Neringos mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-21

Neringos mero rinkimų rezultatai 2023

 

Rinkimų rezultatas - meru išrinktas Darius JASAITIS

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Darius JASAITIS Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 669 684 1353 54,23 52,91
Matas LASAUSKAS Liberalų sąjūdis 326 471 797 31,94 31,17
Laurynas VAINUTIS Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 73 133 206 8,26 8,06
Arvydas MOCKUS Lietuvos socialdemokratų partija 61 78 139 5,57 5,44
 
Iš viso
1129 1366 2495 100,00 97,58

 

 

 

   Kaip ir kas ketverius metus, šiais metais Lietuvos savivaldybės vėl renkasi naują valdžią ir miesto lyderį - merą. 2023 m. kovo 5d. kviečiama balsuoti už tą kandidatą, kuris ne tik kalba, bet ir nuoširdžiai tiki, kad visus savo pažadus gali įgyvendinti. Kviečiama balsuoti už tą kandidatą, kuris piešia šviesiausią miesto ateities viziją, už tą, kuris myli, gerbia ir nori geresnio rytojaus savo kraštui. Tikimės, kad šiais metais rinkėjai balsuos už tinkamą kandidatą į merus ir bus patenkinti savo pasirinkimu. Neringos savivaldybė šiais metais taip pat rinks naują lyderį su kuriuo norės keliauti keturių metų kadencijoje. Todėl, šiame straipsnyje apžvelgsime praeitos mero kadencijos nuveiktus darbus, įvykdytus pažadus ir peržvelgsime naujų kandidatų pretenduojančių į Neringos savivaldybės mero postą rinkimų programas.

Neringos savivaldybės mero rinkimai1

2023-2027 m. kadencijai renkamas naujas Neringos savivaldybės meras

 

 

Neringos savivaldybės meras ir įvykdyti pažadai

 

   2019-2023 m. kadencijai eiti Neringos savivaldybės mero pareigas buvo patikėta Dariui Jasaičiui. Žvelgiant į mero išsilavinimą matoma, kad 2004 m. baigė Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetą, o 2006 m. Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete baigė edukologijos magistrantūros studijas. Darius Jasaitis Neringą valdo nuo 2013-ųjų metų. Neringos meru tapo, kai atsistatydino tuometinis meras Antanas Vinkus.

Pretenduodamas į Neringos savivaldybės mero postą Darius Jasaitis rinkėjams pažadėjo vykdysias šiuos pažadus:

 • Juodkrantė - aktyvaus laisvalaikio zonų, KNNP lankytojų centro įkūrimas. Gintaro įlankos teritorijos vystymas, gyvenvietės istorijos atgaivinimas;
 • jūros terapijos centras - įgyvendinama vizija, kaip ir didžiausių Neringoje viešbučių rekonstrukcijos, kurie jau ruošiasi teikti konferencinio turizmo ir SPA paslaugas;
 • skatinsiu įvairaus amžiaus gyventojų užimtumą. Prioritetu išliks darbo vietų kūrimas.

Peržvelgus visus mero Dariaus Jasaičio pažadus matoma, kad pirmasis ir antrasis jau yra įgyvendinti, trečiasis pažadas dar vykdomas. Neringos meras įvykdė 80% užsibrėžtų pažadų rinkėjams.

Neringos miesto meras

Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis

 

 

   Per 2019-2023 mero kadenciją nuveikta nemažai darbų Neringos kraštui:

 • 2021-aisias Kultūros ir meno renginių organizavimui ir rėmimui skirta – 336,3 tūkst. Eur (2020-aisiais – 284,7 tūkst. Eur). Projektai taip pat pritraukė lėšų iš kitų finansavimo šaltinių – 475,0 tūkst. Eur;
 • 2021-aisiais buvo įgyvendinama 17 Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojamų projektų darnaus judumo, kultūros paveldo objektų ir viešosios infrastruktūros tvarkymo, bendruomenės sveikatinimo, e.rinkodaros srityse. Pasirašytos finansavimo sutartys su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl projektų „Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas Neringoje“ ir „Žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros gerinimas Neringoje“ įgyvendinimo.;
 • Neringos savivaldybė siekia įgyvendinti vieną iš svarbiausių savivaldybės strateginio plano 2021 – 2030 metams tikslų – sukurti žaliosios savivaldybės modelį, kuris prisidėtų ne tik prie kovos su klimato kaita, bet ir leistų tvariau naudoti energetinius resursus. Šių tikslų įgyvendinimui pasitelkiamos ES struktūrinių fondų lėšos. Įgyvendinami projektai, numatantys kad Neringos savivaldybės administracijoje, Neringos muziejuose, Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, Neringos pirminiame sveikatos priežiūros centre ir Viktoro Miliūno bibliotekoje bus naudojama atsinaujinanti elektros energija šių įstaigų poreikiams. Atsinaujinančią energiją jau naudoja Neringos gimnazija ir Uždaroji akcinė bendrovė „Neringos energija“;
 • piniginei socialinei paramai nepasiturintiems asmenims mokėti (socialinėms pašalpoms, kompensacijoms už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį, vienkartinėms, tikslinėms, sąlyginėms ir periodinėms pašalpoms) 2021 m. išleista – 58,00 tūkst. Eur (2020 m. – 20,3 tūkst. Eur);
 • įsigytas naujas pirmosios medicinos pagalbos priemonių komplektas, leisiantis efektyviau teikti greitąją medicinos pagalbą bei 3 defibriliatoriai, skirti naudojimui viešose vietose. Šios priemonės įsigytos įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą, kurio metu Neringoje buvo organizuojami tarptautiniai mokymai, skirti tobulinti gebėjimus skęstančiųjų gelbėjimo operacijose bei pasidalinti patirtimi.

 

 

 

Kandidatai į Neringos savivaldybės mero postą 2023, rinkimų programa

 

 

   

Kandidatas į Neringos savivaldybės mero postą Darius Jasaitis. Kandidatą iškėlė Demokratų sąjunga Vardan Lietuvos”.

Atnaujinsime kurortinę infrastruktūrą. Svarbiu uždaviniu išliks – krašto kelio ir dviračių tako tvarkybos darbų užtikrinimas.

Tapsime Žaliąja savivaldybe, o prie šio siekio įgyvendinimo prisidės Neringoje įkurtas saulės elektrinių parkas, skirtas viešiesiems ir gyventojų poreikiams tenkinti. Įrengsime dar daugiau elektromobilių įkrovimo stotelių. Atnaujinama kurorto erdvių tvarkymo technika bus ne tik draugiška aplinkai, bet ir tyliau veikianti. Matome galimybes gerinti viešojo transporto paslaugų teikimą.

Aktyvaus laisvalaikio erdves papildysime Juodkrantės pamaryje įrengiant krepšinio aikštelę, Nidoje – dengtus teniso kortus, o Preiloje – aktyvaus laisvalaikio zoną. Jaunoji buriuotojų karta bus ugdoma ir Juodkrantėje, kurioje taip pat įkursime uostą.

Kursime vietiniam verslui palankią investicinę aplinką. Sieksime, kad investuotojai Neringoje susidurtų su kuo mažiau kliūčių.

Diegsime kūrybines naujoves. Neringos identitetą stiprinsime pasitelkiant šio krašto amatus, didinant kurorto lankytinų objektų patrauklumą, aktualizuojant kultūros paveldą.  

Kartu su savivaldybės administracija ir savivaldybei pavaldžiomis institucijomis gyventojų ir svečių problemas spręsime greitai ir skaidriai.

 

 

   Kandidatas į Neringos savivaldybės mero postą Matas Lasauskas. Kandidatą iškėlė Liberalų sąjūdis.

„Daug bendraudamas su Nidos, Juodkrantės, preilos, pervalkos gyventojais, girdžiu jų problemas, pasiūlymus, kaip spręsti įsisenėjusias bėdas, reaguoti į naujus iššūkius. Daugumą mano aplankytų, pakalbintų bei sutiktų žmonių sieja tas pats jausmas- noras, kad Neringos valdžia nebūtų užstrigusi laike. Noras, kad valdžia būtų atviresnė, nuoširdesnė, labiau bendrautų su žmonėmis. Noras, kad valdžia būtų šiuolaikiškesnė ir greitesnė“- savo apsisprendimo dalyvauti Neringos mero rinkimuose motyvus išdėstė Matas Lasauskas.

Kandidatas teigia: Aš kandidatuoju į Neringos merus ir Neringos savivaldybės tarybą. Ir tai darau dėl kelių priežasčių. Visų pirma, reikia kurti Neringą, kurioje būtų gera gyventi neringiškiams. Antra – Neringai būtini pažangūs projektai, kurie kurtų jos ateitį. Taip pat Neringai reikia skaidrios ir atviros valdžios. Turiu darbų sąrašą miestui ir komandą, su kuria galiu juos įgyvendinti. Neringoje yra gerai, bet gali būti puikiai – tik reikia pažadinti Neringą iš stagnacijos ir sugrąžinti jai ambicijas.”

 

 

 

   Kandidatas į Neringos savivaldybės mero postą Arvydas Mockus. Kandidatą iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija.

Kandidatas teigia: Gyvenime visose srityse siekiau ir siekiu maksimaliai geriausio rezultato. Dar mokykloje supratau, kas man yra svarbu ir ko turiu siekti. Niekas gyvenime neateina lengvai -  jeigu nori ko pasiekti, turi įdėti tam daug pastangų ir dirbti. Politiniame šalies gyvenime dalyvauju nuo Sąjūdžio laikų – iki šiol esu Sąjūdžio pirmeivių klubo narys, aktyviai dalyvavau politiniame šalies gyvenime  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu, dalyvavau įvairių miesto savivaldybės visuomeninių organizacijų veikloje. Esu LIONS klubo narys. Visada stengiuosi padėti tiems, kam reikalinga pagalba – remiu sunkiau gyvenančias šeimas, vaikų dienos centrus, bendruomenines organizacijas. Esu įsitikinęs, kad stipresni privalo padėti silpnesniems. Taip pat remiu įvairius kultūrinius renginius – bažnytinės muzikos festivalius,  Tarptautinius muzikos festivalius, dailininkų parodas.

Dabar esu Neringos tarybos narys,  LSDP Neringos skyriaus pirmininkas, tad daug bendrauju su Neringos gyventojais, stengiuosi padėti spręsti jiems kylančias problemas, skatinti iniciatyvas, kurios užtikrintų geresnio gyvenimo sąlygas. Dėjau daug pastangų dėl senojo kelto Klaipėda – Smiltynė grafiko atstatymo. Džiugu, kad pavyko tai padaryti. 

Mano antrieji namai Neringoje palaipsniui tapo pirmaisiais mano namais. Matydamas esamus ir atliktus darbus,  nenoriu užsiimti kritika, tačiau esu įsitikinęs, kad galiu prisidėti prie  geresnio gyvenimo Neringoje kūrimo ne tik kalbomis, bet ir darbais. Esu komandos žmogus ir man svarbus ne tik mano asmeninis, bet visos mūsų komandos rezultatas.”

 

 

   Kandidatas į Neringos savivaldybės mero postą Laurynas Vainutis. Kandidatą iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai.

Kandidatas teigia, kad jo tikslai:

 • draugiška savivalda - savivalda, kurioje kiekvienas žmogus jaučiasi saugus ir gerbiamas, kurioje keičiasi santykis tarp gyventojo ir vietos institucijų, auga tarpusavio pasitikėjimas ir susikalbėjimo jausmas. Ypatingas dėmesys bendruomenėms, savivaldos institucijų skaidrinimui (filmuojami komitetų, komisijų posėdžiai), taip pat sprendimams tose srityse, kurios rezultatus duos ilguoju laikotarpiu. Diegsime dalyvaujamąjį biudžetą iki 3 proc. savivaldybės biudžeto.
 • tvarus turizmas - Neringoje, kur įprastos verslo šakos yra ribojamos dėl gamtinių, klimatinių sąlygų ar kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų yra viena pelningiausių verslo krypčių. Pasitelkiant progresyvią rinkodarą įveiklinsime konferencijų ir dalykinio - darbostogų turizmo, taip pat sveikatinimo, lėtojo turizmo potencialą. Didinsime reakreacinės infrastruktūros plėtrą, skatinsime smulkaus verslo vystymą. Inicijuosime naujo sezoninių paslaugų centro steigimą.
 • moderni miesto infrastruktūra - proaktyviai veiksime kurdami ekologinius bei išmanius sprendimus infrastruktūroje, klimatui neutralią savivaldą, pereinančią prie atsinaujinančios energetikos šaltinių, o taip pat savivaldybės teritorijų planavimo, tvarkymo, gyvenamojo būsto, viešosios infrastruktūros klausimais.
 • progresyvus švietimas - siekdami pradėtų veiklų tęstinumo ir atliepdami šiandienos švietimo sistemos poreikius, ryžtingai spręsime švietimo kokybės, įtraukties, mokinių pasiekimų gerinimo problemas. Kursime sąlygas švietimo sistemos pritaikymui ateities kartų poreikiams, technologinėms naujovėms bei pasaulinėms mokslo tendencijoms.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: