Pagėgių mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-02-28

2023 metais vykstančiuose Pagėgių merų rinkimuose dalyvauja šeši kandidatai. Nors Pagėgių savivaldybė itin maža, tačiau problemų ir politinių intrigų joje netrūksta. Per pastarąją kadenciją Pagėgiuose pagerintas susisiekimas su didesniais miestais, su trukdžiais, bet vyko kelių atnaujimo darbai, renovuotas Vilkyškių kultūros namų pastatas, atidarytas Pagėgių baseinas, pradėti atnaujintos autobusų stoties darbai. Kita vertus, savivaldybės taryboje buvo visiška suirutė – kurį laiką savivaldybė neturėjo administracijos direktoriaus, dėl ko nebuvo mokamos valstybinės išmokos, nebuvo vykdomi savivaldybės mokėjimai už einamąsias sąskaitas, Pagėgių darželis, senelių globos namai negavo lėšų.

Pagegiu_mero_rinkimai_2023

Tam, kad išventumėme šios kadencijos pasikartojimo, kiekvienas turime apgalvotą atiduoti balsą kovo 5d. vyksiančiuose rinkimuose. Mes pateikiame sutrumpintas  kandidatų biografijas ir programas.

Kandidatai į Pagėgių savivaldybės merus 2023 

Pateikiame kandidatus į Pagėgių mero postą abėcėlės tvarka.

Kandidatas į Pagėgių merus Vaidas Bendaravičius

Kandidatas į Pagėgių merus Vaidas Bendaravičius

LIBERALŲ SĄJŪDIS

 Praeityje yra dalyvavęs Tvarkos ir teisingumo bei Liberalų demokratų partijų veiklose.

V.Bendaravičius – dabartinis Pagėgių meras. Kandidatas yra įgijęs Viešojo administravimo magistro laipsnį Kauno technologijų universitete, aukštąjį išsilavinimą Lietuvos žemės ūkio akademijoje ir aukštesnįjį miško techniko išsilavinimą Kauno A.Kvedaro miškų technikume.

Vaidas Bendaravičius – nuo 2007 m. Pagėgių savivaldybės tarybos narys, 2015-2018 m. Šilutės raj. Savivaldybės tarybos narys, 1989-2007 m. atliko įvairias pareigas Jurbarko, Šilutės miškų girinkijose – dirbo meistru, girininko pavaduotojo pareigose, 2014-2019 m. dirbo Pagėgių savivaldybės administracijoje. Dalyvauja Vilkyškių, Žukų medžiotojų būrelio veikloje.

Kandidato į Pagėgių merus Vaido Bendaravičiaus programa

Įsipareigoju:

 1. Stiprinti dialogą su gyventojais ir atverti savivaldą visuomenei, verslo iniciatyvoms, icijuojant dalyvaujamajį biudžetą
 2. Gerinti ugdymo(si) aplinką ir kokybę, skatinti senjorų užimtumą, plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą bei vaikų dienos centrų kūrimąsi
 3. Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas
 4. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, gerinti paslaugų teikimą vyresnio amžiaus žmonėms
 5. Inicijuoti palankios verslui investicinės aplinkos ir naujų darbo vietų kūrimą
 6. Sudaryti sąlygas neįgaliesiems integruotis į bendruomenę, pritaikyti objektus ir erdves jų poreikiams
 7. Inicijuoti viešųjų erdvių atnaujinimą, dviračių takų įrengimą, efektyvią gatvių ir kelių priežiūrą
 8. Investuoti į viešojo transporto kokybės gerinimą
 9. Skatinti turizmo plėtrą Pagėgių krašte ir inicijuoti lankytinų objektų kūrimą

Kandidatas Vaidas Bendaravičius savo programoje pažada ketverius gerų pokyčių metus.

Kandidatė į Pagėgių merus Svetlana Jašinskienė

Kandidatė į Pagėgių merus Svetlana Jašinskienė

DEMOKRATŲ SĄJUNGA “VARDAN LIETUVOS”

Baigė aukštąjį išsilavinimą Ikimokyklinio ugdymo srityje ir aukštesnįjį režisūros srityje.

Nuo 2005 iki 2018m. – Pagėgių savivaldybės kultūros centro direktorė. Daug metų atstovavo savivaldybę nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose su savo kultūrine veikla. Tris metus radijuje laidusi laidą “Pasivaikščiojimai po Mažąją Lietuvą”, yra pelniusi apdovanojimą “Už nuopelnus Pagėgių kraštui”, LR Kultūros, LR Žemės ūkio ministrų padėkos raštų.

Kandidatės į Pagėgių merus Svetlanos Jašinskienės programa

 1. Sudarysiu galimybę gyventojams dalyvauti krašto kūrime
 2. Skatinsiu ir padėsiu kiekvienam gyventojui išnaudoti savo potencialą kuriant šeimyninę, smulkųjų verslą, atgaivinant smulkiuosius ūkius.
 3. Plėsiu ir sisteminsiu turizmo sektorių, išnaudosiu bendruomenių ir NVO potencialą
 4. Darysiu viską, kad gyventojai nejaustų politinių persiokimų ir šantažo.

 

Kandidatė savo programoje teigia, kad Pagėgiams reikia naujos politinės jėgos, ne demonstruojančios galią, o turinčios tvirtą viziją kaip padėti žmogui, išgyvenančiam įtampą dėl ekonominių ir socialinių krizių.

 

Kandidatas į Pagėgių merus Kęstas Komskis

Kandidatas į Pagėgių merus Kęstas Komskis

LIETUVOS REGIONŲ PARTIJA

Kandidatas įgijęs autotechniko specialybę, baigė Kaliningrado valstybnį technikos universitetą, įgyjo vadybininko specialybę. 1983-1992 m. Žukų, Rambyno tarybinių ūkių specialistas. 1998 m. Įmonę perregistravo ir jai vadovavo aštuonerius metus. 2000-2003 m. Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas, 2003-2008m. Pagėgių savivaldybės meras, 2008-2016 m. Seimo narys, 2000-2022m. – Pagėgių savivaldybės tarybos narys. 2012-2016 m – Seimo pirmininko pavaduotojo pareigose, iš kurių buvo pašalintas Vyriausios rinkimų komisijos sprendimu. Buvęs Lietuvos liberalų sąjungos, Liberalų demokratų partijos, Tvarkos ir teisingumo, visuomeninio rinkimų komiteto “Pagėgių krašto vardan” narys.

Kandidato į Pagėgių merus Kęsto Komskio programa

 1. Kardinaliai pertvarkyti komunalinį ūkį – vanduo bus geriamas ir švarus, paslaugų mokesčiai pagrysti ir adekvatūs, darbuotojai gaus algas laiku
 2. Pradinė mokykla bus renovuota ir vėl atidaryta
 3. Municipalinis būstas šeimoms
 4. Verslo klasterių modeliu bus sukurtos per 150 naujų darbo vietų
 5. Įsteigti specialų fondą mokytojams, medikams, kultūros ir sporto ugdytojams pritraukti
 6. Panemunėje bus įrengtas vasaros centas su laivų prieplauka, moderniu pliažu, vandens batutais
 7. Renovuoti parkus – šeimų poilsiui, vasaros kino teatras, mini golfo aikštynas, batutų parkas
 8. Įgyventi fasadų ir stogų renovacijos programą – centrinės gatvės pasikeis neatpažįstamai.
 9. Visuose kaimuose įrengti autobusų laukimo stoteles, pertvarkyti autobusų maršrutus, problemų susisiekti nebus.

Kandidato Kęsto Komskio ambicija – Pagėgiai – turistų traukos centras Mažojoje Lietuvoje.

Kandidatas į Pagėgių merus Edgaras Kuturys

Kandidatas į Pagėgių merus Edgaras Kuturys

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

Turi aukštąjį išsilavinimą Lietuvos policijos akademijoje. 1995-2006m. dirbo Šilutės rajono policijos komisariate, 2006-2011 m. – Pagėgių savivaldybės administacijoje juridinio skyriaus vedėju, 2011-2012m. - medžioklės plotų prižiūrėtoju Šilutės miškų urėdijoje, 2011-2020m. atliko Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pareigas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje. 2020–2022 m. buvo Pagėgių savivaldybės mero pavaduotoju. Buvęs asociacijos “Už permainas Pagėgių krašte” prezidentas, dabar narys. Medžiotojų klubo “Rusnė” valdybos narys.

Kandidato į Pagėgių merus Edgaro Kuturio rinkiminė programa

 1. Profesionalaus, nebijančio pokyčių, nepriekaištingos reputacijos Savivaldybės administracijos direktoriaus bei mero pavaduotojo paskyrimas
 2. Turizmo paslaugų įvairovės skatinimas ir potencialo vystymas
 3. Visokeriopa pagalba krašto ūkininkams ir verslininkams
 4. Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas nuo vaikų iki senjorų ir neįgaliųjų
 5. Vaikų dienos centrų plėtra
 6. Kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų skatinimas ir rėmimas
 7. Kokybiškas pavaldžių įstaigų paslaugų teikimas, asmenišką vadovų atskaitomybė ir atsakomybė
 8. Antikorupcinės aplinkos kūrimas ir įgyvendimas
 9. Jaunų specialistų pritraukimo programų atsiradimas
 10. Kultūros ir sporto paslaugų optimizavimas ir gerinimas
 11. Istorinio kultūros paveldo išsaugojimas ir pritaikymas
 12. Investijos į švietimo ir sveikatos paslaugas ir infrastruktūrą
 13. Patogūs, saugūs keliai, eikiamų švietų apšvietimas
 14. Gamtos išteklių ir aplinkos apsauga, žaliosios politikos skatinimas

 

Kandidatas E.Kuturys savo programoje akcentuoja, kad nežada, to, ko neįmanoma įgyvendinti ir nesako, kad bus pastatytos gamyklos, kurias žadėjo pastatyti oponentai prieš keturis metus.

Kandidatas į Pagėgių merus Gintautas Stančaitis

Kandidatas į Pagėgių merus Gintautas Stančaitis

TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

Kandidatas baigė teisininko išsilavinimą Mykolo Romerio universitete. Nuo 1991 iki 2009 m. dirbo Pagėgių policijos komisariate kriminalinės policijos viršininku. 2010-2020 m. – Stoniškių seniūnijos seniūno pavaduotoju Pagėgių savivaldybės administracijoje. Nuo 2021 m. užsiima ūkine veikla.

Kandidato į Pagėgių merus Gintauto Stančaičio rinkiminė programa

 1. Kelsime aukščiausius moralės ir etikos standartus savo politikams
 2. Puoselėsime vakarietiškos kultūros vertybes ir tautinį identitetą bei palikimą saugančias veiklas
 3. Kursime draugišką investicinę aplinką. Didinsime savivaldybės finansinį savarankiškumą. Iki penkių proc. savivaldybės biudžeto lėšų skirstysime per bendruomenes
 4. Inicijuosime diskusiją dėl viešųjų erdvių desovietizacijos
 5. Kursime klimatui neutralią savivaldą. Sieksime, kad per kadenciją savivaldybės įstaigos pereitų prie atsinaujinančios energetikos šaltinių
 6. Modernizuosime UAB “Pagėgių komunalinis ūkis”
 7. Rūpinsimės gatvių ir kelių tvarkymu

Kandidatas savo programoje akcentuoja, kad reikalinga tokia savivalda, kurioje žmogus jaustųsi saugus ir gerbiamas.

Kandidatė į Pagėgių merus Aušra Zongailienė

Kandidatė į Pagėgių merus Aušra Zongailienė

LSDP

 

Kandidatė baigusi Marijampolės aukštesniąją pedagoginę mokyklą, Klaipėdos universitetą – vaikų auklėtojo profesiją, anglų kalbos mokytojo profesinę kvalifikaciją Vilniaus Universite ir viešojo administravimo magistro laipsnį Kauno technologijos universitete. Nuo 1995 m. dirba anglų kalbos mokytoja. Nuo 2015 m. – Pagėgių savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininkė.

Kandidatės į Pagėgių merus Aušros Zongailienės rinkiminė programa

 1. Vanduo gyventojams – tik kokybiškas, o šildymo kainos pagrįstos
 2. Tiesime dviračiųjų ir pėščiųjų takus. Įrengsime rekreacines zonas. Turizmui – prioritetas
 3. Vaizdo stebėjimo kameros kiekvienoje gyvenvietėje
 4. Socialinių paslaugų plėtra ir kokybiška medicina kiekvienam pagėgiškiui
 5. Pradėsime daugiabučių renovacija savivaldybėje
 6. Užtikrinsime, kad didžiąją dalį elektros energijos, naudojamos saviems poreikiams iš atsinaujinančių energijos šaltinių, pasigamintume patys
 7. Smulkaus verslo skatinimas, investuotojų paieška
 8. Kultūrinio turizmo plėtra, parama kūrybinės iniciatyvoms
 9. Gatvių, kelių ir šaligatvių būklės gerinimas
 10. Gatvių apšvietimui – ekonomiški LED šviestuvai
 11. Didesnis finansavimas bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms
 12. Įrengtos automobilių įkrovimo stotelės Pagėgiuose, Natkiškiuose, Vilkyškiuose, Stoniškiuose, Lumpėnuose
 13. Vaikų dienos centrų plėtra
 14. Kokybiškos švietimo ir ugdymo paslaugos
 15. Visuomenės įtraukimas į svarbių sprendimų priėmimą

Kandidatė savo programoje akcentuoja, kad mato akivaizdžių problemų sprendimo vilkinimą.

Rinkimai į Pagėgių merus 2023

Balsuoti – ne tik pilietinė teisė bet ir pareiga. Aktyviausiai balsuojanti savivaldybė praeituose rinkimuose – Birštono, kur prie balsadėžių 2019 m. rinkimuose pasirodė 67,9 proc. rinkėjų, pasyviausia – Klaipėdos, kur balsuoti atvyko vos 38.7 proc. Pagėgių savivaldybėje balsavo 61.6 proc. rinkimų teisę turinčių piliečių. Tam, kad rinkimai turėtų prasmę, likus kiek daugiau nei savaitei iki jų pasidomėkite kandidatais, o išaušus lemtingai dienai atiduokite savo balsą, o pastebėję bet kokius pažeidimus praneškite rinkimus stebinčioms organizacijoms.

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti