Pramoninis vėdinimas
Atnaujinta: 2023-09-27

Gamybos patalpų vėdinimas skiriasi nuo gyvenamųjų patalpų vėdinimo oro kiekiais, įranga. Pramoninių patalpų vėdinimo būdai, vėdinimo projektavimas, ventiliacijos įranga, filtrai ir montavimas.

Pramoninis vėdinimas

Pramoninių patalpų įvairovė didelė, dažniausiai jose reikalingas priverstinis mechaninis vėdinimas, netgi jei oro užterštumas nedidelis ar jo visai nėra. Pastaruoju atveju paprastai montuojama rekuperacinė vėdinimo sistema.

Bet kurios patalpos gali būti vėdinamos dviem būdais - natūraliai ir naudojant mechaninį priverstinį vėdinimą, kurio sistemoje montuojami ventiliatoriai, siurbliai ir kuriam reikalinga elektros energija.

Kas yra natūralus vėdinimas visi daugmaž gerai įsivaizduojame, jis gali būti organizuotas ir neorganizuotas. Natūralus vėdinimas sunkiai prognozuojamas ir nesprendžia oro kiekio bei kokybės problemų ir iš esmės jau beveik nenaudojamas nei gyvenamosiose, nei komercinėse patalpose, juolab pramonės įmonėse.

Galima natūralaus ir mechaninio vėdinimo kombinacija, savotiškas hibridinis vėdinimo būdas, bet jie negali būti naudojami vienu metu.

Savo ruožtu priverstinis mechaninis vėdinimo būdas skirstomas į oro tiekimą, oro ištraukimą, galimas oro tiekimas ir ištraukimas vienu metu atgaunant šilumą arba jos neatgaunant.

Kadangi pramonės patalpose vykdomi įvairūs procesai, labai dažnai oras jose būna užterštas dulkėmis, cheminėmis medžiagomis, garais, dujomis. Sunku įsivaizduoti šiuolaikinės gamybos vietą ar cechą be priverstinio mechaninio vėdinimo, jis įrengiamas net ir steriliose laboratorijose. Kiekvienas pramoninis objektas, ar tai būtų paprasčiausias sandėlys ar mikroschemų surinkimo cechas yra specifinis, todėl ir vėdinimo sistema projektuojama labai individualiai, tam pirmiausia reikalingas kruopščiai parengtas projektas.

Pramoninio vėdinimo projektavimas

Projektuojant vėdinimą atsižvelgiama į daugybę veiksnių, pramoninių patalpų vėdinimo projekto pagrindas yra darbo pobūdis. Gamybinių patalpų vėdinimas projektuojamas vadovaujantis technologine dalimi. Vėdinimo intensyvumą ir oro kokybę apibrėžia procesai, vykstantys patalpose: šlapi ar sausi, teršalų, šilumos, drėgmės išsiskyrimai ir pan. Reikalavimai darbo patalpoms yra išdėstyti LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, daugelyje Higienos normų, techniniame reglamente STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas".

Darbo pobūdis lemia projektuojamus oro kiekius, oro švarą, vėdinimo sistemos sudėtingumą, veikimo trukmę, įvairius reikalavimus susijusius su gaisrine sauga ir t.t. Patalpų vėdinimo kategorijas pagal CO2 kiekius patalpose apibrėžia STR 2.09.02:2005 „Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas".

●       kategorija IDA 1, aukštas oro kokybės lygis - iki 400 ppm CO2 daugiau negu CO2 koncentracija lauko ore;

●       kategorija IDA 2, vidutinis oro kokybės lygis - iki 600 ppm CO2 daugiau negu CO2 koncentracija lauko ore;

●       kategorija IDA 3, pakankamas oro kokybės lygis - iki 800 ppm CO2 daugiau negu CO2 koncentracija lauko ore;

●       kategorija IDA 4, žemas oro kokybės lygis - per 1000 ppm CO2 daugiau negu CO2 koncentracija lauko ore.

 

Viešojo naudojimo pastatų patalpose, kuriose pagrindinis teršalų šaltinis yra žmonių medžiagų apykaitos produktai, oro kokybės kategorija pasirenkama abipusiu užsakovo ir projektuotojo susitarimu. Nesant aiškių kriterijų, pasirenkama vidutinė patalpų oro kokybės kategorija, o CO2 koncentracija lauko ore - 400 ppm.

Gamybos paskirties patalpose, jei nėra specialių reikalavimų, oro kokybės kategorija IDA 4 tenkina higienos normos HN 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai"  reikalavimus.

Šiluminio komforto ir pakankamos šiluminės aplinkos parametrus darbo patalpose nustato Higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai". Joje nurodoma temperatūra, santykinis drėgnis ir oro judėjimo greitis, priklausomai nuo darbo sunkumo, pobūdžio. Vadovaujantis šia norma paprastai ir priimami vidaus oro parametrai projektuojant ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) sistemas. Reikalingi oro kiekiai numatomi remiantis technologine projekto dalimi. Jei jos nėra, oro kiekiai skaičiuojami pagal gamybos procesą arba tiesiog priimami pagal dirbančiųjų skaičių. Vėdinimo intensyvumas tiesiogiai priklauso technologinių procesų: medienos pramonei bus vienoks, tekstilės pramonei kitoks ir pan. Skirtingi oro kiekiai skaičiuojami perteklinei šilumai, drėgmei, teršalams pašalinti.

Pramoninio vėdinimo principai

Gamybinės ar sandėlių patalpos paprastai būda didelio ploto ir aukštomis lubomis, todėl jose gerai organizuoti vėdinimą ne taip paprasta. Oras turi būti tiekiamas taip, kad nebūtų juntamas pūtimas. Jeigu patalpoje yra dulkių, oras turi padėti joms nusėsti, švarus oras turi judėti iš viršaus žemyn. Jeigu gamybos patalpose išsiskiria kenksmingos medžiagos, oro tiekimą reikia organizuoti apribotomis srovėmis į viršutinę patalpų dalį. Kad nusėstų dulkės, bet kurioms patalpoms turi būti užtikrintas kuo mažesnis oro sukūrių susidarymas, geriausia, jei oras tiekiamas į švariausią patalpų vietą, o ištraukiamas iš labiausiai užterštos.

Rengiant vėdinimo sistemos projektus atliekama daug įvairių skaičiavimų. Bet gerai parengtas vėdinimo projektas lemia kokybišką montavimą, įrangos parinkimą, tikslų sistemos veikimą, nepermokant už netinkamus sprendimus, didesnę prietaisų galią ar jų kiekį, tuo pačiu ir elektros energijos sąnaudas vėdinimo sistemos eksploatavimo metu.

Mechaninio vėdinimo sistemoje yra naudojami ventiliatoriai, ortakiai ir jų fasoninės dalys, oro skirstytuvai, oro srautų reguliavimo ir paskirstymo įtaisai, filtrai, triukšmo ir vibracijų slopinimo įranga, oro šildytuvai, šilumos atgavimo įrenginiai ir kt. Kombinuojant šiuos elementus pagal individualų projektą sumontuojama pramoninio vėdinimo sistema.

Gamybinių patalpų ventiliatoriai

Kadangi vėdinimo sistema naudoja nemažai elektros energijos, ypač ventiliatoriai, labai svarbu pasirinkti ekonomišką prietaisą. Svarbiausi ventiliatoriaus charakteristikos rodikliai yra galia, oro srauto kiekis, ventiliatoriaus dydis, montavimo galimybės, IP saugumo klasė. Be to, dirbdami ventiliatoriai kelia triukšmą ir vibracijas. Į šiuos ventiliatorių parametrus irgi verta atkreipti dėmesį ir geriau pasirinkti tylesnį, nei vėliau darbo vietoje kęsti nuolatinį triukšmą. Bendrai paėmus, gerai suprojektuota ir sumontuota vėdinimo sistema turi veikti nepastebimai.

Pramoniniai vėdinimo sistemos ventiliatoriai yra įvairių tipų, pritaikyti skirtingiems tikslams: oro cirkuliacijai, dūmų, dulkių, garų šalinimui. Yra ventiliatorių pritaikytų grūdų elevatoriams, medienos džiovinimo cechams ir panašioms reikmėms - tai paprastai būna intensyvios oro cirkuliacijos ventiliatoriai.

Pagal veikimo pobūdį ventiliatoriai klasifikuojami į išcentrinius (radialinius) ir ašinius. Išcentriniai ventiliatoriai gali būti įvairaus slėgio, ašiniai paprastai būna nedidelio slėgio ir naudojami sistemose su nedideliu aerodinaminiu pasipriešinimu. Pramonės įmonėse paprastai naudojami didelio slėgio išcentriniai kanaliniai ventiliatoriai.

Gamybinių patalpų vėdinimo ortakiai

Dažniausiai komercinėse ir pramoninėse gamybos patalpose montuojama rekuperacinė vėdinimo sistema, kuri ne tik ištraukia užterštą orą ir tiekia šviežią, bet ir grąžina patalpų šildymui panaudotą šilumą. Kartu, jei reikia, ištraukiamas oras gali būti filtruojamas, o tiekiamas oras - drėkinamas ar sausinamas. Pramoninę rekuperacinę vėdinimo sistemą sudaro rekuperatorius su triukšmo slopintuvu, ortakiai, oro tiekimo - šalinimo difuzoriai, grotelės.

Tiek rekuperacinei vėdinimo sistemai, tiek vėdinimo sistemai su dulkių ištraukimu reikalingi ne tik rekuperatoriai bei ventiliatoriai, bet ir ortakiai, fasoninės dalys, oro skirstytuvai, oro sklendės ir kt. Jeigu rekuperatoriai, pramoniniai ventiliatoriai daugiausia gaminami užsienio šalyse, tai skardos gaminiai vėdinimo sistemai sėkmingai gaminami mūsų šalyje, jų nereikia transportuoti, vietinės gamybos skardos gaminių kaina mažesnė. Be to, yra yra įmonių, kurios specializuojasi inžinerinių sistemų projektavime, montavime ir skardos gaminių gamyboje, o tai reiškia, kad įrangą parenka ir ją sumontuoja profesionalai. Viena tokių įmonių - UAB „Ivalta", kuri turi ypatingo statinio statybos rangovo sertifikatą ir kurios darbų sąraše yra nemažai prekybos centrų, gamybos įmonių, sandėlių bei kitų objektų vėdinimo sistemų įrengimas.

UAB „Ivalta" gamina nestandartinius stačiakampius ortakius ir visas fasonines dalis. Ortakiai ir fasoninės dalys gaminami iš cinkuoto lakštinio plieno. Šie gaminiai nesandėliuojami, gaminami pagal užsakymą, įmonės darbuotojai gali sumontuoti ortakius, jei reikia, juos izoliuoti.

Gamybinių patalpų vėdinimo-ortakiai-
Stačiakampė ortakio alkūnė ir stačiakampis perėjimas. UAB „Ivalta" pagal užsakymus gamina nestandartinius stačiakampius ortakius ir fasonines dalis dideliems oro srautams.

Kadangi pramoninio vėdinimo sistemose oro srautai dideli, oro transportavimui naudojami didelio skersmens stačiakampiai ortakiai. Jie turi būti suprojektuoti taip, kad užtikrintų minimalų oro pasipriešinimą, minimalų nuotėkį ir minimalius šilumos nuostolius. Be to, jei vėdinimo sistemoje cirkuliuoja šaltesnis oras nei patalpose, ortakiai turi būti izoliuoti, kad nesusidarytų kondensatas. Visa tai reikia numatyti projekte ir sumontuoti objekte. Ortakiai turi atitikti tam tikrus stiprumo ir sandarumo standartus, pagal sandarumą jie klasifikuojami į A, B, C, D klases.

Ortakiai jungiami naudojant įvairias fasonines dalis. Šiuo atveju įmonė, kuri montuoja vėdinimo sistemą ir turi skardos gaminių cechą, yra dvigubai naudinga - esant poreikiui gali pagaminti nestandartinius gaminius: fasonines jungtis, skirtingo skersmens ortakiams sujungti reikalingas pereigas, kryžmes, oro skirstytuvus ir kt.

Pramoninio vėdinimo ortakiai

Nestandartiniai vėdinimo sistemos gaminiai: ortakio perėjimas iš stačiakampio į apvalų. UAB „Ivalta".

Pramoninio vėdinimo oro filtrai

Atsižvelgiant į reikalavimus, pramoninio vėdinimo sistemose naudojami tiekiamo ir ištraukiamo oro filtrai. Tiekiamo oro filtrai valo į patalpas patenkantį orą ir apsaugo vėdinimo įrangą (šilumokaičius) nuo užsiteršimo dulkėmis. Patalpose, kurioms keliami ypatingi švaros reikalavimai, naudojami vadinamieji superfiltrai - itin aukšto valymo filtrai. Kai kurie tiekiamo oro filtrai gali būti naudojami šalinamo oro išvalymui, jeigu reikia apsaugoti vėdinimo įrangą nuo užsiteršimo.

Pagal įvairius parametrus vėdinimo sistemos filtrai skirstomi į daugelelį tipų. Kiekvienai vėdinimo sistemai jie pritaikomi pagal reikalavimus oro kokybei: pagal darbo pobūdį, tiekiamo ir šalinamo oro užterštumą.

Filtrai pagal konstrukciją skirstomi į kišeninius, panelinius, kompaktinius, riebalų sulaikymo filtrus, anglies, elektrostatinius filtrus. Pagal valymo lygį vėdinimo sistemose naudojami stambaus (rupiojo), vidutinio ir smulkaus valymo filtrai bei superfiltrai arba absoliutaus išvalymo filtrai.

Kiekviena pramonės, sandėlio, gamybos cecho ar laboratorijos, netgi paprasčiausios bibliotekos vėdinimo sistema - unikali. Todėl tiek vėdinimo projektavimas, tiek įrangos parinkimas yra individualūs. Kaip minėjome, sudėtingesnė pramoninio vėdinimo įranga yra importuojama, o ortakius ir fasonines dalis sėkmingai gamina vietinės įmonės, tarp kurių vėdinimo sistemos įrangos gamyboje ir montavime besispecializuojanti bei didelę patirtį sukaupusi, turinti ypatingo statinio statybos rangovo sertifikatą UAB „Ivalta".

Parengta bendradarbiaujant su UAB „Ivalta", įmonės nuotraukos

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Normalus oro drėgnumas namuose

Normali oro drėgmė namuose, oro drėkintuvai ir oro sausintuvai, koks oro drėgnumas turi būti kambaryje, kaip drėkinti patalpas, kaip sausinti orą namuose, oro drėkintuvo triukšmas

Rotaciniai rekuperatoriai

Rotacinių rekuperatorių veikimo principas, priežiūra ir valdymas. Rotacinių rekuperatorių tipai: palubiniai, šoninio ir viršutinio pajungumo, su gartraukiu

Mini rekuperatoriai butui

Kompaktiškas rekuperatorius, kaip įrengti rekuperatorių remontuojamame bute

Kokį rekuperatorių rinktis?

Kaip pasirinkti rekuperatorių ir ortakius, kaip rekuperatorius veikia žiemą ir ką reiškia triukšmo lygis?

Vėdinimas pirtyje

Pirties ventiliacija, pirties vėdinimo schema, įranga natūraliam ir priverstiniam pirties ventiliavimui

Vėdinimo sistemos įrengimas

Kaip įrengti modernų vėdinimą, vėdinimo sistemos projektavimas, ortakių pravedimas, rekuperatoriaus pasirinkimas ir įrengimas,

Rekuperacinės sistemos įrengimas

Rekuperatoriai, kokį rekuperatorių pasirinkti, rekuperacinės sistemos galingumo skaičiavimas

Naujausi straipsniai

Verslo skelbimai

Ilgalaikiai verslo skelbimai su kelių įmonių kontaktais surūšiuoti pagal pavadinimą