Vandentiekio įrengimas
Atnaujinta: 2023-10-01

Geriamojo vandens tiekimo sistemos gali skirtis, priklausomai nuo to, ar jos įrengiamos privačiame sklype (nuosavame name, sodyboje, vasarnamyje), ar miesto daugiabutyje. Skirtumą sudaro vandentiekio įrengimui naudojama įranga ir objekto ypatumai (atstumas nuo vandens, padavimo aukštis, vandens naudojimo dažnumas ir kt.). Pagrindinė vandentiekio įranga yra siurbliai, kartu su jais naudojami papildomi priedai ir dalys - hidroforai, vamzdžiai, kolektoriai, slėgio relės, adapteriai.

Vandentiekio įrengimas

Vandentiekio įrengimo darbai

Vandentiekio įrengimo, kaip ir visų inžinerinių tinklų įrengimo, darbai prasideda nuo projekto. Statant naują gyvenamąjį namą naujuose sklypuose, problemų mažiau. Galima iškasti tranšėjas vandentiekio vamzdžiams ir pasijungti prie centrinio vandentiekio tinklų. Tačiau, jei pastatas statomas ar renovuojamas jau urbanizuotoje zonoje, atsiranda gerokai daugiau problemų, kurias išspręsti gali tik specialistai. Pasak vandentiekio įrengimo darbais užsiimančios UAB „Hidro Inžinerija“ specialistų, neprofesionalus bandymas pakloti vandentiekio vamzdžius gali baigtis didelėmis problemomis.

Vandentiekio įrengimo darbai

Dažnai vandentiekio vamzdyną tenka pravesti  tarp jau paklotų inžinerinių tinklų.  UAB „Hidro Inžinerija“ specialistai surenka duomenis apie jau įrengtus elektros, dujų, ryšių inžinerinius tinklus. Parengiamas vandentiekio tiesimo projektas, kuriame įvertinamos klojimo metu galinčios kilti problemos. Tik tada į objektą atvežama kasimo technika, su kuria greitai ir saugiai pravedami vandentiekio vamzdžiai,  nepažeidžiant esamų komunikacijų.

Taip pat privačių namų savininkai dažnai nelinkę ardyti tranšėjomis aikštelių, gėlynų, sodo ar daržo zonų. Mieste, pajungiant daugiabutį prie vandentiekio tinklų tranšėjiniu būdu, taip pat dažnai reikėtų ardyti kelio ir šaligatvių dangą. UAB „Hidro Inžinerija“ tokiu atveju naudoja betranšėjinį kryptinį gręžimą. Tai vienas iš sudėtingiausių  darbų, kuriam būtinas patyręs gręžimo specialistas ir moderni įranga. Kryptiniu gręžimu galima pravesti vamzdžius net šimtų metrų atstumu.

Pajungiant vandentiekį prie centrinio vandentiekio tinko dažniausiai įrengiami įvairaus skersmens šuliniai. Šis darbas irgi atsakingas, jį UAB „Hidro Inžinerija“ rekomenduoja patikėti specialistams.

Vandentiekio įrengimas sodyboje

Jeigu netoli sodybos yra centralizuoto vandentiekio vamzdynas ir atstumas iki jo neviršija 50 m - tuomet savininkui geriausia būtų prisijungti prie jo. Taip yra lengviau ir patogiau, kadangi centralizuotu vandentiekiu teka patikrintas išvalytas geriamasis vanduo. Savo gręžinį sodyboje bus leista daryti, tik jeigu centralizuota magistralė yra labai nutolusi, ir tik su sąlyga, jeigu vandens kokybė atitinka normas (sudėtyje nėra nitratų, kitų teršalų). Gręžiniai įrengiami tais atvejais, kai sklype gruntiniai vandenys yra žemiau nei 10 m.

Savarankiškai gauti leidimą gręžiniui sudėtinga, paprasčiau yra, kai leidimą gauna gręžimo įmonė, kuris atliks ir vandens kokybės tyrimus sklype, ir pasiūlys tinkamą vandentiekio įrangą. Vandeniui kelti iš gręžinio ir tiekti į sodybos vandentiekio sistemą reikalingi siurblys ir siurblinė.

 

Vandentiekio siurblių tipai

Priklausomai nuo vandens kėlimo aukščio, gyvenant užmiestyje, sodyboje, naudojami vandens siurbliai skirstomi į du tipus - tai sausai statomi išcentriniai siurbliai ir panardinami siurbliai.

Sausai statomi vandens siurbliai naudojami, esant vertikaliam vandens įsiurbimo aukščiui iki 8-9 metrų, ir montuojami tik antžeminiu būdu, t.y. „sausai", nepanardinant į gręžinio vandenį. Galimybę siurbti vandenį į didesnį aukštį galima būtų organizuoti, naudojant savisiurbius siurblius su inžektoriumi, bet tokiu atveju į šulinį reikia nuvesti du vamzdžius. Nuleidus į vandenį inžektorių, su juo sujungia du minėtus vamzdžius. Po to prie įsiurbimo angos įrengia filtrą, saugantį nuo pašalinių dalelių, ir atbulinį vožtuvą. Sausai statomi vandens siurbliai yra jautrūs darbinėms temperatūroms - minimali leidžiama riba yra +4º C, todėl jie paprastai naudojami vasarinio vandentiekio schemose arba įrengiami rūsyje. Žiemai vanduo sistemoje su sausai statomu siurbliu nepaliekamas. Šio tipo siurblio darbas gali sutrikti ir tuomet, kai vamzdis, jungiantis jį su gręžiniu, yra tuščias.

Sausai statomas vandens siurblys
Sausai statomas išcentrinis vandens siurblys

Panardinami siurbliai skirti vandens kėlimui iš šulinių ir gręžinių ar rezervuarų nuo 8-9 m iki 50-100 m ir daugiau. Skirtingai nuo sausai statomų išcentrinių siurblių, kurie gali būti įrengiami tik sausoje vietoje, panardinami siurbliai veikia vandenyje. Didelės galios panardinami modeliai tinka kolektyvinėms vandentiekio sistemoms, kur vanduo imamas iš vieno bendro gręžinio/šulinio. Našus panardinamas siurblys leidžia apsieiti be papildomo siurblio įrengimo. Pastovus slėgis vandens tiekimo sistemoje palaikomas slėgio relės ir hidroforo (klasikinė schema) arba dažnio keitiklių dėka - jie kontroliuoja variklio apsukas. Stabilų slėgį ir siurblio veikimą užtikrina slėginis išsiplėtimo indas - hidroforas (pageidautina didesnės talpos). Panardinami siurbliai yra brangesni, bet ilgalaikėje perspektyvoje toks sprendimas daugkart apsipirks, o gręžinys tieks vandenį sodybai be pertraukų bet kuriuo metu. Kita vertus, brangumas priklauso nuo modelio. Įrengimas kainuoja nemažai, bet tai labiau taikytina giluminiams gręžinio siurbliams.

Savo ruožtu panardinami siurbliai klasifikuojami priklausomai nuo vandens šaltinio parametrų:

  • Siurbliai gręžiniams (giluminiai siurbliai) - naudojami vandens kėlimui iš didesnio gylio į aukštį, siekiantį nuo 10 iki 50 m (gali būti nardinami ir iš 100 ir daugiau metrų), be slėgio praradimo. Priklausomai nuo modelio ir vidinių dalių tinka vandeniui su didesniu kietųjų abrazyvinių dalelių kiekiu ir su 6,5-8,5 pH rūgštingumu;

Panardinamas vandens siurblys
Panardinami giluminiai siurbliai vandens gręžiniams. Dėl pailgos cilindrinės formos (75-100 mm Ø) juos patogu nuleisti į gręžinį.

  • Siurbliai šuliniams - skirti mažesniam gyliui nei gręžiniuose, bet irgi gali kelti vandenį į aukštį, viršijantį 8-10 m (kai kurių modelių vandens kėlimo aukštis gali siekti 50 m ir daugiau). Skirtingai nuo giluminių, siurbliai šuliniams gali veikti vandenyje su žymiai mažesniu pašalinių kietųjų dalelių (smėlio, kalkių) procentu. Panardinami siurbliai šuliniams gali būti su mechaniniu valdymu (juose valdymas vykdomas naudojant slėgio relę ir hidroforą) arba su elektroniniu (su viduje įdiegtu valdymo moduliu, leidžiančiu apsieiti be išorinio valdymo pulto, palengvintas montavimas ir eksploatavimas, taupantis savininko laiką).

 

Vandens siurblio parinkimas

Teisingas siurblio parinkimas vandentiekio įrengimui sodyboje priklauso nuo gręžinio ir jo vandens parametrų: gręžinio našumo ir gylio, vandens kėlimo aukščio, vandens užterštumo laipsnio (kietųjų dalelių frakcijos, skendos), vandens sąnaudų visuose suvartojimo taškuose, atstumo nuo siurblinės iki gręžinio, vandens lygio. Pvz., gręžinio našumas (debetas) rodo kiek kub. metrų per valandą įmanoma iš jo išpumpuoti. O gręžinio gylis svarbus siurblio tipo pasirinkimui, nes rodo vertikalų atstumą nuo dugno iki žemės paviršiaus.

Atskirai reikia paminėti  vandens lygio sąvoką, nes jis gali būti statinis ir dinaminis: jeigu siurblys kažkiek laiko stovėjo neeksploatuojamas ir savininkas nevartojo gręžinio vandens - tuomet vandens šiame gręžinyje nesumažėjo ir išliko statinis vandens lygis, reiškiantis, kad panardintam siurbliui pakanka vandens. Bet, pumpuojant iš gręžinio aktyviai ir kasdien, vandens lygio dinamika nuolat keičiasi, rizikuojama sugadinti panardintą siurblį, kuriam dirbant po vandeniu negalima leisti pakilti pernelyg arti vandens paviršiaus (leistinas tik 1-2 m minimalus atstumas iki paviršiaus). Todėl, eksploatuojant panardinamą giluminį siurblį, būtina stebėti šį kintantį dinaminį vandens lygį.

Siurblių viduje esantys darbiniai ratai kelia ir judina vandenį iš gręžinio. Našumą lemia ratų medžiaga - plieniniai tarnauja ilgiau ir pasižymi didesniu atsparumu susidėvėjimui nuo abrazyvinių medžiagų, kietųjų dalelių ar smėlio. Plastikiniai (iš polimerų) darbiniai ratai gali susidėvėti greičiau. Kai smėlio koncentracija gręžinio vandenyje viršija 100 g/m³ (norma yra iki 50 g/m³) naudojamos turbinos su plaukiojančio tipo darbo ratais.

Panardinamas vandens siurblys
Darbiniai ratai iš nerūdijančio plieno siurblio viduje.

Gręžinio vanduo patenka į horizontalų vandentiekio vamzdį ir toliau į pastato įvadą per vertikalų vamzdį nuo siurblio, naudojant specialų adapterį, įtaisytą abiejų vamzdžių jungties taške apie 1,7 m po žeme (standartinis vandentiekio vamzdyno klojimo gylis). Adapteris taip pat apsaugo gręžinį nuo ne visai švaraus paviršinio vandens patekimo.

Adapteris vandens gręžiniui
Adapteris vandens gręžiniui.

Kai sodyboje gyvenama tik retkarčiais (pvz., tik vasarą), tuomet grąžinti nepanaudotą vandenį atgal iš vandentiekio sistemos į gręžinį/šulinį galima, naudojant išleidimo vožtuvus kartu su adapteriu. Tiesiog išjungiamas siurblys, o išleidimo vožtuvai, pastebėję slėgio mažėjimą, sureaguoja į tai ir atsidaro. Sistemoje tuo metu esantis vanduo nuteka atgal į šaltinį.

Vandens išleidimo vožtuvai
Vandens išleidimo vožtuvai.

Vieta siurblinės įrengimui priklauso nuo to - ar gręžinys yra kolektyvinis, ar skirtas tik vienam namui. Kolektyviniam variante siurblinė įrengiama virš gręžinio, po žeme (kai atstumas iki požeminio vandens pakankamai didelis). Žemėje įkasami 1 m skersmens betoniniai žiedai, o jų viduje statoma siurblinės įranga. Kai gręžinys individualus, siurblinė įrengiama patalpose arba ūkinės paskirties pastate.

 

Vandens hidroforai

Reikiamas vandens slėgis sistemoje palaikomas hidroforo pagalba. Tai yra slėginis indas, kuris padeda palaikyti slėgio stabilumą (pvz., išvengti slėgio mažėjimo), priklausomai nuo suvartoto vandens tūrio. Hidroforas saugo vandentiekį nuo hidraulinio smūgio ir ženkliai sušvelnina siurblio susidėvėjimą.

Hidroforo veikimas susijęs su pripildymo greičiu - vanduo iš bakelio teka per atidarytą kraną, suveikia slėgio relė, padidinanti slėgį viduje, kas leidžia vandeniui vėl pripildyti bakelį. Kita vertus, pastaruoju metu slėgio reguliavimui vartotojai vis dažniau naudojasi kitais prietaisais - dažnio keitikliais (kurių dėka galima naudotis mažesnio tūrio hidroforais, bet hidroforas sistemoje vis tiek yra būtinas).

Hidroforai pagal technologinį pažangumą ir darbinių dalių medžiagas skirstomi į membraninius ir maišinius. Membraniniame hidrofore vanduo pripildo hidroforo guminę talpą. Pripildymo metu vanduo spaudžia orą talpoje. Kai vartotojas atidaro čiaupą, šis prislėgtas oras savo ruožtu verčia vandenį judėti į vamzdžius.

Membraninis hidroforas
Membraninis hidroforas.

Pažangios technologijos hidroforai Global Water Solutions išsiskiria tuo, kad guminė membrana jų viduje yra įspausta naudojant lanką iš nerūdijančio plieno. Šiuos hidroforus Lietuvos vartotojams pristato specializuota vandentiekio įrangos įmonė UAB "Vandens siurbliai".

Hidroforo pasirinkimui svarbūs pagrindiniai faktoriai: galia, bakelio dydis ir atsparumas korozijai. Apsaugai nuo korozijos rekomenduojama rinktis bakelį iš plastiko arba iš metalo ir plastiko, kuriame vidinės metalinio bakelio  sienelės apsaugotos plastiko sluoksniu.

Bakelio dydis lemia siurblio susidėvėjimą ir našumą. Juk mažesnis bakelis greičiau ištuštėja, o jo naujam pripildymui siurblys įjungiamas dažniau. Dažniau veikdamas siurblys greičiau susidėvi. Našumas irgi proporcingas bakelio dydžiui. Tai  matyti skaičiavimo algoritme: pvz., 2 m³ siurblio našumas/val. skaičiuojamas taip: 2000 / 60 x 2 = 67 litrai.

Hidroforo galia priklauso nuo žmonių kiekio, vandens taškų kiekio ir patalpų ploto. Pvz., minimalus suvartojamo vandens kiekis per valandą šeimai iš 2 suaugusiųjų ir 2 vaikų - apie 3 m³. O jeigu žmonių daugiau, o namas dviaukštis - apie 7-8 m³. Renkantis galią pageidautina remtis maksimaliu vandens kiekiu, tuomet hidroforas tarnaus ilgiau, o jo našumas užtikrins reikiamą kiekį vandens.

 

Dažnio keitikliai vandentiekyje

Pastaruoju metu su hidroforais konkuruoja vandentiekio dažnio keitikliai (ši konkurencija ne išstumia hidroforų, o tik suteikia mažesnio tūrio pasirinkimo galimybę). Jų paskirtis - reikiamo vienodo vandens slėgio palaikymas, kai name ar sklype įrengta vandentiekio sistema su mažos talpos hidroforu, taupančiu plotą ir išlaidas. Skirtingai nuo mechaninių hidroforų, dažnio keitikliai yra elektroninė programinė įranga. Tai lemia didesnę keitiklių kainą. Bet vartotojai vis dažniau domisi dažnio keitikliais. Slėgio jutikliai reaguoja į vandens slėgio pokyčius, siunčia signalus į keitiklius, o šie reguliuoja siurblio apsukas taip išlyginant slėgio netolygumus ir padeda sutaupyti elektros energijos. Tokia technologija ypač naudinga daugiabučiuose, kuriuose būna dideli vandens slėgių svyravimai, bet būtina išlaikyti pastovų vienodą slėgį.

Dažnio keitiklis vandentiekiui

Daugiaaukščiuose viršutiniai butai dažnai susiduria su nepakankamo slėgio problemomis ir virtuvėje, ir vonioje. Būtent tokiais atvejais slėgio sureguliavimui praverstų dažnio keitikliai, įtaisyti įvado pradžioje. UAB "Vandens siurbliai" specialistai pataria tinkamiausio dažnio keitiklio pasirinkimo klausimą patikėti ekspertams ir vengti saviveiklos, kruopščiai neįvertinus individualių lokalinių parametrų.

 

Slėgio relė

Vandens slėgiui nukritus iki minimalios nustatytos ribos suveikia slėgio relė, jungdama siurblį. Slėgiui kylant ir pasiekus nustatytą viršutinę išsijungimo ribą, siurblys išsijungia. Taip slėgio relė reguliuoja siurblio darbą ir kontroliuoja vandens slėgį sistemoje.

Slėgio relių būna elektroninių ir mechaninių. Elektroninės relės naudojamos automatiniam slėgio reguliavimui vandentiekio sistemose, atsižvelgdamos į užprogramuotus nustatymus, bei saugo nuo pasitaikančių sausos eigos atvejų. Mechaninėse relėse  slėgio šuolių reguliavimą atlieka spyruoklės, reaguodamos į ribų pokyčius ir šitaip paleisdamos į darbą siurblį arba sustabdydamos jį.

Slėgio rėlė
Elektroninė slėgio relė.

Slėgio relės, esančios UAB "Vandens siurbliai" įrangos asortimente, parenkamos ir komplektuojamos šios įmonės specialistų, atsižvelgiant į individualias kliento vandentiekio sistemos savybes bei į turimo siurblio, hidroforo parametrus. Tuo siekiama užtikrinti sklandų vandens tiekimą, esant numatytiems ir nenumatytiems vandens kiekio suvartojimams.

 

Cirkuliaciniai vandens siurbliai

Padidinti slėgį daugiabučio viršutiniams aukštams galima cirkuliacinių siurblių dėka - pakanka ir mažos galios agregato. Nepakankamas slėgis yra dažna labai senų daugiabučių namų problema, pvz., Senamiesčio kvartaluose. Šiuo atveju gelbėtų cirkuliaciniai siurbliai, tinkamai apskaičiavus jų debetą (našumą) m³/val.

Cirkuliacinis siurblys

Automatinė vandentiekio sistema

Automatika įrengiama tais atvejais, kai į pastatą atkeliaujančio vandens slėgis yra nepakankamai didelis arba nestabilus, nuolat svyruojantis. Automatinė sistema praverčia ir ten, kur vandens įsiurbimo aukštis tesiekia tik iki 8 m, o pats vandens šaltinis ne itin dideliu atstumu nuo namo. Automatinės sistemos dalys - siurblys su slėgio rele, variklis, manometras, hidroforo bakelis.

Vandens įsiurbimo aukštį galima apskaičiuoti naudojant formulę: L/10 + H,
kurioje
L/10 yra iš dešimties padalintas  atstumas metrais nuo sausai statomo siurblio iki taško, iš kurio pradedamas pumpuoti vanduo (matuojamas horizontaliai),
H - atstumas nuo siurblio įvado iki gręžinio vandens paviršiaus (matuojamas vertikaliai).

 

Trifazis variklis automatinei sistemai reikalingas tuo atveju, kai variklio galia viršija 1,1-1,5 kW arba naudojamas ilgas elektros kabelis. Esant mažesniems rodikliams užtenka vienfazio.

Automatine vandentiekio sistema
Automatinės vandentiekio sistemos įranga - siurbliai su elektroninėmis slėgio relėmis, manometrais ir hidroforais. Kairėje pusėje - su elektronine rele, dešinėje - su mechanine.

Įrangos kokybę  rodo  ilgalaikis jos veikimas ir kuo mažesnis gedimų skaičius - būtent tokias laiko patikrintas automatines vandentiekio sistemas atrenka vartotojams kvalifikuoti UAB "Vandens siurbliai" darbuotojai.

 

Vandentiekio filtrai

Tai filtrai, skirti vandens, tiekiamo į gyvenamąjį pastatą, valymui. Priklausomai nuo pašalinių medžiagų, kurias siekiama pašalinti iš vandens, filtrai gali būti mechaninio tipo ir tikslinio valymo tipo.

  • Mechaniniai filtrai valymo metu užkerta kelią kietųjų dalelių tolesniam patekimui į patalpų vandentiekio sistemą. Jie montuojami įvade.
  • Tiksliniai valymo filtrai iš vandens pašalina įvairias nepageidaujamas chemines medžiagas, veikiančias geriamojo vandens skonį, kvapą ir užteršiančias vamzdžių vidines sieneles. Bet iš pradžių atliekamas vandens sudėties laboratorinis tyrimas, kurio rezultatai lemia tinkamo filtro tipo pasirinkimą.

 

Vandentiekio vamzdžiai

Viena iš pagrindinių neatsiejamų vandentiekio sistemos dalių yra vamzdžiai - jais vanduo tiekiamas į pastatą. Vamzdžiai reikalingi lauke - vandens atvedimui nuo gręžinio į pastatą, ir pastato viduje.

Klojimui lauke naudojami polietileniniai vandentiekio vamzdžiai. Tai kietas PE100 markės plastikas, atsparus temperatūroms ir agresyvioms cheminėms medžiagoms. Vamzdis su 3 mm storio sienelėmis gali atlaikyti 10-12 barų slėgį.

Lauko vamzdžių skersmens pasirinkimą lemia planuojamos vandens sąnaudos - sodybai arba naujai pastatytam nuosavam namui standartiškai reikia 25-32 mm Ø. Tradicinis klojimo gylis - 1,7 m. Būtina, kad atkarpoje nuo vandens šaltinio iki siurblinės lauko vamzdis būtų absoliučiai vientisas. O jau nuo siurblinės į pastato vidų galima kloti ir tiesti su jungtimis ir atsišakojimais. Turint leidimą jungčių pagalba galima prisijungti ir prie magistralinio vamzdžio.

Vandentiekiui pastato viduje skirti plastikiniai vamzdžiai, dažniausia daugiasluoksniai. Jungti juos tarpusavyje galima įvairiais būdais - supresavimu, sulitavimu, suvirinimu, įsriegimu. Vandentiekio vidaus vamzdynas  turi būti atsparus temperatūroms ir agresyvioms medžiagoms, ilgaamžis.

Vandentiekio vamzdžiai

Kai planuojama, kad vidaus sistemos vamzdis tieks vandenį didesniam kiekiui vartotojų, normatyvai reikalauja naudoti 25-32 mm Ø. Vandens nuvedimui nuo centralizuoto vamzdyno į kolektorius pakanka 16 mm Ø vamzdžių, kuriuos rekomenduojama jungti presavimo būdu.

 

Vandens kolektoriai

Vandeniui iš sistemos nukreipti į skirtingas patalpas reikalingi kolektoriai. Kolektoriuose vykdoma individuali suvartoto vandens apskaita, įtaisant šalto ir karšto vandens skaitiklius. Be to, kolektorių pagalba galima atskirti arba kuriam laikui atjungti kai kuriuos mazgus, pvz., laikinai nenaudojamus. Įsirengus kolektorių sodyboje iš jo galima nukreipti po atskirą vamzdį į įvairius skirtingos paskirties vandens taškus ir patalpas. Kolektoriai gali būti vientisi ir surinkti iš atskirų trišakių.

Vandentiekio kolektorius
Kolektorius siurblinės patalpoje. Kiekvienas atskiras vamzdis turi po kraną.

 

Vandentiekio armatūra

Vandentiekio armatūrą sudaro  detalės, skirtos sistemos dalių, vamzdžių sujungimui tarpusavyje ir tolesniam reguliavimui eksploatavimo metu - įvairios sriegiuotos movos, trišakiai ir kt. Armatūros detalės gali skirtis medžiagų kokybe ir ilgalaikiškumo savybėmis.

Vandentiekio armatūra
Armatūros detalės, skirtos polietileniniams vamzdžiams.

Nors yra įvairių jungčių sandarinimo būdų, pasak patyrusių santechnikos meistrų, pakulos su sandarinimo pasta yra patikimas variantas vamzdžių jungtims svarbiose vandentiekio atkarpose. Naudojant pastą eliminuojama rizika, kad šaltuoju metu drėgnos pakulos suledės ir  dėl to bus prarastas svarbios jungties sandarumas.

Vandens filtrai

Už centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybę atsakingi tiekėjai, o už individualių gręžinių vandenį atsako patys jų savininkai. Įmonės, kurios įrengia požeminius geriamojo vandens gręžinius, privalo savininkams pateikti gręžinio pasą su vandens cheminės analizės duomenimis. Pagal teisės aktus, turi būti nurodyta vandens bendroji cheminė sudėtis - pH, savitasis elektrinis laidis, bendrasis kietumas, permanganato skaičius, chloridai, sulfatai, hidrokarbonatai, nitratai, nitritai, natrio, kalio, kalcio, magnio, amonio jonai ir geležis. Bet tai liečia naujus gręžinius, laikui einant gręžinio vandens sudėtis gali keistis. Tad tiek naujų, tiek eksploatuojamų gręžinių savininkams naudinga žinoti ne tik pradinius vandens cheminės analizės rodiklius, bet ir pasitikslinti kitus, kurie gali turėti įtakos vandens sudėčiai, spalvai, kvapui, skoniui. Daugelį geriamojo vandens savybių pagerina filtravimas su pagal vandens cheminės analizės rodiklius parinktais filtro užpildais.

„Mes pirmiausia rekomenduojame ištirti cheminę vandens sudėtį ir tik tada spręsti, kokio filtro reikia. Pavyzdžiui, daugelis skundžiasi rudos spalvos vandeniu. Toks gali būti ne tik dėl geležies, nors daugiausia būtent dėl jos, bet ir dėl mangano, permanganato pertekliaus. Nedidelį geležies, mangano perteklių pašalina aeracijos principu veikiantys filtrai su oksidacine talpa, kuriose nenaudojami cheminiai reagentai. Visada parenkame filtrus su vandens sudėčiai pritaikytais filtruojančiais užpildais", - sako sako UAB „LT Aqua" vadovas Laimis Kavaliauskas.

Įmonės vadovas sako, kad daugelis žmonių kažkodėl mano, kad filtravimas yra brangi vandens gerinimo priemonė ir kenčia ne visai kokybišką vandenį.

„Vandens filtravimas ir filtrai pirmiausia yra rūpinimasis savo ir artimųjų sveikata. Kai kuriose Lietuvos vietovėse dėl specifinio grunto, gręžinių vandenyje yra padidinti fluorido ar boro kiekiai. Tai jau toksiniai rodikliai, galintys turėti neigiamos įtakos sveikatai. Tokio vandens neturėtų gerti vaikai ir nėščios moterys. Kitose vietovėse vandenyje pasitaiko kitų cheminių elementų, kurie nėra naudingi sveikatai. Todėl manyti, kad filtravimas yra brangus, yra tas pats, kas manyti, jog sveikata nėra brangi. Dažnu atveju vandens pagerinimui užtenka minimalaus sudėtingumo filtro, svarbiausia, yra žinoti vandens sudėtį ir parinkti tinkamą filtrą, kai kuriais atvejais naudojami daugiafunkciniai filtrai", - akcentuoja „LT Aqua" vadovas.

Ar gręžinio vandenyje esančių cheminių elementų kiekiai neviršija ribinių verčių, leistinų pagal higienos normas, galima pasitikrinti HN 24:200 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" 3-ioje lentelėje. Tų pačių Higienos normų 4-oje lentelėje yra surašyti indikatoriai ir jų vertės, kurios „taikomos stebėsenos tikslais siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta pavojaus žmonių sveikatai ir laiku imamasi Geriamojo vandens įstatyme nustatytų taisomųjų veiksmų".

Kitaip tariant, tai vandens savybės ir indikatoriniai cheminiai rodikliai, kurie turi poveikį vandens savybėms ir kokybei. Pavyzdžiui, minėtose normose nurodyta, kad bendrosios geležies kiekis neturėtų viršyti 200 µg/l. Bendroji geležis yra indikatorinis rodiklis, jis nėra pavojingas sveikatai, bet dėl jos pertekliaus vanduo yra gelsvai rudos spalvos, turi nemalonų metalo kvapą, stovinčiame vandenyje atsiranda rudų nuosėdų, drumstas vanduo nepriimtinas maisto gamybai, nekalbant apie jo gėrimą tiesiai iš čiaupo. Šią vandens ydą pašalina nugeležinimo filtrai.

Vandens nugeležinimo filtrai
Vandens nugeležinimo filtrai. Vandens nugeležininimo filtrą galima įsigyti paspaudus saugią aktyvią nuorodą Vandens nugeležinimo filtrai

Vandens kietumą eliminuoja vandens minkštinimo filtrai. Vandens kietumas - tai vandenyje ištirpę kalcio ir magnio jonai, liaudiškai vadinami kalkėmis. Geriamąjame vandenyje nei kalcis, nei magnis, nereglamentuojami, nes Pasaulinė sveikatos organizacija skelbia, kad šios medžiagos nedaro žmogaus organizmui jokios neigiamos įtakos. Tačiau dėl kieto vandens genda buities prietaisai, skalbyklės, indaplovės. Tad jei norisi, kad santechnika ir prietaisai tarnautų ilgiau, jei nesinori po kiekvienų maudynių valyti dušo kabinos - techninio vandens įvade galima statyti vandens minkštinimo filtrą, o geriamasis vanduo gali likti vidutiniškai kietas.

Vandens minkštinimo filtras
Vandens minkštinimo filtras - malonumas praustis, neišsausėjusi oda, išsigelbėjimas nuo buities prietaisų gedimų, kalkių nuosėdų. Vandens minkštinimo filtrą galite išsirinkti paspaudę saugią aktyvią nuorodą Vandens minkštinimo filtrai

Modifikuotas vandens minkštinimo filtras gali pašalinti nedidelius kiekius geležies, mangano, nitratus, organinius junginius.

Kiekvienu atveju UAB "LT Aqua" specialistai parenka naudingiausią sprendimą, įmonė specializuojasi geriamojo vandens sistemų srityje, dirba ir su pramoniniais vandens valymo įrenginiais, yra JAV "Wfilters" įmonių grupės narys ir įgaliotas atstovas Lietuvoje bei Europoje. Tad kompetencija abejonių nekelia.

Piotr Šičiov

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Vidaus nuotekų vamzdžiai

Vidaus nuotekų sistemos įrengimas, namo nuotekų vamzdžiai, vamzdžiai su vožtuvu

Lietaus kanalizacija

Lietaus kanalizacijos įrengimas, lietaus vandens infiltravimo sistema

Lauko baseino įrengimas

Betoninio baseino įrengimas. Baseino dizainas: apdaila, konstrukcijos tipas, medžiaga, baseino projektas, kraštovaizdžio dizainas aplink

Automatinės katilinės įrengimas

Išmaniosios katilinės įrengimas, automatizuotos katilinės su akumuliacine talpa, katilinės ir akumuliacinės talpos galingumo skaičiavimas, katilinės sujungimas su atsinaujinančios energijos įranga

Namo statyba iš polistireno blokelių

Liktiniai klojiniai iš ICF neoporo blokelių, monolintinės sienos betonavimas. Pamatų, lauko sienų, angokraščių, kampų armavimas

Nuotekų valymo įrengimas

Buitiniai nuotekų valymo įrenginiai, biologinio nuotekų valymo įrengimas, kaip įrengti buitinius nuotekų valymo įrenginius

Rotaciniai rekuperatoriai

Rotacinių rekuperatorių veikimo principas, priežiūra ir valdymas. Rotacinių rekuperatorių tipai: palubiniai, šoninio ir viršutinio pajungumo, su gartraukiu

Vandentiekio įrengimas

Pagrindinė vandentiekio įranga yra siurbliai, kartu su jais naudojami papildomi priedai ir dalys - hidroforai, vamzdžiai, kolektoriai, slėgio relės, adapteriai.

Vamzdžiai vandentiekiui ir kanalizacijai

Vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemų, gręžinių vamzdynai, vamzdžiai laukui ir vidui. Vamzdynų nesandarumo ir avarijų priežastys.