Panevėžio mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-06

Panevėžio mero rinkimų rezultatai 2023

 

 

Rinkimų rezultatas - meru išrinktas Rytis Mykolas RAČKAUSKAS

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Rytis Mykolas RAČKAUSKAS Politinis komitetas „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ 16583 2549 19132 63,52 62,37
Deividas LABANAVIČIUS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2510 384 2894 9,61 9,44
Bronislovas MATELIS Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 1871 471 2342 7,78 7,64
Lauras JAGMINAS Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 1185 218 1403 4,66 4,57
Ramūnas VYŽINTAS Lietuvos socialdemokratų partija 931 223 1154 3,83 3,76
Viktorija VIDŽIŪNIENĖ Politinis komitetas „Panevėžio labui“ 911 180 1091 3,62 3,56
Valdemaras JAKŠTAS Liberalų sąjūdis 698 183 881 2,92 2,87
Gema UMBRASIENĖ Lietuvos žaliųjų partija 696 181 877 2,91 2,86
Alvidas MEIŠTAS Darbo partija 269 78 347 1,15 1,13
 
Iš viso
25654 4467 30121 100,00 98,20

 

 

   2023 m. kovo 5d. įvyks tarybų ir merų rinkimai. Būtent šią dieną, rinkėjai balsuos už tą kandidatą, kuris jų nuomone geriausiai atstovaus savivaldybę ir tikėtina vykdys prieš kadenciją duotus pažadus. Savo naująjį merą rinks ir Panevežio miesto rinkėjai. Panevežys, tai miestas šiaurės Lietuvoje, abipus Nevėžio, patogioje geografinėje padėtyje. Šiais metais į mero postą Panevėžio mieste pretenduoja 10 kandidatų. Būtent rinkdami naują miesto merą rinkėjai tikėsis naujovių mieste, geresnės gyvenimo kokybės, saugumo, švietimo srities tobulinimo ir pan. Straipsnyje aptarsime praeitos 2019-2023 m. kadencijos nuveiktus meros darbus ir įvykdytus pažadus bei peržvelgsime 2023 m. kandidatų į Panevėžio miesto savivaldybės mero postą rinkimų programas.

Panevėžio miesto mero rinkimai 2023

2023-2027 m. kadencijai renkamas naujas Panevėžio miesto meras

 

 

Panevėžio miesto savivaldybės meras, įvykdyti pažadai

 

  Rytis Mykolas Račkauskas – Panevėžio miesto savivaldybės politinis veikėjas, nuo 2015 m. išrinktas Panevėžio meru. Lietuvoje prasidėjus Atgimimui, buvo aktyvus Sąjūdžio narys, vienas iš Baltijos kelio koordinatorių. Dalyvavo steigiant Tėvynės Sąjungą, bet vėliau iš partijos pasitraukė. 1982 m. Vilniaus inžineriniame statybos institute įgijo architekto specialybę, iki tapdamas meru užsiėmė profesine veikla architektūros srityje, buvo Panevėžio Architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos narys. 

Kandidatuodamas į Panevėžio miesto mero postą Rytis Mykolas Račkauskas teigė vykdysias šiuos pažadus:

 • nepaisydami nesibaigiančių oponentų trukdžių, dirbame tam, kad kuo greičiau turėtume modernią autobusų stotį;
 • bus įrengtos automobilių krovos aikštelės;
 • šalia Aukštaitijos sporto rūmų bus pastatytas modernus 50 metrų 10 takelių baseinas.

Visi mero pažadai dar yra pildomi. Mero įvykdyti pažadai procentaliai siekia 37%.

Panevėžio miesto meras

Panevėžio miesto savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas

 

 

   2023 metais. Panevėžio miestas pripažintas skaidriausia savivaldybe Lietuvoje. Skaidrumo tyrime vertintos visos 60 savivaldybių. Jų svetainėse žiūrėta, kiek informacijos savivaldybės teikia apie savo darbuotojus, Tarybos veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių įmones ir paslaugas, biudžetą, viešuosius pirkimus ir gyventojų galimybes dalyvauti sprendimų priėmime. Analizuota, ar savivaldybės skelbia ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą.  

 

 

Kandidatai į Panevėžio miesto mero postą 2023, rinkimų programa

 

 

   Kandidatas į Panevėžio miesto savivaldybės mero postą Lauras Jagminas. Kandidatą iškėlė Demokratų sąjunga Vardan Lietuvos”.

Kandidatas teigia: mano politinis tikslas - sugrąžinti Panevėžiui didmiesčio statusą, kas leistų pritraukti ne tik didesnes verslo investicijas ir ES paramos lėšas, bet paskatintu naujų, gerai apmokamų darbo vietų kūrimąsi.”

Rinkimų programa:

Kaip jaunas tėtis ir įvairių bendruomenių narys, sieksiu, kad jaunimas, baigęs mokslus, grįžtų kurti ir dirbti į Panevėžį, o atvykę įvairių profesijų specialistai čia būtų sutinkami su patrauklia įsikūrimo bei įsidarbinimo programa. Dėl medikų, pedagogų ir kitų kvalifikuotų specialistų trūkumo Panevėžyje - jau esame ant liepto” galo, todėl mano požiūris į šių problemų sprendimą bus principingas bei ryžtingas. Gyvenime vadovaujuosi atvirumo, skaidrumo ir komandinio darbo principais. Panevėžyje matome daug teigiamų infrastruktūros pokyčių, tačiau būdamas meru, sieksiu ir teigiamų pokyčių mūsų politinėje kultūroje bei bendradarbiavime su miesto gyventojais.

 

 

 

Kandidatas į Panevėžio miesto savivaldybės mero postą Valdemaras Jakštas. Kandidatą iškėlė Liberalų sąjūdis.

Rinkimų programas:

 • žaliosios inovacijos - užtikrinsime, kad iki 2030 m. visas miesto viešasis transportas būtų varomas elektra;
 • moderni infrastruktūra - pasirūpinsime, kad viešosios erdvės ir toliau būtų atnaujinamos, gatvės - sutvarkytos, daugiabučių kiemai - tinkamai apšviesti;
 • gerai apmokamos darbo vietos - pritrauksime naujų investuotojų, kurie sukurs daugiau konkurencingų darbo vietų panevėžiečiams. Ypatingą dėmesį skirsime vietos verslo skatinimo programoms;
 • naktinė ekonomika - sukursime panevėžio naktinė ekonomikos strategiją. Remsime kultūros, laisvalaikio iniciatyvas visą parą;
 • naujas kultūros veidas - industrinius pastatus transformuosime į modernias kultūros erdves. Kursime mieste mažąsias meno erdves, kad užaugintume naują kūrėjų kartą;
 • jauniems - nuosekliais didinsime finansavimą jaunimo iniciatyvoms. Plėsime Atvirą jaunimo centrą. Pasirūpinsime jaunomis šeimomis ir jų laisvalaikiu;
 • švietimas, kuris augina - užtikrinsime sklandų miesto švietimo įstaigų ir verslo bendradarbiavimą. Stiprinsime karjeros ugdymo programas.

 

 

 

Kandidatas į Panevėžio miesto savivaldybės mero postą Deividas Labanavičius. Kandidatą iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

Rinkimų programa:

Panevėžys - darniai valdomas miestas

 1. Panevėžiečių poreikius atitinkančio biudžeto sudarymas ir skaidrus biudžeto bei miesto ūkio valdymas.
 2. Gyventojų, bendruomenių, organizacijų įtraukimas į sprendimų inicijavimo ir priėmimo procesus.

Panevėžys - įsikūrimui patrauklus miestas

 1. Draugiškos šeimoms aplinkos kūrimas, parama vietos iniciatyvoms.
 2. lšskirtinis dėmesys jautrioms visuomenės grupėms, specifinės aplinkos kūrimas.

Panevėžys- besimokantis miestas

 1. Aukštojo mokslo įstaigų Panevėžyje plėtra, skatinant jaunimą likti studijuoti ir savarankiškai įsikurti Panevėžyje.
 2. Nemokamo visos dienos mokyklos modelio įgyvendinimas, trečiojo amžiaus universiteto, įvairių draugijų ir asociacijų veiklos aktyvinimas ir rėmimas pagal atskiras programas, skatinant senjorų ir neįgaliųjų saviraišką.

Panevėžys - kultūros miestas

 1. Kultūros, meno, edukacijų, gyventojų saviraiškos projektų iniciatyvų ir vystymo skatinimas.
 2. Panevėžiečo kultūros paso įsteigimas.

Panevėžys - socialiai atsakingas miestas

 1. Vietos bendruomenių bendradarbiavimo skatinimas ir prasmingo laisvalaikio praleidimo galimybių plėtra.
 2. Nemokamas viešasis transportas mieste.

 

 

Kandidatas į Panevėžio miesto savivaldybės mero postą Alfonsas Lupeikis. Kandidatą iškėlė Tautos ir teisingumo sąjunga.

Rinkimų programa:

 1. Sieksime, kad seniūnijos turėtų savo biudžetus.
 2. Sieksime, kad seniūnai būtų renkami.
 3. Suteiksime seniūnaičiams daugiau teisių.
 4. Skatinsime vietinių bendruomenių veiklą ir finansiškai ją remsime.
 5. Sieksime, kad visi vietiniai projektai būtų suderinti su vietos bendruomene.
 6. Skatinsime programų jaunoms dirbančioms šeimoms būstui įsigyti įgyvendinimą.
 7. Steigsime socialinius būstus.
 8. Remsime ne tik daugiabučių, bet ir privačių bei kitų statinių renovaciją.
 9. Sieksime savivaldybėje pritraukti investicijų ir sukurti daugiau gerai mokamų darbo vietų.
 1. Sieksime, kad apleistų namų ir sodybų savininkai puoselėtų aplinką.
 2. Išsaugosime pradines mokyklas ir darželius.
 3. Išsaugosime rajono bibliotekas, medicinos punktus, poliklinikas ir ligonines.
 4. Sieksime, kad šeimos gydytojas dirbtų taip, kad nebūtų eilių.
 5. Mažinsime skurdą ir socialinę atskirtį kurdami gerai mokamas darbo vietas.
 6. Mokyklose bus dėstomos tik tos programos, kurios bus suderintos su tėvais (jokių LGBT programų).
 1. Spartinsime žvyrkelių asfaltavimo programas.

 

 

 

Kandidatas į Panevėžio miesto savivaldybės mero postą Bronislovas Matelis. Kandidatą iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai.

Rinkimų programa:

Šiuo metu politinėmis rietenomis pagarsėjusiame Panevėžyje nėra sutarimo, o politikai jau beveik dešimtmetį aiškinasi, kuris kurį išdavė, kas kạ įskundė ir kuris kuriam skolingas. Dėl to stoja miestui reikalingi projektai: pėsčiųjų tiltai užtverti ir neremontuojami, naujoji Autobusų stotis keičiasi tik pamažu ir smarkiaí vėluodama, didelė dalis dviračių takų duobėti, apleisti ir pavojingi važiuoti dviračiu. Tvarkyti gatves skubama be rimtesnio vertinimo, kaip tai atsilieps eismo saugumui ir gyventojų patogumui. Galima ir trečią kartą tvarkyti vieną ir tą pačią aikštę, tačiau atėjo metas atkreipti démesį ir į miegamuosius rajonus. Panevėžys - ne vien miesto centras, būtina tvarkyti daugiabučių kiemus, įtraukiant į šį procesą gyventojų bendrijas. Akis bado neremontuojami vaikų darželiai, trūksta socialinių paslaugų to stokojantiems. Miestui reikia gerų vadybininkų, gebėsiančių suvaldyti miesto infrastruktūros vystymo procesus. Labai noréčiau, kad mane remiantieji balsuotų ir už TS-LKD sąrašą, kurio lyderis yra fizikos studijas baigęs jaunas politikas lgnas Gaižíūnas. Atverkite jauniems žmonėms kelius į politiką ir Jūs, nes mes tai jau padarėme. Jauni žmonės neignoruoja jokių idėjų, nėra irzlūs, jie - žingeidūs ir atviri.

 

 

Kandidatas į Panevėžio miesto savivaldybės mero postą Alvidas Meištas. Kandidatą iškėlė Darbo partija. 

Rinkimų programa:

 • Stipri bendruomenė - stipri savivalda. Stiprinsime tikruosius sprendimų priėmėjus savivaldos gyventojus ir jų bendruomenes.
 • Vietos valdžia - bendruomenės ramstis. Didinsime reguliarius susitikimus su gyventojais, kas mėnesinė darbų ataskaita ir bendruomenės galimybė formuoti savo lūkesčius tiesiogiai mero institucijai.
 • Švietimas - mūsų ateities pagrindas. Subursime stiprią švietimo bendruomenę. kurios tikslas - visapusiškas moksleivių ugdymas, solidūs jų rezultatai ir savo darbu besididžiuojantys pedagogai.
 • Sveikata. Užtikrinsime, kad kiekvienas savivaldybės gyventojas pas šeimos gydytoją galėtų patekti ne vėliau, nei per dvi darbo dienas. Parengsime planą, kaip plėsti profilaktinių programų prieinamumą gyventojams.
 • Jaunimas. Sudarysime palankias sąlygas jaunuoliams ir jaunoms šeimoms kurtis mieste. Sieksime, kad jų idėjos būtų išgirstos ir įgyvendintos.
 • Socialinė sritis. Parengsime svarbiausių problemų žemėlapį. Didinsime vaiku dienos centrų prieinamumą, savivaldybės ir socialinio būsto fondą. Plėsime socialines paslaugas senjorams.
 • Ekonomikos ir verslo skatinimas, infrastruktūros plėtra ir transportas.
 • Kultūra ir sportas. Didinsime kultūros ir sporto sektorių darbuotojų atlyginimus.

 

 

Kandidatas į Panevėžio miesto savivaldybės mero postą Rytis Mykolas Račkauskas. Kandidatą iškėlė Politinis komitetas Atsinaujinančiam Panevėžiui”.

Rinkimų programa:

Mieli panevėžiečiai,

Dvi kadencijas Jūsų palaikymo dėka su komanda dirbame tam, kad Panevėžys atsikratytų sustingusio, apleisto miesto įvaizdžio.

Šiandien matome visapusiškai atsinaujinantį ir gražėjantį Panevėžį. Nuo sėkmingo miesto strateginės Pramonė 4.0 krypties vystymo ir plėtros iki nuosekliai modernizuojamos infrastruktūros. Nuo kylančių išskirtinių mus ir miesto svečíus džiuginančių objektų - regiono kultūros varikliu tapsiančio Stasio Eidrigevičiaus menų centro, naujo olimpinius standartus atitinkančio baseino, modernios autobusų stoties - iki abipusio pasitikėjimo ir rezultatyvaus darbo su miesto bendruomenėmis ir organizacijomis, sprendžiant kylančius sunkumus. Tai dviejų kadencijų nuoseklaus darbo rezultatai. Tačiau svarbiausias pokytis per šiuos metus vis labiau augantis panevėžiečių pasididžiavimas savo miestu, čia gyvenančių, grižtančių bei atvykstančių noras būti mūsų miesto dalimi ir čia kurti savo ateitį. Šiuolaikiško, jaukaus ir patogaus gyventi miesto atnaujinimo darbai jau įgavę pagreitį ir sparčiai juda į priekį. Visa tai - panevėžiečių pasitikėjimo bei darnaus mūsų komandos darbo rezultatas. Komitetas Atsinaujinančiam Panevėžiui iškėlė mano kandidatūrą artėjančiuose mero rinkimuose. Priimu tai kaip įpareigojimą ir įsipareigojimą tęsti pradėtus darbus.

 

 

 

Kandidatė į Panevėžio miesto savivaldybės mero postą Gema Umbrasienė. Kandidatę iškėlė Lietuvos žaliųjų partija.

Rinkimų programa:

Mano tikslas - sutvarkyti visus miesto mikrorajonus: įrengti šaligatvius, vaikų žaidimų aikšteles, senjorų poilsio zonas, vietas bendruomenių šventėms. Panevėžys turi susigrąžinti žaliojo miesto vardą. Mano tikslas - saugoti kiekvieną galimą išsaugoti medį ir sodinti naujus, teikiančius pavėsį ir mažinančius karščio salas mieste. Panevėžys yra ir smulkiojo verslo miestas: sieksiu užtikrinti šių verslininkų dalyvavimą jiems svarbių sprendimų priėmime ir sukurti šio verslo rėmimo sistemą. Panevėžys gali tapti patraukliausiu šeimoms miestu: kokybiškas vaikų ugdymas, nemokamas transportas, gimstamumo rėmimo programa. Panevėžys turi tapti tikros demokratijos miestu: užtikrinsiu realų dialogą su miestiečiais, investicinių projektų, teritorijų planavimo ir kitų sprendimų svarstyme. Esu ir toliau būsiu balsas, kuriuo galite pasitikėti!

 

 

Kandidatė į Panevėžio miesto savivaldybės mero postą Viktorija Vidžiūnienė. Kandidatę iškėlė Politinis komitetas Panevėžio labui”.

Rinkimų programa:

Negaliu likti abejinga, stebėdama miesto atnaujinimą, ir ignoruoti svarbaus fakto - Panevėžyje vienas didžiausių Lietuvoje demografijos, pilietinio ir visuomeninio aktyvumo rodiklių mažėjimas. Man skaudu, kad Panevėžys per paskutinius septynerius metus prarado net 10,5 tūkst. gyventojų. Akivaizdu, nebeužtenka rūpintis tik išoriniu miesto įvaizdžiu. Kiekvienas norės Panevėžyje gyventi, kurti šeimą, auginti vaikus tik tada, kai jaus, kad miestui yra svarbus ir reikalingas. Noriu matyti Panevėžį - žalią, kupiną vaikų klegesio, drąsių jaunimo idėjų, ambicingų specialistų ir išmintimi besidalinančių žingeidžių senjorų miestą. Žinau, ką reikia daryti, kad Panevėżys taptų regiono lyderiu, patraukliu investicijoms ir naujų darbo vietų steigimui. Manau, pritarsite, jog rūpinantis miestu ir priimant jam svarbius sprendimus, svarbiausia tartis su bendruomene, gerbti kiekvieno nuomonę ir sprendimus priimti kartu. Švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, socialinių paslaugų, sporto problemas spręsti ir miestą vystyti kompleksiškai, o ne tarsi gesinant gaisrus.

 

 

Kandidatas į Panevėžio miesto savivaldybės mero postą Ramūnas Vyžintas. Kandidatą iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija.

Rinkimų programa:

Pirma, kokybiškas ir visiems prieinamas viešųjų paslaugų tinklas. Švietimas, kultūra, socialinės paslaugos ir sveikatos priežiūra - miesto ateitį užtikrinančios investicijos. Užtikrinsiu, kad šios paslaugos bus kokybiškos ir prieinamos kiekvienam miesto gyventojui.

Antra, tvari viešoji infrastruktūra ir sąlygos žaliajam augimui.

Kartu su komanda, išnaudodami vietos privalumus, pasitelkdami valstybės ir europinę paramą, modernizuosime transporto tinklą, energetikos ūkį, užtikrinsime švarụ vandenį, gerinsime oro kokybę, vystysime švietimo, kultūros, verslo, sporto ir poilsio infrastruktūra. Kartu su verslo bendruomene kursime naujas darbo vietas labiausiai perspektyviose srityse.

Trečia, konsultacijos su gyventojais ir jų įtraukimas į sprendimų priėmimą.

Skatinsiu ir stiprinsiu bendruomenes, laikysiuos skaidrumo ir įtraukties principų. Pasaulyje sparčiai populiarėja svarstomosios ir dalyvaujamosios demokratijos inovacijos, kurios leidžia vietos savivaldos lygmeniu papildyti politinio atstovavimo mechanizmą. Ieškosiu labiausiai tinkamų būdų, kaip atliepti šias tendencijas.

Ketvirta, deramas viešasis saugumas ir pasirengimas teritorinei gynybai.

Rusijai užpuolus Ukrainą, geopolitinė situacija regione tapo įtempta. Būtina iš anksto ruoštis ir galimai ekstremaliems scenarijams. Atsižvelgdamas į tai, stiprinsiu bendradarbiavimą su policijos, ugniagesių ir kitomis viešąjį saugumą užtikrinančiomis pajėgomis, investuosiu į kritinę civilinės saugos infrastruktūrą, atnaujinsiu ekstremalių krizių valdymo planus, telksiu savanorius, padėsiančius tinkamai reaguoti į kilsiančius saugumo iššūkius.

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: