Partijų rinkimų programos į Seimą 2020
Atnaujinta: 2020-09-11

  Daugumos partijų kurios dalyvauja rinkimuose į Seimą 2020 rinkiminės programos tiesiog užburia. Jei skaitant paleisti herojiškos muzikos tai galima pasijusti ekstazėje. Reikia pripažinti tikriausiai geriausiai rinkimų programą parengė Darbo partija, išspręs visas problemas, nežiūrint, kad visą eilę jų pridarė savo kadencijų metu. Na o Liberalų sąjudis parengė 120 puslapių programą - viziją, kad tikriausiai kadencijos metu vien tik perskaityti laiko nepakaks. Už Valstiečius ir Žaliuosius geriausiai kalba jų itin geras koronoviruso epidemijos suvaldymas. Tik nepaaiškina, o  kaip reikės surinkti tuos pinigus kurie taip dosniai buvo dalinami. Tikriausiai naujieji valdantieji turės padirbėti. O ir išsamios pačios programos nerasta, bendras Valstiečių ir Žaliųjų partijos programos tezes galima čia rasti. O visa praėjusios kadencijos  Valstiečių ir Žaliųjų partijos programą tikriausia galima suprasti, kad yra čia. Naujos nerasta,  bet taip tikriausiai  ir turi būti pas valdančiuosius, nes konkretinant tikriausiai daug kam kiltų klausimas - o kas trukdė šioje kadencijoje tai padaryti?   Konservatorių rinkimų programa gana skurdi, nors paprastai ir  protingai sudėliota. Socialdemokratų partija taip pat pateikė savo rinkimų programą - viziją

  Apžvelgėme šiek tiek ką gi partijos siūlo kiekvienu konkrečiu atveju. Lietuvą kamuoja daug sisteminių porblemų kurios sukuria liūdnas pasekmes.

  Priežastinės problemos: korupcija, neefektyvus ES paramos skirstymas.
  Pasekminės problemos: emigracija, regionų atsilikimas, betvarkė saugomose teritorijose, gražiausių miškų plynieji kirtimai, nekompetencija valdiškose įstaigose ir prastas  piliečių problemų sprendimas, atsilikimas nuo ES pagal vidutines šeimos ( piliečio)  pajamas.

  Kova su korupcija

    Korupcija pasireiškia visose srityse, tai ne gydytojų kyšiai. Pavieniai kyšininkai pažeidžiami, dėl to jungiasi į klanus. Atsiskaitymas vyksta ne tiek grynais pinigais, kiek savų žmonių įdarbinimu, savų žmonių ES projektų finansavimu, valstybiniais užsakymais. Savų žmonių įdarbinimas valstybinėse įstaigose įtakoja tai, kad svarbius postus užima ne kompetetingi, bet lojalūs "specialistai". 
  Konservatoriai rašo apie valstybinio darbo prestižo kėlimą, akcentuoja didesnius atlyginimus. Tik greičiau problema  ne atlygimuose, nes geruose postuose jie gerokai viršyja atlyginimus versle. Kiek sugebėjime nutraukti nekompetetingų savų žmonių skyrimą. Gana nebloga mintis apie geriausių protų sutelkimą "Pažangos taryboje". Darbo partija viešins giminystės ryšius, tik labai įdomu kokius? Ar tų pačių įstaigų ribose, ar susies su tai su valdžios žmonėmis kurių giminaičiai įdarbinami visai kitose valdiškose įstaigose. Šiame kontekste verta prisiminti "Juodosios buhalterijos" bylą, dalis įmonių kurie buvo dokumentuose, tuo pačiu gavo ir ES paramą. Nereikėtų užmiršti ir valdymo kadencijoje priimtus saugomų tertorijų įstatymų pokyčius kurie leido jielitui apstatyti  gražiausias paežeres. Kaip, kad Loretos Graužininės atsiradimas Stirnių hidrografiniame draustinyje ir jos aktyvus dalyvavimas Labanoro tvarkymo plano svarstyme. 

 

ES parama 

Paramos gavome tikrai daug. Pagražėjo miesteliai, sutvarkyti keliai. Tačiau vis gerokai atsiliekame nuo ES pajamų vidurkiu. Todėl galima konstatuoti, kad realiai parama panaudota neefektyviai. Problemos prasideda programų sąlygų sudaryme. Kamuoja nekompetencija ir sąlygų pritaikymas pagal kažką. Pinigus sunkiai gauna realus smulkus ir vidutinis verslas. Sudėtingos paraiškų pildymo procedūros kurios sukuria gausią tarpininkų armiją. Didžiulė masė tų kas tik ir gyvena iš ES paramos. Kai parama panaudojama į stalčius gulantiems projektams, studijoms, tyrimams. Didžiuliai pinigai visokiems viešinimams, informacinių projektų kūrimams kai kūrimu užsiima visiškai atsitiktiniai žmonės. Puikiai matomi milžiniški pinigai skirti regionų turizmo infrastruktūros viešinimui, bet taip ir sukurti apgailėtini ir jau sužlugę projektai. Kretinizmas kai į informacinių projektų kūrimą neįtraukiami tie kas tai geriausiai žino šią sritį - jau kuriantys sėkmingus tokius projektus, žiniasklaida. Fiktyvių asociacijų, veiklos grupių kūrimas ir nuo jų priklausymas kas gaus pinigus. 
  Pinigų paskirstymas dideliam verslui, ūkiams kurie ir taip yra finansiškai stiprūs, gali ir patys gauti paskolas. Sukuriamas jiems konkurencinis pranašumas prieš mažąjį ir paramos negaunantį verslą. Tuo tarpu Vakaruose regionuose būtent šeimos ūkiai palaiko jų vystymąsi. O pas mus ES parama kaip tik žlugdo šį segmentą. 
  Deja realių priemonių kaip pakeisti situaciją nerasta pagrindinių partijų programose. Tai galėtų būti didesnis informacijos prieinamumas kas gavo paramas, kas jas suteikė. Ilgesni projektų gyvavimo terminai, atsakomybė už neefektyvius projektus. Nepriklausomų profesionalių  ekspertų komisijos kurios svarstytų nepagrįstai atmetamus projektus. 
  

Gyventojų pajamų augimas

Jau kelinti rinkimai tikru populistiniu arkliuku tapo minimalaus atlyginimo kėlimas. Toks batono numetimas mažiausių pajamų rinkėjams. Per šią kadenciją netgi pavyko gana toli su minimaliu atlyginimu atsiplėšti nuo ES autsaiderių. Taip  tarsi minimalaus atlyginimo kėlimas būtų ekonominių priemonių planas, o ne administracinis aktas. Darbo partija įgelia dabartiniams valdantiesiems, kad minimalus jau visi 750 eurų turėtų būti, o jų kadencijos pabaigoje bus net 1155 eurai. Net džiugu, kad konservatoriai bene vieninteliai nesinaudojo minimalaus atlyginimo korta. Matosi programa skirta intelektualesniam rinkėjui. 

  Tuo tarpu visuomenės gerovės rodiklis yra vidutinės šeimos ( piliečio) pajamos. O pagal jas mes  lenkiam tik Bulgariją ir Rumuniją. Turim dabar vidutinį atlygimą apie 800+ eurų, o kadencijos pabaigoje Darbo partija žada net 2100 eurų prieš mokesčius. 

Emigracijos mažinimas ir išvykusių gražinimas

Emigraciją galima sustabdyti tik sutvarkius sistemines problemas. Pajamos ir pasitikėjimas valstybe.  Žmonėms be klano palaikymo sunkiai įsidarbina gerose valstybinėse pozicijose. Valstybinių užsakymų, ES paramos teka didiesiems pramoninkams, ūkininkams, saviems.  Tai mažina vidutines eilinės šeimos pajamas. Darbo partija pamojuos "Renkuosi Lietuvą" vėliavėle, informuodama apie galimybes. Na dar įstatymą priims, kad jie galėtų integruotis į darbo rinką. Aišku daug priemonių programoje dar, tačiau visada kyla klausimas kodėl to nedaryta valdymo kadencijose. 

Regionų vystymas

Kiekviena partija regionams skiria daug dėmesio. Kartais įdomūs archaiškumu dvelkiantys sprendimai. Darbo partija užtikrins turizmo projektų tęstinumą. Gal tokių kaip Molėtuose išleisti šimtai tūkstančių sklaidai, viešinimui, bet taip vis neišviešinama. O už  tokius pinigus galima būtų tarptautinį kelionių portalą sukurti ir dar į lyderius išvesti. Kalbama apie kaimo turizmo paslaugų sezoniškumo mažinimą, tik ar galima vestuvių ar pobūvių sezoną išplėsti? Jau seniai kaimo turizmas peraugo į užmiesčio užeigų verslą. Su ES paramos dosniu padalinimu šiam verslui, ypač priešpaskutinėse Seimo kadencijose.  
  Taip daug pinigų eina regionams. Ypač miestelių fasadų dažymui, parkams su fontanais. Kažkas puikiai įsavina per statybas šias lėšas. Nematyti kas kompetetingai siūlytų priemones šiuos pinigus nukreipti į smulkesnį ir vidutinį perdirbimo verslą. Nors bendromis frazėmis beveik visose programose čia nusikreips pinigai. Tik konkrečių priemonių nesimato. vėl jau laikas nedideliems ūkiams padėti kurie jau įsitvirtinę tik neturi finansų plėtrai. Ir daugiau investuoti į produkcijos prekybos sistemas. Gal jau laikas ir apie distilerijų įteisinimą kalbėti. Ne samagono aparatų, bet normalaus verslo kuris kuria aukštos pridėtinės vertės produkcija ir skatina kulinarinį turizmą. 

Gamtosauga

Plynieji kirtimai tai tik problemų aisbergo viršūnė. Gražiausias vietas valdo Saugomų teritorijų tarnyba, kurios valdymo chaotiškumas privedė, kad Saugomos teritorijos nepritaikytos nei visuomenei, nei verslui. Neringoje ribojama pramogų infrastruktūros plėtra, kitur, kaip pavyzdžiui Labanore pridalinta statyboms gražiausios paežerės. Uždarytos dešimtmečius veikusios stovyklavietės.  Per dešimtis metų Labanoro girioje nesukurta nė vieno patogaus, saugaus ir su infrastruktūra susieto pėsčiųjų ar dviračių tako. Dabartiniai valdantieji žadėjo reformas, bet po atėjimo į valdžią pažadus pamiršo. Liberalų sąjūdis ir toliau ruošiasi vadovautis saugomų teritorijų rekomendacijomis. Nematyti punktų kurie padėtų tiksliai reglamentuoti VSTT veiklą ir paverstų šią organizaciją iš statybos kontrolės  į gamtosauginę organizaciją.
  Konservatoriai programoje panaudojo kiek profesionalesnį terminą - nekertamų brandžių miškų kiekį padidinti dvigubai.  Tikėkimės jie bus gražiausiose vietose. O socdemai siūlo net iki 44 procentų miškus. Matyt labai rūpinasi ateities kartomis kol šitie jaunuolynai -bruzgynai užaugs. Ir iš kokių žemių? Labai jau pastaraisiais metais išaugo dirbamos žemės plotai ir tikrai jai yra efektyvesnių panaudojimo paskirčių. 
  Plynieji kirtimai įvairiapusė problema. Pramoniniuose miškuose kodėl ne, bet gražiausiuose paežerių pušynuose tai nusikaltimas. O galimybių miškų apsaugai VSTT turi. Puikiai pasimatė galimybės kai reikėjo įteisinti sklypų dalinimą draustiniuose. Toje pat L. Graužinienės ir darbo partijos kadencijoje. Tik kiek kurioziškai išėjo. Valstybiniuose kraštovaizdžio draustiniuose toliau galioja draudimas , Parkų kraštovaizdžio draustiniuose kur reikėjo statybas legalizuoti - leido. Nors abiejų tipų draustinių apsaugos tikslai visiškai vienodi. 
 

Aukštesnių technologijų vystymas

Didžioji dalis parduodamos/eksportuojamos  produkcijos yra žaliava ( ypač žemės ūkyje) ir žemos pridėtinės vertės produkcija. Išeitis gali būti  veikiančios  aukštesnių technologijų įmonės kurioms trūksta finansų  vystymuisi. Kurios nėra įdomios investuotojams ieškančių įmonių kur investuojama dešimtys milijonų. Dabar pavyzdžiui Liberalų sąjudis akcentuoja startupų kūrimą po 500 per metus. Nors iš jų iki brandos išgyvena tik dešimtadalis. Tai resursų švaistymas, veiklos imitacija ir ekskursijos po parodas užsieniuose.  

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Vienišas teisybės ieškotojas dėl kurio sudužo Sapiegų galybė

Didikų puikybė ir arogancija kurios pasekmėje kilo pilietinis karas pasibaigęs krašto okupacija svetimšaliais

Konfliktas dėl moters, po kurio ATR prarado ketvirtadalį teritorijos

Kaip nesprendžiant mažų problemų susidarė labai didelės problemos, pabaigusios ATR "Aukso Amžių"

Istorija

Vienišas teisybės ieškotojas dėl kurio sudužo Sapiegų galybė

Didikų puikybė ir arogancija kurios pasekmėje kilo pilietinis karas pasibaigęs krašto okupacija svetimšaliais

Konfliktas dėl moters, po kurio ATR prarado ketvirtadalį teritorijos

Kaip nesprendžiant mažų problemų susidarė labai didelės problemos, pabaigusios ATR "Aukso Amžių"

Bona Sforza, atstumta reformatorė.

Kaip vieniša reformatorė neatpažįstamai pakeitė Lenkijos ir Lietuvos istoriją. Ir ką ji galėjo padaryti jei jai nesipriešintų, o padėtų vystyti reformas.

Vienišas teisybės ieškotojas dėl kurio sudužo Sapiegų galybė

Didikų puikybė ir arogancija kurios pasekmėje kilo pilietinis karas pasibaigęs krašto okupacija svetimšaliais

Konfliktas dėl moters, po kurio ATR prarado ketvirtadalį teritorijos

Kaip nesprendžiant mažų problemų susidarė labai didelės problemos, pabaigusios ATR "Aukso Amžių"

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: