Mero rinkimai Utenoje 2023
Atnaujinta: 2023-03-06

 Merų rinkimų rezultatai Utenoje 2023

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Marijus KAUKĖNAS Politinis komitetas „Kartu už Utenos kraštą“ 5445 1591 7036 38,21 37,63
Vitalijus ŠERŠNIOVAS STIPRI UTENA 3639 689 4328 23,51 23,15
Alvydas KATINAS Lietuvos socialdemokratų partija 1850 820 2670 14,50 14,28
Rimantas DIJOKAS Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 1222 526 1748 9,49 9,35
Eimantas PUODŽIUKAS Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 891 231 1122 6,09 6,00
Sigitas MECELICA Lietuvos žaliųjų partija 317 98 415 2,25 2,22
Vidas ŽVINYS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 272 90 362 1,97 1,94
Erikas DRUSKINAS Išsikėlė pats 229 63 292 1,59 1,56
Vidmantas VALINČIUS Partija „Laisvė ir teisingumas“ 158 66 224 1,22 1,20
Greta ZABUKAITĖ Lietuvos regionų partija 171 45 216 1,17 1,16
 
Iš viso
14194 4219 18413 100,00 98,49

Utena turi ilgą ir įdomią istoriją. Utena pirmą kartą paminėta 1261. Utena nebuvo didelis miestelis, nagrinėjant senovinius žemėlapius šalia esantys Kaliekiai buvo panašaus dydžio gyvenvietė. 16 amžiuje po Bonos Sforca reformų iš čia judėjo kaimenės jaučių į Vakarų Europą. Tikėtina, kad tuo metu Utenoje apsigyveno žydai vystę verslus ir prekybą ir iki pat antrojo pasaulinio karo sudarę gyventojų daugumą.  18 - 19 amžiuje Utena buvo gana svarbiame kelyje tarp Peterburgo ir Varšuvos kas papildomai vystė regioną.

   Sovietiniais metais Utena sparčiai augo dėka atvykstančių žmonių iš regionų į naujai pastatytas pramonės įmones.  Nepriklausomybės metais gana daug pramonės įmonių išliko, atėjo užsienio investuotojai. Tai  padėjo  išlaikyti darbingo amžiaus gyventojus ir emigracija Uteną palietė gerokai mažiau nei kitus regionus.

  Vis dėl to išskyrus kelias  įmones,  Utenos pramonė ima prarasti pozicijas. Senstanti įranga, silpnas marketingas daro daugumą įmonių pigios produkcijos gamintojais. Šioje situacijoje labai keistai pasirodė Teltonikos atstūmimas. Atėjus Teltonikai daugumai įmonių taptų sunkiau, nes greičiausiai pakiltų atlyginimai vidurinės grandies darbuotojams. gerų darbuotojų Utenoje ir taip trūksta. Tačiau Teltonika tiek neišbalansuotų Utenos kaip greičiausiai išbalansuos Molėtus.
   Nėra gera situacija su žemės ūkio produkcijos perdirbimu. Utenoje produkciją pigiai superka beveik monopolistais esantys pieno perdirbėjai. Mėsinių galvijų augintojai taip pat skundžiasi mažomis supirkimo kainomis.

  Utenos rajone stipriausiu strategu turėtų būti meras. Tačiau nagrinėjant situaciją Utenoje  meras daugiau naudojasi susidariusia per ilgus metus metus situacija, nei bando kryptingai vystyti miestą. Panašu miestui reikėtų naujo stipraus stratego. Ar galima suprasti kas galėtų būti Utenos rajono vystymo strategas. Kieno komandoje bus stipriausias taktikas kaip administracijos direktorius. Kas atves darbščius mero ir partijos programos vystytojus.

  Pabandykime pasiaiškinti kas galėtų padaryti proveržį Utenos rajone:

   - socialinės veiklos plėtra regione. Į miestelius turėtų grįžti realiai veiklą vykdantys kultūros darbuotojai. Pasyvių pramogų infrastruktūros vystymas ( pėsčiųjų takai, dviračių takai, sporto aikštelės, salės). Tai kuria prižiūrėtojų darbo vietas į kurias tradiciškai Europoje eina jaunimas ir vyresnio amžiaus žmonės.
  Utenos krašto patrauklumo didinimas kitų miestų gyventojams kaip antro namo savininkams. Miestelių patrauklumo vystymas. Ilgalaikio poilsio ir gyvenimo senjorams, nuotolinio darbo mėgėjams vystymas. Stacionarių medicinos darbuotojų gražinimas į miestelius.

  Žemės ūkio perdirbimo vystymas. Utenos kraštas nėra labai patrauklus turistiniu požiūriu. Tačiau Vakaruose turistinį patrauklumą gamtos apdalintuose regionuose kuria maisto pramonės, alkoholio gamybos  įmonės ( pvz. Normandija). Didžiausią efektą duoda gerai suderintos žiedinės ekonomikos grandys. Apie žiedinę ekonomiką geras straipsnis Žiedinė ekonomika

   Utenos krašto laukuose galima pagaminti pieną ne prastesnį nei Alpių laukuose. Iš šio pieno pagaminti sūrius ne prastesnius nei Emilia Romagna regione. Premium sūrius dažniausiai gamina nedidelės ir vidutinės sūrinės kurių šiai dienai Utenoje net nėra. Tai galėtų pakeisti situaciją ir su pieno supirkimo kainomis, kai monopolistams atsirastų konkurencija. Žemės ūkio produktų perdirbimas, kooperavimasis yra ūkininkų išgyvenimo Vakaruose formulė. Daugiau apie sūrių gamybos verslą geras straipsnis " sūrio gamyba". Tokio dydžio  regione kaip Utena Emilia Romagna būtų 15-30 sūrinių, Normandijoje būtų 20- 30 distilerijų ir sidrinių, Burgundijoje ir Bordo 30 - 40 vyninių. Vokietijos vakaruose 10- 15 kepyklų.  Kiek turime jų mes?

   Labai paprasta skaičiuoklė. Obuolių kilogramas kurį superka po 10 centų, vien akcizų gali valstybei duoti 1 eurą jei juos paversti sidru.

  Panagrinėjus veiklą, programą geriausiu  kandidatu į Utenos merus atrodo Marijus Kaukėnas.  Marijus kryptingai jau kelerias kadencijas siekia mero posto, matosi pastovus aktyvumas ir protingos mintys. Su juo galima būtų tikėtis proveržio Utenoje ( tai ne reklama, asmeninė neapmokėta  nuomonė)

 

rinkimai į merus utenoje 2023

 Ką žadėjo dabartinis Utenos meras 2019 metais

• vykdyti LSDP, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų, Lietuvos laisvės sąjungos, partijos Tvarka ir teisin­gumas Utenos skyrių rinkimines programas;
• įgyvendinti Utenos rajono, kaip regioninio traukos centro, kuriame sudarytos sąlygos tvariai pramonei, smulkiajam ir vidutiniam verslui bei turizmui plėtoti, bendruomenės gyvenimo ko­kybei, sveikatai užtikrinti, viziją, pirmenybę teikiant palankios aplinkos verslui, investicijoms sudarymui bei paramos jaunai šeimai didinimui;
• efektyvinti viešąjį sektorių, atsisakant nereikalingo turto, racionalizuojant įstaigų tinklą, per­duodant dalį viešųjų paslaugų verslui, bendruomenėms;
• kontroliuoti savivaldybės įmonių, vadovų veiklą, kad gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos;
• parengti ilgalaikę biudžetinėse įstaigose dirbančių kultūros, socialinių, sveikatos darbuotojų atlyginimų didinimo strategiją;
• sudaryti nuolatinę Ugdymo turinio ir pedagogų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo komi­siją pasiūlymams Vyriausybei teikti;
• plėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą kaimiškose vietovėse, patvirtinti šių paslaugų kokybės ir prieinamumo standartus;
• plėsti jaunimo erdvių, dienos centrų tinklą;
• mažinti jaunimo nedarbą, emigraciją, siekiant, kad savivaldybės tarybai būtų suteiktos teisės įgyvendinti darbo rinkos priemones bei tapti Utenos kolegijos, Utenos regioninio profesinio mokymo centro dalininku;
• teikti mokesčių lengvatas įmonėms, kuriose darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis siekia šalies vidurkį;
• rengti gyventojų apklausas, siekiant sužinoti, ar jie sutiktų, kad į savivaldybės tvirtinamus paslaugų, mokesčių tarifus būtų įtraukti bendruomenei svarbių projektų kaštai;
• pateisinti Utenos, kaip laimingų žmonių miesto, įvaizdį.

 Kandidatų į Utenos merus pažadai ir programos 2023 metais

Kandidatams informaciją apie save ( glaustai), programos kiek išsamesnį paaiškinimą ( top 5 svarbiausi punktai), diskutuoti, pateikti savo argumentus galima laišku info@iks.lt Gali būti pateikta ir aktyvių ir protingų Utenos krašto gyventojų nuomonė. 

Kandidato į Utenos rajono savivaldybės merus MARIJAUS KAUKĖNO rinkimų programa

Politinis komitetas KARTU UŽ UTENOS KRAŠTĄ


Drauge su komanda:

Įkursime Utenos pramonės parką. Sudarysime didesnes galimybes kurtis ir veikti verslui. Ne lauksime, bet ieškosime investuotojų. Įveiklinsime nenaudojamus savival­dybės išteklius. Įgyvendinami projektai bus pamatuoti ir neš naudą visiems uteniš­kiams.
Sudarysime patrauklias ir motyvuojančias darbo sąlygas medicinos, švietimo, sociali­nių ir kitų sričių specialistams, taip užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamu­mą. Didinsime seniūnijų, bendruomenių, kultūros ir NVO sektorių finansavimo galimy­bes.
Įkursime visuomenės informavimo ir pagalbos centrą. Savivaldybės vadovai gyven­tojams bus pasiekiami tiesiogiai. Išgyvendinsime mobingo ir feodalizmo reiškinius. Savivaldoje bus vadovaujamasi atvirumo ir skaidrumo standartais. Užtikrinsime kons­truktyvų dialogą tarp politinių jėgų.
Atnaujinsime miesto baseiną, įkuriant jame SPA erdves. Pritrauksime investuotojus į batutų, laipynių, wake parko ir žiemos pramogų centro įrengimą. Utenos krašto vaiz­dingiausias vietas sujungsime pėsčiųjų ir dviračių maršrutais. Remsime turistams pat­rauklių objektų kūrimo iniciatyvas.
Plėsime vaikų žaidimų, sporto, augintinių aikštelių ir kitos mažos infrastruktūros tinklą. Gerinsime sąlygas neįgaliųjų judėjimui. Miesto sode įkursime jaunimo laisvalaikio erdves, senajame parke vasaros estradą renginiams.

Miesto ir seniūnijų gatvių, kelių ir viešųjų erdvių priežiūra bus savalaikė. Atnaujinsime viešojo susisiekimo sistemą. Siekdami sumažinti gatvių apšvietimo ir biudžetinių įstai­gų energijos kaštus, investuosime į saulės elektrinių tinklo plėtrą.
Siekiant pritraukti naujus gyventojus, vykdysime programą „Utena - 5 minučių miestas". Sukursime patrauklias sąlygas naujų daugiabučių statyboms. Didinsime paramą jau­noms šeimoms, naujagimiams, mokiniams ir papamokinei veiklai.

Kandidato į Utenos rajono savivaldybės merus ALVYDO KATINO rinkimų programa

  LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ partija

Vykdysiu LSDP Utenos rajono skyriaus rinkimų į savivaldybės tarybą programą. Įgyvendindamas savivaldybės strateginiuose dokumentuose numatytas priemones. pirmenybę teiksiu investicijų pritraukimui į gamybos, atsinaujinančių energijos šaltinių, darnaus judumo, laisvalaikio, pramogų, turizmo infrastruktūrą, gyvenamųjų daugiabu­čių namų statybą.
Teiksiu savivaldybės tarybai tvirtinti Utenos rajono, miesto bendruosius, savivaldybes strategines plėtros, strategines veiklos, Utenos pramonės parko plėtros planus. Utenos miesto tvarios plėtros strategiją, Utenos miesto viešųjų erdvių įveiklinimo koncepciją.
Tęsiu Jaunos šeimos stiprinimo, jaunimo integracijos į darbo rinką, trūkstamų gydy­tojų motyvavimo dirbti rajono sveikatos priežiūros įstaigose, smulkaus ir vidutinio verslo, jaunimo. Studentų, NVO, religinių bendruomenių rėmimo, daugiabučių gyve­namųjų namų teritorijų tvarkymo ir kitas programas.
Parengsiu gatvių su žvyro danga asfaltavimo rajono seniūnijose, sodininkų bendrijų kelių tvarkymo programas.
Užtikrinsiu kardiologų, neurologų, pulmonologų ir kitų gydytojų paslaugas, mokant jiems iš savivaldybės biudžeto priedus prie atlyginimų
Grąžinsiu savivaldybės tarybai persvarstyti sprendimus neatitinkančius bendruome­nės motyvuotų lūkesčių.
Skatinsiu seniūnijose bendruomeninių tarybų, turinčių patariamojo balso teisę, spren­džiant vietos žmonių problemas, kūrimąsi.
Plėsiu kolektyvinės apsaugos statinių, priedangos patalpų, gyventojų perspėjimo, informavimo sistemų tinklą. Remsiu Ukrainos Kovelio miestą.
Rūpinsiuosi, jog iki 2025 m. pabaigos būtų rekonstruotas kelias Vilnius-Utena. Sieksiu, jog Aušros gatvėje ir jos prieigose būtų suformuotas miesto centras. Stiprinsiu Utenos, kaip Aukštaitijos sostinės, įvaizdį. 

 

 

Kandidato į Utenos rajono savivaldybės merus RIMANTO DIJOKO rinkimų programa

TĖVYNĖS SĄJUNGA - LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

Kadaise Utena buvo regiono lyderė. Šimtus darbo vietų sukuriančios įmonės steigiasi Molėtuose, laisvalaikio praleisti važiuojame į Anykščius ir kt. O Utenoje galim pasigir­ti tik turėdami daug fontanų ir tuziną naujų degalinių.
Sakoma, kad Utena - laimės miestas, bent jau popieriuje. Turime grįžti į regiono lyde­rės pozicijas. Utenos kraštui reikia veržlumo, investicijų, lyderystės, naujos gyvybės ir nuoširdaus rūpinimosi gyventojais.
Mūsų vertybės
Išpažįstame krikščioniškas vertybes. Palaikome kuriančio žmogaus iniciatyvas. Atjauta žmogui, socialinis jautrumas, bendruomenių ir gyventojų įgalinimas priimant sprendi­mus - tai yra mūsų vertybinis pamatas. Utenai reikalinga savivalda, kurioje žmogus jaustųsi saugus ir gerbiamas.
Numatomi darbai
Investicijų Į Utenos rajoną pritraukimas. Įkursime Utenos pramonės parką, jis tu­rės teritoriją, kurioje galėsime taikyti lengvatas investuotojams pritraukti. Naujos darbo vietos, konkurencingi atlyginimai taps nauja realybe.
„Poliklinika ant ratų" - Įsteigsime mobiliąją ambulatoriją. Priemonės tikslas yra gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę labiausiai nutolusiose kaimo vietovėse. Medikai pagal nustatyta grafiką ten, kur nėra medicinos punktų at­važiuos ir Utenos krašto gyventojams suteks reikiamas paslaugas.
Mokyklų ir darželių atnaujinimas. Sieksime pirmauti įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų" programą. Įdiegsime laboratorijas, atnaujinsime klases, laisvalaikio ir poilsio zonas, kad mokiniai ir mokytojai turėtų geriausias įmanomas sąlygas. Modernus vandens parkas. Galime užtikrinti, kad vandens pramogos Utenoje pa­galiau bus  ir modernus baseinas, ir pirtys, ir saunos, ir sukūrinės vonios, teikiamos įvairios sveikatinimo paslaugos. Dėl šių paslaugų nebereikės važinėti į kitus miestus. 

Kandidato Į Utenos rajono savivaldybės merus ERIKO DRUSKINO rinkimų programa

KARTU MES GALIME:

1. Kurti efektyvią bei atvirą savivaldos sistemą, kuri įtrauktų Utenos gyventojų atstovus bei gyventojus į Utenos rajono vizijos kūrimo bei įgyvendinimo procesus, aktualių gyventojams sprendimų priėmimą.
2. Mažinti perteklinį biurokratizmą.
3. Viešinti visas planuojamas savivaldybės iniciatyvas, jų įgyvendinimo kainas ir rezul­tatų analizę.
4. Stiprinti seniūnijas - skirti seniūnijoms tinkamą finansavimą, stabdyti ūkio darbuotojų mažinimą, plėtoti seniūnijų teikiamas paslaugas.
5. Efektyvinti savivaldybės turto naudojimą bei stabdyti savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto skubotą pardavinėjimą.
6. Efektyvinti savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklą.
7. Plėtoti strateginius Pramonės parko, verslo, žemės ūkio, turizmo, kt. projektus.
8. Steigti regioninės svarbos kultūros ir pramoginio turizmo objektus.
9. Gerinti ugdymo, kultūros ir kitų įstaigų veiklos sąlygas.
10. Remti visuomenei naudingas iniciatyvas.
11. Remti papildomai gyventojų ir smulkių įmonių saulės ir vėjo jėgainių plėtrą.
12. Didinti medicininių ir socialinių paslaugų prieinamumą ir šias paslaugas teikiančių įstaigų materialinę bazę. Plėtoti medicininių paslaugų teikimą rajono miesteliuose.
13. Didinti visų viešojo sektoriaus ir savivaldybės įmonių darbuotojų darbo užmokestį, atsisakant minimalios algos. Prisidėti prie papildomo medicinos darbuotojų, moky­tojų ir kitų savivaldai būtinų specialistų darbo vietų finansavimo.
14. Gerinti nepasiturinčių asmenų, jaunų šeimų rėmimą.
15. Didinti sunkiai sergančių asmenų ir neįgaliųjų gydymo bei aptarnavimo finansavimą.
16. Siekti viešojo transporto paslaugų nemokamo teikimo didesnei gyventojų grupei, skatinant darbo vietos pasiekiamumą, viešųjų paslaugų prieinamumą.

Kandidato Į Utenos rajono savivaldybės merus SIGITO MECELICOS rinkimų programa

LIETUVOS ŽALIŲJŲ PARTIA

Mano siekiai:

- sveika, skaidri ir palanki aplinka mokytis, kurti, dirbti, gyventi Utenos mieste ir rajone;
- dėmesys kiekvienam Utenos miesto ir rajono gyventojui - susitiksiu su Jumis seniūnijose bent kartą per tris mėnesius;
- uteniškių gerovė, o ne politinė konkurencija - telksiu Jūsų išrinktą savivaldybės tarybą konstruktyviam darbui;
- griežta finansinė drausmė tvarkant savivaldybės biudžetą, kad nebotų švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai;
- kiekvienas priimamas sprendimas - skaidrus: netoleruosiu jokios korupcijos, naudojimosi giminystės ryšiais ar pažintimis priimant sprendimus bet kuriuo savivaldos lygmeniu;
- bendruomenės interesai - svarbiausi: aš ir savivaldybės administracija tarnau­sime Jums, gerbsime ir konsultuosime Jus, visada stengsimės Jums padėti;
- nemokamas viešojo transporto tinklas, saugi pėsčiųjų ir dviračių infrastruk­tūra: keliauti Utenos rajone turi būti lengva ir aplinkai draugiška;
judėjimo laisvė - kiekvienam: sieksiu, kad užpustyti keliai iki tolimiausio vienkie­mio būtų nuvalomi per 36 valandas.

Kas aš esu? Tas, kuriuo visada galima pasitikėti, esu su Jumis ir tarp Jūsų!

 

Kandidato į Utenos rajono savivaldybės merus EIMANTO PUODŽIUKO rinkimų programa

Demokratų sąjunga VARDAN LIETUVOS

Kartu kurkime naują Uteną!

 

Esu Eimantas Puodžiukas. Uteniškis. Čia gyvenu ir dirbu, su žmona Violeta čia užau­ginome dvi dukras.
30 metų dirbu aplinkosaugoje, iš kurių 25 metus vadovauju aplinkosaugos Utenos rajono struktūriniam padaliniui, dalyvauju visuomeninėje veikloJe, daug bendrauju su žmonėmis. Todėl sukauptas žinias, išmintį ir kompetencijas galiu sėkmingai naudoti sprendžiant bendruomenės problemas.
Ne pirmus metus girdžiu žmonių nuogąstavimus, kad Utenai reikia pokyčių. Pritariu tam. Utena nuostabus kraštas, tačiau jaunimas jį palieka, investicijos aplenkia, mies­tas sensta ir stagnuoja.
Ilgamečiai Utenos politikai daug žadėjo ir turėjo ne vieną kadenciją pažadus įgyven­dinti, bet deja. Esu įsitikinęs, kad uteniškiai verti gyventi oriai ir didžiuotis savo miestu. Atėjo metas savivaldai veikti kiekvieno Utenos rajono žmogaus labui, o ne siaurai in­teresų grupei. Mano tikslai:

Skaidri savivaldos ir jai pavaldžių įstaigų veikla - organizuojant bendruomenių die­nas ir priimant sprendimus, atliepiančius gyventojų Iūkesčius ir interesus. Bendruomenių stiprinimas - siekiant Utenos nevyriausybinių organizacijų veiklos sklandumo, bendruomenių veiksmingumo ir paslaugų priartinimas prie žmogaus. Kokybiškos viešosios paslaugos - sudarant patrauklias sąlygas atvykti jauniems medikams, skiriant papildomą finansavimą pagalbos specialistams ugdymo įstaigo­se, didesnį dėmesį Utenos miesteliams ir jų gyventojų poreikiams, kuriant Utenos kultūrinį veidą.

Su jūsų pagalba kovo 5 d. tai gali virsti realybe. Jūsų balsas lems ar vėl matysime 20 metų matytus politinius veikėjus ar komandą, kuri nuosekliai, atvirai kurs Utenoje kokybišką gyvenimą.
Kviečiu visus tapti klestinčios naujos Utenos kūrėjais! Didelius darbus padaro aktyvus, iniciatyvos ir veržlus žmonės. Politikai neturi jiems trukdyti.

 

Kkandidato į Utenos rajono savivaldybės merus VITALIJAUS ŠERŠNIOVO rinkimų programa

STIPRI UTENA

Dirbsiu Utenos rajono savivaldybės gyventojų labui.

 

Kandidato Į Utenos rajono savivaldybės merus VIDMANTO VALINČIAUS rinkimų programa

Partija LAISVĖ IR TEISINGUMAS

Už laisvą žmogų ir teisingą savivaldą!

 

Pagrindinis programos tikslas - apimti svarbiausias sritis - savivalda ir žmogus, savi­valda ir visuomenė, savivalda ir valstybė.
Programos sritys:
1.ŠVIETIMAS:
1.1. Švietimo - ugdymo įstaigų funkcionavimo, ugdymo kokybės, prieinamumas, emo­cinio, psichologinio saugumo jose užtikrinimas.
1.2.Reikiamų specialistų: mokytojų, mokytojų padėjėjų, psichologų, ir kitų reikalingų
ugdymo įstaigoms specialistų pakankamo kiekio užtikrinimas.
2.SVEIKATOS APSAUGA:
2.1.Sveikatos priežiūros įstaigų darbo tobulinimas, gydytojų, psichologų, slaugytojų
pritraukimas i Utenos savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas.
3.SOCIALINE APSAUGA:
3.1.Socialinės paramos organizavimas nepilnoms šeimoms, asmenims su negalia, pagyvenusiems žmonėms.
3.2.Plėsime slaugos namų tinklą, gerinsime jų teikiamų paslaugų kokybę.
4.SMULKAUS IR ŠEIMOS VERSLO SKATINIMAS, INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS:
4.1. Skatinsime Utenos pramonės parko įrengimą ir plėtrą.
4.2.Prisidėsime prie smulkaus ir vidutinio (šeimos) verslo įmonių kūrimosi ir jų veiklos
organizavimo, sudarysime prielaidas naujų darbo vietų kūrimui
5.KULTŪRA, SPORTAS, TURIZMAS
5.1 Muziejų, bibliotekų, kilų kultūros įstaigų rėmimas.
5.2.Turizmo plėtra.
5.3.Sporto infrastruktūros plėtra: investuotoJų paieška SPA centro statybai.
5.4.Krepšinio - Utenos „Juventus", futbolo, dviračių sporto, kitų sporto šakų rėmimas.
6. KAIMO PLĖTRA:
6.1.Tęsime kelių, miestelių gatvių, kitos susisiekimo infrastruktūros remonto, atnaujini­mo darbus.

 

Kandidato Į Utenos rajono savivaldybės merus GRETOS ZABUKAITĖS rinkimų programa

LIETUVOS REGIONŲ PARTIJA

Mano tikslai:

- sukurti palankias sąlygas jaunimo užimtumui laisvalaikio metu, skatinant ji praleisti naudingai, įgyjant naujų įgudžių ateities perspektyvoms:
- sukurti palankias sąlygas naujiems investuotojams Utenos krašte, skatinant naujų darbo vietų sukūrimą, bei Utenos miesto ir kaimo plėtrą:
- Utenos kraštą paversti patraukliu turistams, skatinant investicijas į komunikacijų plė­timą, suteikiant galimybę aktyviai praleisti laiką Utenos rajone;
- įgyvendinti daugiau projektų susijusių su nevyriausybinėmis organizacijomis ir Utenos rajono bendruomenėmis;
- Utenos rajono savivaldybėje įsteigti skyrių, kuris kontroliuotų seniūnijų atliekamus darbus ir tinkamą seniūnijoms skirtų lėšų įsisavinimą ir paskirstymą:
- sukurti naują darbo vietą Utenos rajono savivaldybėje siekiant atstovauti Utenos rajono ūkininkų interesus įvairiose valstybinėse institucijose.

 

Kandidato Į Utenos rajono savivaldybės merus VIDO ŽVINIO rinkimų programa

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

Svarbiausia:

- Utenos rajono, kaip apskrities centro regioninė lyderystė, padėsianti pritraukti vieti­nes ir tarptautines investicijas, kuriant naujas darbo vietas, sprendžianti socialinius ir sveikatos, ypač vyresnių gyventojų klausimus.
- Savivaldybės sudarytas patrauklumas įsikurti, gyventi ir čia pasilikti jaunimui, kurtis jaunoms šeimoms.
- Mąstyti apie Uteną ir ją keisti į patrauklų verslui ir turizmui miestą ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniam verslui.
- Formuoti Utenos identitetą nesiejant vien su pramonės rajonu, bet ir dalyvaujant išma­niųjų technologijų vystyme pasirenkant unikalią kryptį.
- Suintensyvinti kelių ir infrastruktoros sutvarkymą: išasfaltuoti intensyviausiai gyventojų naudojamus gruntinės dangos kelius, atnaujinti ir nutiesti naujas pėsčiųjų šaligatvių dangas, užtikrinti operatyvesnę kelių priežiūrą nepalankių oro sąlygų metu.
- Įdiegti pažangius, elektros energiją tausojančius, sprendimus.
- Taikyti pažangias, elektronines-skaitmenines technologines priemones Utenos rajono savivaldybės administracinėje veikloje.
- Parengti viešojo transporto programą kurios priemones pritaikius bus patogu nau­dotis tiek Utenos miesto tiek rajono, kitų apskrities rajonų gyventojams. Tęsime drau­giškų aplinkai transporto priemonių naudojimą musų rajono keliuose.
- Atskira programa pasirūpinti socialiai remtinais asmenimis. Patvirtinti nemokamų pas­laugų paketą skirtą jų psichologinės ir fizinės sveikatos gerinimui.
- Spręsti didžiausią švietimo sektoriaus - senstančių mokytojų problemą. Pritraukti aukštos motyvacijos mokytojų Utenai.
Ženkliai išplėsti įvairių pramogų Utenos rajone apimtis: ,,wake parkai", batutai, kartin­gų trasa, autodromas šoniaslydžiams automobiliams .

 

 

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: