Rokiškio mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-06

Mero rinkimų rezultatai Rokiškyje 2023

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Ramūnas GODELIAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija 5181 1979 7160 59,52 58,45
Antanas VAGONIS Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 1106 410 1516 12,60 12,38
Irmantas TARVYDIS Liberalų sąjūdis 790 316 1106 9,19 9,03
Mindaugas PETKEVIČIUS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 775 243 1018 8,46 8,31
Audronė KAUPIENĖ Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 515 313 828 6,88 6,76
Robertas BALTRŪNAS Partija „Laisvė ir teisingumas“ 236 165 401 3,33 3,27
 
Iš viso
8603 3426 12029 100,00 98,20

Rokiškio rajonas yra Lietuvos šiaurės rytuose, Panevėžio apskrityje. 2022 metų duomenimis Rokiškyje gyvena apie 28 tūkstančiai gyventojų. Kalbant apie politinę situaciją Rokiškyje, mieste yra vietos valdžia, kurią sudaro tiesiogiai renkamas meras ir renkamų narių taryba. Meras ir taryba yra atsakingi už sprendimų priėmimą ir politikos, turinčios įtakos miesto gyventojams, įgyvendinimą. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2023 metų kovo 5 d. Likus mažiau nei mėnesiui iki rinkimų, paaiškėjo, kad Rokiškyje dėl mero posto varžysis 6 kandidatai. Į Rokiškio merus taip pat kandidatuoja ir dabartinis rajono meras Ramūnas Godeliauskas, kurį iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija.  

Rokiškio mero rinkimai 2023

Rokiškio mero rinkimai 2023

Rokiškio rajono mero pažadai 2019

2019 metais Rokiškio rajono meru tapo Ramūnas Godeliauskas, kurį į kandidatus iškėlė Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningi su Ramūnu Godeliausku“. Tada meras rinkimus laimėjo sulaukęs 51,29 procentus rinkėjų balsų. Prieš rinkimus Ramūnas Godeliauskas teigė, jog ateina dirbti, o ne būti meru. Jis kvietė visus rajono gyventojus kartu kurti patogų gyventi, socialiai atsakingą, efektyvų, draugišką verslui ir investicijoms, saugų Rokiškio rajoną. 

Kandidatas į Rokiškio merus Ramūnas Godeliauskas 2023

Dabartinis Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas

Ramūno Godeliausko pažadai Rokiškio rajonui 2019

 • SOLIDUS - politinė ir sprendimų priėmimo kultūra. Deramas Rokiškio reprezentavimas. Veiklūs ir atsakingi visų lygių vadovai. Atviras dialogas su visuomene.
 • PATOGUS GYVENTI VISIEMS - pakankamai vietų automobilių stovėjimo aikštelėse. Pritaikytas įvairių negalių žmonėms. Vaikų - žaidimų aikštelės. Šeimos parkas aplink Rokiškio ežerą. Šilti maldos namai.
 • SOCIALIAI ATSAKINGAS - fondas naujagimiams. Gyvūnų globos namai. „Visos dienos" mokykla. „Atokvėpio" paslauga neįgaliųjų šeimoms. Apmokamos kelionės į/iš darbo socialiniams, medicinos darbuotojams, pedagogams, ugniagesiams. Sukurtas ryšys su Lietuvos ir pasaulio rokiškėnais.
 • EFEKTYVUS - svarbus visuomenės balsas svarstant savivaldos strateginius klausimus. Optimizuotas biurokratinis aparatas. Depolitizuotas savivaldybės įmonių ir įstaigų valdymas. Stiprios ir svarbios bendruomenės.
 • INOVATYVUS - atviros WI-FI erdvės. Naudojant atsinaujinančią energiją apšviestos gyvenvietės. Elektromobilių įkrovimo prieigos.
 • ŠVIESUS - neformalaus mokinių akademinio švietimo centras. Stipri praktinė-laboratorinė bazė gimnazijoje. Atnaujintos ir įveiklintos kultūros, paveldo ir istorinės vertybės. Meno rėmimo fondas.
 • SPORTUOJANTIS - daugiafunkcinis sporto centras. Dviračių takai.
 • DRAUGIŠKAS VERSLUI IR INVESTICIJOMS - sujungtų savivaldybės įmonių kokybiškos paslaugos ir nekonkuravimas su vietos verslu. Aktyvus dalyvavimas rajono infrastruktūros gerinimo projektuose. Palanki aplinka investicijoms. Parama smulkiajam verslui.

Kas per praėjusią kadenciją nuveikta Rokiškio rajone

Pagal rastus duomenis, Rokiškio rajono meras ištesėjo pažadą, jog bus įrengta praktinė - laboratorinė bazė gimnazijoje. Taip pat ištesėjo pažadą suteikti modernią įrangą ugniagesiams. Taip pat vis dar yra vykdomas pažadas, jog bus pastatyti gyvūnų globos namai. 

Kandidatai į Rokiškio rajono merus 2023

Kandidatas į Rokiškio rajono merus Robertas Baltrūnas („Laisvė ir teisingumas")

Robertas Baltrūnas - gydytojas, 1992 metais baigęs mokslus Vilniaus universitete. 

Rinkiminė programa:

„Meras bus atsakingas ne tik už rajono biudžeto parengimą, bet ir jo vykdymą. Biudžeto lėšos privalo būti naudojamos skaidriai, taupiai ir efektyviai. Skirti dėmesį investicijoms į rajoną pritraukti. Mums reikalingi ne tušti žodžiai visuomenei nuraminti gražia, kažkada būsima, perspektyva, kuri taip ir neateina, o realūs veiksmai. Rajonui būtina gamyba, kurianti pridėtinę vertę ir darbo vietas. Smulkus ir vidutinis verslas turi nuolat jausti, kad jie čia reikalingi, o investuotojai matyti, kad Rokiškis jiems patrauklus, sudaro palankias sąlygas įsikurti. Rūpintis vietos medicinos paslaugų teikimu, sveikatos apsauga, sveika aplinka, racionalia švietimo sistema, žmonių socialinės gerovės didinimu."

Kandidatas į Rokiškio rajono merus Ramūnas Godeliauskas (Lietuvos socialdemokratų partija)

Ramūnas Godeliauskas 1998 m. baigė Lietuvos Teisės akademiją ir įgavo teisininko specialybę. 2007 m., 2011 m. (mandato atsisakė) ir nuo 2019 m. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys. 2002 m. Liberalų demokratų partijos, 2006–2014 m. partijos Tvarka ir teisingumas narys. 2018 m. įkūrė visuomeninį rinkimų komitetą „Vieningi kartu su Ramūnu Godeliausku“ ir su komanda dalyvavo 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimuose, tapo Rokiškio rajono meru.

Rinkiminė programa:

 • Renovuoti darželiai, neformaliojo ugdymo, sveikatos, socialinių paslaugų įstaigų pastatai. Asfaltuojamos gatvės, plėtojamas pėsčiųjų ir dviračių takų tinklas. Naujos vaikų žaidimų aikštelės.
 • Aplinka, pritaikyta negalią turintiems žmonėms. Sukurtos programos trūkstamiems specialistams pritraukti. Stabilus religinių bendruomenių rėmimas. Plėtojama moksleivių įdarbinimo vasarą programa.
 • Išplėtotas mobilių sveikatos ir socialinių paslaugų tinklas. Įdiegta pacientų pavežimo paslauga. Psichikos ir emocinės sveikatos gerinimo paslaugų teikimas į įvairias krizes patekusiems žmonėms.
 • Gyventojų apklausos - svarbiais klausimais. Gyventojų įtraukimas formuojant biudžetą. Efektyviai veikiančios savivaldybės įmonės.
 • Skiriama parama bei mokestinės lengvatos pradedantiems verslą. Sudarytos sąlygos nevyriausybiniam sektoriui teikti viešąsias paslaugas, vystyti socialinį verslą. Subalansuota mokesčių politika. Įrengta infrastruktūra naujiems investuotojams.
 • Išplėtotas elektromobilių krovimo stotelių tinklas. Moderniai ir taupiai apšviestos rajono gatvės. Išplėtota vandentvarkos bei remiama nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Modernizuota melioravimo infrastruktūra gyvenvietėse.
 • Švietimo bendruomenių pasidalinta lyderystė skatina mokinių pasiekimus. Mokyklos pritaikytos įtraukiam, kultūriniam ir technologiniam ugdymui. Užtikrintas pavėžėjimas į švietimo įstaigas atskirtį patiriantiems vaikams. Švietimas vykdant visos dienos mokyklos veiklą.
 • Nauja ir moderni sporto salė. Dviračių ir riedlenčių parkas jaunimui. Stabilus bendruomenių kultūrinės veiklos ir sporto finansavimas. Interaktyvios paslaugos muziejuose, bibliotekose, kultūros įstaigose.

Kandidatė į Rokiškio rajono mero postą Audronė Kaupienė (Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai)

Audronė Kaupienė yra baigusi studijas Mykolo Romerio universitete, kur įgijo socialinio darbo specialybę. Šiuo metu dirba Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, Lietuvos Respublikos Seimo nario P. Saudargo patarėja, Lietuvos Respublikos Seimo nario L.Kasčiūno padėjėja.

Rinkiminė programa:

 • Neįgaliesiems prieinama viešoji infrastruktūra;
 • Viešųjų erdvių ir objektų pritaikymas neįgaliesiems;
 • Švarus miestas. Imsimės priemonių dėl rajone esančių komunalinių atliekų surinkimo vietų tvarkingos aplinkos užtikrinimo;
 • Istorinė atmintis. Inicijuosime patys ir palaikysime iniciatyvas, skatinančias patriotiškumą ir pilietiškumą;
 • Įsipareigojimų tąsa. Tęsime pavojų keliančių avarinių pastatų likvidavimo procesus rajone.

Kandidatas į Rokiškio rajono merus Mindaugas Petkevičius (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga)

Mindaugas Petkevičius Lietuvos žemės ūkio universitete baigė Verslo administravimo studijas. Šiuo metu užima kooperatyvo EKO tikslas“ direktoriaus pareigas.

Rinkiminė programa:

 • Skaidrus ir atsakingas savivaldos darbas, savivaldybė atvira visuomenei ir socialiniams partneriams. Didesnis savivaldybės teikiamų paslaugų prieinamumas. Stiprios bendruomenės su reikšmingu finansavimu;
 • Ypatingas dėmesys švietimo darbuotojams, darbo sąlygų gerinimas. Nuolatinis dėmesys ugdymo kokybei, užklasinei veiklai, pedagogų pritraukimui;
 • Skaidrus, kokybiškas ir operatyvus gydymo įstaigų darbas, mažėjančios eilės, didesnis slaugos ir medicinos paslaugų prieinamumas kaimiškose vietovėse. Dėmesys senjorams ir žmonėms su negalia. Lankomoji priežiūra ir savaitgaliais. Naujagimių paramos fondo įkūrimas;
 • Didesnis dėmesys kultūrai, menui, muzikai, sportui bei pasiekimų skatinimas. Naujų turistinių maršrutų ir iniciatyvų kūrimas bei vystymas;
 • Verslumo iniciatyvų, naujų darbo vietų kūrimo rėmimas. Skatinsiu žemės ūkio produktų perdirbimą, kuriamas edukacijas bei trumpąsias maisto tiekimo grandines. Naujos galimybės investuotojams Rokiškyje;
 • Kokybiški keliai ir jų remontas. Daugiabučių namų renovacija, automobilių stovėjimo aikštelių plėtra. Vandenviečių bei kanalizacijos remontas kaimiškosiose vietovėse. Dviračių ir pėsčiųjų takai kiekvienam. Rokiškio rajono kapaviečių skaitmeninimas;
 • Glaudūs ryšiai su buvusiais Rokiškio rajono gyventojais, pagalba norintiems sugrįžti. Realus bendradarbiavimas su kitais miestais. Informacijos sklaida tarp lietuvių bendruomenių užsienyje.

Kandidatas į Rokiškio rajono merus Irmantas Tarvydis (Liberalų sąjūdis)

Irmantas Tarvydis Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo inžinieriaus-mechaniko specialybę, nuo 1995 metų yra UAB IVABALTE“ generalinis direktorius.  

Kandidatas į Rokiškio merus Irmantas Tarvydis 2023

Kandidatas į Rokiškio rajono merus Irmantas Tarvydis 2023

Rinkiminė programa:

 • Įvairi pagalba atstatantiems apleistus pastatus. Įsirengus vandens nuotekų valymo įrenginius, padengsime dalį išlaidų iš savivaldybės biudžeto;
 • Skaidrūs viešieji pirkimai, aiškūs ir greiti procesai bei nulinė tolerancija korupcijai yra gerai veikiančios savivaldos pamatas ir mūsų prioritetas. Dėmesys jaunoms šeimoms ir turiningam laisvalaikiui. Skatinsime šeimos darželių kūrimąsi savivaldybėse;
 • Nebeveikiančias kaimo ir miestelio mokyklas pritaikysime kaimo bendruomenių poreikiams;
 • Susigražinsime išvykusius svetur darbo ieškoti rajono gydytojus, stengsimės pritraukti jaunus specialistus aprūpinant gyvenamuoju plotu, sprendžiant vaikų mokymosi ir auklėjimo sąlygas. Vadovų darbo rezultatus vertinsime pagal gyventojų sveikatos rodiklius;
 • Suteiksime paskatas kūrėjams vystyti savo veiklas, pritaikysime mokestines lengvatas kūrybiniams veidus formuojantiems verslams;
 • Kviesime jaunus specialistus po studijų sugrįžti. Slaugantiems ligonius užtikrinsime savivaldybės pagalbą, konsultacijas bei laikinąją ligonių priežiūrą namuose;
 • Koordinuota pagalba Ukrainai yra ir bus savivaldybės veiklos dalimi;
 • Patraukli investicinė aplinka, orientacija į didesnę pridėtinę vertę kuriančius produktus Skirsime laisvus ir neužstatytus valstybinės žemės sklypus laisvoms verslo zonoms įsikurti ir plėtotis.

Kandidatas į Rokiškio rajono merus Antanas Vagonis (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos")

Antanas Vagonis nuo 2007 m. yra Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys. Iki 2017 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Rokiškio rajono skyriaus narys, skyriaus pirmininko pavaduotojas. Dabar Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys. 2015–2019 m. buvo Rokiškio rajono savivaldybės meras.

Kandidatas į Rokiškio merus Antanas Vagonis 2023

Kandidatas į Rokiškio rajono merus Antanas Vagonis 2023

Rinkiminė programa:

 • Alternatyvūs energetikos šaltiniai - generatoriai, saulės ir vėjo jėgainės;
 • Infrastruktūros paruošimas pavojams - slėptuvės rajono gyventojams;
 • Medicinos paslaugų naują tvarka;
 • Ugdymo kokybė, moksleivių paruošimas egzaminams;
 • Girdėti ir ginti nuo biurokratų savivalės kiekvieną: neįgalų, bedarbį, pensininką, jaunuolį ir verslininką, sukuriant patogią bendravimo platformą;
 • Išnaudoti visas galimybes siekiant naujų investicijų mūsų rajonui, paruošti infrastruktūrą. Padvigubinti verslo rėmimo fondą;
 • Sugrąžinti ūkininkams išmokas už nederlingas žemes, mažinti žemdirbių mokestinę naštą;
 • Rajono šventės šiuolaikiškos ir atitinkančių kiekvienos amžiaus grupės poreikius;
 • Pastatyti sporto kompleksą, gyvūnų prieglaudą, skate parką, 1000-mečio skverą.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: