai moka rusų kalbą.Išsiskyręs. Turi dukteris Mildą (gim. 1992 m.) ir Eriką (gim. 1994 m.).Laisvalaikio pomėgiai: kelionės, knygų skaitymas, domisi politika, istorija.

Kėdainių mero rinkimai 2023 kandidatas Valentinas Tamulis

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato, kad savivaldybės meras planuoja savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus.

Kandidatai į Kėdainių rajono savivaldybės merus 2023 m.

PAULIUS AUKŠTIKALNIS- Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“

Mieli ir gerbiami Kėdainių krašto žmonės,

siekiu, kad Kėdainiai taptų rajonu, kuriame kiekvienas žmogus galėtų pasirinkti darbą ir laisvalaikį, nejausdamas nepatogumo nei dėl gyvenamosios vietos, nei dėl turimų galimybių, nei dėl per mažo atlyginimo, o lankstymasis „viršininkams“ pagaliau pasibaigtų.

Esu baigęs du universitetus: Medicinos ir KTU. Vaistininko specialybę ir viešąjį administravimą rinkausi neatsitiktinai. Pagalbą žmogui laikau svarbiausia pareiga. To vedamas pasukau ir į politiką. 

Esu Kėdainių vicemeras ir matau, kad politikoje labiausiai trūksta žmogiškumo ir tiesos.

Dirbau Vokietijos ir kitų šalių tarptautinėse kompanijose, todėl vadovaujuosi ir vokiškos tvarkos bei logikos principais. Kaip medikas žinau, kad ne visoms ligoms gydyti reikia gydytojo išrašytų receptų. Kartais gydymo būdai mums yra pasiekiami ranka, tik reikia išgirsti žmogų, prisiimti asmeninę atsakomybę ir skubiai jam padėti.

Darysiu viską, kad mums, visiems šiame krašte gimusiems ir gyvenantiems, būtų saugu, ramu, gera, perspektyvu, kad daugiau dėmesio skirtume vienas kitam ir mūsų visų ateičiai.

Esu jaunas, ryžtingas, subūręs komandą žmonių, norinčių kartu su Jumis visais kurti laimingą ir užtikrintą gyvenimą.

Darykime geriausiai ką galime kartu – vardan Kėdainių, vardan kiekvieno žmogaus.

VIKTORAS FIODOROVAS- Darbo partija

Turiu aiškią viziją – ambicingi Kėdainiai. Mūsų mylimas kraštas, vienas nuostabiausių Lietuvoje, bet jam atėjo laikas keistis – Kėdainių rajonas turi ir gali sparčiau

judėti į priekį.

Kėdainiai – visų! Šią programą kūrėme kartu su kėdainiečiais, todėl ji paliečia visus

čia gyvenančius, dirbančius bei kuriančius žmones, ne tik miestą, bet ir visus krašto miestelius, kaimus, visas bendruomenes, įstaigas ir organizacijas.

Kėdainių rajonas BUS:

 • Bendruomeniškas, kuriame idėjos yra remiamos, jas gali teikti ir įgyvendinti visi
 • Patrauklus investuotojams, jaunam verslui, patogus bei saugus miesto ir rajono

gyventojams

 • Pritaikytas sveikam, aktyviam gyvenimo būdui užsiimti ir sportuoti, turintis

atnaujintą ir šeimoms pritaikytą baseiną, dviračių ir pasivaikščiojimo takus, įveiklintą

Babėnų šilą

 • Aprūpintas išsaugotomis, prieinamomis ir kokybiškomis medicininėmis bei

slaugos paslaugomis

 • Užtikrinantis visapusiško ugdymo ir mokymosi galimybes kiekvienam kėdainiečiui
 • Toliau tvarkomais daugiabučių kiemais, gatvėmis, šaligatviais, apšvietimu ir keliais
 • Aprūpintas kokybišku ir nemokamu viešuoju transportu
 • Besirūpinantis visų kraštiečių ir ypač vaikų, senjorų, neįgaliųjų užimtumu bei

laisvalaikiu

 • Puoselėjantis kultūrą, turizmą ir besididžiuojantis savo istorija
 • Inovatyvus, turintis elektroninių paslaugų programėlę
 • Pritraukiantis trūkstamus specialistus atvykti, o kėdainiečius grįžti ir kurtis rajone
 • Lyderiaujantis regione
 • Diskutuojantis apie idėjas, o ne apie politikus ir jų tarpusavio santykius
 • Skaidriai ir viešai valdomas informuojant bei atsiklausiant gyventojų dėl

svarbiausių klausimų

Kėdainių kraštą įsivaizduoju sėkmingą, augantį, atvirą inovatyviems sprendimams ir idėjoms, išpildantį žmonių lūkesčius, todėl kviečiu kurti jį tokį drauge,

nes Kėdainiai - visų!

SAULIUS GRINKEVIČIUS- Liberalų sąjūdis

Pagrindinis principas: atvira ir skaidri savivalda, dirbanti žmonėms ir kartu su

žmonėmis.

Vizija – klestintis ir šiuolaikiškas miestas, augantis rajonas, kuriame gera gyventi

VISIEMS.

Įsipareigoju rezultatyviai dirbti ekonomikos augimo ir gyvenimo kokybės gerinimo srityse.

Sieksiu, kad ir toliau ES paramos lėšas savivaldybė ne įsisavintų, o investuotų. Skatinsiu smulkų, vidutinį ir šeimos verslus. Kultūros ir švietimo įstaigas telksiu pilietiškumui ugdyti. Kreipsiu dėmesį į visuomenės sveikatos priežiūros problemas,

ligų prevenciją. Dėsiu visas pastangas, kad rajone gerėtų ekologinė situacija.

PRIORITETAI:

 • Išlaikyti aukštą vidutinių atlyginimų lygį savivaldybėje, tęsiant investuotojų

pritraukimą į Kėdainių LEZ ir savivaldybę;

 • Tikroji piliečių savivalda: didinti savivaldybės gyventojų įtraukimą į dalies

savivaldybės biudžeto lėšų skirstymą;

 • Daugiabučių namų modernizacijos spartinimas ir viešųjų erdvių bei vaikų darželių

sutvarkymas;

 • Sunkiojo transporto J. Basanavičiaus gatve ribojimas, dviračių takų plėtra;
 • Patvirtinti kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų nustatomas inžinerinių tinklų,

nuotekų, vandentiekio, gatvių ir kelių remonto darbų atlikimo eiliškumas;

 • Užtikrinti esamą kultūros centrų tinklą, didinti atlyginimus kultūros darbuotojams;
 • Sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumas kaimuose ir miesteliuose bei

mobilių paslaugų skaičiaus didinimas;

 • Vaikų ir jaunimo dienos centrų tinklo plėtra;
 • Užbaigti Šviesiosios gimnazijos priestato bei Kėdainių KC investicinius projektus.
 • Padėti visais įmanomais būdais AB,,Lifosa“ kuo greičiau grįžti prie įprasto darbo

ritmo;

 • Tęsti Kėdainių miesto kvartalinę renovaciją;
 • Įrengti Skongalio maudymvietę;
 • Užbaigti Kėdainių miesto parko estrados įrengimą.

Mažiau pažadų - daugiau darbų!

MINDAUGAS LINIUS- Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai)

„Pasižadu dirbti sąžiningai“.

RAIVYDAS RAKAUSKAS- Laisvės partija

Mieli kėdainiečiai,

Kėdainių genuose yra užkoduotos daugiakultūriškumo ir įvairovės vertybės. Čia per amžius kartu gyveno bei klestintį kraštą kūrė skirtingų tautų, profesijų ir įsitikinimų žmonės. Šis mūsų protėvių palikimas kiekvienam iš mūsų leidžia didžiuotis, kad esame kėdainiečiai.

Tačiau transformacija į šiuolaikinio žmogaus poreikius atitinkantį kraštą Kėdainiams tapo sudėtingu uždaviniu. Iš vietos, į kurią žmonės atvykdavo gyventi, Kėdainiai tapo vieta, kurią mūsų kraštiečiai vis dažniau renkasi palikti. Nuo šio amžiaus pradžios Kėdainių rajone gyventojų skaičius sumažėjo beveik trečdaliu.

Tikiu, kad Kėdainiai turi potencialo tai pakeisti ir vėl tapti vieta, kuri traukia atvykti ir pasilikti. Šį tikslą pasieksime tik būdami ambicingi, ryžtingi ir kryptingai dirbdami, kad ši vizija taptų realybe.

Aš ir mano komanda turime keturias ambicijas Kėdainiams:

ATEIČIAI PASIRUOŠUSIŲ KĖDAINIEČIŲ UGDYMAS – VISAVERTIS ŠVIETIMAS

MOKYKLOJE IR UŽ JOS RIBŲ. Meistriškai valdomos ir draugiškos mokyklos su

motyvuotais mokytojais, visavertis ugdymas nuo pirmųjų žodžių iki diplomo,

kultūra – kiekvieno skoniui.

ŽALIA ŠVIESA PRIVAČIAI INICIATYVAI KURTI PRIDĖTINĘ VERTĘ KĖDAINIAMS.

Darbo vietas kuriantiems investuotojams patrauklus rajonas, pagalba smulkų ir

vidutinį verslą vystantiems kraštiečiams, aiški talentų pritraukimo strategija.

SUMANIAI VALDOMI KĖDAINIAI, KURIUOSE GIRDIMAS KIEKVIENAS. Skaidrus sprendimų priėmimas įtraukiant gyventojus, gerosios privataus sektoriaus

praktikos savivaldoje, lygiomis galimybėmis ir pagarba kiekvienam pagrįstas

veikimas.

PATOGUS IR JAUKUS KĖDAINIŲ KRAŠTAS, KURIAME NORISI PASILIKTI. Sveika

aplinka bei įvairiapusė sveikatos apsauga, patogios kelionės bet kokiu būdu ir

jauki gyvenamoji aplinka kiekvienoje seniūnijoje.

JURGITA SEJONIENĖ- Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Dirbsime Kėdainiams, o ne reitingams! Veikime kartu!

Ketverius metus matėme Kėdainius valdomus daugumos, stokojančios ilgalaikės

rajono raidos vizijos ir drąsos imtis nevienadienių projektų. Kėdainiečiams nebepakanka švarių gatvių ar tvarkos prie atliekų konteinerių. Turime veikti skaidriai ir

ambicingai.

MŪSŲ VIZIJA KĖDAINIŲ KRAŠTUI:

Skaidri savivaldos institucijų veikla: nuo viešųjų pirkimų iki konkursų į savivaldybės tarnautojų ir jai pavaldžių įstaigų vadovų pareigas.

Stiprios bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos. Kiekviena mūsų rajono

žmonių problema verta dėmesio, visų amžiaus grupių rajono gyventojai – girdimi.

Kultūros darbuotojams – laisvė kurti, veikti be politikų „pageidavimų koncerto“ ir

kišimosi, skiriant adekvatų kultūros srities finansavimą ir deramą darbo įvertinimą.

Vienodos starto galimybės visiems mokiniams. Geros mokymosi ir darbo mokyklose sąlygos. Reali mokyklų tinklaveika.

Daugiaprofilinė Kėdainių ligoninė. Sveikatos priežiūros įstaigose daugiau ambulatorinių paslaugų. Pavėžėjimo paslaugos nutolusių gyvenviečių žmonėms. Kokybiškų socialinių paslaugų plėtra rajono gyventojams.

Rajono infrastruktūros (gatvių, kelių ir kt.) gerinimo ir plėtros darbai – tik pagal

viešus ilgalaikius planus, ne pagal valdančiųjų asmeninius poreikius.

Aplinkai draugiškas ir patogus viešasis transportas, reali dviračių takų infrastruktūros plėtra.

Investicijos į energetiką iš atsinaujinančių šaltinių, siekiant aprūpinti savivaldybei

pavaldžias įstaigas švaria ir nebrangia elektros energija.

Tinkamas savivaldos pasirengimas galimoms ekstremalioms situacijoms ir išorinėms grėsmėms atsižvelgiant į laikmečio iššūkius.

Parama socialiai atsakingam verslui, bendradarbiavimas su žemdirbiais. Vietos

bendruomenės ir verslo interesų balanso užtikrinimas – būtina sąlyga krašto gerovei.

DALIUS SERAFINAS- Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Tapęs meru ar tarybos nariu sieksiu Kėdainių mieste ir rajone sudaryti palankiausias sąlygas didinti:

 • Ekonominį saugumą – dirbant,kuriant ir už tai gaunant orias, poreikius

tenkinančias pajamas, plėtojant inovatyvų socialiai atsakingą verslą, didinant gerai

apmokamų darbo vietų pasiūlą;

 • Energetinį saugumą – steigiant atsinaujinančios energetikos bendrijas,kurių

nariai – gyventojai ir verslas mokėtų bent 30% mažesnes sąskaitas už elektrą (ES

šalių patirtis);

 • Vaikų ir jaunimo saugumą – naikinant patyčių apraiškas mokyklose ir

aplinkoje,apsaugant nuo sąmonę ir kūną žalojančios ideologijos bei su ją susijusio

veikimo;

 • Tėvų ir senolių saugumą – saugant jų gyvybę ir sveikatą nuo nusikaltėlių

veikimo,sudarant sąlygas iš vienkiemių ir nutolusių nesaugių vietų laikinai ar nuolat

gyventi persikelti į saugesnes vietas,bendruomenės namus;

 • Savalaikį gydymo ir ugdymo paslaugų prieinamumą;
 • Skaidrumą ir bendradarbiavimą tarp savivaldos,gyventojų ir verslo – įtraukiant

gyventojus, bendruomenes,kultūros,gamtosaugos,nevyriausybines ir verslo

organizacijas į savivaldybės sprendimų darymą (biudžeto skirstymas,investicijos

projektai ir kt.),sistemingai mažinant biurokratiją ir korupciją;

 • Bendradarbiavimą tarp skirtingų partijų ir judėjimų, kuriems kėdainiečių

poreikiai yra svarbesni už partines ambicijas ar intrigas,gerbiant įvairius įsitikinimus,

nuomones,privatumą.

Šiems siekiams įgyvendinti būtinas jūsų aktyvus dalyvavimas rinkimuose ir parlamentinės partijos palaikymas. Tokia jėga yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

(LVŽS),nes:

 • LVŽS stiprybės pagrindas - Valstybės bei Tautos išsaugojimas ir stiprinimas;
 • LVŽS puoselėja tradicinę šeimą,papročius,kultūrą,tausojantį požiūrį į gamtą ir kitas

pamatines lietuvių Tautos vertybes;

 • regioninė politika buvo ir išlieka LVŽS prioritetu.

VALENTINAS TAMULIS- Lietuvos socialdemokratų partija

Dirbkime Kėdainių kraštui kartu!

Mano siekis, kad Kėdainiai būtų saugus, pažangus, patogus gyventi bei pramogauti kraštas, kuriantis bendruomenės gerovę.

Įsipareigoju tęsiant pradėtus darbus drauge su komanda išgryninti strategiją, kurios svarbiausioje vietoje išliktų ŽMOGUS, ir būtų sudarytos sąlygos augti verslui,

žemės ūkiui ir turizmui.

Mano darbų prioritetai:

 • Tvarkyti miesto ir rajono infrastuktūrą.
 • Tęsti daugiabučių namų kvartalinę renovaciją.
 • Modernizuoti viešojo transporto infrastruktūrą ir paslaugas.
 • Kurti „žaliąją“ savivaldybę, pasitelkus saulės energiją, atnaujinant bei plečiant

dviračių takus, skatinti diegti elektromobilių parką.

 • Naujo ir jauno verslo skatinimui skirti daugiau paramos.
 • Vykdyti socialinių būstų plėtrą bei gerinti sąlygas esamuose.
 • Aktyviam bei turiningam laisvalaikiui įveiklinti „žaliąsias miesto ir rajono zonas“ –

senąjį miesto parką, Gegučių parką, Babėnų šilą, Akademijos parką, piligrimų kelius.

 • Pasirinkus vieningą kryptį gerinti senamiesčio veidą skyrus dalinę paramą statinių

tvarkybai.

 • Teikti paramą kultūros paveldo objektams.
 • Skatinti kitų trūkstamų specialistų atvykimą į Kėdainius.
 • Daugiau dėmesio skirti neįgaliųjų integracijai.
 • Didinti dėmesį žmonių saugumui – plėsti vaizdo kamerų tinklą, skatinti saugią

kaimynystę bei savanorių veiklą.

 • Teikti mobiliųjų ambulatorijų paslaugas rajone.
 • Remti neformalųjį švietimą.
 • Aktyvinti senjorų užimtumą.
 • Aktyvinti tarprajoninį ir tarptautinį bendradarbiavimą.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai