Švenčionių mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-06

Mero rinkimų rezultatai Švenčionyse 2023 - meru išrinktas Rimantas Klipčius

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Rimantas KLIPČIUS Partija „Laisvė ir teisingumas“ 4827 1963 6790 60,11 58,09
Šarūnas BIRUTIS Lietuvos socialdemokratų partija 1994 588 2582 22,86 22,09
Edvard JEDINSKIJ Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 518 214 732 6,48 6,26
Dovilė ŽIŽIENĖ Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 487 163 650 5,75 5,56
Gintaras STEPONĖNAS Darbo partija 212 90 302 2,67 2,58
Kazimieras PRANSKUS Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 154 86 240 2,12 2,05
 
Iš viso
8192 3104 11296 100,00 96,65

 

Švenčionių rajono savivaldybė – savivaldybė rytų Lietuvoje, prie sienos su Baltarusija. Administracinis centras yra Švenčionių miestas. Savivaldybė užima 2 525 kvadratinių kilometrų plotą, joje gyvena apie 28 000 žmonių.

Savivaldybė yra žinoma dėl savo nuostabios gamtos aplinkos, įskaitant miškus, ežerus ir upes. Savivaldybė taip pat turtinga kultūriniu ir istoriniu paveldu, čia yra daug istorinių pastatų ir objektų.

Švenčionių rajono savivaldybės ekonomika daugiausia remiasi žemės ūkiu, miškininkyste, smulkiu verslu. Savivaldybė turi gerai išvystytą infrastruktūrą, įskaitant gerą susisiekimą keliais ir viešojo transporto paslaugas.

Apskritai Švenčionių rajono savivaldybė yra graži ir rami vieta gyventi, su stipriu bendruomeniškumo jausmu ir turtingu kultūros bei gamtos paveldu. Šios savivaldybės mero rinkimai vyks kovo 5 d.

Švenčionių mero rinkimai 2023

 Ką žadėjo Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius 2019?

Siekiu dar kartą gauti Jūsų pasitikėjimą, jog:

 • pratęsčiau kompleksišką daugiabučių namų kvartalų sutvarkymą; atnaujinimą;
 • Rinkimų,užbaigčiau visų rajono mokyklų bei darželių
 • maksimaliai pagerinčiau rajono kelių ir gatvių būklę, dar labiau išplėtočiau centralizuotą vandentiekio ir nuotekų tinklą; pradėčiau požeminių atliekų aikštelių eksploataciją, sudaryčiau gyventojams geresnes sąlygas atliekų rūšiavimui, dar geriau išplėtočiau sporto infrastruktūrą, 
 • užbaigčiau Švenčionėlių kultūros centro renovaciją, sutvarkyčiau Pabradės kultūros centro prieigas ir modernizuočiau Nalšios muziejų;
 • įrengčiau patrauklią plyno lauko investicijų zoną Švenčionyse;
 • įkurčiau nejgaliųjų dienos centrą Pabradėje;
 • sukurčiau naują laisvalaikio, poilsio ir pramogų erdvę šalia Pabradės tvenkinio; pasiekčiau kurorto statusą Labanoro ir Kaltanėnų apylinkėms, pagerinčiau turizmo infrastruktūrą ir paslaugas;užbaigčiau bendruomeninių pastatų bei erdvių Adutiškyje, Strūnaityje, Pašaminėje ir Prienuose atnaujinimą, pastatyčiau bendruomenės namus Trūduose ir Svirkose; steigčiau naujas atviras jaunimo erdves bei vaikų dienos centrus tiek miestuose, tiek kaimuose;ir toliau intensyviai remčiau religines bendruomenes.

Kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023

 

Kandidatas į Švenčionių rajono mero postą 2023 Rimantas Klipčius

Baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, vadybos ir administravimo bakalaurą. Studijuodamas pradėjau ūkininkauti, plėtoti ekologinės augalininkystės ūkį.Jaunimo organizacijos Lietuvos liberalus jaunimas nariu, Švenčionių skyriaus pirmininku.Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) narys.2011 m. išrinktas į Švenčionių rajono savivaldybės tarybą, buvau jauniausias Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys, Biudžeto, finansų ir ekonomikos komitete. 2015 m. išrinktas Švenčionių rajono savivaldybės meru.

R.Klipčiaus rinkiminė programa 2023 -

 • Maksinmaliai gerinti kelių ir gatvių būklę, diegti apšvietimą taupančius sprendimus, plėtoti centralizuotą vandentiekio ir nuotekų tinklą
 • Remti bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, religinių ir tautinių bendrijų iniciatyvas, jų poreikiams pastatyti naujus bei pritaikyti esančius pastatus gyvenvietėse
 • į kompleksinę renovaciją įtraukti naujus miestų bei gyvenviečių daugiabučių kvartalus
 • Pertvarkant sveikatos įstaigas siekti,kad būtų teikiamos ne tik esamos, bet ir naujos medicinos paslaugos. Plėtoti ambulatorinę slaugą namuose
 • Remti smulkųjj verslą, kurti ekonomines galimybes investuotojams, kuriant darbo vietas
 • Kurti socialines paslaugas senjorams ir neįgaliesiems, pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems asmenims daugiau būstų, viešąją aplinką. didinti socialinio būsto fondą
 • Modernizuoti Nalšios muziejų, atverti rajono etnokultūrinius ir istorinius klodus.
 • Tęsti sporto infrastruktūros plėtrą, atnaujinti sporto aikštynus. Plėsti veiklas senjorams, remti Trečiojo amžiaus universitetą

Kandidatas į Švenčionių rajono mero postą 2023 Šarūnas Birutis

Lietuvos ir Vilniaus miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. Buvęs  Europos Parlamento narys, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Lietuvos kultūros ministras, Darbo partijos pirmininkas.Rotary klubo narys. 2009-2012m. Baltijos -Indijos Forumo Prezidentas; 2011-2012m.Vilniaus tarybos narys. 2016-2022m. paramos -labdaros fondo Orfėjo lyra valdybos narys.

Š.Biručio programa 2023 -

 • Pasieksiu, kad rengiant rajono biudžetą būütų atsižvelgiama į bendruomenių siūlymus. Sieksiu, kad iki 5 proc. seniūnijai skirtų lėšų būtų panaudojama gyventojų pasirinkimu.
 • Svarstysime galimybę vėl atverti Adutiškio mokyklos duris. Įrengsime Pabradės miesto stadion.
 • Išasfaltuosime miestų, kaimų gatves ir žVyrkelius (Sariai-švenčionėliai, plėsime
 • vandens ir nuotekų infrastruktürą, su-
 • Stiprinsiu savivaldybės įmones, vykdančiam verslui: atnaujinsime paramos programas, taikysime mokesčių lengvatas ir verslininkus kviesiu teikti pasiūlymus.
 • Teiksime paramą rajone besikurian čiam verslui: atnaujinsime paramos programas, taikysime mokesčių lengvatas irkitas paskatas investuotojams.

Kandidatas į Švenčionių rajono mero postą 2023 Edward Jedinski

Mero patarėjas. Turi inžinerinį išsilavinimą.

E.Jedinski rinkiminė programa 2023 -

 • Gerinti sveikatos priežiūros kokybę rajone, didinti medicinos paslaugų skaičių, kviesti specialistus dirbti rajone, garantuoti gerą atlygį ir pramogų erdvę prie Pabradės tvenkinio.
 • Sumažinti mokestį už atliekų tvarkymą 20 %.Įdiegti nemokamą visų rajono mokyklų mokinių maitinimą.Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra
 • Pabradės Žeimenos" gimnazijos, Švenčionių rajone.kaip savarankiškos ugdymo įstaigos, išsaugojimas.
 • Švenčionių, Pabradės ir švenčionėlių miestų viešųjų erdvių sutvarkymas.
 • Renovuoti Pabradės futbolo stadioną.Užasfaltuoti Padubingės, Karių, Malūno, Tylioji, Vasaros, Gèlių gatves Pabradėje.Nutiesti taką dviratininkams iš Švenčionių rajono iki Vilniaus rajono.
 • Suprojektuoti ir pastatyti laisvalaikio ir pramogų erdvę

Kandidatas į Švenčionių rajono mero postą 2023 Gintaras Steponėnas

2009 m., tapo jaunimo organizacijos DARBAS nariu, įsiliejau į jaunimo veiklą, kuri skatino jaunus žmones aktyviai veikti rajone. 2010 m., paskirtas eiti skyriaus pirmininko pareigas, šioje organizacijoje. NVO - padeda jauniems žmonėms įgyti gyvenimo patirties, suteikia galimybe realizuoti save ir siekti užsibrėžtų tikslų. Bakalauro laipsnis Verslo vadyboje ir marketinge. 2018-2020 m. Darbo partija Skyriaus administratorius.

G.Steponėno rinkiminė programa 2023 -

 • Taupyti lėšas ne žmonių sveikata ir tamsa gatvėse.Peržiūrèti vykdomų projektų sąmatas, užbaigti Adutiškio ir kitų gatvių rekonstrukciją.
 • Pritraukti investuotojus į Švenčionėlių pramonės zoną. Aktyvinti kaimo bendruomenes, kad gera būtų kurti namus ne tik mieste.Darbas su jaunimu- prioritetas, įrengčiau jaunimo organizacijy centrą, skatinčiau jų norą pasilikti gimtajame krašte.
 • įkurčiau bendradarbystės erdvę. kad didžiųjų miestų verslai galètų suteikti mūsų žmonėms nuotolinj darbą.Siekčiau išsaugoti rajono ligoninę. kad negrįžtumém į 1990 m.
 • Peržiūrèčiau atliekų tvarkymo paslaugụ skaičiavimo metodiką, siekiant sumažinti jų kainą. Užtikrinčiau geresnę vandens bei nuotekų tvarkymo kokybę rajonų gyvenvietėse, ypač kaimuose.
 • Peržiūrėsiu Adutiškio mokyklos uždarymo planus, esant galimybei atverčiau vėl duris.Gerinčiau ir skatinčiau mokinių užimtumą popamokinėje veikloje pavežant juos nuo mokyklos iki namų vakare. Esant galimybei Pabradės mieste atstatyčiau,Varpelis" darželio veiklą į savarankišką jstaigą.

Kandidatė į Švenčionių rajono mero postą 2023 Dovilė Žižienė

Švenčionėlių bendruomenės pirmininkė, Švenčionių vietos veiklos grupė "Švenčionių partnerytės" valdybos narė. 2016-2019 m. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė. Šiuo metu UAB "Švenčionių vaistažolės" Tiekimo skyriaus vadybininkė.

D.Žižienės rinkiminė programa 2023 -

 • Maksimaliai atversime visuomenei savivaldybės disponuojamą informaciją, skatinsime visas bendruomenes aktyviai dalyvauti priimant sprendimus.
 • įdiegsime vieningą savivaldybės institucijų laisvų darbo vietų programą užtikrindami konkursų skaidrumą.Užtikrinsime racionalų ir skaidrų rajono valdymą, konstruktyviai bendradarbiausime su kitomis politinėmis jėgomis.
 • Sudarysime galimybes kiekvienam rajone gyvenančiam vaikui dalyvauti nemokamoje vasaros stovykloje
 • Suteiksime kūdikio kraitelį, nemokamuspietus darželyje, pirmokų krepšelį
 • Skirsime lėšas socialinio taksi paslaugos plėtrai rajone.
 • Vystysime turizmą, jvairias veiklas, skatinančias pažinti rajono gamtą, kultūros ir amatų raidą.
 • Lygiateisiškumo principu remsimne rajone propaguojamas sporto šakas.
 • Sieksime, kad rajone būtų pakankamas skaičius greitosios medicinos pagalbos komandų.
 • Plėsime reabilitacijos paslaugas, aktyvinsime prevencines sveiko gyvenimo progranmas.
 • Dėsime visas pastangas, kad rajone veikiančios vaistinės dirbtų visas savaitės dienas.

Kandidatas į Švenčionių rajono mero postą 2023 Kazimieras Pranskus

2001-2020 m. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos muzikos mokytojas. 2005-2022 m.K. Pranskaus mišrus ūkio ūkininkas. Reškutėnų Šv. Izidoriaus Bažnyčios vargonininkas

K.Pranskaus rinkiminė programa 2023 -

 •  Palankesnės salygos jauniems, smulkiems ir vidutiniams ükininkams pritaikant progresinius mokesčius už valstybinės žemės nuomą
 • Jaunimo jveiklinimas per paramą NVO, erdvių kūrimą nenaudojamose savivaldybės erdvėse ir pilietiškumo skatinimą.
 • Investicijų pritraukimas kuriant patrauklias darbo vietas grjžtančiam jaunimui. Tuo pačiu inicijuoti aktyvesnę Laisvosios Ekonominės zonos plėtrą.
 • Sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumas bei infrastruktūros pritaikymas.
 • Laisvalaikio infrastruktüros kūrimas plečiant pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą bei ežerų pritaikymą žvejybai bei pramogoms.
 • Viešųjų erdvių dekomunizacija atsisakant sovietinių paminklų bei inicijuojant partizanų vietų tvarkymą.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti