Trakų mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-21

Rinkimų rezultatas - meru išrinktas Andrius ŠATEVIČIUS

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Andrius ŠATEVIČIUS Liberalų sąjūdis 5803 1527 7330 63,42 62,29
Jaroslav NARKEVIČ Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 3404 823 4227 36,58 35,92
 
Iš viso
9207 2350 11557 100,00 98,21

 

Trakų rajono socialinė ir finansinė gerovė glaudžiai susijusi su ekonomine plėtra ir gyventojų gyvenimo kokybe. Regiono ekonomiką daugiausia skatina žemės ūkis, miškininkystė ir turizmas, pastarasis ypač svarbus dėl Trakų pilies ir jos apylinkių populiarumo tiek tarp vietinių, tiek tarp užsienio turistų.

Kalbant apie socialinę gerovę, Trakų rajone, palyginti su kitais Lietuvos regionais, yra gana aukštas pragyvenimo lygis, gerai išvystyta infrastruktūra, geras sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų viešųjų paslaugų prieinamumas. Savivaldybė taip pat daug dėmesio skiria bendruomenės ugdymui ir socialinei įtraukčiai, įgyvendindama įvairias iniciatyvas ir programas, skirtas pažeidžiamų grupių, tokių kaip pagyvenusių žmonių, vaikų, žmonių su negalia, gerovei gerinti.

Kalbant apie finansinę gerovę, Trakų rajono ekonomikos perspektyvos yra geros, jos augimo tempas yra stabilus ir nedarbo lygis žemas. Savivaldybė aktyviai dirba siekdama pritraukti daugiau užsienio investicijų ir plėtoti verslą, išsaugant savo gamtos ir kultūros paveldą. Be to, savivaldybė įgyvendino įvairias darnią plėtrą užtikrinančias priemones, tokias kaip energijos vartojimo efektyvumo skatinimas ir anglies dvideginio išmetimo mažinimas, kurios dar labiau prisidės prie ilgalaikės finansinės rajono gerovės.

Apskritai Trakų rajonas, atrodo, yra orientuotas tiek į socialinę, tiek į finansinę savo gyventojų gerovę, visapusiškai skatinant ekonomikos augimą, socialinę įtrauktį ir darnų vystymąsi. Kovo 5 d. vyks savivaldybių mero rinkimai.

Trakų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Trakų rajono merus 2023

 

Kandidatas į Trakų rajono merus 2023 Andrius Šatevičius

2013 m. Tarptautinės teisės ir verslo aukštojoje mokykloje – verslo vadybos ir administravimo (finansų specializacijos), 2017 m. Šiaulių universitete – specialiosios pedagogikos bakalauro studijas. Nuo 2012 m. iki 2013-ųjų dirbo Lentvario vaikų globos namuose socialiniu darbuotoju, 2013–2015 m. – Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje specialiuoju pedagogu, 2015–2017 m. – Trakų rajono savivaldybės administracijoje jaunimo reikalų koordinatoriumi. 2017–2019 m. laikinai ėjo direktoriaus pareigas Trakų rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Nuo 2019 metų buvo išrinktas Trakų rajono savivaldybės tarybos nariu. Nuo 2020 metų gruodžio iki 2021 m. lapkričio dirbo Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. Nuo 2021 m. dirba Trakų rajono savivaldybės meru.

A.Šatevičiaus rinkiminė programa 2023 -

 • kiekvienam prieinamų, naujų, šiuolaikiškų ir kokybiškų socialinių paslaugų užtikrinimo;
 • sveikatos paslaugų gerinimo, tinkamos sveikatinimui infrastruktūros sukūrimo;
 • visų rajono daugiabučių namų aplinkos sutvarkymo, pakankamo vaikų erdvių – žaidimų aikštelių – skaičiaus;
 • kokybiškos, asmenybes ugdančios švietimo sistemos – rajono mokyklos konkurencingos ir atliepiančios moksleivių poreikius, darželiai – galintys priimti visus rajono vaikus;
 • savalaikės investicinių objektų priežiūros Lentvario, Trakų seniūnijose, didesnių investicijų į mažesnes Aukštadvario, Rūdiškių, Onuškio, Senųjų Trakų, Paluknio, Grendavės seniūnijas;
 • atsinaujinančios energetikos plėtros, svarbios savivaldybės energetinei nepriklausomybei ir gyventojų išlaidų mažinimui;
 • uždarų erdvių grąžinimo gyventojams: esamų ir naujų miesto parkų, laisvalaikio erdvių rajone sukūrimo ir prieinamumo didinimo, dar daugiau išasfaltuotų ir įrengtų kelių bei takų rajone;
 •  kultūros paslaugų infrastruktūros gerinimo – Trakų kultūros rūmų rekonstrukcijos, apleistų paveldo objektų sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų poreikiams;
 • palankių ir plėtrai svarbių sąlygų verslui užtikrinimo

Kandidatas į Trakų rajono merus 2023 Ramūnas Aušrotas

Teisininkas. 2001-2003 m. dirbo istorijos mokytoju. 2003-2015m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos vadybos katedroje dribo medicinos teisės dėstytoju.Visuomeninės organizacijos Ateitininkų federacija valdybos narys (2006 -2010), J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademija narys (sutuoktinių rengimas santuokai, šeimų santykių specialistas), Rengimo šeimai asociacijos pirmininkas, Sveikatos teisės instituto steigėjas ir Tarybos narys. Šeimų atstovavimas valstybės institucijose: Vaiko gerovės komisijoje prie LR Vyriausybės, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ( Vaiko situacijos vertinimo aprašo rengimas), LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Ugdymosi šeimoje aprašo rengimas). Monografijos „Stokos reiškinys: būtis, žmogus ir bendruomenė", 2016, bendraautorius. 2019-2020 m. Seimo nario patarėjas.

R.Aušroto rinkiminė programa 2023 -

 • BENDRADARBIAUTI. Inicijuosiu visuomeninį savivaldybės plėtros komitetą, kuriame būtų svarstomi rajono plėtros klausimai. Sieksiu didinti piliečių galią priimant sprendimus dėl rajono biudžeto lėšų panaudojimo savivaldybės ir seniūnijos lygmenyje.
 • PRIIMTI SPRENDIMUS ARČIAU ŽMONIŲ. Įsteigsiu mobilų mero darbo kabinetą, organizuosiu išvykstamuosius savivaldybės administracijos posėdžius.
 • UŽTIKRINTI SKAIDRUMĄ. Tobulinsiu procedūras, susijusias su asmenų skyrimu į savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų postus.
 • RŪPINTIS BIUDŽETO TVARUMU. Inicijuosiu priemones, leisiančias padidinti savivaldybės biudžeto dalį, kurią sudaro gyventojų pajamų mokestis. Sieksiu užtikrinti tinkamą regionų plėtros programos lėšų paskirstymą, atsižvelgiant į Trakų rajono poreikius.
 • UŽTIKRINTI ŠEIMOS GEROVĘ. Inicijuosiu šeimos gerovės deklaracijos pasirašymą savivaldybėje, numatančią savivaldybės politiką orientuoti į šeimų gerovės užtikrinimą ir tėvų teisių apsaugą.
 • GARANTUOTI PAGALBĄ ŽMOGUI. Siekdamas subalansuoti komunalinių paslaugų kainas, gerinsiu savivaldybės įmonių valdyseną. Skatinsiu socialinių ir švietimo paslaugų plėtrą.
 • GERBTI TAPATYBĘ. Sieksiu išsaugoti įstaigas, tenkinančias vietos bendruomenių kultūrinius, socialinius ir švietimo poreikius. Sieksiu, kad ant Bernardinų kalvos atsirastų kultūrinė erdvė, skirta Lietuvos valstybingumą kūrusioms tautoms (”Tautų kiemas”).

Kandidatas į Trakų rajono merus 2023 Gelena Drungilienė

2004-2016 m. Seimo nario padėjėja-sekretorė. 2015-2019 m. Trakų rajono savivaldybės tarybos narė. Nuo 2020 m. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Veiklos organizvimo ir turto valdymo skyriaus specialistė administratorė.Bendruomenės ,,Užutrakis" steigėja, valdybos narė.

G.Drungilienės rinkiminė programa 2023 -

 •  Gyventojams suteiksiu didesnes galimybes priimant sprendimus dėl savivaldybės biudžeto panaudojimo.
 • Skaidrumas, sąžiningumas, viešumas, korupcijos prevencija  – užkirs kelią nepotizmui ir neskaidriems viešiesiems pirkimams.
 • Sveikatos paslaugų prieinamumas – vienas didžiausių iššūkiu. Efektyvi pirminė sveikatos priežiūra ir paslaugų prieinamumas kiekvienam.
 • Socialinės paslaugos. Svarbu, kad kiekvienas, kuriam socialinė pagalba reikalinga, ją gautų greitai, ji būtų kokybiška, šiuolaikiška ir efektyvi.
 • Ekonominio gyvenimo plėtra yra gerovės savivaldybėje pagrindas. Sieksiu sumažinti biurokratinę naštą ir kuo geresnių sąlygų sudarymą verslui, kad verslo plėtra užtikrintų naujų darbo vietų atsiradimą.
 • Viešųjų paslaugų teikimo skaidrumas ir ekonomiškumas. Sieksiu optimalios ir racionalios savivaldybės bendrovių struktūros.
 • Sieksiu mažinti padidėjusios dujų ir elektros kainų neigiamas pasėkmes 

Kandidatas į Trakų rajono merus 2023 Daiva Griškeviečienė 

Mokytoja, studijavo istoriją. Nuo 2002 m. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokytoja.

D.Griškeviečienės rinkiminė programa 2023 -

 • Informatyvumas, skaidrumas. Kiekvienas Trakų rajono gyventojas turi teisęžinoti apie savivaldybės vykdomus darbus ir projektus, jų finansavimo išteklius ir apskaičiuotos kainos pagrįstumą.
 • Smulkaus verslo, ūkininkavimo skatinimas. Prioritetas smulkiajam verslui ir ūkininkavimui. Viešieji pirkimai ir ES lėšų įsisavinimas turi vykti skaidriai.
 • Švietimas. Mano tikslas skaidrus tiek miesto, tiek kaimo mokyklų finansavimas. Tautinių mažumų mokyklos yra svarbus ne tik tautiškumo, bet ir pilietiškumo židinys, nes ne tik lietuviškose mokyklose, o ir tautinėse yra ugdomi
 • Lietuvos piliečiai. Kiekvienas mokinys turi jaustis lygiaverčiu, nepaisant kokios jis yra tautybės ar tikėjimo.
 • Sveikatos apsauga. Savivaldybė privalo išsaugoti esamas gydymo įstaigas, bei rasti galimybių atkurti uždarytą Trakų akušerijos skyrių.
 • Šildymo, kitų komunalinių paslaugų kainų mažinimas. Trakų rajone šildymo ir vandens įkainiai vieni didžiausių Lietuvoje, bet geriamojo vandens kokybė yra labai prasta. 

Kandidatas į Trakų rajono merus 2023 Jaroslav Narkevič

pedagogas, Lietuvos ir Trakų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Trakų rajono skyriaus narys, Lietuvos lenkų sąjungos Trakų rajono skyriaus pirmininkas, tarybos ir valdybos narys. 2000-2011 m. Trakų rajono savivaldybės tarybos narys. 2013-2016 m. Seimo Pirmininko pavaduotojas. 2008-2020 m. Seimo narys.2019-2020 m. LR Susisiekimo ministras.

J.Narkevič rinkiminė programa 2023 -

 • mažinti padidėjusias, dujų ir elektros kainų neigiamas pasekmes gyventojams; greitinti namų renovaciją;
 • įdiegti Trakų gyventojams nemokamą automobilių stovėjimą;
 • Sieksiu, kad: taptume geriausio rajono pavyzdžiu, kuriame pirmiausia atsižvelgiama į gyventojų poreikius; būtų puoselėjamas įvairiataučio Trakų krašto istorinis, kultūrinis, religinis ir gamtinis paveldas bei realizuojamos drąsios, inovatyvios idėjos; mažėtų atskirtis tarp rajono vietovių;išnaudotume ES finansavimo galimybes;
 • Užtikrinsiu, kad vyriausybė skirtų deramą dėmesį Trakų rajonui, nes tai ypatinga ir išskirtinė visos Lietuvos istorinio ir sakralinio paveldo, poilsio ir reprezentacinė vietovė
 • Ginsiu tradicinės šeimos vertybes

Kandidatas į Trakų rajono merus 2023 Nerijus Šiaulys

Teisininkas. 1994-2011 m. Lietuvos policija inspektorius - komisariato viršininkas.2011-2017 m. saugos departamento direktorius Maxima Lt, UAB. 2017-2019 m. saugos ir prevencijos vadovas AB Kelių priežiūra ir UAB Vičiūnų grupė.2022 m.  UAB  Vilniaus viešasis transportas veiklos atsparumo vadovas. 

N.Šiaulio rinkiminė programa 2023 -

 • savivaldybės sprendimai būtų grindžiami ne partinėmis ambicijomis, o nauda visuomenei;
 • inovacijos savivaldybės įmonėse, remiantis verslo praktika, būtų orientuotosį paslaugų kokybę, pelningumą ir kaštų mažinimą;
 • šildymo, vandens, šiukšlių surinkimo ir kitos paslaugos būtų nepriekaištingos kokybės, o jų kainos griežtai kontroliuojamos;
 • investicijų pritraukimas, verslumo skatinimas, parama smulkiajam ir vidutiniam verslui būtų visame rajone, o ne atskirose teritorijose;
 • švietimas būtų įvairus, kokybiškas ir visiems pasiekiamas, neformalusis ugdymas būtų arčiau gyvenamosios vietos ir suteiktų plačias galimybes vaikams ir jaunimui;
 • vaikų darželiai būtų prieinami kiekvienai šeimai, veiktų patogiose vietose ir atitiktų poreikius;
 • sveikatos priežiūros paslaugos būtų visiems vienodai prieinamos, teikiamos laiku ir kokybiškai;
 • Trakų savivaldybė taptų saugiausia savivaldybe be narkotikų ir smurto; mažėtų socialinė atskirtis;
 • Stipri savivalda neįmanoma be aktyvios, veiklios, darnios ir į sprendimų priėmimą įtrauktos bendruomenės

Kandidatas į Trakų rajono merus 2023 Vytautas Zalieckas

 Lietuvos ir Trakų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. Turi magistro laipsnį. Lietuvos miškų savininkų asociacijos valdybos narys, Aukštadvario parapijos tarybos narys, Aukštadvario medžiotojų būrelio valdybos narys. 2001-2013 m. ir nuo 2014 m. iki dabar V. Zaliecko ūkio Ūkininkas. 2013-2014 m. buvo Trakų rajono savivaldybės meras.

V.Zaliecko rinkiminė programa 2023 -

 • Kursime kryptingą ir stabilią ilgalaikę strategiją, numatant kaip vystysis mūsų rajonas ir įvertinant miestų ir miestelių plėtrą su augančiu viešųjų paslaugų poreikiu.
 • Sutvarkysime kelių infrastruktūrą ir gyvenviečių apšvietimą pagal aiškius ir vienodus kriterijus.
 • Ieškosime galimybių sumažinti komunalinių paslaugų kainas, reikalaujant atsakomybės iš paslaugų tiekėjų ir ginant gyventojų interesus.
 • Formuosime efektyvią švietimo sistemą, nuoširdžiai išdiskutuojant ir atsižvelgiant į gyventojų poreikius.
 • Užtikrinsime reikšmingą paramą ir socialinę pagalbą su sunkumais susiduriantiems gyventojams.
 • Išlaikysime optimalų medicinos įstaigų tinklą, kad pagalba būtų greita ir profesionali.
 • Kursime kokybišką aplinką laisvalaikiui ir poilsiui, bendradarbiaujant ir palaikant bendruomenių iniciatyvas.
 •  Palaikysime ir skatinsime verslą, pastoviai derinant planus, sudarant vienodas sąlygas ir mažinant biurokratinius trukdžius.
 • Tausojančiai ir tvariai naudosime turimas gamtos ir kultūros paveldo vertybes.
 • Ieškosime idėjų ir naujovių, užtikrindami, kad visos investicijos būtų skaidrios ir gerai apgalvotos.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: