Darbo sutartis
Atnaujinta: 2021-09-15

Prieš pradedant įdarbintam asmeniui dirbti, privaloma su juo sudaryti rašytinę darbo sutartį, tai darbdavio ir darbuotojo susitarimas, kuriame nustatomos įdarbinimo sąlygos. Sutartis yra sudaroma dviem egzemplioriais tiek darbdaviui, tiek darbuotojui. 

 

Darbo sutartyje turi būti aptartos šios darbo sutarties sąlygos

 • Darbo apmokėjimas (valandinis atlygis ar mėnesinė alga);

 • Darbo funkcija (dirbamo darbo apibūdinimas, pareigos);

 • Darbovietė (veiklos padalinys).

 

Taip pat svarbu susitarti dėl darbo pradžios datos, darbo laiko normos ir kada bus dirbama (darbo savaitės trukmė, darbo laiko pasiskirstymas savaitėje). Jeigu darbuotojas nori dirbti kvalifikuotą darbą darbo užmokestis privalo būti didesnis nei nustatytas minimalus, o jei nekvalifikuotą darbą, darbo užmokestis negali būti mažesnis nei Vyriausybės nustatytas minimalus valandinis atlygis ar minimali mėnesinė alga. 

 

Darbo sutarčių rūšys

 • Terminuota darbo sutartis (terminuotos darbo sutartys gali būti sudaromos tam tikram laikotarpiui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui);

 • Neterminuota darbo sutartis (sudaroma neapibrėžtam laikui);

 • Laikinojo darbo sutartis (darbas atliekamas laikinojo įdarbinimo įmonės, darbdavio asmens naudai, o maksimali sutarties trukmė ne ilgesnė kaip 3 metai);

 • Darbo keliems darbdaviams sutartis (leidžiama sudaryti darbo sutartį su 2 ar daugiau darbdavių, kai darbuotojo atliekamos pareigos yra tos pačios);

 • Darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (2 darbuotojai gali susitarti su darbdaviu dėl 1 darbo vietos pasidalijimo);

 • Projektinio darbo sutartis (terminuota darbo sutartis, darbuotojas įsipareigoja atlikti darbo pareigas dėl konkretaus projekto rezultato ir dirbti nustatytą darbo laiką savo darbo vietoje arba už jos ribų); 

 • Pameistrystės darbo sutartis (gali būti sudaryta, kai darbuotojas įdarbinamas siekiant įgyti kvalifikaciją ar kompetenciją, būtiną šiai pozicijai pagal pameistrystės mokymo programą); 

 • Sezoninio darbo sutartis (sudaroma sezoniniams darbams atlikti);

 • Jeigu darbo sutarties šalys nesusitaria dėl darbo sutarties rūšies, tada yra sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Darbo_sutartis

Darbo laikas

Darbo laiko norma yra keturiasdešimt valandų per savaitę, nebent darbo teisės normos darbuotojui nustato sutrumpintą darbo laiko normą arba šalys susitaria dėl trumpesnio darbo laiko. 

 

 • Darbo laikas negali viršyti 48 valandų per savaitę. Darbuotojas gali raštu sutikti dirbti iki 12 valandų viršvalandžių per savaitę, bet ne daugiau kaip 180 valandų viršvalandžių per metus.

 • Negali būti dirbama daugiau kaip šešias dienas per septynias paeiliui einančias dienas.

 • Atlyginimas už viršvalandžius gali būti mokamas piniginiu atlyginimu arba suteikiant papildomų atostogų.

 • Kasdienė darbo laiko trukmė nustatoma pagal pasirinktą darbo laiko režimo rūšį.

 • Darbuotojams, dirbantiems sutrumpintą darbo laiką, už sutrumpintą darbo laiką mokama kaip už visą darbo laiką. Darbuotojams, dirbantiems sutrumpintą darbo laiką, kurie dirba pagal išdirbio normas, mokama pagal darbuotojui nustatytą valandinį atlygį ar mėnesinę algą.

 • Kasmetinių atostogų trukmė yra 20 arba 24 darbo dienų, skaičiuojama pagal tai kiek dienų per savaitę yra dirbama.

 • Darbo laikas negali pažeisti šių minimaliojo poilsio laiko reikalavimų (darbuotojui suteikiamos fiziologinės pertraukos pagal darbuotojo poreikį, ne vėliau kaip po penkių valandų darbo darbuotojams suteikiama pietų pertrauka. Šios pertraukos trukmė negali būti trumpesnė negu trisdešimt minučių).

 • Pertraukų trukmę, jų pradžią ir pabaigą, kitas sąlygas nustato darbo teisės normos ir darbo dienos (pamainų) grafikai.

 

Darbo sutarties nutraukimas / pasibaigimas

 

 • Neterminuota ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų. 

 • Darbo sutartis gali būti nutraukta nedelsiant, jei padarytas šiurkštus darbo drausmės pažeidimas arba jei darbuotojas tą patį darbo pareigų pažeidimą padaro antrą kartą per pastaruosius 12 mėnesių.

 • Atleisti darbuotoją leidžiama dėl rimtų priežasčių, kai darbuotojo darbo funkcijos tampa perteklinės dėl darbo organizavimo pokyčių ar dėl kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla, darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų ir pažeidžia kitas sąlygas. 

 • Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą.

 • Darbuotojas savo iniciatyva gali nutraukti darbo sutartį, jeigu jam du mėnesius iš eilės nėra mokamas atlyginimas ir kai darbdavys ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, kuriuos nustato darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančios darbo teisės normos, taip pat darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar neįgalumo arba dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį, darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas. 

 

 Darbo sutarties šabloną galite rasti paspaudę nuorodą.

 

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Prašymas atleisti iš darbo

Prašymas atleisti iš darbo reikalingas tiek norint išeiti iš darbo savo noru, tiek esant darbuotojo atleidimo atveju. Pasinaudokite prašymo atleisti iš darbo pavyzdžiu.

Darbo sutarties šablonas

Pasinaudokite darbo sutarties pavyzdine forma, kuri yra patvirtinta Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

Darbo sutartis

Darbo sutartis, terminuota darbo sutartis, neterminuota darbo sutartis, darbo sutarties forma, darbo sutartis šablonas, darbo sutartis pavyzdinė forma, pavyzdinė darbo sutartis, darbo sutarties nutraukimas

CV šablonai

Pasinaudokite cv pavyzdžiais ir susikurkite savo gyvenimo aprašymą.

CV pavyzdys

CV, europass cv, cv online, cv šablonas, cv kūrimas, kaip rašyti cv, cv rašymas, cv pavyzdžiai, gyvenimo aprašymas, europass, sukurti cv

Geriausios profesijos 2024

Geriausios profesijos, kurioms prognozuojama sėkmė ateityje. Šiuo metu geriausiai apmokamos profesijos.

Prašymas atleisti iš darbo

Prašymas atleisti iš darbo reikalingas tiek norint išeiti iš darbo savo noru, tiek esant darbuotojo atleidimo atveju. Pasinaudokite prašymo atleisti iš darbo pavyzdžiu.

Darbo sutarties šablonas

Pasinaudokite darbo sutarties pavyzdine forma, kuri yra patvirtinta Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

Darbo sutartis

Darbo sutartis, terminuota darbo sutartis, neterminuota darbo sutartis, darbo sutarties forma, darbo sutartis šablonas, darbo sutartis pavyzdinė forma, pavyzdinė darbo sutartis, darbo sutarties nutraukimas

CV šablonai

Pasinaudokite cv pavyzdžiais ir susikurkite savo gyvenimo aprašymą.

CV pavyzdys

CV, europass cv, cv online, cv šablonas, cv kūrimas, kaip rašyti cv, cv rašymas, cv pavyzdžiai, gyvenimo aprašymas, europass, sukurti cv

Geriausios profesijos 2024

Geriausios profesijos, kurioms prognozuojama sėkmė ateityje. Šiuo metu geriausiai apmokamos profesijos.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: