Ukmergės mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-02-22

  Ukmergė yra vienas iš seniausių Lietuvos miestų, strategiškai patogioje vietoje. Ukmergė patogi vieta vystyti pramoninius verslus ir žemės ūkį. Nuo Ukmergės patogus susisiekimas su Vilniumi, Kaunu ir Panevėžiu. Daug aukštos kvalifikacijos darbuotojų, gana daug socialinio aktyvumo mieste. Gana derlingi laukai, švari gamta leidžia vystyti sveikos žemės ūkio produkcijos gamyba. 

   Tačiau panašu, kad turinti daugybę privalumų Ukmergė jų neišnaudoja. Pagal 2019 metų LLRI  savivaldybių indekse Ukmergės savivaldybei skirta 36 - 39 vietos. Nelabai matosi ryškių pokyčių 2019 - 2023 metų kadencijoje. 

   Ukmergės mieste  palankiausios šios veiklos:

      Aukštesnių ir aukštų technologijų pramonė,
      Žemės ūkio produkcijos perdirbimo pramonė,

Ukmergės rajone perspektyvi augalininkystė ir gyvulininkystė. Augalininkystė gana gerai išvystyta, tačiau pagrinde tik javų ir rapsų auginimas. Praktiškai nėra žemės ūkio produkcijos perdirbimo. Labai perspektyvi sodininkystė, tačiau tik jei susiderina su perdirbimu į aukštesnio rentabilumo produkciją. 

   Gyvulininkystės potencialas gerokai neišnaudojamas. Rajone daugybė žemo balo žemių kurios daugiau tinka ganykloms. Dėl puikios rajono ekologijos gamima gauti itin kokybišką pieną, ne prastesnį nei iš alpių laukų. Tai puiki galimybė vystyti sūrių gamybos verslą. Puikus straipsnis apie sūrių gamybos verslą " Sūrio gamyba". 

  Rajono meras yra kaip kapitonas, jis turi surasti geriausią maršrutą rajono vytymuisi ir turi būti puikus strategas.  Pinigų vystymui yra pakankamai, ne visada jie tikslingai išnaudojami. Pinigus lengva išnaudoti trinkelizacijai, tačiau rajonui naudą duotų verslų vystymas ir ypač jei verslai taptų stiprios rajono žiedinės ekonomikos dalimis. Puikus straipsnis apie žiedinę ekonomiką kurią galima pritaikyti ir Ukmergės rajonui : "Žiedinė ekonomika".

   Turistinis potencialas Ukmergės rajonui nėra aukštas kol neatsiras žemės ūkio perdirbamosios pramonės. Kol nebus gaminama, kad ir nedideliais kiekiais premium produkcija. Vakaruose tokie regionai dažniausiai lankomi dėl vyno, distiliatų, sidro, sūrio ir kitų žemės ūkio gėrybių.  

Ką dabartinis Ukmergės meras Rolandas Janickas žadėjo 2019 metais

Užtikrinsime pradėtų darbų tęstinumą:
• Įgyvendinsime mokytojų profesijos prestižo kėlimo programą.
• Toliau plėsime kultūrinių paslaugų įvairovę.
• Skatinsime savivaldybei reikalingų paslaugų pirkimą iš nevyriausybinių organizacijų.
• Vykdysime investicijų skatinimo programą, kuri leis pritraukti investicijas, kurti darbo
vietas mieste ir kaime.
• Remsime žemės ūkio plėtrą, skatinsime užaugintos produkcijos perdirbimą ir vartojimą rajone.
• Baigsime pradėtus miesto centro, buvusio karinio miestelio ir kitus infrastruktūros
atnaujinimo projektus.
• Tęsime rajono vietinių kelių, gatvių ir daugiabučių namų kiemų tvarkymo darbus.
Įgyvendinsime naujus projektus:
• Kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija pradėsime Ukmergės pietinio aplinkkelio su tiltu statybas.
• Papildomai skirsime jaunoms šeimoms 500 eurų paramą gimus vaikui.
• Pereisime prie nemokamų viešojo transporto paslaugų.
• Sukursime socialinį taksi, kuris leis visiems rajono gyventojams lengvai pasiekti
medicininių ir socialinių paslaugų centrus.
Atsakau už savo žodžius!

  Rajone lankausi gana retai, tačiau nelabai pastebėjau žemės ūkio perdirbimo pramonės netgi atsiradimo. Kaip trankėsi automobilio ratai Draugystės gatvėje, taip ir besitranko. Na bent piliakalniu prie Vilniaus priartėjom. 

Tegul kievienas savarankiškai įvertina kaip buvo įvykdyti praėjusių mero rinkimų pažadai. 

 

Kandidatų į Ukmergės rajono merus sutrumpintos programos:

Kandidatas į Ukmergės merus AGNĖ BALČIŪNIENĖ

UŽ ATVIRĄ IR AUGANČIĄ UKMERGĘ!

Ukmergės rajonas – mano mylimas kraštas, todėl man labai svarbu mūsų rajono augimas. Per pastaruosius ketverius metus įsitikinau, kad kartu su čia gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais žmonėmis galime pasiekti pačių ambicingiausių tikslų. Aš ir mano vedama komanda įrodėme, kad mokame dirbti Ukmergės krašto žmonių naudai, tą ketiname tęsti ir toliau.

Įsipareigojimai Ukmergės kraštui:

• Sparčiau tvarkyti viešąsias erdves, ypatingą dėmesį skiriant kelių ir gatvių bei šaligatvių būklės gerinimui, žvyruotų kelių ir gatvių asfaltavimui;
• Plėsti dviračių takų tinklą;
• Spartinti daugiabučių namų renovaciją ir sutvarkyti mažiausiai 70% kiemų aikštelių;
•Įkurti pramonės zoną verslui ir skatinti verslumą; • Skirti didesnį dėmesį bendruomenėms, didinti jų sutelktumą;
• Plėsti centralizuoto nuotekų surinkimo tinklą seniūnijų centruose;
• Kurti palankesnes sąlygas kultūrinei veiklai;
• Modernizuoti kaimiškųjų vietovių gatvių apšvietimo tinklą ir siekti turėti daugiau apšviestų teritorijų;
• Gerinti viešojo transporto paslaugų kokybę;
• Didinti vaikų ir jaunimo užimtumo įvairovę bei stiprinti jų iniciatyvas ir veiklas;
• Tvarkyti apleistas ir užterštas kaimiškas teritorijas, pasiūlant jas įveiklinti ūkininkams;
•Įkurti senjorų reikalų tarybą;
• Mažinti šilumos kainas;
• Plėtoti visos dienos mokyklos modelį;
• Kurti klimatui neutralią savivaldą, pereinant prie atsinaujinančios energetikos šaltinių;
• Sugrąžinti Ukmergei futbolo miesto vardą.

Kandidatas į Ukmergės merus REGIMANTAS BARAVYKAS

PARTIJA „LAISVĖ IR TEISINGUMAS“


UŽ LAISVĄ ŽMOGŲ IR TEISINGĄ SAVIVALDĄ!
Aktyvi, kurianti asmens raiška, įtrauki savivalda, atvira talentams, pasiūlymams
ir inovacijoms, sprendimų drauge su bendruomene paieška – mūsų suklestėjimo
pagrindas.
Glaudus mero bendradarbiavimas su savivaldybės taryba – tiesiausias kelias į
veiklos sėkmę.
Krašto ekonominė plėtra garantuoja vietos socialinę ir kultūrinę plėtrą. Smulkus ir vidutinis verslas jaus, kad jie čia reikalingi, investuotojai matys, kad Ukmergės rajonas yra jiems patrauklus.
Biudžeto lėšos bus naudojamos skaidriai ir efektyviai. Deklaruoju atsakingą
požiūrį į ugdymo įstaigų funkcionavimo kokybę, prieinamumą ir pakankamumą.
Skatinsiu sveikatos įstaigų skaitmenizacijos procesus bei gydymo paslaugų fizinio pasiekiamumo galimybes. Sveikatos politikoje svarbiausias yra žmogus: pacientas ir medikas. Socialinėje politikoje – individualus požiūris į kiekvieno asmens,
šeimos, ypatingai kreipiant dėmesį į vaikus ir jaunimą, situaciją, leis racionaliai
teikti paramą tiems, kam ji labiausiai reikalinga. Regiono patrauklumą formuoja
gamtos objektai, istorijos paminklai, puoselėjamas paveldas bei meno ir kultūros
raiška. Visokeriopai skatinsiu jų tvarų naudojimą bei naujų kultūros ir meno židinių kūrimą. Dėsiu pastangas tvaraus miesto kūrimui ir funkcionavimui. Regioninė
politika – gyvenimo kokybės gerinimui. Kaimo gyvenimas ir žemės ūkis – skatinti
verslus kaime, jaunimo ūkininkavimą, vietos bendruomenių veiklas, stiprinti seniūnaičių institutą; remti sodininkų bendrijas, plėtoti jų infrastruktūrą.
Netoleruosiu biurokratizmo bei galimos korupcijos apraiškų. Ypatingas dėmesys savivaldos administracijos darbuotojų kompetencijoms ir jų ugdymui, motyvacijai, komandiniam darbui, bendrų tikslų ir rezultatų siekimui.
Esu pasiruošęs telkti visus Ukmergės visuomenės sluoksnius ir kartu ryžtingai veikti už žmogaus gerovę!

 

Kandidatas į Ukmergės merus 2023 STANISLOVAS BUDRAITIS

TAUTOS IR TEISINGUMO SĄJUNGA (CENTRISTAI, TAUTININKAI)


Pasižadu dirbti sąžiningai.

Kandidato į merus ALGIRDO GINEIKOS rinkiminė programa 2023


LIETUVOS REGIONŲ PARTIJA


UŽ KLESTINTĮ UKMERGĖS RAJONĄ!


Didžiulė atsakomybė – rūpintis savo krašto klestėjimu, jo žmonių gerove bei
saugumu. Savivaldybės meras ir tarybos nariai priima sprendimus, kurių įtaka ir
poveikis krašto žmonėms jaučiami kasdien.
Būdamas Ukmergės rajono meru, aš ir mūsų LIETUVOS REGIONŲ PARTIJOS
komanda aktyviai dirbsime, kad Ukmergės rajonas TAPTŲ:
• Saugus, švarus ir ekologiškas! Asfaltuosime Ukmergės miesto gatves ir rajono vietinės reikšmės kelius. Pasirūpinsime miesto centrinio tilto remonto bei naujojo tilto statybos klausimais. Tvarkysime daugiabučių kiemus. Taip pat modernizuosime gatvių apšvietimą.
• Išsilavinusių, kultūringų, sportiškų žmonių rajonu, perspektyviu jaunam
žmogui! Pastatysime naują ir modernų sporto kompleksą su baseinu ir sporto salėmis. Pasirūpinsime iki šiol nerenovuotos infrastruktūros atnaujinimu. Skatinsime
ir motyvuosime kultūros, sporto darbuotojų ir bendruomenių iniciatyvumą.
• Sveikas ir darbingas! Užtikrinsime sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų
prieinamumą bei plėtrą – ypač kaimo žmonėms.
• Patrauklus investuotojams! Mūsų Savivaldybės durys visada bus atviros
verslui, kuriančiam naujas darbo vietas. Sudarysime palankias sąlygas smulkiajam ir vidutiniam verslui plėtoti. Rasime galimybių investicijoms į rajoną pritraukti.
• Skaidriai ir efektyviai valdomas! Sieksime darbo kokybės ir skaidrumo. Pasirūpinsime nebaigtų įgyvendinti projektų tąsa ir kokybišku užbaigimu.
Esu tikras, kad mūsų LIETUVOS REGIONŲ PARTIJOS komandos veiklumas,
ryžtas ir vienybė įveiks visus iššūkius sprendžiant įsisenėjusias problemas Ukmergės mieste bei rajone, rūpinantis kiekvieno iš Jūsų gyvenimo kokybe.
Tikiuosi Jūsų supratimo ir palaikymo kovo 5-ąją vyksiančiuose Savivaldos ir
mero rinkimuose. Visi kartu – mes didelė jėga!
Už pagarbą ir dėmesį kiekvienam žmogui!

Kandidatas į Ukmergės merus 2023 ROLANDAS JANICKAS

Darbo partija

Gerbiami krašto žmonės,
Jūsų pasitikėjimo dėka dvi kadencijas tarnauju Jums: Žmogui, Šeimai, Bendruomenei. Tai darau ne vienas, o kartu su Darbo partijos komanda.
Gerai suprantu, kad lyderis turi telkti apie save žmones, tobulėti pats ir to reikalauti iš kitų. Siekdami įgyvendinti iškeltus tikslus, šioje kadencijoje sugebėjome
apjungti visas politines partijas ir judėjimus bendram darbui.
Suplanuotas ir pradėtas įgyvendinti Ukmergės rajono strateginis augimo planas iki 2027 metų naujoje kadencijoje pareikalaus dar didesnio susitelkimo. Todėl
vienas iš pagrindinių prioritetų yra atvira, kūrybiška, veržli ir pažangi Ukmergės
bendruomenė.
Aš, Rolandas Janickas, kandidatas į Ukmergės rajono savivaldybės merus, ir
partiečiai kandidatai į savivaldybės tarybą ir toliau pasiruošę atsakingai tarnauti
ir kartu su visa bendruomene įgyvendinti suplanuotus strateginius tikslus ir uždavinius, kad Ukmergės krašte būtų patogu gyventi, verta investuoti ir kurti ateitį.
Įgyvendindami Ukmergės rajono savivaldybės strateginį plėtros planą su 12
tikslų ir 28 uždaviniais, tęsime pradėtus ir įgyvendinsime naujus darbus Ukmergės rajone:
Bendruomenė – vietos gyventojų telkėja – 20 naujų vietos bendruomeninių
organizacijų;
Gausėjanti šeimomis Ukmergė – 40 tūkstančių gyventojų;
Socialiai atsakingo verslo plėtra – 2000 naujų darbo vietų;
Skaitmeninis išmanus miestas ir rajonas – modernizuota 100 viešųjų paslaugų;
Saugi ir sveika aplinka – 2000 naujų ir renovuotų būstų;
Žalioji energetika – 100 proc. energijos savivaldybės įmonės ir organizacijos
naudoja iš saulės ir vėjo parkų;
Patogesnis susisiekimas – 30 km naujai nutiestų ir atnaujintų kelių bei gatvių,
nutiestas miesto pietinis aplinkkelis su nauju tiltu per Šventosios upę.

 

INDRĖ KIŽIENĖ

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

UKMERGĖ GALI KLESTĖTI: GYVENK UKMERGĖJE!
Esu socialdemokratė. Socialinis teisingumas, sąžiningas atstovavimas žmonėms, darni komanda, patikimas valdymas ir aktyvios bendruomenės – mano
nuostatų pagrindas. Noriu ir sieksiu, kad Ukmergė būtų jauki, patogi ir teisinga
gyventojams, o miesto svečiams – įdomi ir įkvepianti. Šiandien kaip niekad svarbu turėti tokią savivaldą, kuri būtų savarankiška ir gebėtų spręsti konkrečias žmonių problemas. Visi kartais pasižvalgome į kaimyninius miestus, pavydime jiems
naujovių ir sėkmės. Užteks žvalgytis, siekime naujovių savo krašte. Ukmergė irgi
gali – ir turi – klestėti!
Kartu su komanda šių darbų imčiausi nedelsdama:
• būtina renovuoti esamus tiltus per Šventosios upę ir nutiesti naują tiltą;
• viešasis transportas turi būti nemokamas, o visą susisiekimo sistemą reikia
tobulinti;
•į Ukmergę bus sugrąžintos stacionarios akušerinės paslaugos;
•reikia visą parą budinčios vaistinės, kuri tiektų vaistus ir į namus;
• būtina plėsti reabilitacines paslaugas ir įkurti vaikų reabilitacijos centrą;
• mūsų rajonas turi būti pritaikytas negalią turintiems žmonėms;
• mokytojams reikia papildomų lėšų darbo priemonėms įsigyti;
•reikia modernaus paplūdimio miesto teritorijoje;
• santuokos iškilmingo registravimo vietą reikia perkelti į Ukmergės kraštotyros muziejaus patalpas, o pirmą kartą besituokiantiems Ukmergės rajono gyventojams būtina suteikti paramą;
• nedelsdama spręsiu gyvūnėlių kapinių klausimą;
• senjorų organizacijoms būtina skirti didesnį finansavimą, investuoti į jų užimtumą;
• naujovės jaunimui būtinos, viena iš jų – vieta traukos lenktynėms (dragas);
• mobilioji programėlė „Gyvenk Ukmergėje“.
Tai tik dalis idėjų, o joms įgyvendinti – reikia Jūsų balso

Klestinti Ukmergė – mūsų bendras reikalas!

LAURYNAS RUSKONIS kandidto į mero postą Ukmergėje rinkiminė programa

LAISVĖS PARTIJA

UKMERGEI LAIKAS POKYČIAMS!
Dešimtmečius Ukmergės kraštą valdo žmonės be veržlumo, drąsių sprendimų, kurie mūsų rajoną palieka paraštėse, pažvelgus aplink. Savivaldybės ir jai
pavaldžių įstaigų veikla privalo būti efektyvi ir skaidri. Žmonėms aktualūs gero
švietimo, patogaus susisiekimo, gerai apmokamų darbo vietų klausimai yra nesprendžiami. Metas tai keisti ir imtis ryžtingų bei drąsių pokyčių!
1. Išvalysiu savivaldybę nuo švogerizmo!
• Ne priklausymas partijai ar giminystės ryšiai, o gebėjimai suteiks darbo vietą.
• Peržiūrėsiu savivaldybės įmonių ir įstaigų darbą. Užtikrinsiu, kad jos būtų
efektyvios ir skaidriai valdomos.
• Ukmergė bus atvira! Miesto erdvės bus prieinamos visiems norintiems. Savivaldybės veiklos rezultatai ir planai bus prieinami kiekvienam norinčiam.
• Ukmergiškiai bus vieni mažiausiai už šildymą mokančių gyventojų Lietuvoje!
• Sieksiu sukurti Ukmergiškio programėlę, kurioje kiekvienas galės lengvai sužinoti apie vykstančias renginius, nusipirkti transporto bilietą ar užsisakyti mieste
teikiamų paslaugų!
2. Švietimas – esminis mūsų rajono ateities pamatas.
• Švietimas taps ne tik prieinamas, bet ir kokybiškas. Kvalifikuotiems pedagogams pritraukti steigsiu motyvuojančias dirbti stipendijas.
• Jums bus ką veikti! Pats inicijuosiu veiklas, pritraukdamas verslą, kuriant
sporto, kultūros ir pramogų erdves mūsų mieste bei rajone.
• Sieksiu mūsų rajone įsteigti Kolegiją, kad kraštiečiai galėtų gauti išsilavinimą
ne tik didmiesčiuose!
3. Kelionės rajone bus ne tik patogios, bet ir draugiškos aplinkai.
• Peržiūrėsiu miesto ir rajono autobusų tvarkaraščius, sutvarkysiu kelių būklę,
o maršrutai atitiks realų gyventojų poreikį.
• Skatinsiu draugiškas gamtai keliones pėsčiomis, dviračiais, elektriniais paspirtukais, gerindamas dviračių takų ir šaligatvių tinklą.

DARIUS VARNAS kadidato į Ukmergės merus rinkiminė programa 2023

DEMOKRATŲ SĄJUNGA „VARDAN LIETUVOS“

UKMERGĖ KEIČIASI…
Esu Darius Varnas, gimiau ir augau Ukmergėje, čia su žmona kartu auginame du
sūnus. Šiuo metu einu Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas. Esu baigęs Utenos kolegijoje verslo vadybą ir Kauno technologijos universitete projektų vadybą.
Matydamas, kad kraštas vystosi tik iniciatyvių žmonių dėka, nutariau situaciją
keisti – ir pasukau į politiką. Ketverius metus dirbu savivaldybės administracijos
vadovu. Per šią kadenciją teko patirti sudėtingų išbandymų, tačiau dariau viską, kad
krašto žmogus nebūtų pamirštas, o rajonui aktualūs klausimai būtų sprendžiami.
Ukmergė – vienas gražiausių Lietuvos kampelių, jame galima nuveikti dar daug
darbų, tikėdamas tuo ir žinodamas, kaip tai galima padaryti, nusprendžiau kandidatuoti ir sieksiu:
•Infrastruktūros gerinimo:
daugiabučių namų kiemų sutvarkymo; parkavimo vietų įrengimo; dviračių, pėsčiųjų takų įrengimo; Antakalnio, Žiedo, Deltuvos gatvių sutvarkymo; infrastruktūros
pritaikymo žmonėms su negalia.
•Įgyvendinti pietinio aplinkkelio projektą.
• Plėsti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą.
• Plėsti kultūrinių paslaugų įvairovę.
• Atnaujinti ir įrengti slėptuves užtikrinant gyventojų saugumą nuo išorės grėsmių.
• Diegti inovatyvią ir kokybišką švietimo sistemą.
• Kurti palankią investicinę aplinką verslui.
• Kurti pažangią ir lanksčią sveikatos apsaugos sistemą (mažinti eiles pas gydytoją, pritraukiant naujus medicinos specialistus).
• Plėsti socialinės pagalbos namuose paslaugas vienišiems ir su negalia žmonėms.
• Turiu ambicijų įgyvendinti keleivinį lyninį keltuvo žiedą aplink Ukmergę.
Ukmergiškiai, nelikite abejingi! Ukmergė keičiasi visų mūsų dėka.
Tad kviečiu prisijungti ir Ukmergės krašto ateitį kurti kartu!

 

Kandidatas į Ukmergės merus 2023 JUOZAS VARŽGALYS

LIETUVOS VALSTIEČIŲ  IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

LYDERYSTĖ IR PATIRTIS UKMERGĖS KRAŠTO POKYČIAMS
UKMERGĖ – DARNUS IR VERSLUS KRAŠTAS
1. Jaunų šeimų aprūpinimo būstu programa.
2. Racionalus gatvių remonto darbų planavimas ir vykdymas kiekvienoje seniūnijoje.
3. Gyvenimo kokybės gerinimas rajono teritorijose. Infrastruktūros planavimas ir
derinimas su vietos bendruomene.
4. Nemokamų patalpų suteikimas bendruomenėms.
5. Nemokamas viešasis transportas.
6. Atvykstamojo ir žaliojo turizmo skatinimas.
7. Tolygių sąlygų sudarymas vietos ir užsienio kapitalo investicijoms.
8. Smulkiojo verslo skatinimas.
9. Žemės mokesčio panaudojimas kaimo infrastruktūros gerinimui.
UKMERGĖ – KŪRYBOS IR ŽINIŲ KRAŠTAS
10. Kultūros tarybos prie Ukmergės rajono savivaldybės veiklos aktyvinimas.
11. Nemokamo visos dienos mokyklos modelio įgyvendinimas.
12. Palaipsnis mokinių skaičiaus mažinimas pradinėse klasėse iki 21 mokinio.
13. Visų pakopų ugdymo įstaigų tinklo formavimas pagal poreikį kiekvienoje seniūnijoje.
UKMERGĖ – SVEIKAS IR SAUGUS KRAŠTAS
14. Sveikos gyvensenos, sporto ir judumo veiklų skatinimas.
15. Plėsti ekologinio maitinimo tinklą ugdymo įstaigose.
16. Erdvių, pritaikytų poilsiui ir fiziniam aktyvumui, gerinimas.
17. Pagalbos šeimoms, prižiūrinčioms asmenis su spec. poreikiais, užtikrinimas.
Socialinio atokvėpio ir dienos priežiūros vietų steigimas.
18. Ilgalaikės slaugos ir globos paslaugų tinklo plėtra.
19. Visokeriopos pagalbos nėščiosioms ir jaunoms šeimoms didinimas.
20. Automatinių išorinių defibriliatorių tinklo plėtra mieste ir rajone.
21. Slėptuvių ir kolektyvinės apsaugos statinių tvarkymas ar įrengimas.
22. Nemokamų pirmosios pagalbos ir civilinės saugos kursų organizavimas.

 

 

 

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai