Telšių mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-21

 Telšių mero rinkimų rezultatai 2023

 

Rinkimų rezultatas - meru išrinktas Tomas KATKUS

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Tomas KATKUS Lietuvos socialdemokratų partija 6186 1921 8107 53,42 52,62
Algirdas BACEVIČIUS Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) 5760 1310 7070 46,58 45,89
 
Iš viso
11946 3231 15177 100,00 98,50

 

  2023 m. kovo 5d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Šią dieną, kiekviena Lietuvos savivaldybė naujai 2023-2027m. kadencijai rinks miestų merus. Rinkėjai tikisi į mero postą iškelti tą kandidatą, kuris turi aiškiausią viziją kaip pagerinti miesto gyvenimo kokybę. Telšių rajono savivaldybė taip pat rinks naują kandidatą į mero postą ir tikėsis pokyčių rajone. Dabartini Telšių rajono savivaldybės meras yra Kestutis Gusarovas, naujai 2023m. kadencijai į miesto mero postą pretenduoja 6 kandidatai. Straipsnyje aptarsime dabartinio Telšių rajono savivaldybės mero nuveiktus darbus, įgyvendintus pažadus ir peržvelgsime kandidatų į savivaldybės mero postą rinkimų programas.

Telšių rajono mero rinkimai 2023

2023-2027 m. kadencijai renkamas naujas Telšių rajono savivaldybės meras

 

 

 

Telšių rajono savivaldybės meras, įvykdyti pažadai

 

   2019-2023 m. kadencijai mero pareigas eiti buvo paskirtas Kęstutis Gusarovas. Apžvelgiant mero išsilavinimą matoma, kad Lietuvos žemės ūkio akademiją 1992 m. baigė su pagyrimu ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. Nuo 1999 m. yra Lietuvos socialdemokratų partijos narys, nuo 2015 m. – LSDP Telšių skyriaus pirmininko pavaduotojas. 2011–2015 ir 2015–2019 metų kadencijų Telšių rajono savivaldybės tarybos narys. Nuo 2019 m. - Telšių rajono savivaldybės meras.

   Kandidatuodamas į Telšių rajono savivaldybės mero postą, Kęstutis Gusarovas išsikėlė šiuos pažadus rinkėjams:

 • rekonstruotoje karinio miestelio teritorijoje įkursiu Pramonės parką, kuriame kursis verslo įmonės, bus įsteigtos naujos darbo vietos, pritrauktos investicijos;
 • parengsiu planą perimti šilumos ūkį savivaldybės žinion, pasibaigus nuomos sutarčiai su UAB Litesko”;
 • įsteigsiu stacionarią vaikų poilsio stovyklą Ubiškės mokyklos pastate, pritaikant mokyklos patalpas ir panaudojant esamą infrastruktūrą.

Peržvelgus mero pažadų vykdymą matoma, kad pirmieji du vis dar vykdomi, o trečiasis pažadas įgyvendintas. Procentaliai meras Kęstutis Gusarovas per savo kadenciją įvykdė 73% rinkėjams duotų pažadų.

   Pretenduodamas į mero kadenciją Kęstutis Gusarovas savo rinkimų kampaniją apibūdino taip: Mano siekiai orientuoti į kasdienį žmogaus gyvenimą ir pastangas pagerinti jo sąlygas. Dirbsiu taip, kad kiekvienas žmogus jaustųsi laimingas, galėdamas dirbti ir išlaikyti šeimą, leisti vaikus į darželius ir mokyklas, kad nepritekliai nesugriautų asmeninės laimės, laimingi ir sveiki augtų vaikai, gerbiami būtų vyresnieji, kad nė vieno nebūtų atstumto. Pagrindiniai uždaviniai: sukurti žmogaus sveikatai palankią ir saugią socialinę aplinką, efektyviai tvarkyti rajono ūkio reikalus, sudaryti sąlygas gauti kokybišką išsilavinimą, puoselėti bendražmogiškas vertybes, ugdytis atsakomybę už savo krašto ir šalies gerovę. Dalis funkcijų: parama smulkiam ir vidutiniam verslui, investicijų pritraukimas, gerai organizuotas viešasis transportas, sveikatos apsauga, tinkamas rūpestis pagyvenusiais, nejgaliaisiais. Tai įvykdysime kartu su politikais ir administracija. Man itin svarbi regionų politika. Šiuo metu vis labiau ryškėja skirtumai tarp didžiųjų miestų ir mažesnių savivaldybių. Todėl deramai atstovausiu Telšių rajono savivaldybei priimant valstybės lygmens sprendimus, akcentuodamas Telšius kaip Žemaitijos sostinę.”

Telšių rajono meras

Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas

 

 

Mero Kęstučio Gusarovo kadencijos metu nuveikti darbai:

 • tęsiamas „Ateities“ progimnazijos baseino kapitalinis remontas. Darbų pabaiga pagal sutartį numatoma 2023 metų spalį;
 • baigtas Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos patalpų kapitalinis remontas;
 • baigti Tryškių viešųjų erdvių remonto darbai. Baigti sporto salės Kęstučio g. 20A, Telšiuose, kapitalinio remonto darbai, tęsiami „Ateities“ progimnazijos kapitalinio remonto darbai, tęsiami Respublikos ir S.Nėries gatvių remonto darbai, SB lėšomis prisidėta prie 5 daugiabučių kiemų remonto;
 • pradėta rengti stadiono futbolo aikštės apšvietimo projektinė dokumentacija;
 • įgyvendinta 2021 m. Kelių priežiūros ir plėtros programa: atliktas šių gatvių ir kelių kapitalinis remontas: Telšių miesto Janonio ir Alyvų gatvės, Respublikos g. atkarpa, Varnių sen. Pavandenės mstl. Moteraičio gatvė; 15 gatvių parengta projektinė dokumentacija; užtikrinta vietinės reikšmės kelių priežiūra (kelių su žvyro danga užaukštėjusių kelkraščių šalinimas, greideriavimas, asfalto duobių užtaisymas, pralaidų remontas); diegiamos saugaus eismo priemonės,
 • vykdyta 60 objektų statybos techninė priežiūra, atlikta 11 statinių naudojimo priežiūra;
 • vykdyti Savivaldybei priklausančių butų remonto darbai;
 • vykdyti būstų pritaikymo žmonėms su negalia darbai.

 

 

 

Kandidatai į Telšių rajono savivaldybės mero postą 2023 m., rinkimų programos

 

 

Kandidatas į Telšių rajono savivaldybės mero postą Algirdas Bacevičius. Kandidatą iškėlė Tautos ir teisingumo sąjunga.

Rinkimų programa:

Aš už: 

 1. sąžiningą valdžią,
 2. viešą ir skaidrią valstybės institucijų ir įstaigų veiklą, 
 3. smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą ir darbo vietų kūrimą, 
 4. socialinį teisingumą. 

Aš prieš: 

 1. atotrūkį tarp turtingųjų ir vargšų, 
 2. bet kokio lygio korupciją, 
 3. asmeninio, grupinio, partinio intereso iškėlimą aukščiau visuomeninio, 
 4. valdžios atotrūkį nuo visuomenės.

 

 

   Kandidatas į Telšių rajono savivaldybės mero postą Valentinas Bukauskas. Kandidatą iškėlė Darbo partija. 

Rinkimų programa:

Stiprinsime savivaldybės švietimo bendruomenę, kuri sieks visapusiškai ugdyti moksleivius, gerinti jų rezultatų kokybę ir didinti savo darbu besididžiuojančių pedagogų skaičių. Ypatingas dėmesys bus skiriamas ankstyvojo amžiaus vaikų grupėms įsteigti bei kokybiškam ir sveikam mažųjų maitinimui visose ugdymo įstaigose teikti. Sveikatos paslaugų prieinamumas išlieka vienu didžiausių iššūkių ne tik savivaldos, bet ir nacionaliniu mastu. Todėl sieksime efektyvios pirminės sveikatos priežiūros ir aktyvesnio įsitraukimo į profilaktines programas. Tai yra būtinas etapas, norint užtikrinti, jog mūsų bendruomenės nariai išliktų sveiki ir darbingi, o savalaikė pirminė sveikatos diagnostika būtų sklandi ir visiems lengvai pasiekiama. Jaunų žmonių įtraukimas į savivaldos gyvenimą kuria stipresnes bendruomenes. Siekdami sudaryti palankias sąlygas jaunuoliams ir jaunoms šeimoms kurtis Telšių rajone, pirmiausia tarsimės su jais dėl poreikių, sieksime, kad jų idėjos būtų įgyvendintos savivaldybėje. Socialinės paslaugos rodo gyventojų gebėjimą pasirūpinti aplinkiniais. Mums svarbu, kad kiekvienas, kuriam socialinė pagalba reikalinga, ją gautų, o bendruomenės turėtų galimybę šias paslaugas teikti jų gyvenamojoje aplinkoje esantiems asmenims.

 

 

 

   Kandidatas į Telšių rajono savivaldybės mero postą Tomas Katkus. Kandidatą iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija.

Šūkis: Išgirstas žmogus - stipraus rajono pagrindas”.

Rinkimų programa:

 

Kartu su komanda sieksime kurti: 

IŠSILAVINUSIŲ ŽMONIŲ IR Į JAUNIMĄ ORIENTUOTĄ RAJONĄ: 

Švietimo įstaigų tinklo plėtra, kuri leis įgyti specialybes neišvykstant iš rajono. 

Finansinės paramos skyrimas visiems rajono pirmokams įsigyjant mokyklines uniformas.  Lopšelio grupių vaikams nuo 1 metų įkūrimas. 

Lėšų skyrimas pedagogų darbo priemonėms įsigyti. 

ŠIUOLAIKIŠKĄ MODERNŲ RAJONĄ: 

Kompleksinis gyvenamųjų kvartalų ir viešųjų erdvių tvarkymas. 

Saulės elektrinių plėtra, skiriant paramą jaunoms šeimoms. 

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo priemonių plėtra, skatinanti jaunimo ir šeimos verslo kūrimą. 

Finansavimo didinimas kelių tvarkymui ir sodų bendrijų kelių tvarkymo rėmimo programos sukūrimas ir įgyvendinimas. 

SVEIKĄ IR SOCIALIAI ATSAKINGĄ RAJONĄ: 

Sparčiau prieinamų ir kokybiškų medicininių paslaugų gyventojams užtikrinimas, plečiant jų spektrą. 

Socialinių paslaugų plėtra senjorams, neįgaliesiems ir jų šeimoms. 

Finansinės paramos didinimas įvairioms sporto šakoms.

 

 

 

   Kandidatas į Telšių rajono savivaldybės mero postą Imantas Motiejūnas. Kandidatą iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

Šūkis: Už skaidrius ir teisingus sprendimus”.

Rinkimų programa:

- sieksime, kad savivaldos veikla būtų vieša, skaidri, iniciatyvi, kompetentinga, sklandžiai ir profesionaliai dirbanti žmonėms. Sudarysime sąlygas į miesto ir rajono valdymą įsitraukti visuomenei; 

- užtikrinsime aiškų, sklandų savivaldos darbą; 

- sieksime, kad mūsų vaikai saugiai ugdytųsi moderniose, gerai aprūpintose mokyklose, gautų kokybišką išsilavinimą; galėtų dalyvauti ir įgyti kompetencijų neformalaus ugdymo srityse, todėl įsipareigojame užtikrinti tinkamą švietimo plėtrą ir finansavimą! 

- įsipareigojame užtikrinti reguliarų infrastruktūros atnaujinimą (kelių, daugiabučių kiemų, žaidimų aikštelių, dviračių takų, sporto aikštynų); sieksime išspręsti automobilių stovėjimo aikštelių problemą, sieksime užtikrinti saugų ir kokybišką eismo srautų reguliavimą mieste; 

- Telšiai - patrauklus miestas gyventi, kurti ir dirbti kartu 

- sieksime, kad būtų sudarytos palankios sąlygos verslui kurti naujas darbo vietas, stengsimės pritraukti investicijas į Telšių miestą ir rajoną, skatinsime jaunas šeimas gyventi ir dirbti Telšiuose bei padėsime joms spręsti socialines problemas; 

- įsipareigojame rūpintis, kad būtų teikiamos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos; deramas dėmesys mūsų senjorams (esame numatę visą paketą socialinių lengvatų).

 

 

 

   Kandidatas į Telšių rajono savivaldybės mero postą Mantas Serva. Kandidatą iškėlė Tėvynės sąjunga  - Lietuvos krikščionys demokratai. 

Šūkis: “Draugiška savivalda”.

Rinkimų programa:

Žengiant tuo keliu, įsipareigoju: 

 • Kelti gyventojų aptarnavimo standartus, žymiai daugiau ir dažniau tartis su vietos bendruomenėmis priimant sprendimus. 
 • Įgalinti senjorus ir stiprinti Jų bei Jiems atstovaujančių organizacijų balsą savivaldoje. Įsipareigoju užtikrinti Jų veikloms reikalingų poreikių išpildymą. 
 • Užtikrinti savivaldoje vykstančių kultūrinių ir meninių veiklų plėtrą bei kokybę. Pritraukti ir sudominti kuo daugiau žmonių šiomis veiklomis, šalinti kliūtis, trukdančias įsilieti į jas. 
 • Užtikrinti sklandžią Telšių rajono savivaldybės sveikatos įstaigų pertvarką ir siekti, kad ženkliai gerėtų Telšių rajono gydimo įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumas ir jų kokybė. 
 • Siekti kuo greičiau ir kokybiškiau įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, pradėti plėtoti visos dienos mokyklos modelį ir organizuoti kokybiškesnį vaikų užimtumą atostogų metų. 
 • Skirti daug dėmesio investicinės aplinkos kūrimui Telšių rajone bei sklandaus parengto investicijų pritraukimo plano įgyvendinimo. 
 • Tobulinti trūkstamų specialistų pritraukimo į Telšių rajoną programą. Kurti individualias priemones, kurios gerintų ir esamų viešojo sektoriaus specialistų – medikų, mokytojų ir kitų – darbo sąlygas. 
 • Užtikrinsiu neužbaigtų bei naujų infrastruktūrinių projektų įgyvendinimą Telšių rajone.

 

 

 

   Kandidatė į Telšių rajono savivaldybės merės postą Vilma Šakienė. Kandidatę iškėlė Demokratų sąjunga Vardan Lietuvos”.

Šūkis: Vardan kiekvieno Telšių krašte gyvenančio žmogaus.”

Rinkimų programa:

Turime labai konkrečius pasiūlymus, aktualius kiekvienam Telšių krašto žmogui: 

 1. Visi vaikai privalo turėti galimybes lankyti jiems reikiamus būrelius, ikimokyklines ugdymo įstaigas nuo 1 metų. VAIKO GIMIMO KREPŠELIS- 1000 EURŲ. 
 2. Žmonės su negalia ir senjorai turi pasiekti jiems reikalingas paslaugas savarankiškai ir nemokamai - SOCIALINIS TAKSI NEMOKAMAI. 
 3. Sieksime, kad tiek Telšių miesto, tiek Telšių rajono gyventojams būtų sudarytos palankios galimybės kurti darbo vietas bei pradėti verslo ir socialines iniciatyvas. 
 4. Užtikrinsime viešą Telšių rajono savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių transliaciją, užkirsdami kelią vietos politikams žongliruoti tuščiais žodžiais - reikalausime konkrečių darbų, sprendimų ir atsakomybės. 
 5. Telšių rajono savivaldybėje inicijuosime ,,Kurk savo kraštui“ programą, kuriai pasitelksime sostinėje ar kitose šalyse dirbančius mūsų krašto talentus, norinčius ir galinčius padėti savo gimtajam kraštui. 
 6. Sieksime, kad Telšių rajono savivaldybė steigtų atsinaujinančių išteklių parkus, aktyviai skatintų bei dalyvautų steigiant atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas. 
 7. Kultūra ir sportas turi būti prieinami visiems ir kiekvienam. 
 8. Bendra Telšių miesto ir rajono infrastruktūra turi būti sutvarkyta - jokių išgriautų ir metų metus nebaigtų taisyti gatvių!

 

 

   Kandidatas į Telšių rajono savivaldybės mero postą Algirdas Žebrauskas. Išsikėlė pats.

 

Rinkimų programa:

ŠVIETIMAS. Šviesi, moderni, inovatyvi, kūrybinga mokykla, telkianti geriausią pedagoginę patirtį. Ugdoma pagal visas mokymosi programas, aukšti mokslo rezultatai, mokymasis visą gyvenimą. Ryšys su VDA Telšių fakultetu. 

KULTŪRA. Telšiai – Žemaitijos sostinė. Profesionalus teatras, respublikinis profesionalus renginys. Originalumas, kūrybiškumas, kokybė. Kultūros institucijų veiklos tikslas – regioninis lyderis. Ryšys su Žemaičių muziejumi „ALKA“. 

SPORTAS. Sporto šakų pasirinkimo plėtra, sveikos gyvensenos ugdymas. Sporto infrastruktūros kokybės gerinimas, aerodromo rekonstrukcija, universali ARENA, pilnai pritaikyta sporto ir kultūros reikmėms. 

SVEIKATA. Regioninės ligoninės, sveikatos institucijų modernizavimas ir plėtra. Visavertė, efektyvi pagalba susirgus. Sveikas gyvenimo būdas – mokyklos, bendruomenės, asmens kasdienio gyvenimo dalis. 

PRAMONĖ. Aukštą pridėtinę vertę kurianti, draugiška aplinkai pramonė. Perdirbamoji pramonė kaimiškose vietovėse ir gyvenvietėse. 

TVARI APLINKA. Palankios dirbti, sportuoti, mokytis, ilsėtis, lavintis, gauti visavertę medicininę pagalbą aplinkos kūrimas. Atsinaujinančios energijos gamybos ir naudojimo rajone plėtra. 

VALDYMAS. Savivaldybės ir jai pavaldžiose įstaigose darbuotojams – tik kompetencijos ir sąžiningumo reikalavimai, neskiriat jų pagal partiškumą, įsitikinimus, lytį ar amžių. Užtikrinamas valdžios pasiekiamumas visuose valdymo lygiuose. Kalbėjimasis, atvirumas, kompromiso ieškojimas. 

SOCIALINĖ APLINKA. Parama labiausiai stokojantiems. Pagalba grįžti į darbo rinką, persikvalifikuoti, tobulėti, tapti pilnaverčiu bendruomenės nariu. 

TURIZMAS. Telšių senamiesčio, saugomų pastatų tvarkymas ir pritaikymas pažinimui. Informacinė sklaida. Religinio, pažintinio, sveikatinimo ir poilsio turizmo plėtra.

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: