Šiaulių rajono mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-21

Mero rinkimų rezultatai Šiaulių rajone 2023

Po II turo Šiaulių rajono meru išrinktas Česlovas GREIČIUS.

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Česlovas GREIČIUS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 5775 1514 7289 73,92 72,77
Darius SIMONAVIČIUS Lietuvos socialdemokratų partija 1943 629 2572 26,08 25,68
 
Iš viso
7718 2143 9861 100,00 98,45

 

Šiaulių rajono savivaldybė yra Lietuvos šiaurės vakaruose. Administracinis centras – Šiauliai turi atskiros savivaldybės statusą, todėl į rajono teritoriją neįeina. Šiaulių rajono plotas yra apie 2 tūkstančius kvadratinių kilometrų, rajone gyvena apie 41 tūkstantį gyventojų. Rajoną garsina Kryžių kalnas, kuriame 1993 m. apsilankė popiežius.

2023 metų kovo 5 d. rinkimuose Šiaulių rajono mero posto keturių metų kadencijai pagal vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis sieks 7 kandidatai. Kaip žinoma, mero rinkimai Šiaulių rajone, kaip ir bet kurioje Lietuvos savivaldybėje, vyksta kas ketverius metus. Paskutiniai Šiaulių rajono mero rinkimai vyko 2019 metų kovą, o dabartinis meras yra Antanas Bezaras. Per mero rinkimus kandidatai agituoja siekdami pelnyti rinkėjų palaikymą. Meru tampa kandidatas, surinkęs daugiausiai balsų. Išrinktas meras glaudžiai bendradarbiauja su kitais savivaldybės pareigūnais, pavyzdžiui, tarybos nariais, įgyvendindamas vietos bendruomenei naudingą politiką ir projektus.

Šiaulių rajono mero rinkimai 2023

Šiaulių rajono mero rinkimai 2023

Šiaulių rajono mero pažadai 2019

2019 metais Šiaulių rajono savivaldybės meru buvo išrinktas Antanas Bezaras, surinkęs 50 proc. rinkėjų balsų. Jį į Šiaulių rajono savivaldybės mero kandidatus buvo iškėlusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Tiesa, 2015 m. jis jau buvo išrinktas Šiaulių rajono meru, o 2019 m. perrinktas antrai kadencijai.

Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras

Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras

Antano Bezaro pažadai Šiaulių rajonui 2019

 • Verslas ir žemės ūkis: Rajono žemdirbiai, smulkios, vidutinės įmonės - mūsų ekonomikos ir finansinės gerovės pagrindas. Svarbi savivaldybės pareiga - sudaryti verslui, žemės ūkiui geras vystymosi sąlygas, palankią mokestinę bazę;
 • Infrastruktūra: Būtina tęsti pradėtą kelių bei gatvių, viešųjų erdvių, vandentiekio ir nuotekų tinklų, gatvių apšvietimo modernizavimą bei plėtrą. Tikslas - kiekvieną darbams skirtą eurą panaudoti efektyviai ir skaidriai;
 • Investicijos: Aktyvūs darbiniai ryšiai su ministerijų, agentūrų, direkcijų atstovais leidžia ieškoti papildomų lėšų šaltinių bei dalyvauti naujose finansavimo priemonėse;
 • Kultūra, švietimas, sportas: Bendromis pastangomis stiprinsime materialinę bazę ir įdiegsime naują efektyvesnę darbo apmokėjimo sistemą;
 • Sveikatos ir socialinė apsauga: Mano tikslas - kokybiškos ir prieinamos paslaugos kiekvienam gyventojui. Tęsime įstaigų modernizavimo ir pertvarkymo darbus, užtikrinsime finansinę paramą kaimo medicinos punktams;
 • Gyventojų gerovė ir gyvenimo kokybė: Pagarba ir pagalba žmogui - svarbiausias rūpestis. Tikslas - skatinti visos rajono bendruomenės dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldos reikalus.

Kas per praėjusią kadenciją nuveikta Šiaulių rajone

Anot nešališko politikos stebėsenos tinklo „Žinau, ką renku“, Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras yra įvykdęs apie 57 procentų savo pažadų. Įvykdyti ir šiuo metu yra vykdomi šie pažadai:

 • Ieškoti papildomų lėšų šaltinių (bendraujant su ministerijų, agentūrų, direkcijų atstovais) bei dalyvauti naujose finansavimo priemonėse);
 • Įdiegti naują efektyvesnę darbo apmokėjimo sistemą švietimo sektoriuje;
 • Medicinos įstaigų modernizavimo ir pertvarkymo darbai, finansinė parama kaimo medicinos punktams.

Kandidatai į Šiaulių rajono merus 2023

Kandidatė į Šiaulių rajono mero postą Ada Grakauskienė (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos")

Rinkiminė programa:

„Mūsų rajonas keičiasi dėka seniau parengtų projektų, Valstybės investicijų ir Europinės paramos, tačiau pokyčiai galimi žymiai spartesni, jei būtų aktyviau dirbama dėl investicijų, verslo pritraukimo, jei būtų turima daugiau iniciatyvų ir gebama išmintingai bendradarbiauti su visais, jei ieškoma kompromisų ir mokama susikalbėti. Įvairių specialistų savivaldybėje, idėjų ir vizijų stoka stabdo pažangos procesus. Šiaulių rajonas - žiedinė savivaldybė, todėl sprendžiant švietimo, medicinos, pavėžėjimo ir kitus klausimus – būtinas dialogas su Šiaulių miesto taryba. Reikia dialogo su verslininkais, įsteigiant maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas, kurių dabar labai trūksta, ypač Kuršėnuose. Turėdamas išskirtinės reikšmės sakralinius ir kultūros objektus, turtingą istoriją bei vaizdingą gamtą Šiaulių rajonas galėtų tapti išvystyto turizmo traukos centru, todėl šioje srityje galima ir būtina daug nuveikti, tik reikia dialogo su smulkiaisiais verslininkais, vietos gyventojais ir atsakingomis institucijomis. Esu pasiruošusi aktyviam darbui. Mano gebėjimas telkti bendrai veiklai, sąžiningumas ir atsakomybė leis padaryti daug prasmingų darbų Šiaulių rajono žmonių labui.“

Kandidatas į Šiaulių rajono mero postą Česlovas Greičius (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga)

Rinkiminė programa:

 • Plėsti vandentiekio ir nuotekų tinklus -ypač mūsų miesteliuose ir priemiestinėse gyvenvietėse;
 • Spartinti kelių ir gatvių asfaltavimą įtraukiant privačius investuotojus;
 • Renovuoti ir modernizuoti švietimo, sporto, kultūros, medicinos įstaigas.

Kandidatė į Šiaulių rajono mero postą Ingrida Karčmarinienė (Lietuvos regionų partija)

Rinkiminė programa:

 • SUDARYSIU palankias sąlygas kurtis naujam verslui, veikti esamam, DIEGSIU efektyvias verslo, mokestinių lengvatų programas, kurios padėtų steigti gerai apmokamas darbo vietas, skatintų sąžiningą konkurenciją.
 • SUDARYSIU palankias sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti. RASIU naujų galimybių investicijoms į rajoną.
 • TVARKYSIU labiausiai apleistus Šiaulių rajono vietinės reikšmės kelius.
 • SIEKSIU išlaikyti ambulatorijas, UŽTIKRINTI sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, SUDARYSIU sąlygas, kad visiems gyventojams laiku ir patogiai būtų prieinamos medicinos paslaugos(pavėžėjimo į/iš medicinos įstaigų, pagalbos slaugantiems ligonius namuose paslaugos), socialinių paslaugų plėtrą- ypač kaimo žmonėms.
 • STIPRINSIU neįgaliųjų integracijos į darbo rinką procesus.
 • PASIRŪPINSIU iki šiol nerenovuotų švietimo ir kultūros įstaigų, sporto infrastruktūros atnaujinimu.
 • REIKALAUSIU efektyvaus šilumos , komunalinio ūkio ir vandentiekio ūkio darbo.
 • SIEKSIU įvairių lygių valdžios institucijų kompetencijos, darbo kokybės ir skaidrumo.

Kandidatas į Šiaulių rajono mero postą Algis Mačiulis (Liberalų sąjūdis)

Rinkiminė programa:

 • Sieksiu, kad veikliems žmonėms būtų kuriama šiuolaikiška ir jų gyvenimo būdui pritaikyta gyvenamoji aplinka: patogi, parengta pagal gyventojų įpročius, gyvenimo ritmą, leidžianti taupyti laiką ir mažinanti išlaidas, gaminanti energiją iš atsinaujinančių šaltinių, skatinanti alternatyvių transporto priemonių naudojimą;
 • Užtikrinsiu, kad savivalda duotų tai, ko reikia žmonėms, o ne tai, ką įsakmiai nurodo valdžia: savivalda turi būti mažinanti perteklinę biurokratiją, atvira visuomenei ir skirianti didžiulį dėmesį efektyvaus verslo skatinimo programoms;
 • Prioritetinį dėmesį skirsiu jaunų šeimų problemoms spręsti ir jų turiningo, kokybiško laisvalaikio organizavimui;
 • Sieksiu kokybiško, asmenybę ugdančio švietimo: papildoma pagalba mokymuisi ir konsultavimui, stovyklų organizavimui, neformaliajam ugdymui;
 • Dirbsiu, kad veikliam žmogui būtų užtikrintas kokybiškas gydymas ir tinkama sveikatinimo infrastruktūra, sudarytos vienodos sąlygos tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui;
 • Sudarysiu galimybę kultūros bei kūrybos verslams atnaujinti tam pritaikant mokestines lengvatas bei biurokratinių trikdžių šalinimą. Stiprinsiu švietimo ir kultūros ryšį;
 • Sieksiu, kad būtų užtikrintas žmogaus saugumas bendruomenėje, šeimoje, darbo vietoje;
 • Sutvarkyta infrastruktūra - tai prieinamas transportas, geri vietinės reikšmės keliai, švarus geriamasis vanduo, efektyviai tvarkomi nuotekų tinklai, šiuolaikiškos sporto bazės, kokybiška civilinė sauga, senjorų užimtumas, neįgaliųjų integracija į darbo rinką.

Kandidatas į Šiaulių rajono mero postą Darius Simonavičius (Lietuvos socialdemokratų partija)

Rinkiminė programa:

 • INVESTICIJA Į ŠVIETIMĄ: mokyklos evoliucionavimas į bendruomenės centrą, talpinantį po vienų stogu bendruomenės namus, kultūros centrą, biblioteką ir medicinos punktą. Ugdymo kokybės užtikrinimas visiems rajono vaikams;
 • INVESTICIJA Į SVEIKATOS APSAUGĄ: parama jaunų specialistų, įsipareigojančių atidirbti rajono gydymo įstaigose, studijoms. Skatinimo priemonės, skirtos jaunų gydytojų pritraukimui dirbti rajoninėse sveikatos priežiūros įstaigose. Didesnės lėšos kaimų medicinos punktų renovavimui;
 • INVESTICIJA Į VERSLĄ: dėmesys smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimui. Parama startuolių kūrimuisi. Gyventojų užimtumo skatinimas. Jaunimo integracijos į darbo rinką įgyvendinimas. Smulkiųjų šeimos verslų, ūkininkų, amatininkų rėmimas;
 • INVESTICIJA Į NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SEKTORIŲ: bendruomenių savarankiškos veiklos skatinimas. Visų gyventojų įtraukimas į jiems aktualių seniūnijos ir savivaldybės lygmens sprendimų svarstymą, savivaldos politikos kūrimą;
 • INVESTICIJA Į VIEŠĄJĄ INFRASTRUKTŪRĄ: galimybė kiekvienam gyventojui prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos. Gatvių asfaltavimas, saugių pėsčiųjų takų, šaligatvių įrengimas.

Kandidatas į Šiaulių rajono mero postą Simonas Strelcovas (Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai)

Rinkiminė programa:

 • Skirsime išskirtinį dėmesį švietimui. Šiaulių rajono moksleiviams privalome suteikti aukščiausią išsilavinimo kokybę atitinkantį ugdymo procesą. Dėmesį skirsime ne tik įprastiems dalykams - vaikai šiandien privalo gauti žinias, užtikrinančias jų sėkmingą rytojų. Programavimo pagrindai, skaitmeninio turinio valdymo įgūdžiai - puikūs to pavyzdžiai;
 • Pakelsime rajono įvaizdį iš nelabai kam girdėto Šiaulių priemiesčio į klestinčio regiono lygmenį, kurį mielai rinktųsi jaunos Lietuvos šeimos, o jauni ir perspektyvūs specialistai drąsiai sietų savo ateitį ir gyvenimą su Šiaulių rajonu. Tokiu būdu į rajono ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigas nuolat atvyktų nauji specialistai, teikiantys aukščiausios kokybės paslaugas. Šiaulių rajono ateities vizija - patraukli vieta gyventi, dirbti ir planuoti ateitį: Lietuvos ir užsienio verslui investuoti, jaunai šeimai dirbti ir auginti vaikus, senjorams mėgautis pelnytu poilsiu ir aktyvia bendruomenine veikla;
 • Eliminuosime šiuo metu esančią atskirtį tarp valdžios ir gyventojų. Norėdami pasiekti sėkmingai veikiančią ir funkcionuojančią savivaldą, įtrauksime gyventojus į sprendimų priėmimus. Tai padarysime ne imituodami apklausas, ne kviesdami į susitikimus, į kuriuos ateina vos 4 ar 5 žmonės, o įtraukdami valdžios atstovus į diskusijas ir gyventojų problemų įsiklausymą. Įsteigsime viešųjų paslaugų centrus, kuriuose viešąsias vietines ir nacionalines paslaugas gyventojai galės gauti vieno langelio principu. Kad senjorų balsas būtų išgirstas įsteigsime senjorų reikalų tarybas.

Kandidatė į Šiaulių rajono mero postą Ingrida Venciuvienė (Darbo partija)

Rinkiminė programa:

 • Gerinant sveikatos paslaugų kokybę modernizuosime asmens sveikatos priežiūros įstaigas, atnaujinsime medicininę įrangą, teiksime daugiau antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Kursime pavėžėjimo į gydymo įstaigas sistemą;
 • Socialinėje srityje didinsime paslaugų įvairovę. Kursime paslaugas gyventojų namuose ir savivaldybės įstaigose. Įsteigsime Krizių centrą suaugusiems, Dienos centrą senjorams. Skatinsime neįgaliųjų integraciją į visuomenę;
 • Švietimo srityje gerinsime ugdymo aplinką. Modernizuosime švietimo įstaigas ir diegsime inovacijas mokyklose. Plėsime dienos centrų tinklą, užtikrinsime vietą darželyje kiekvienam vaikui;
 • Kultūros ir sporto srityje atnaujinsime kultūros centrus ir bibliotekas. Sutvarkysime parkus. Plėsime Amatų centro ir Kuršėnų dvaro kompleksą, įsteigsime krašto muziejų. Atnaujinsime mokyklų sporto aikštynus, gyventojams pritarus, statysime sporto centrą Kuršėnuose;
 • Sudarysime palankias sąlygas jaunuoliams ir jaunoms šeimoms kurtis rajone, tarsimės su jais dėl jų poreikių, įgyvendinsime jų idėjas;
 • Skatinsime turizmo plėtrą, remsime verslą bei ūkininkus ir sieksime, kad verslo plėtra užtikrintų naujų darbo vietų atsiradimą;
 • Bus modernizuota ir išplėsta vandens tiekimo bei nuotėkų šalinimo infrastruktūra. Bus remontuojami, asfaltuojami keliai, daugiabučių kiemai, modernizuojamas gatvių apšvietimas. Infrastruktūrą gerinsime ir sodininkų bendrijose.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: