Kretingos mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-06

Mero rinkimų rezultatai Kretingoje 2023

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Antanas KALNIUS Politinis komitetas Kretingos kraštas 7625 1469 9094 59,92 58,90
Rimvydas ŠAKINIS Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 977 300 1277 8,41 8,27
Jolita VAICKIENĖ Darbo partija 886 207 1093 7,20 7,08
Egidijus VISKONTAS Lietuvos socialdemokratų partija 779 260 1039 6,85 6,73
Dalia MARTIŠAUSKIENĖ Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 822 191 1013 6,68 6,56
Dangiras SAMALIUS Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 476 172 648 4,27 4,20
Romualdas JABLONSKIS Liberalų sąjūdis 505 138 643 4,24 4,16
Justė STONKUTĖ Politinis komitetas „Už šviesią Kretingą“ 292 77 369 2,43 2,39
 
Iš viso
12362 2814 15176 100,00 98,28

Kretingos rajonas – savivaldybė, esanti vakarinėje Lietuvos dalyje, prie Baltijos jūros. Savivaldybės administracinis centras – Kretingos miestas. Kretingos rajonas užima 989 kvadratinių kilometrų plotą, jame gyvena apie 37 000 žmonių. Savivaldybė yra žinoma dėl savo nuostabių gamtos kraštovaizdžių, įskaitant miškus, ežerus ir upes. Kretingos rajone yra keletas žymių kultūrinių ir istorinių objektų, tokių kaip Kretingos muziejus, Vyskupo M. Valančiaus gimtinė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos istorijos muziejai, Orvidų sodyba muziejus. Kretingos rajono ekonomika daugiausia paremta žemės ūkiu ir miškininkyste, tačiau kartu vystoma ir turizmo pramonė, ypač vasaros mėnesiais, kai lankytojai atvyksta pasimėgauti paplūdimiais ir kitomis pramogomis palei pakrantę.

Kalbant apie politinę situaciją Rokiškyje, mieste yra vietos valdžia, kurią sudaro tiesiogiai renkamas meras ir renkamų narių taryba. Meras ir taryba yra atsakingi už sprendimų priėmimą ir politikos, turinčios įtakos miesto gyventojams, įgyvendinimą. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2023 metų kovo 5 d. Likus mažiau nei mėnesiui iki rinkimų, paaiškėjo, kad Kretingos rajone dėl mero posto varžysis 8 kandidatai.

Kretingos mero rinkimai 2023

Kretingos mero rinkimai 2023

Kretingos rajono mero pažadai 2019

2019 metais, kovo mėnesį, kai vyko savivaldybių tarybų ir mero rinkimai, Kretingos rajono savivaldybės meru buvo Antanas Kalnius, kurį delegavo Visuomeninis rinkimų komitetas „Kretingos kraštas“. Tada jis rinkimus laimėjo surinkęs 54,90 proc. rinkėjų balsų. Ne paslaptis, jog ir šiemet Antanas Kalnius bandys užsitikrinti Kretingos rajono mero postą antrajai kadencijai. 

Kretingos meras Antanas Kalnius 2023

Kretingos meras Antanas Kalnius 2023

Antano Kalniaus pažadai Kretingos rajonui 2019

 • Koordinuosiu administracijos ir tarybos bendradarbiavimą bei veiklų skaidrumą priimant rajonui naudingus sprendimus;
 • Įtakosiu, kad gyventojai būtų įtraukti į rajono biudžeto skirstymą - kur panaudoti dalį biudžeto (iki 1%) spręs tik gyventojai;
 • Garantuosiu, kad savivaldybės įmonės dirbtų rajono naudai, o ne atskiroms partijoms;
 • Sieksiu, kad strateginiu rajono prioritetu būtų paskelbtas kelių, gatvių tvarkymas ir dviračių takų tiesimas;
 • Inicijuosiu, kad būtų sukurtos kasdien veikiančios viešosios erdvės jaunimui, moksleivių ir jaunimo idėjų inkubatorius;
 • Įtakosiu, kad būtų sudarytos sąlygos senjorams bei žmonėms su negalia savivaldybės kultūros ir sporto objektuose lankytis nemokamai;
 • Remsiu bendruomenių ir NVO veiklą. Rūpinsiuos, kad būtų sukurta skaidri šių organizacijų finansavimo tvarka;
 • Kuruosiu sporto, aktyvaus laisvalaikio ir vaikų žaidimo aikštelių infrastuktūros gerinimą ir plėtrą;
 • Inicijuosiu viešojo transporto pertvarką;
 • Įtakosiu, kad būtų sukurta palanki aplinka esamam ir naujai ateinančiam verslui.

Kas per praėjusią kadenciją nuveikta Kretingos rajone

Anot nešališko politikos stebėsenos tinklo „Žinau, ką renku“, Kretingos rajono meras Antanas Kalnius yra įvykdęs apie 40 procentų savo pažadų. Šiuo metu yra vykdomi šie pažadai:

 • Fasadų sutvarkymas su prisidėjimu iš mūsų nenumatytų lėšų, kurios yra įtrauktos į biudžetą";
 • Dviračių takas į Palangą;
 • Suplanuoti Rotušės aikštėje skverą.

Kandidatai į Kretingos rajono merus 2023

Kandidatas į Kretingos rajono mero postą Romualdas Jablonskis (Liberalų sąjūdis)

Rinkiminė programa:

 • Suvienyti visas politines partijas bendram darbui;
 • Atverti savivaldą visuomenės ir verslo iniciatyvoms, sudaryti palankias sąlygas verslų kūrimui ir plėtrai, pritraukti į rajoną kuo daugiau investicijų;
 • Užtikrinti, kad biudžeto lėšos būtų naudojamos skaidriai ir efektyviai;
 • Užtikrinti, kad savivaldybės valdomų įmonių paslaugos būtų kokybiškos ir teikiamos už geriausią kainą;
 • Sparčiau asfaltuoti gatves ir kelius, tiesti dviračių takus, modernizuoti miesto ir gerinti gyvenviečių apšvietimą, atnaujinti viešąsias erdves;
 • Rekonstruoti Kretingos miesto stadioną, atnaujinti sporto ir vaikų žaidimo aikštynus rajono seniūnijose;
 • Renovuoti vaikų darželius, modernizuoti mokyklų bazes, įkurti visos dienos mokyklas;
 • Įkurti jaunimo centrą, skatinti jaunimo organizacijų veiklą, sudaryti palankias sąlygas dirbti atvykstantiems jauniesiems specialistams;
 • Plėsti socialines paslaugas pasitelkiant nevyriausybines organizacijas, įsteigti bendro gyvenimo namus žmonėms su negalia;
 • Stiprinti kultūros centrų ir jų skyrių materialinę bazę,
 • Puoselėti kultūros paveldo objektus, kultūrinį turizmą;
 • Užtikrinti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
 • Remti žemdirbių ir sodininkų bendrijų iniciatyvas;
 • Atsakingai atstovauti savivaldybei valdžios ir valstybės institucijose, Regiono plėtros taryboje, sprendžiant rajonui aktualius klausimus.

Kandidatas į Kretingos rajono mero postą Antanas Kalnius (Politinis komitetas „Kretingos kraštas" )

Rinkiminė programa:

 • Pėsčiomis, dviračiais, viešuoju transportu ir automobiliais patogus judėti miestas bei rajonas: Plečiamas ir tvarkomas dviračių takų, šaligatvių tinklas. Apšviesti Kretingos dvaro parko takai, pradėti tako Akmenos upės pakrantėje įrengimo darbai. Didinamas visuomeninio transporto maršrutų intensyvumas, seni autobusai keičiami į ekologiškus. Vykdomos kelių ir sankryžų Kretingoje rekonstrukcijos;
 • Girdintis žmonių nuomonę, atviras naujoms idėjoms, telkiantis bendruomenę ir skatinantis savarankiškumą: Įdiegta Kretingos rajono gyventojo kortelė. Gyventojų iniciatyvų projektams - ne mažiau nei po 300 tūkst. Eur. kasmet. Įteisinta „Kretingos rajono gyventojų tribūna" rajono taryboje. Bendruomenių veiklai - ne mažiau nei po 100 tūkst. Eur. kasmet. Įsteigti nauji bendruomeniniai senjorų namai;
 • Demografinius pokyčius ir pasiekimus atliepianti ugdymo sistema: Mokytojų skatinimo programa pedagogų pritraukimui. Lopšeliuose-darželiuose - vietos visiems norintiems juos lankyti. Motyvavimo programa su piniginėmis premijomis itin pažangiems moksleiviams. Pilotinis mokinių maitinimo projektas - švediško stalo tipo maitinimas mokyklose;
 • Saugantis gamtą ir plečiantis žaliuosius plotus: Parama individualiems nuotekų įrenginiams. Intensyvus naujų medžių ir kitų želdinių sodinimas rajone. Nuolatinis oro kokybės monitoringas rajone;
 • Įtraukiantį, aktyvų bei svetingą rajoną kuriantys menininkai ir sportininkai: Atnaujinti Kretingos motobolo pastatai, surengtas Europos motobolo čempionatas. Rekonstruoti vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejaus pastatai.
 • Įgyvendinama menininkų rezidencijų programa. Rekonstruotas Kretingos miesto stadionas.

Kandidatė į Kretingos rajono mero postą Dalia Martišauskienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga)

Kandidatė į Kretingos mero postą Dalia Martišauskienė 2023

Kandidatė į Kretingos rajono mero postą Dalia Martišauskienė 2023

Rinkiminė programa:

 • Aiškių kriterijų įvedimas dėl kelių asfaltavimo, šaligatvių tiesimo ir apšvietimo, spartus darbų vykdymas;
 • Dviračių takų tinklo, poilsio ir rekreacijos zonų, vizualiai estetiškų želdynų plėtra rajone;
 • Laisvosios ekonominės zonos atsiradimas Kretingoje ir verslo centro įkūrimas;
 • Lengvatų verslui, remiančiam rajono bendruomenes suteikimas;
 • Paramos verslo pradžiai kaimiškosiose vietovėse programos kūrimas, ekologinių ūkių rėmimas;
 • Pagalba bendruomenėms, norinčioms steigti darbo vietas kaimiškosiose vietovėse;
 • „Naujagimio krepšelio" finansavimas;
 • Kretingos ligoninės, pirminės sveikatos priežiūros punktų kaimuose išsaugojimas;
 • Privačių slaugos namų steigimo skatinimas ir dalinis finansavimas;
 • Kaimiškųjų gimnazijų išsaugojimas;
 • Mokinių maitinimo grąžinimas į ugdymo įstaigų rankas;
 • Kelionės kompensacija švietimo, kultūros, socialinės srities darbuotojams, vykstantiems į darbą kaimiškosiose vietovėse;
 • „Pirmoko krepšelio" finansavimas;
 • Proporcingas finansinis rėmimas tiek didžiųjų, tiek mažesnių rajono sporto klubų, nemokamas sporto salių suteikimas klubams ir pan.;
 • Kompensavimo mechanizmo numatymas dėl prisijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų arba kompensacija alternatyviems valymo įrenginiams;
 • Viešojo transporto pertvarka, maršrutų pritaikymas pagal gyventojų poreikius.

Kandidatas į Kretingos rajono mero postą Dangiras Samalius (Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai)

Rinkiminė programa:

 • Rūpinsiuosi, kad savivaldybė nedidintų komunalines sąskaitas gyventojams, skatinsiu investicijas į efektyvumą ir atsinaujinančią energetiką;
 • Sieksiu veiklos tęstinumo, įgyvendinant pradėtus darbus ir Kretingos rajono savivaldybės plėtros plane bei Kretingos rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius;
 • Inicijuosiu atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų kūrimą;
 • Skatinsiu jaunimo organizacijų veiklą, bei jaunimo renginių ir iniciatyvų organizavimą, sudarydami sąlygas jauniems žmonėms save realizuoti įvairiose srityse;
 • Sieksiu į savivaldybę pritraukti kuo daugiau investicijų, sudaryti palankias sąlygas naujų verslo įmonių įsikūrimui;
 • Prie savivaldybės tarybos kursiu senjorų reikalų tarybą;
 • Sieksiu, kad savivaldybėje pagaliau būtų sprendžiamos socialiai pažeidžiamų šeimų būsto problemos;
 • Plėtosiu sporto ir sveikatinimo prieinamumą, remsiu sporto klubų veiklą bei Kretingos centrinio stadiono renovaciją;
 • Tęsiu savivaldybės kelių ir gatvių atnaujinimo bei rekonstrukcijos darbus;
 • Deramai atstovausiu savivaldybei valdžios ir valstybės institucijose, regiono plėtros taryboje, sprendžiant savivaldybei aktualius klausimus;
 • Aktyviai sieksiu, kad būtų pradėtas daugiabučių namų kiemų tvarkymas;
 • Skatinsiu ir puoselėsiu vietinę demokratiją. Neleisiu įsigalėti patyčioms, persekiojimui ir žmonių menkinimui;
 • Remsiu bendruomenių ir nevyriausybinių
 • organizacijų kultūrinės veiklos projektus, Lietuvos kūrėjų, savanorių ir laisvės gynėjų atminimo įamžinimą;
 • Darbe vadovausiuosi viešumo, skaidrumo, pagarbos kiekvienam rajono gyventojui principais.

Kandidatė į Kretingos rajono mero postą Justė Stonkutė (Politinis komitetas „Už šviesią Kretingą")

Rinkiminė programa:

 • Siūlysiu sprendimo projektus, jog jaunos šeimos, susilaukusios naujagimio, gautų naujagimio kraitelį;
 • Siūlysiu inicijuoti naujo vaikų darželio statybas arba darželių renovacijas, prie jų statant priestatus. Komunikuosiu su investuotojais bei verslininkais, kad Kretingos mieste atsirastų privatus darželis;
 • Siūlysiu, kad ugdymo įstaigoms būtų grąžinta galimybė patiems gaminti bei tiekti maistą moksleiviams. Sieksiu, kad ugdymo įstaigose būtų sudaromas valgiaraštis, jog atitiktų jaunimo poreikius;
 • Sieksiu, jog į sprendimų priėmimą būtų įtraukiami jaunimo, NVO bei bendruomenių atstovai, būtų išklausoma jų poziciją bei pasiūlymai. Sieksiu, jog būtų didinamas finansavimas NVO bei bendruomenių teikiamiems projektams finansuoti;
 • Sieksiu, kad būtų peržiūrėti Kretingos miesto bei rajono viešojo transporto grafikai, stotelės pritaikytos saugiam ir oriam įlaipinimui/išlaipinimui;
 • Sieksiu, jog būtų atnaujinamos viešojo transporto priemonės, bei jos būtų pritaikytos negalią ir individualius poreikius turintiems asmenims;
 • Sieksiu užmegzti ryšius su vykdomosios valdžios atstovais, Seimo nariais, siekiant didesnio bendradarbiavimo ir finansų pritraukimo į Kretingos rajono savivaldybę;
 • Sieksiu plėsti vaizdo kamerų tinklą ne tik Kretingos miesto, bet ir rajono erdvėse;
 • Tęsiu suplanuotus darbus, siekiant Kretingos miesto bei rajono kelių, gatvių, šaligatvių ir dviračių takų, tvarkymo bei tiesimo darbų;
 • Sieksiu didinti automobilių stovėjimų vietų skaičių miegamuosiuose rajonuose;
 • Siūlysiu modernizuoti Kretingos miesto bei rajono vaikų laisvalaikio ir pramogų zonas;
 • Skatinsiu verslininkus plėsti nekilnojamojo turto statybos projektus, taip skatinant mažesnę nekilnojamojo turto kainą Kretingos rajono savivaldybėje.

Kandidatas į Kretingos rajono mero postą Rimvydas Šakinis (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos")

Rinkiminė programa:

 • Dėsiu visas pastangas, kad išsaugotume Kretingos ligoninę;
 • Tęsiu pradėtus ir vykdomus darbus gyventojų gyvenimo kokybei užtikrinti;
 • Sieksiu pritraukti investicijų į rajoną;
 • Skatinsiu modernizuoti rajono gatvių apšvietimą, senus šviestuvus pakeičiant energiją taupančiais LED šviestuvais bei didinti pastatų energinį efektyvumą;
 • Inicijuosiu, kad Kretingsodžio k., magistraliniame kelyje Šiauliai-Palanga ties Sodžiaus g., būtų įrengta žiedinė sankryža, o Vydmantų gyvenvietės to kelio ribose atsirastų apšvietimas;
 • Aktyvinsiu žvyrkelių asfaltavimą paprastojo remonto būdu;
 • Ieškosiu galimybių, kad švietimo, sporto, kultūros, nevyriausybinių organizacijų, socialinių paslaugų sritys sulauktų ne tik didesnio dėmesio, bet ir daugiau lėšų;
 • Inicijuosiu aktyvių laisvalaikio zonų plėtrą rajone;
 • Sieksiu, kad būtų sutvarkytas Kretingos dvaro parko II tvenkinys;
 • Skatinsiu daugiabučių kiemų tvarkymo programos efektyvesnį veikimą, spręsiu daugiabučių namų administravimo, automobilių parkavimo vietų trūkumo problemas ne tik prie daugiabučių namų, bet ir prie viešojo naudojimo objektų;
 • Inicijuosiu vientiso dviračių eismo mieste sutvarkymą;
 • Skatinsiu savivaldos ir vietos menininkų dialogą, kuriant patrauklų miesto ir rajono įvaizdį.

Kandidatė į Kretingos rajono mero postą Jolita Vaickienė (Darbo partija)

Rinkiminė programa:

 • Teikti gyventojų poreikius atitinkančias socialines paslaugas;
 • Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą;
 • Plėtoti savanorystę, skatinti NVO ir bendruomenių veiklą;
 • Skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką ir savirealizaciją;
 • Diegti inovatyvią švietimo sistemą;
 • Organizuoti pedagogų, kultūros ir socialinių darbuotojų nemokamą pavėžėjimą;
 • Aktyvaus poilsio, gamtinio, kultūrinio ir sakralinio turizmo skatinimas;
 • Akmenos upės pakrančių tvarkymo plano parengimas ir įgyvendinimas;
 • Sporto bei vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimas, mokyklų stadionų renovacija (Daukanto mokyklos, Salantų gimnazijos, Jokūbavo mokyklos);
 • Miesto stadiono rekonstrukcija;
 • Modernizuoti švietimo infrastruktūrą ( Darželiai „Rasa", „Eglutė", „Pasagėlė");
 • Gatvių apšvietimo įrengimas ir modernizavimas;
 • Gatvių ir kelių remontas, didinant finansavimą iš savivaldybės biudžeto;
 • Dviračių takų plėtra;
 • Savivaldybės įmonių modernizavimas, jų teikiamų paslaugų įkainių optimizavimas;
 • Autobusų parko atnaujinimas, elektroninio bilieto įdiegimas;
 • Daugiabučių namų modernizavimo ir jų kiemų tvarkymo programų įgyvendinimas;
 • Kretingos miesto centrinės aikštės ir senamiesčio tvarkymo plano parengimas ir įgyvendinimas;
 • Planuoti laisvas teritorijas mieste ir rajone verslo plėtrai;
 • Vykdyti tarptautinę finansavimo šaltinių paiešką, projektams įgyvendinti.

Kandidatas į Kretingos rajono mero postą Egidijus Viskontas (Lietuvos socialdemokratų partija)

Rinkiminė programa:

 • Bus sukurta Akmenos upės pakrantės infrastruktūra, įrengti takai ir vaikų žaidimo aikštelė, sukurta galimybė smulkaus verslo plėtrai;
 • Bus rekonstruotas centrinis miesto stadionas, atitinkantis aukščiausius standartus ir sukurta galimybė rajono gyventojams sportuoti kokybiškai;
 • Iš pagrindų bus atnaujintas Kretingos turgus, kuris taps rajono pasididžiavimu ir puošmena;
 • Bus sudarytos palankios sąlygos bei realios galimybės sutvarkyti daugiabučių namų kiemus patogesniam ir kokybiškam gyvenimui;
 • Bus išspręsta automobilių parkavimo problema, įrengiant daugiaaukštes automobilių parkavimo aikšteles probleminėse rajono vietose;
 • Kovosiu dėl valstybės investicijų į infrastruktūros plėtrą bei dviračių takų ir kelių tiesimą;
 • Bus kuriamos priemonės, kurių dėka skatinsime verslo kūrimąsi, Inicijuosiu modernaus viešbučio atsiradimą.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: