Šalčininkų mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-06

Mero rinkimų rezultatai Šalčininkuose 2023

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Zdzislav PALEVIČ Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 8568 3626 12194 82,74 80,04
Alicija ŠČERBAITĖ Darbo partija 1415 292 1707 11,58 11,20
Gerardas STONKUS Lietuvos socialdemokratų partija 657 179 836 5,67 5,49
 
Iš viso
10640 4097 14737 100,00 96,73

Kovo 5 dieną į rinkimų apylinkes susirinkę Lietuvos gyventojai galės nuspręsti, kam patikėti savivaldybės valdymą artimiausius ketverius metus. Kai kurie miestai ir rajonai yra pateikę po 10 ar netgi daugiau kandidatų į mero postą, tačiau Šalčininkų rajono gyventojams teks rinktis iš skurdoko sąrašo – Šalčininkų rajono mero posto siekia tik 3 kandidatai. Vienas iš jų – ilgametis ir dabartinis Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič, Lietuvos socialdemokratų partijos narys Gerardas Stonkus ir Alicija Ščerbaitė, atstovaujanti Darbo partiją. 

Šalčininkų mero rinkimai 2023

Šalčininkų mero rinkimai 2023

Šalčininkų rajono mero pažadai 2019

Zdzislav Palevič yra Šalčininkų rajono meras nuo 2009 metų. 2019 metais rinkimus laimėjo surinkęs net 75 procentus rinkėjų balsų. Ir vėl tapus Šalčininkų meru, Zdzislav Palevič teigė, jog jam būnant meru, Šalčininkų rajone sparčiai vyksta teigiami pokyčiai, gerėja bendras rajono vaizdas ir krašto įvaizdis. Taip pat meras akcentavo, jog jo ilgametė patirtis, galimybių suvokimas ir realūs veiksmai sprendžiant problemas, leidžia jam priimti atsakomybę už visus rinkiminius pažadus. 

Kandidatas į Šalčininkų merus Zdzislav Palevič 2023

Dabartinis Šalčininkų meras Zdzislav Palevič

Zdzislav Palevič pažadai Šalčininkų rajonui 2019

2019–2022 metų kadenciją sieksiu:

 • Ekonominės rajono gerovės plėtros, bendradarbiaujant su verslininkais;
 • Strateginių rajono tikslų, pasitelkiant ES struktūrinių fondų bei kitų finansavimo šaltinių paramą, atkaklaus įgyvendinimo;
 • Rajono šilumos ūkio infrastruktūros modernizavimo;
 • Komunalinių paslaugų kokybės gerinimo;
 • Vietinių ir rajono kelių būklės gerinimo;
 • Gyventojams palankaus teritorijų planavimo, kokybiško statybos darbų atlikimo ir priežiūros;
 • Švietimo įstaigų modernizavimo, darbo kokybės užtikrinimo ir tinklo išsaugojimo;
 • Mokymosi gimtąja kalba nuo darželio iki vidurinio išsilavinimo įgijimo užtikrinimo;
 • Teikiamų socialinių paslaugų plėtros;
 • Paramos užtikrinimo socialiai pažeidžiamiems asmenims;
 • Sveikatos įstaigų tinklo išsaugojimo ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo;
 • Kultūros paveldo apsaugos ir puoselėjimo;
 • Kultūros ir sporto rėmimo;
 • Sporto aikštelių statybos didesnėse rajono vietovėse;
 • Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, finansuojant jų vykdomą veiklą;
 • Jaunimo politikos įgyvendinimo;
 • Žemės ūkio rėmimo;
 • Kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo;
 • Savivaldybės įstaigų darbo skaidrumo ir klientų aptarnavimo kokybės gerinimo.

Kas per praėjusią kadenciją nuveikta Šalčininkų rajone

Jašiūnų oficinos pastato pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams, taip pat renovuota daug mokyklų, darželių, pastatų mieste; Sveikatos ugdymo priemonių gerinimas Šalčininkų rajone; Konteinerių aikštelių įrengimas ir konteinerių pirkimas Šalčininkų rajone; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra; Lietuvių ir lenkų bendradarbiavimas siekiant išsaugoti kultūros išteklius ir kurti pagrindą turizmui; Kelių asfaltavimas, gatvių apšvietimas; Užtikrinta parama socialiai pažeidžiamiems asmenims; Remtas žemės ūkio sektorius. 

Kandidatai į Šalčininkų rajono merus 2023

Kandidatas į Šalčininkų rajono merus Zdzislav Palevič (Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga)

Zdzislav Palevič 1984 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir įgijo lenkų kalbos mokytojo specialybę. Baigus universitetą metus dirbo Kalesninkų vidurinės mokyklos direktoriumi. Nuo 1985 m. iki 1991 m. buvo Šalčininkų rajono komjaunimo komiteto pirmuoju sekretoriumi. 1991–1995 m. Šalčininkų miesto meras. 1995–2009 m. Šalčininkų rajono mero pavaduotojas, nuo 2009 m. iki dabar užima Šalčininkų mero postą.

Rinkiminė programa:

 • Komunalinės infrastruktūros tobulinimas - kelių būklės gerinimas, vandens ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra, viešųjų erdvių pritaikymas gyventojų poreikiams.
 • Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas - dėmesys švietimo įstaigų modernizavimui, jų tinklo išsaugojimui, švietimo kokybės didinimui ir teisės mokytis gimtąja kalba užtikrinimui. Sveikatos paslaugų prieinamumas ir naujų specialistų pritraukimas. Socialinės pagalbos institucijos efektyviai reaguos į rizikas patiriančių asmenų poreikius. Naujų darbo vietų kūrimas per palankios aplinkos verslui formavimą.
 • Kultūros įstaigos siūlys platų renginių pasirinkimą. Užtikrintos tautinių mažumų teisės, jaunimas turi daugiau savirealizacijos galimybių, o kiekvienas gyventojas jaučiasi saugus.

Kandidatas į Šalčininkų rajono merus Gerardas Stonkus (Lietuvos socialdemokratų partija)

Gerardas Stonkus 1993 m. Lietuvos veterinarijos akademijoje įgijo veterinarijos gydytojo specialybę. Nuo 1996 iki 2003 metų UAB „Gerandža“ ėjo direktoriaus pareigas. Vėliau Šalčininkų rajono valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje dirbo veterinarijos gydytoju -inspektoriumi, vėliau užėmė viršininko pareigas. Šiuo metu yra Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos narys, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Vilniaus departamento Šalčininkų skyriaus vedėjas.

Rinkiminė programa:

 • Vieninga savivaldybės taryba;
 • Lygios galimybės gauti gydymą - dėmesys labiausiai pažeidžiamoms grupėms: ir stiprinant jų sveikatą, apsaugant nuo susirgimų, ir užtikrinant geresnį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą;
 • Saugi, kokybiška ir patraukli aplinka;
 • Išsilavinimas kiekvienam - mokiniai, ypač pradinių klasių, mokytųsi arčiau savo gyvenamosios vietos. Kiekvienam moksleiviui taip pat turi būti sudarytos galimybės lankyti sporto, meno ar mokslo būrelį. Persikvalifikavimo ir suaugusiųjų švietimo būklei reikalingas ypatingas dėmesys - naujos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, partnerystė su aukštesniosiomis ir aukštosiomis mokyklomis;
 • Skatinsiu rajono bendruomenių iniciatyvas kultūros, švietimo ir ugdymo klausimais.

Kandidatė į Šalčininkų rajono mero postą Alicija Ščerbaitė (Darbo partija)

Alicija Ščerbaitė Mykolo Romerio universitete įgijo teisės bakalauro ir magistro laipsnį. Baigusi bakalauro studijas dirbo Vilniaus apygardos administraciniame teisme, vėliau Lietuvos Respublikos Seime buvo Seimo nario patarėja. Nuo 2018 iki 2020 m. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyboje dirbo vyr. specialiste. 2020-2022 m. Seimo nario patarėja. Šiuo metu yra Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos narė.

Rinkiminė programa:

 • Įgyvendindama savo programą, stiprinsiu savivaldos gyventojus ir jų bendruomenes. Stiprindama gyventojų atstovavimą savivaldoje, kursiu tvirtus bendruomenių ir vietos valdžios ryšius. Gyventojams suteiksiu didesnes galimybes priimant sprendimus dėl savivaldybės biudžeto panaudojimo;
 • Darbo partijos komanda mūsų savivaldybėje suburs stiprią švietimo bendruomenę, kurios tikslas būtų visapusiškas moksleivių ugdymas, solidūs jų rezultatai ir savo darbu besididžiuojantys pedagogai;
 • Sveikatos paslaugų prieinamumas išliks vienu didžiausių prioritetu ir iššūkiu;
 • Siekdama sudaryti palankias sąlygas jaunuoliams ir jaunoms šeimoms kurtis rajonuose, pirmiausia tarsiuos su jais dėl poreikių, sieksiu, kad jų idėjos būtų įgyvendintos savivaldybėje;
 • Sieksiu, kad verslo plėtra užtikrintų naujų darbo vietų atsiradimą, stiprinsiu infrastruktūros plėtrą.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai