Skuodo mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-21

Mero rinkimų rezultatai Skuode 2023

Po II turo Skuodo rajono meru išrinktas Stasys GUTAUTAS.

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Stasys GUTAUTAS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2783 1135 3918 59,55 58,87
Audronė PITRĖNIENĖ Lietuvos regionų partija 1874 787 2661 40,45 39,98
 
Iš viso
4657 1922 6579 100,00 98,86

 

Skuodo rajonas yra Vakarų Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje. Rajonas yra šiaurinėje apskrities dalyje ir užima apie 900 kvadratinių kilometrų plotą. Skuodo rajono administracinis centras yra Skuodo miestas. Rajone gausu gamtos ir kultūros objektų, taip pat garsėja savo tradiciniais amatais, tokiais kaip krepšelių pynimas ir lino gamyba, taip pat istorine architektūra. Skuodo rajono ekonomika remiasi žemės ūkiu, miškininkyste, smulkiąja gamyba. Rajonas taip pat žinomas dėl savo aukštos kokybės pieno produktų, tokių kaip sūris ir sviestas, gamyba.

Skuodo mero rinkimai 2023

Skuodo mero rinkimai 2023

Kovo 5 dieną visose Lietuvos savivaldybėse vyks savivaldybės tarybų ir mero rinkimai. Skuodo rajonas turi net 9 kandidatus į miesto mero postą, todėl gyventojai turės iš ko rinktis.  

Skuodo rajono mero pažadai 2019

2019 metais Skuodo rajono savivaldybės meru išrinktas Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas Petras Pušinskas, surinkęs 52,67 proc. rinkėjų balsų. Tapęs Skuodo rajono meru tikino, jog sieks suburti konstruktyviai dirbančią savivaldybės tarybos daugumą, gebančią atliepti rajono gyventojų lūkesčius.

Dabartinis Skuodo meras Petras Pušinskis

Dabartinis Skuodo meras Petras Pušinskas

Petro Pušinsko pažadai Skuodo rajonui 2019

 • Verslas: Sieksiu sukurti patrauklią aplinką verslo kūrimui ir plėtrai. Skatinsiu verslumo iniciatyvas.
 • Pastatai ir viešoji infrastruktūra: Sieksiu, remdamasis ekonominiu efektyvumu, ieškoti fondų viešųjų pastatų renovacijai ir Skuodo miesto bei rajono gyvenviečių apšvietimo sistemų atnaujinimui.
 • Švietimas: Sieksiu kad optimizuojant mokyklų tinklą didžiausias dėmesys būtų skirtas kokybiškam ugdymui ir mokyklų materialiniam aprūpinimui. Skatindamas moksleivių sportinį aktyvumą sieksiu renovuoti Ylakių ir Pr. Žadeikio gimnazijų stadionus.
 • Kultūra: Atsižvelgdamas į rajono gyventojų poreikius skirsiu dėmesį kultūros objektų ir renginių kokybei. Jaunimas: Siekdamas jaunų specialistų pritraukimą inicijuosiu rajonui reikalingų specialistų rengimo ir įsikūrimo finansavimo programas.
 • Sveikata: Sieksiu, kad rajono gyventojai gautų kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Savivaldybės veikla: Sieksiu, kad savivaldybės darbas būtų organizuotas atsižvelgiant į rajono gyventojų poreikius.
 • Tarptautiniai santykiai: Vystant tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio savivaldybėmis prioritetas bus skiriamas verslumo, sveikatinimo, kultūros ir švietimo problemoms gvildenti ir spręsti.

Kas per praėjusią kadenciją nuveikta Skuodo rajone

Anot nešališko politikos stebėsenos tinklo „Žinau, ką renku“, Skuodo rajono meras Petras Pušinskas yra įvykdęs apie 80 procentų savo pažadų. Šiuo metu yra vykdomi šie pažadai:

 • Sutvarkyti daugiabučių namų aplinką, infrastruktūrą;
 • Kaimų, gyvenviečių gatvių asfaltavimas;
 • Sutvarkyti Skuodo paplūdimį, Jaunimo slėnį ir prie Mosėdžio tvenkinio, kad atsirastų vandens pramogų.

Kandidatai į Skuodo rajono merus 2023

Kandidatė į Skuodo rajono mero postą Daiva Budrienė (Lietuvos socialdemokratų partija)

Daiva Budrienė Lietuvos žemės ūkio universitete baigė agronomijos ir edukologijos studijas. Darbo patirtis: Skuodo rajono kultūros centre dirbo teatro režisiere, Skuodo rajono savivaldybės taryboje buvo ekonomikos komiteto narė, vėliau užėmė Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojos pareigas. Skuodo rajono savivaldybės administracijoje dirbo Jaunimo reikalų koordinatore, o nuo 2015 metų dirba Skuodo rajono savivaldybės administracijoje, kur dirba mero pavaduotoja.

Rinkiminė programa:

 • Efektyvumas ir skaidrumas - subursiu konstruktyviai dirbančią Tarybos daugumą, gebančią atliepti rajono gyventojų lūkesčius. Bus organizuojami išvažiuojamieji posėdžiai seniūnijose. Komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiai bus transliuojami tiesiogiai. Ginsiu rajono interesus valstybės institucijose, Klaipėdos regiono plėtros taryboje, Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje. Sieksiu, kad rajone būtų optimaliai įgyvendinta 2023-2027 m. ES fondų investicijų programa;
 • Švietimas - rūpinsiuosi Skuodo vaikų lopšelio-darželio pastato renovacija, naujo Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio statyba, bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos pritaikymu įtraukiajam ugdymui;
 • Turizmas - bus sutvarkyta Skuodo dvaro teritorija, renovuoti Skuodo Aleksandro Neviškio cerkvės ir Skuodo liuteronų evangelikų bažnyčios pastatai;
 • Infrastruktūra - organizuosiu geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtrą, rajono bažnyčių pastatų remontą;
 • Kaimo reikalai - sieksiu plėsti gatvių apšvietimo tinklą, didinti finansavimą melioracijos tinklų atnaujinimui;
 • Verslas - skatinsiu smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą. Ieškosiu lėšų Skuodo miesto Statybininkų g. pramoninės zonos infrastruktūros kūrimui;
 • Sveikata - orientuosiuosi į gydymo įstaigų paslaugų, infrastruktūros gerinimą, specialis- tų pritraukimą, medicinos įrangos įsigijimą;
 • Socialinės paslaugos - rūpinsiuosi suaugusiųjų asmenų su proto ir / ar psichine negalia grupinio gyvenimo namų rekonstravimu, patalpų pritaikymu Krizių centro veiklai;
 • Sportas ir kultūra - skatinsiu neįgaliųjų sportą, tęsiu Skuodo miesto stadiono modernizavimą. Ieškosiu lėšų kultūros įstaigų materialinių bazių stiprinimui;
 • Laisvalaikis - dėmesį skirsiu Skuodo parko teritorijos pritaikymui poilsiui, SKATE parko įrengimui.

Kandidatas į Skuodo rajono mero postą Stasys Gutautas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga)

Stasys Gutautas baigė Klaipėdos aukštesniąją technikos mokyklą, kur įgijo elektros ir automatikos inžinieriaus specialybę. Klaipėdos universitete baigė vadybos studijas. Šiuo metu eina UAB „Skuodo šiluma“ direktoriaus pareigas. Nuo 2011 m. Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys. 

Rinkiminė programa:

Mano, kaip kandidato į rajono merus, rinkimų programos pagrindas yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos programiniai principai – dėmesys žmogui, sveikatos apsauga, švietimo ir socialinė politika. Aš už:

 • Rajono gyventojų galimybę teikti pasiūlymus, bendruomenių atstovų įtraukimą į savival- dybės valdymą;
 • Dirbantį ir uždirbantį žmogų - palankesnę aplinką smulkiajam, paslaugų ir šeimų verslą, investicijų pritraukimą;
 • Žemės ūkio kooperatyvų plėtrą;
 • Sveikatai palankią aplinką - reikalingų paslaugų kokybišką suteikimą, sveiko gyvenimo būdo inicijavimą. Didesnį mobilių medicinos brigadų skaičių;
 • Ugdymo kokybę ir pradinių klasių išsaugojimą arčiau gyvenamosios vietos;
 • Sporto ir kultūros bazių renovavimą, naujų statybą, kaimo žmonių laisvalaikio gerinimą;
 • Jaunimo užimtumą, integraciją į darbo rinką, jų idėjų įgyvendinimą;
 • Jaukios, švarios ir gražios aplinkos kūrimą ir palaikymą.

Kandidatė į Skuodo rajono mero postą Edita Jautakienė (išsikėlė pati)

Edita Jautakienė Kretingos Aukštesnioji žemės ūkio mokykloje baigė geodezijos-žemėtvarkos studijas, Šiaulių universitete baigė viešojo administravimo studijas, o Klaipėdos universitete įgijo socialinio darbo specialybę. 2002-2007 m. UAB „Domedonas“ vadybininė. Šiuo metu Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.

Rinkiminė programa:

 • Skuodo įvaizdžio kūrimo strategiją įgyvendinsiu - pritraukdama sveikatos priežiūros specialistus - šeimos gydytojo judumui į Skuodą skirsiu 80 tūkst. Eur.;
 • Reikšmingų pokyčių sieksiu - su planavimo iniciatore, Sveikatos apsaugos ministerija, maksimaliai panaudoti ES investicijas - GMP automobilių parko atnaujinimui, 3 brigados steigimui;
 • Vykdysiu pribrendusias permainas - viešųjų paslaugų priartinimą prie žmogaus;
 • Seniūnijų turimos technikos modernizavimas - sniego valymo technikos įsigijimas (sniego pūstuvai, barstytuvai ir kt.) ekstremalių situacijų suvaldymui;
 • Iniciatyvos nukreiptos į bendruomenės poreikių tenkinimą - seniūnijose gyventojams švaraus vandens tiekimo užtikrinimas;
 • Teigiami išskirtinumai - sieksiu įgyvendinti rengiant ES investicinius projektus infrastruktūrai gerinti;
 • Prioritetą skirsiu visuomenės saugumui - nenutrūkstamų priešgaisrinės saugos funkcijų užtikrinimui, skiriant lėšų inovatyviai įrangai žmonių gyvybėms gelbėti;
 • Sveikesnės gyvensenos formavimui - sporto komplekso statymas;
 • Visuotinio gėrio kūrimui - didinsiu viešojo keleivinio transporto maršrutų skaičių, orientuotą į gyventoją;
 • Kursiu atviresnę ir patrauklesnę erdvę verslo iniciatyvoms, informacijos sklaidos vystymui - rengiant ir įgyvendinant investicinius projektus iš ES lėšų, sukuriant darbo vietas;
 • Pareigą rūpintis visuomenės gerove ir žmogui pasitikėjimą valdininkais - kursiu palengva - motyvuodama savivaldą. Dėl aukštos kokybės darbe, atliekant pavestas užduotis, kelsiu Savivaldybės darbuotojams darbo užmokestį bei taikysiu kitas iniciatyvas;
 • Reprezentuosiu Skuodo rajoną - turizmo maršrutų sukūrimas istoriniam palikimui puoselėti, žinomumui didinti „Skuodo istorijos" žinutės skleidimui apie besikeičiančią, prisitaikančią prie naujų iššūkių ir kuriančią būsimų kartų gerovę.

Kandidatė į Skuodo rajono mero postą Daiva Jonuškienė (Darbo partija)

Daiva Jonuškienė Šiaulių universitete įgijo pradinių klasių mokytojo, o vėliau Švietimo vadybos ir socialinės pedagogikos specialybę. Nuo 2014 metų Skuodo Bartuvos progimnazijoje dirba mokytoja. 

Rinkiminė programa:

 • Ekonominės zonos steigimas;
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas, rėmimo fondo didinimas;
 • Švietimo įstaigų, kultūros ir sporto infrastruktūros modernizavimas;
 • Pirmoko mokymosi priemonių krepšelio programos sukūrimas;
 • Pedagogų skatinimo ir pritraukimo programos parengimas;
 • Medicininių paslaugų savalaikio prieinamumo sistemos tobulinimas;
 • GMP darbuotojų darbo sąlygų ir materialinės bazės gerinimas;
 • Vienkartinio naujagimio krepšelio padidinimas;
 • Savivaldybės ir socialinio būsto fondo didinimas;
 • Aktualiausių tarpmiestinių maršrutų susisiekimo laikų suderinamumas;
 • Kolumbariumų įrengimas;
 • Turizmo skatinimo programos kūrimas ir įgyvendinimas;
 • Skaidrus finansinių išteklių naudojimas.

Kandidatas į Skuodo rajono mero postą Linas Žemaitis Malinauskis (Žemaičių partija)

Linas Žemaitis Malinauskis yra dirbęs vertėju, o nuo 2009 metų užsiima individualia veikla. 

Rinkiminė programa:

 • Žemaitiškumas neturi būti popierinis ir proginis;
 • Vaikai tarpusavyje turi bendrauti tik žemaitiškai. Stabdyti procesus, kada žemaičiai su savo vaikais nebešneka žemaitiškai;
 • Atskiros žemaitakalbės klasės mokykloje ir žemaitakalbės grupės vaikų darželiuose, jei tėvai to pageidauja. Jokie norminiai aktai nedraudžia dėstyti dalyką tarmiškai;
 • Žemaitiškos televizijos ir radijo atsiradimas, meninių ir animacinių filmų garsinimas žemaitiškai: „Teletabiai" ir „Simpsonai" turi skambėti žemaitiškai;
 • Pervadinti motobolo komandą iš lietuviškos Bartuvos į žemaitišką „Bartov";
 • Visuose Skuodo rajono kaimuose ant įvažiavimo pastatyti ženklus su žemaitiškais kaimo pavadinimais, pavyzdžiui: Īlakē, Lenkėmā, Kaukolėkā ir t.t.;
 • Nemokamas Žemaitijos vėliavų dalinimas visiems privatiems namams;
 • Visos valdiškos informacijos pateikimas žemaitiškai, išskyrus oficialius raštus;
 • Gatvių pavadinimų rašymas žemaitiškai, pagal pavyzdį, kurį pasidaręs Vilnius, ir kuriuos teismai patvirtinę, kaip neprieštaraujančius įstatymams;
 • Jokių tuščių pažadų: „asfalto visiems", „gerųjų praktikų", nerealaus „pigesnio šildymo" ir t.t. Tik labai konkretūs, finansais pasverti, tvarkymo, statybų, asfaltavimo tikslai, su konkrečiais terminais jų įgyvendinimui, o ne „pažadėsim ir po rinkimų pamiršim";
 • Jokių kvailų, gražiai skambančių lozungų. Tiesiog žemaičių partija.

Kandidatė į Skuodo rajono mero postą Audronė Pitrėnienė  (Lietuvos regionų partija)

Audronė Pitrėnienė yra baigusi Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojos specialybę, vėliau Klaipėdos universitete baigė edukologijos studijas. Buvo kelių Skuodo rajono mokyklų direktorė. 2009–2010 m. – Mosėdžio seniūnijos seniūnė, 2010–2012 m. Skuodo rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė. 2004–2008 m. buvo LR Seimo narė, 2012–2016 m. LR Seimo narė, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė. 2015–2016 m. – LR švietimo ir mokslo ministrė. Šiuo metu Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė.

Kandidatė į Skuodo mero postą Audronė Pitrėnienė 2023

Kandidatė į Skuodo rajono mero postą Audronė Pitrėnienė 2023

Rinkiminė programa:

 • Švietimas, kultūra, sveikatos apsauga ir socialinė rūpyba: rūpinsiuosi, kad visose mokyklose būtų kuriama konkurencingo jaunuolio ugdymui reikalinga aplinka, kad būtų pakankamai investuojama į pedagogų, vadovų profesionalumą, inicijuosiu vadovų, pedagogų skatinimo sistemos sukūrimą;
 • Stengsiuosi užtikrinti geras kultūros darbuotojų, kolektyvų vadovų darbo sąlygas;
 • Dėsiu pastangas, kad plėstųsi socialinių paslaugų įvairovė;
 • Kartu su specialistais ieškosime galimybių Skuodo greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybei gerinti, kad kiekvienas, ištikus nelaimei, laiku sulauktų greitosios medicinos pagalbos ekipažo;
 • Remsiu sveikos gyvensenos, sportines jaunimo, jaunų šeimų iniciatyvas, ieškosiu išteklių turistinių objektų tvarkymui, poilsio ir žaliųjų erdvių infrastruktūros kūrimui;
 • Verslas: bendrausiu su verslininkais, įmonių vadovais, kartu ieškosime galimybių investicijų pritraukimui į rajoną. Tvarkysime kelius, šaligatvius, tarsimės dėl nemokamo pavėžėjimo rajono ribose;
 • Energetika: skatinsiu žaliosios energetikos vystymą savivaldybėje;
 • Žemės ūkis: palaikysiu žemdirbius, ginsiu jų interesus;
 • Gamtos apsauga: rūpinsiuosi vandens telkinių, vandentiekio ir nuotekų, apleistų sklypų tvarkymu.

Kandidatas į Skuodo rajono mero postą Žydrūnas Ramanavičius (Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai)

Žydrūnas Ramanavičius Klaipėdos kolegijoje įgijo anglų - vokiečių kalbų mokytojo specialybę, vėliau Klaipėdos universitete vertėjo specialybę, o ISM Vadybos ir ekonomikos universitete baigė vadybos magistro studijas. Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijoje ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje dirbo anglų kalbos mokytoju. Nuo 2019 metų dirba Skuodo rajono savivaldybės administracijoje.

Rinkiminė programa:

 • Inžinerinės infrastruktūros modernizavimas ir plėtra - tęsti Skuodo mieste ir rajone esančių daugiabučių namų kiemų asfaltavimą ir tvarkymą, tęsti Skuodo miesto ir rajono gatvių apšvietimo sistemos modernizavimą;
 • Žemės ūkis - padidinti finansavimą kaimo plėtros rėmimo programai ir papildyti naujomis priemonėmis;
 • Švietimas ir sportas - atlikti Skuodo miesto vaikų lopšelio-darželio pastato atnaujinimo darbus, parengti Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio naujo pastato statybos investicinį planą, techninį projektą ir pradėti rangos darbus, atlikti sporto salės, esančios Šaulių g. 7, kapitalinį remontą;
 • Socialinė parama ir sveikatos apauga - perduoti Barstyčių vaikų globos namų patalpas VšĮ Ylakių globos namai vykdomoms veikloms plėsti, išsaugoti Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialo skyrių funkcionavimą, pritraukti šeimos gydytojų į Skuodo rajoną;
 • Kultūros ir turizmo, jaunimo ir bendruomenių veikla - parengus tvarkybos ir remonto darbų projektą, suremontuoti Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčią, įrengti daugiau vaikų žaidimo aikštelių ir gerinti sporto infrastruktūrą daugiabučių namų kvartaluose bei seniūnijų kaimuose, skirti finansavimą kaimo bendruomenių patalpoms renovuoti ir (arba) įrengti, sutvarkyti ir Skuodo rajono kultūros centro plėtrai pritaikyti buvusias R. Granausko viešosios bibliotekos patalpas;
 • Verslo plėtra ir investicijų pritraukimas - didinti finansavimą savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programai, pritaikyti savivaldybei priklausančius nereikalingus pastatus verslo plėtrai;
 • Programinio finansavimo principu skirti lėšų medžiams ir želdiniams sodinti tuščiose miesto ir seniūnijų gyvenviečių erdvėse.

Kandidatas į Skuodo rajono mero postą Algimantas Šideikis (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos")

Algimantas Šideikis yra baigęs augalų apsaugos agronomo studijas ir teisėtvarką. Skuodo rajono Kelias į ateitį kolūkyje dirbo agronomu, Skuodo rajono policijos komisariate - inspektoriumi, vyr. operatyvinis įgaliotiniu, viršininko pavaduotoju, viršininku.  Nuo 2010 m. Skuodo miesto seniūnas. Dabar yra pensijoje. 

Rinkiminė programa:

„Skuodo rajonui reikia pajamų ir darbo vietų, tad atėjo metas asmeniškai kalbėti su verslais dėl galimų investicijų bei skatinti jų atėjimą. Laimėjus rinkimus, Skuodo rajono administracija bus atskaitinga ne tik rajono tarybai, bet ir seniūnaičiams, bendruomenėms.“

Kandidatas į Skuodo rajono mero postą Stasys Vainoras (Liberalų sąjūdis)

Stasys Vainoras yra įgijęs matematikos-informatikos mokytojo ir viešojo administravimo specialybes. Darbo patirtis: Skuodo darbo biržoje dirbo IT specialistu, Skuodo Bartuvos vid. mokykloje mokytoju, Lietuvos Žemės ūkio banke IT specialistu, buvo Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos praktikos vadovu. Nuo 2007 iki 2015 metų buvo Skuodo rajono savivaldybės meru. 

Rinkiminė programa:

 • Vienysiu tarybos narius, sprendžiant bendrus, svarbius, aktualius Skuodo rajonui klausimus;
 • Tinkamai naudosiu rajono žmogiškuosius ir finansinius išteklius;
 • Deramai reprezentuosiu Skuodo rajono savivaldybę;
 • Daugiau dėmesio skirsiu rajono viešinimui, žinomumo didinimui. Puoselėsiu Skuodo, kaip žemaitiškiausio rajono idėją;
 • Aktyviai dalyvausiu regiono plėtros taryboje, Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje;
 • Gilinsiu partnerystę su mūsų rajono užsienio partneriais, dalyvaujant bendruose pro- jektuose;
 • Atnaujinsiu derybas dėl Skuodo sporto salės statybos;
 • Didesnį dėmesį skirsiu vaikų žaidimo aikštelių ir žaliųjų poilsio zonų įrengimui;
 • Skatinsiu kaimo vietovėse kurtis naujoms, mažoms įmonėms;
 • Skirsiu didesnį dėmesį Skuodo rajono sporto renginių finansavimui;
 • Didinsiu finansavimą kultūrai, kultūros renginiams;
 • Skirsiu dėmesį rajono kelių būklės gerinimui;
 • Rūpinsiuosi gatvių apšvietimo renovacijos projektais, vandens ir nuotekų tinklų, automobilių stovėjimo aikštelių plėtra;
 • Stiprinsiu ir remsiu bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą;
 • Derėsiuosi su verslo atstovais dėl investicijų pritraukimo į Skuodo rajoną.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: