Panevėžio rajono mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-21

Panevėžio rajono mero rinkimų rezultatai 2023

 

Rinkimų rezultatas - meru išrinktas Antanas POCIUS

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Antanas POCIUS Lietuvos socialdemokratų partija 3867 1151 5018 58,46 57,43
Edmundas TOLIUŠIS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2890 675 3565 41,54 40,80
 
Iš viso
6757 1826 8583 100,00 98,24

 

 

   Kas ketverius metus vykstančiuose savivaldybių merų rinkimuose, rinkėjai sprendžia kam suteikti galimybę įgyvendinti savo siekius krašto valdžioje. Šiais 2023 m. kovo 5d. taip pat įvyks rinkimai, kurie paskatino kandidatų į merus antplūdį bei daug pažadų rinkėjams. Panevėžio rajono savivaldybė rinks naują merą iš 6 kandidatų. Dabartinis Panevėžio rajono meras yra Povilas Žagunis. Panevėžio rajono savivaldybė – administracinis-teritorinis vienetas Lietuvos centrinėje dalyje. Administracinis centras – Panevėžys (į savivaldybės teritoriją neįeina, turi atskiros savivaldybės statusą kaip Panevėžio miesto savivaldybė). Straipsnyje aptarsime dabartinės mero kadencijos nuveiktus darbus, įvykdytus pažadus bei peržvelgsime naujų kandidatų į Panevėžio rajono savivaldybės mero postą rinkiminę programą.

Panevėžio rajono mero rinkimai

2023-2027 m. kadencijai renkamas naujas Panevėžio rajono savivaldybės meras

 

 

Panevėžio rajono savivaldybės meras, įvykdyti pažadai

 

   2019-2023 m. kadencijai eiti mero pareigas buvo išrinktas Povilas Žagunis. Apžvelgiant mero išsilavinimą, 1975 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę. Nuo 1995 m. – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys, o nuo 2004 m. vadovauja šios sąjungos Panevėžio rajono skyriui. Nuo 2005 m. Europos Sąjungos Regionų komitete Lietuvai atstovavo kaip pakaitinis, o nuo 2010 m. ir 2015 m. – kaip tikrasis narys, yra Lietuvos savivaldybių asociacijos Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas. Savaitraščiui „Veidas“ rengiant projektą „Geriausi merai“ P. Žagunis kolegų ir ekspertų vertinimu šeštus metus iš eilės patenka tarp geriausiai ir pažangiausiai besitvarkančių savivaldybių vadovų.

   Pretenduodamas į 2019-2023 m. kadencijos mero postą Povilas Žagunis žadėjo: savo žiniomis ir patirtimi sieksiu darbų tęstinumo pagrindinėse savivaldos srityse. Myliu ir gerbiu žmones, todėl darbas kartu su bendruomenėmis, VVG projektai, patrauklios darbinės ir gyvenamosios aplinkos sukūrimas – mano svarbiausias prioritetas. Šeimos puoselėjimas ir palankios aplinkos šeimai sukūrimas yra ilgalaikė ir vertingiausia investicija. To siekiama taikant pažangiausius ES metodus. Kartu bus neužmirštos kitos gyventojų grupės, vykdoma tolesnė vaiko globos sistemos pertvarka, steigiami bendruomeniniai vaikų globos namai. Verslui ir ūkininkams bus nustatyta palanki mokestinė bazė, tikslinė parama, kartu ieškant galimybių plėtrai ir inovacijoms, darbo vietų kūrimui. Susisiekimo infrastruktūra – „Rail Baltica“ geležinkelio vėžė, vietiniai gyvenviečių keliai, Panevėžio aplinkkelis – tai sritys, kuriose bus tinkamai atstovaujami ir ginami Panevėžio rajono gyventojų interesai. Vandentiekio ir nuotekų tinklų, miestelių plėtra, kvartalinė renovacija, katilinių, šilumos trasų modernizavimas – naudingi darbai, gražinantys gyvenamąją aplinką. Švietimo, kultūros, medicinos, bibliotekų paslaugos išlieka prioritetu, bus užtikrinamas prieinamumas didžiajai daliai rajono gyventojų. Tęsdami pradėtus darbus – dirbkime kartu, kurkime gerovę Panevėžio krašte.”

Panevėžio rajono meras

Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis

 

Mero kadencijos metu nuveikti darbai Panevėžio rajono savivaldybėje:

 • baigtas įgyvendinti ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotas projektas „Geriamojo vandens tiekimo tinklų statyba Ibutonių k., Panevėžio r.“. Už 104,6 tūkst. Eur Ibutonių k. nutiesta apie 2,0 km vandentiekio tinklų, kurie prijungti prie Žibartonių k. centralizuoto vandentiekio sistemos. 
 • įgyvendinant Socialinės atskirties mažinimo programą, finansuotos socialinės paslaugos, sumokėta už socialinės rizikos asmenų gydymą nuo alkoholizmo; nevyriausybinių organizacijų įgyvendinami projektai, skirti socialinei atskirčiai mažinti; pagyvenusių, neįgalių asmenų sociokultūrinė veikla, apmokama už transporto nuomą produktų išvežiojimui į seniūnijas.
 • vykdomi projektai: „Sveikas ir išmanus jaunimas“. Projekto įgyvendinimo metu diegiamas Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelis. Modelis apima Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriaus ir psichologo paslaugų teikimą jaunimui. Tikslinei grupei organizuojami įvairūs sveikatos žinias ir būklę gerinantys praktiniai užsiėmimai, kurie sudarys prielaidas sveikatos netolygumų mažinimui.

 

 

Kandidatai į Panevėžio rajono savivaldybės mero postą 2023, rinkimų programos

 

 

   Kandidatas į Panevėžio rajono savivaldybės mero postą Kazimieras Algirdas Budrys. Kandidatą iškėlė Tėvynės Sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai.

Rinkimų programa:

Kandidatuodamas į merus atsakingai įvertinau savo politinę ir gyvenimo patirtį. Rinkėjų valia rajono savivaldybės taryboje esu nuo 2000 metų. Panevėžio krašte gyvenu nuo 1990 m. Gyvendamas su šeima rajono teritorijoje naudojuosi esama infrastruktūra. Į darbą važinėju vietiniais keliais, puikiai suvokdamas jų būklę. Vaikai lanko vietinę mokyklą. Manau, kad esu realiai susipažinęs su mūsų krašto ir žmonių ypatumais ir poreikiais. Labiausiai vertinu darbštumą ir nuoširdumą. Pagrindinis savivaldos vaidmuo yra užtikrinti saugumą ir pagarbą. Siekti nuoširdesnio santykio su žmonėmis gerinant jų gyvenimo kokybę. Rūpinantis švietimu, sveikatos ir aplinkos apsauga, gerove. Manau, kad visada galima tai daryti geriau pasitelkiant žmogiškuosius ir finansinius resursus.”

 

 

 

Kandidatė į Panevėžio rajono savivaldybės mero postą Daiva Juodelienė. Kandidatę iškėlė Liberalų sąjūdis.

Šūkis: GARSIAI, DĖL JŪSŲ”.

Rinkimų programa:

Tylos pakanka, kai paslaugos nėra suteikiamos tolygiai visame rajone, kai savivaldybė priima svarbius sprendimus neišgirdusi visų rajono gyventojų lūkesčių. Tylos pakanka, kai jaunimui trūksta erdvių susiburti. Tylos pakanka, kai nesijaučiame saugiai. Metas apie tai kalbėti garsiai. Garsiai dėl Panevėžio rajono, kuriame:

 • bendradarbiaudama su jaunimu, sieksiu įkurti dar du atvirus jaunimo centrus, užtikrinsiu darbo su jaunimu formų plėtrą ir jaunimo įtraukimą į rajono veiklas; 
 •  reikalausiu didesnės seniūnų atskaitomybės rajono gyventojams; 
 • rūpinsiuosi, jog būtume vakarietiška bendruomenė, kurioje kiekvienas turi prieigą prie vandentiekio ir kanalizacijos; 
 • sieksiu, kad lėšos būtų skirstomos tolygiai, o mūsų rajonas augtų kartu, nepamirštant nei vienos gyvenvietės, kaimo ar vienkiemio; 
 • ieškosiu būdų gerinti ryšį tarp gyventojo ir savivaldos, informuosiu gyventojus apie galimybes, numatomus pokyčius, planuojamus darbus, teritorijų pakeitimus ir kitus darbus, kurie svarbūs visiems gyvenantiems mūsų rajone; 
 • spręsiu susisiekimo problemas kuriant vientisą, visą rajoną apjuosiantį, asfalto žiedą; 
 • kursiu efektyvesnį energetinio ūkio modelį, kuris prisidės prie mokesčių mažinimo ir ekonominio saugumo didinimo; 
 • sieksiu, kad mažėtų socialinės paramos gavėjų, o gyventojai jaustųsi ekonomiškai saugūs.

 

 

Kandidatė į Panevėžio rajono savivaldybės mero postą Laura Mackevičienė. Kandidatę iškėlė Darbo partija.

Šūkis: MAN SVARBU - AŠ ČIA GYVENU”.

Rinkimų programa:

Kandidatė teigia: turime atsigręžti į vietos bendruomenes, įgalinti jas priimti sprendimus dėl savo ateities. Įgyvendindami savo programą stiprinsime ne centrinę valdžią, o tikruosius sprendimų priėmėjus – savivaldos gyventojus ir jų bendruomenes. Būtent vietos valdžia taps instrumentu lūkesčiams įgyvendinti ir dialogui užtikrinti, o savivaldos administracija – pagalbininku sprendžiant kylančius iššūkius. Stiprindami gyventojų atstovavimą savivaldoje kursime tvirtus bendruomenių ir vietos valdžios ryšius. Gyventojams suteiksime didesnes galimybes priimant sprendimus dėl savivaldybės biudžeto panaudojimo. Sieksime suburti stiprią švietimo bendruomenę, kurios tikslas būtų visapusiškas moksleivių ugdymas, solidūs jų rezultatai ir savo darbu besididžiuojantys pedagogai. Jaunų žmonių įtraukimas į savivaldos gyvenimą, kuria stipresnes bendruomenes. Siekdami sudaryti palankias sąlygas jaunuoliams ir jaunoms šeimoms kurtis rajonuose, pirmiausia tarsimės su jais dėl poreikių, sieksime, kad jų idėjos būtų įgyvendintos savivaldybėje. Socialinės paslaugos rodo bendruomenės gebėjimą pasirūpinti aplinkiniais. Mums svarbu, kad kiekvienas, kuriam socialinė pagalba reikalinga, ją galėtų gauti. Ekonominio gyvenimo plėtra yra gerovės savivaldybėje pagrindas. Sieksime, kad verslo plėtra užtikrintų naujų darbo vietų atsiradimą, todėl stiprinsime infrastruktūros plėtrą”.

 

 

 

Kandidatas į Panevėžio rajono savivaldybės mero postą Petras Nevulis. Kandidatą iškėlė Demokratų sąjunga Vardan Lietuvos”.

Rinkimų programa:

Kandidatas teigia: „sieksiu, kad savivalda tarnautų žmonėms, o ne siaurų interesų grupėms. Mano vizija – augantis ir patrauklus Panevėžio rajonas, kuriame kiekvienam gera ir patogu gyventi, plėtojama žalioji energija bei puoselėjamos krašto tradicijos. Tam esu pasiryžęs atiduoti visą savo patirtį. Aktyviai bendrausiu su verslininkais ir ūkininkais, skatinant investicijas į rajoną ir naujų darbo vietų kūrimą. Užtikrinsiu Savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų darbo efektyvumą, atsakingą savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą, plėtojamą komunalinių paslaugų tinklą ir kokybės gerinimą bei kainų kontroliavimą. Savivaldybei pavaldžiose gydymo įstaigose sieksiu užtikrinti reikalingų gydymo paslaugų spektrą ir kokybę. Stebėsiu gyvenviečių gatvių bei šaligatvių priežiūrą, žvyrkelių greideriavimą bei jų asfaltavimą, dviračių takų plėtojimą. Skatinsiu ir remsiu aktyvią bendruomenių veiklą. Tęsiu pradėtus darbus ir imsiuosi naujų iniciatyvų dėl darnaus bei ekonomiškai stipraus Panevėžio rajono ir laimingų jame gyvenančių žmonių.”

 

 

 

Kandidatas į Panevėžio rajono savivaldybės mero postą Antanas Pocius. Kandidatą iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija.

Šūkis: VARDAN RAJONO ŽMONIŲ”

Rinkimų programa:

Kandidatas teigia: mūsų rajonas bus sėkmingas tiek, kiek sugebėsime sukurti galimybių savo gyventojams. Mūsų tikslas, kad Panevėžio rajonas būtų sėkmingiausias švietimo, kultūros, socialinės ir sveikatos apsaugos ir kitose srityse. Daug metų teko dirbti savivaldybės taryboje, atstovauti žmones . Daug darbų padaryta. Žmonės tai mato. Daug planų turime ir ateičiai. Aš ir Panevėžio rajono socialdemokratai, turime aiškų planą, kaip gerinti rajono žmonių gyvenimą, užtikrinti jaunimo ateitį ir aprūpintą senatvę. Esame už investicijas visų pirma į rajono žmones, į jų gerbūvį. Jau ne kartą įrodėme, jog padarome , ką pažadame. Todėl tikimėsi sulaukti Jūsų, gerbiami rajono gyventojai, pasitikėjimo ir įsipareigojame didžiausią dėmesį skirti švietimo, kultūros ir sporto problemoms, socialiniams klausimams. Labai svarbu padėti žmonėms darbo, užimtumo srityje. Geri keliai, tvarkingas viešasis transportas, vandens , atliekų tvarkymo paslaugų plėtimas yra mūsų tikslas.”

 

 

 

Kandidatas į Panevėžio rajono savivaldybės mero postą Edmundas Toliušis. Kandidatą iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

Rinkimų programa:

Mūsų stiprybė – noras tęsti pradėtus darbus, plėtoti žemės ūkį ir verslą, stiprinti bendruomenių ir seniūnijų bendradarbiavimą. Darbų yra daug, todėl kviečiame tęsti pradėtus darbus ir Savivaldos rinkimuose pasirinkti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatus. Pasirinkdami mus, Jūs pasisakote už: 

 • savalaikes socialines paslaugas kiekvienam bendruomenės nariui, saugios kaimynystės, bendruomeniškumo skatinimą, kultūrinio gyvenimo aktyvinimą;
 • infrastruktūros gerinimą, dėmesį kelių priežiūrai, vandentvarkai, melioracijai; 
 • verslo aplinkos gerinimą ir žemės ūkio plėtrą; 
 • pagarbą žmogaus sveikatai ir jos saugojimą nuo gyvybės pradžios iki pabaigos; būtinybę išlaikyti seniūnijose ne tik sveikatos priežiūros, bet ir švietimo, socialines ir kitas įstaigas; 
 • gyventojų poreikius atitinkančio Panevėžio rajono biudžeto sudarymo ir tvirtinimo skaidrumą; 
 • rūpestį savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų infrastruktūra, aprūpinimu, pritaikymu įvairius poreikius turintiems bendruomenės nariams; 
 • didelį dėmesį tinkamai želdynų, žaliųjų rekreacinių zonų, parkų bei miškų sanitarinei priežiūrai ir plėtrai, biologinės įvairovės, gamtinio kultūros paveldo išsaugojimui; 
 • valdžios ir gyventojų sutarimą sprendžiant svarbiausius Panevėžio rajono klausimus.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: