Šildymo sistemos įrengimas
Atnaujinta: 2022-11-23

Šilumos šaltinio ir šildymo sistemos pasirinkimas. Šildymo poreikio ir šilumos siurblio galios skaičiavimas. Elektros poreikis šilumos siurbliui.

Šildymo sistemos įrengimas

Energijos šaltinis, kuras, įrengimo kaina ir šildymo komfortas bei tarša yra pagrindiniai apsisprendimo dėl šildymo sistemos kriterijai.

Šildymo sistemą numatykite iš anksto

Kokį šildymo būdą pasirinkti? Tai nemenką galvos skausmą keliantis klausimas kiekvienam būsto statytojui. Dažnai problemą pagilina tai, kad projektuojant namą neskiriama pakankamai dėmesio būsimai katilinei ir šildymo sistemos įrangai, šildymo būdas pasirenkamas vėliau, todėl iš anksto nenumatomas šildymo įrangai name reikalingas plotas. Norint šią problemą išspręsti vėliau dažnai tenka paaukoti dalį garažo ar kitos pagalbinės patalpos. Tam, kad būtų galima išvengti šių sunkumų, būtina kuo anksčiau išanalizuoti ir įvertinti galimus šildymo būdus - iki tol, kol galutiniai statybos projekto brėžiniai dar nebaigti.

Renkantis šilumos šaltinį, visuomet galima išskirti daugybę argumentų „už" ir „prieš". Be abejo, kiekvienas šildymo variantas turi ir privalumų, ir trūkumų. Čia ryški pusiausvyra: tas pats šildymo būdas niekada negali būti ir labai komfortiškas ar geras, ir tuo pat metu labai pigus. Priimant galutinį sprendimą, visuomet rekomenduojama palyginti šilumos kainos ir komforto santykį, atsižvelgiant į kuro kainų prognozes.

Komforto lygis

Kiekvienam iš analizuojamų namo šildymo variantų reikėtų nubrėžti ribas, kurios nusakytų šildymo būdo komfortabilumą.

Išskirkime keletą kriterijų, kuriais vadovaujantis būtų galima priimti tinkamiausią sprendimą šildymo sistemos komfortabilumo atžvilgiu. Vienas iš galimų kriterijų - katilinės įrangos kompaktiškumas: tai labai svarbu šiuolaikiniams būstams. Dažnai aktualiu dalyku išlieka kasdienės priežiūros (eksploatavimo) ypatumai.

Daug metų nebuvo kreipiama pakankamai dėmesio į aplinkos teršimą. Šiandien svarbu atsižvelgti ir į tai. Vietinės aplinkos taršą galima laikyti dar vienu kriterijumi. Kad šilumos šaltinio patikimumas būtų gerokai didesnis, dažnai pagalvojama ir apie papildomą (alternatyvų) šilumos generatorių. Taigi reikėtų įvertinti ir pasirinkto šilumos generavimo šaltinio suderinamumą su alternatyvomis.

Palyginkime keletą namo šildymo variantų pagal minėtus kriterijus. Remdamiesi eksploatavimo patirtimi, sudarėme dvi lenteles: pirmoji leidžia įvertinti šildymo būdą kiekybiniais arba kokybiniais parametrais, antroji - bendrąjį komforto lygį skaičiais (balais) penkiabalėje skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 - labai žemas, 2 - žemas, 3 - patenkinamas, 4 - aukštas, 5 - labai aukštas lygis.

 

1 lentelė. Šildymo būdų kriterijai ir ypatumai

Kriterijus

 

 

 

Šildymo būdas

Įrangos kompaktiškumas

Tolygus/

greitas galios reguliavimas

Kasdienė priežiūra

Vietinė aplinkos tarša

Suderinamumas su alternatyvomis

Kietojo kuro katilinė

(malkos)

apie 8 kv. m

+ malkinė, kurios plotas priklauso nuo to, kokį kiekį malkų norima sukaupti

Reguliavimas netolygus. Reikalinga buferinė talpa šiluminės energijos pertekliui kaupti.

Malkų deginimas katile bent kas antrą dieną reikalauja priežiūros esant buferinei (akumuliacinei) talpai. Į katilinę reikia atsinešti malkų, išvalyti katilą, išnešti pelenus.

Į aplinką išmetama nemažai kietųjų dalelių, anglies dioksido, azoto oksidų.

Suderinamas praktiškai su visais šilumos generavimo šaltiniais.

Gamtinių dujų katilinė

apie 4 kv. m

Greitas reguliavimas. Galios diapazonas šiam atvejui yra nedidelis, tačiau reikiamas pagaminti šilumos kiekis išgaunamas katilui užsikuriant ir užgęstant tam tikrais intervalais.

Nėra

Į aplinką išmetamas anglies dioksidas, azoto oksidai, labai mažai kietųjų dalelių.

Suderinamas praktiškai su visais šilumos generavimo šaltiniais.

Suskystintų dujų katilinė

apie 4 kv. m + papildomas žemės plotas suskystintų dujų talpai įrengti

Greitas reguliavimas. Galios diapazonas šiam atvejui yra nedidelis, tačiau reikiamas pagaminti šilumos kiekis išgaunamas katilui užsikuriant ir užgęstant tam tikrais intervalais.

Nėra

Į aplinką išmetamas anglies dioksidas, azoto oksidai, labai mažai kietųjų dalelių.

Suderinamas praktiškai su visais šilumos generavimo šaltiniais.

Skystojo kuro katilinė

apie 4 kv. m + papildomai žemės plotas skysto kuro talpai

Greitas reguliavimas. Galios diapazonas šiam atvejui yra nedidelis, tačiau reikiamas pagaminti šilumos kiekis išgaunamas katilui užsikuriant ir užgęstant tam tikrais intervalais.

Nėra

Į aplinką išmetamas anglies dioksidas, azoto oksidai, labai mažai kietųjų dalelių.

Suderinamas praktiškai su visais šilumos generavimo šaltiniais.

Elektrinis šildymas

(elektriniai radiatoriai)

0 kv. m

Greitas ir tolygus reguliavimas. Platus reguliavimo diapazonas

Nėra

Nėra

Negalimas

Šilumos siurblio katilinė (su papildomu elektriniu šildytuvu) arba šilumos siurblio agregatas

 

apie 4 kv. m

Greitas reguliavimas. Galios diapazonas šiam atvejui yra nedidelis (dažniausiai trijų lygių), tačiau reikiamas pagaminti šilumos kiekis išgaunamas kompresoriui įsijungiant ir išsijungiant tam tikrais intervalais arba keičiant apsukas.

Nėra

Nėra

Su elektriniu šildymu ir granuliniu katilu.

 

 

2 lentelė. Šildymo būdų komforto lygis balais

 

Kriterijaus pavadinimas

 

 

 

 

Šildymo būdas

Įrangos kompaktiškumas

Tolygus/

greitas galios reguliavimas

Kasdieninė priežiūra

Vietinė aplinkos tarša

Suderinamumas su alternatyvomis

Vidutinė reikšmė

Kietojo kuro katilinė

(malkos)

1

1

1

1

5

1,8

Gamtinių dujų katilinė

3

4

5

4

5

4,2

Suskystintų dujų katilinė

2

4

5

4

5

4,0

Skystojo kuro katilinė

2

4

5

3

5

3,8

Elektrinis šildymas

(el. radiatoriai)

5

5

5

5

4

4,8

Šilumos siurblio katilinė (su papildomu elektriniu šildytuvu) arba šilumos siurblio agregatas

 

3

4

5

5

4

4,2

 

Šilumos energijos išgavimo ir įrangos technologijos  tobulėja labai sparčiai. Vartotojai greitai pajunta vieno ar kito energijos šaltinio ir šildymo būdo naudą, todėl naujoje individualioje statyboje ir dalyje naujų daugiabučių vyrauja šilumos siurbliai, o atnaujinant senas katilines, esančias nesandariuose pastatuose, finansiškai remiamas efektyvesnių ir mažiau taršių kieto kuro arba granulinių katilų įsigijimas. Tad šie šildymo būdai šiuo metu yra populiariausi. Laikoma, kad dujos yra mažiausiai investicijų reikalaujantis šildymo būdas, tačiau reikia turėti omenyje, kad dujos nėra atsinaujinantis energijos šaltinis ir ateityje visvien turės būti keičiamas. Tad praktiškai lieka šilumos siurbliai, o seniems namams - kieto kuro arba granuliniai katilai.

Kita vertus, reikalavimai dėl naujų pastatų energinių klasių pasiekė tikslą ir naujoje statyboje jau ne tik teoriškai, bet ir praktiškai veikia principas, kad pigiausia energija yra nepanaudota energija. Ne veltui A++ energinės klasės pastatai vadinami energijos beveik nevartojančiais pastatais. Statybos standartai riboja maksimalų šilumos poreikį vienam kvadratiniam metrui ir įpareigoja integruoti atsinaujinančią energiją.

Šilumos siurblys - pažangu, bet...

Šildymo sistemos įrengimas pirmiausia priklauso nuo pasirinktos energijos rūšies. Pageidautina, kad ir kuras, ir sistemos įrengimas būtų pigūs bei ilgalaikiai, tačiau tarp jų yra atvirkštinė proporcija: kuo pigesnis kuras, tuo brangesnė įranga. Geoterminė energija nieko nekainuoja, tačiau įsirengti tokį šildymą palyginti brangu. Dujinio šildymo katilas nebrangus, tačiau dujų kaina, kaip žinia, gali būti labai didelė, be to, kuras neperspektyvus.  Tačiau kol kas investicijų požiūriu pigiausia šildymo sistema būtų dujinis šildymas ir oras-oras šilumos siurblys, šie šilumos siurbliai vasarą gali vėsinti.

Visgi reiktų skaičiuoti, ar didelė pradinė, pavyzdžiui, geoterminio šildymo investicija atpirks eksploatacines išlaidas per 10-15 metų. Laikoma, kad 10-15 metų yra protingas atsipirkimo laikas, per kurį pernelyg daug nepasensta įranga ir nenuvertėja pinigai. Nereiktų pamiršti ir komforto lygio, kurį įkainoti sudėtinga.

Tačiau, jeigu tai didelio ploto pastatas, galbūt geoterminis šilumos siurblys yra optimalus variantas? Laikoma, kad maždaug nuo 300 kv. m ploto jau verta galvoti apie geoterminį šildymą. Daug priklauso ir nuo gręžinio gylio ar vamzdymo išdėstymo galimybių. Tad individualiais atvejais geoterminė energija kaip energijos šaltinis svarstytina ir skaičiuotina.

Pasauliniai šilumos siurblių gamintojai sutelkė dėmesį į paprastesnį energijos šaltinį ir išgavimo būdą - šilumos siurblius oras-vanduo ir oras-oras. Jų technologija patobulėjo tiek, kad sandariuose pastatuose šis šildymo būdas tapo pagrindiniu ir pakankamu. Šilumos siurblių pardavimai ir techninės charakteristikos auga geometrine progresija. Europos šilumos siurblių asociacijos (EPHA) duomenimis, 21-oje Europos šalyje 2005 metais buvo parduoti 446 037 šilumos siurbliai, o 2020 metais - 1,62 mln., Lietuvoje 2020 metais - 22 000. Grafike matyti, kad geoterminių šilumos siurbių dalis išlieka maždaug vienoda, o oras-vanduo ir oras-oras šilumos siurblių pardavimai didėja ir užima apylyges rinkos dalis.

Šilumos_siurbliai

EPHA duomenys.

Nuolat didėjantys šilumos siurblių pardavimo skaičiai lemia mažesnes įrangos kainas, veikia masto ekonomija.

Žvelgiant iš technologijų perspektyvos, šiandieninis šilumos siurblys jau gali veikti esant -25 ° C temperatūrai ir efektyviai gamina karštą vandenį, kurio temperatūra yra 65°C. Tai leidžia juos diegti daug didesnėje pastatų dalyje nei prieš dešimtmetį. Hibridinės sistemos (išmetamo oro šilumos siurbliai)  įgalina naudoti šilumos siurblius net renovacijos segmente.

Visgi Lietuvoje dar jaučiamas nepasitikėjimas - ar užteks šilumos siurblio pagaminamos šilumos?  Į tai gali atsakyti sudėtingi energinio efektyvumo ekspertų atliekami pastato šildymo poreikio skaičiavimai.

Kaip apskaičiuoti šildymo poreikį

Pirmiausia nustatomi namo ar pastato šilumos nuostoliai įvedant daugybę duomenų, bet svarbiausi yra šilumos praradimai per atitvaras. Supaprastinta formulė būtų:

W = plotas (kv.m) x atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2K)) x temperatūrų skirtumas; Šilumos nuostoliai išreiškiami vatais (W),:

Energinio naudingumo ekspertai skaičiuoja sudėtingiau, sumuoja visus šilumos nuostolius: per langus, duris, sienas, tarpaukštines perdangas bei kitas atitvaras ir atsižvelgia į daugybę faktorių, netgi į vidutinį vėjo greitį toje vietovėje. Suskaičiavę šilumos nuostolius ir imdami vidutines vidaus ir išorės temperatūras jie gauna šildymo poreikio išraišką, kuri neturi viršyti nurodomų STR'e.

B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti (STR 2.01.02:2016)

 

Eil.

Nr.

Pastato paskirtis

B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti, kWh/(m² metai)

B

A

A+

A++

1.

Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai)

kh·864·Ap-0,36

kh·568Ap-0,37

kh·516·Ap-0,39

kh·451·Ap-0,39

2.

Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

kh·433·Ap-0,24

kh·265·Ap-0,24

kh·215·Ap-0,23

kh·197·Ap-0,23

kh - tam tikras pataisos koeficientas, Ap -šildomas plotas.

Kad galima būtų orientuotis, kokie tai šilumos kiekiai, galima palyginti vidutinius metinius šilumos energijos poreikius B, A, A+ ir A++ klasės pastatuose:

  • B klasės energijos poreikis - apie 130 Wkv.mx200 šildymo dienų = 26 000 kWh metai;
  • A klasės energijos poreikis - apie 60 W kv.mx200 šildymo dienų = 12000kW metai;
  • A+ klasės energijos poreikis - apie 45 W kv.m x200 šildymo dienų = 9000kWh metai;
  • A++ klasės energijos poreikis - apie 35 W kv.mx200 šildymo dienų =7000 kWh metai;

Ne specialistui apskaičiuoti namo šilumos poreikį sudėtinga, bet, jei abejojate, ar pakaks  šilumos siurblio galios, turėdami energinio naudingumo eksperto skaičiavimus, kurie šiaip ar taip naujai statybai būtini sertifikatui gauti, nesunkiai galite pasitikrinti ir pasirinkti atitinkamą  šilumos siurblio galią. Taip pat nereikia pamiršti ir šilumos kiekio reikalingo karštam vandeniui paruošti.

Šilumos siurblio galingumas

Kai kurie šilumos siurblių gamintojai savo skaičiuoklėse pateikia preliminarius šildymo ir šilumos siurblio galios skaičius, kurie yra labai apytikriai, nes, kaip minėjome, šilumos nuostoliai ir šildymo poreikis priklauso nuo daugelio faktorių: pastato ploto, konfigūracijos, lubų aukščio, sienų ir langų izoliacijos, sandarumo lygio ir t.t.

Šildymo poreikis ir šilumos siurblio galia:

Šildomas plotas kv.m

Jeigu A++/A+ klasės namui reikia apie 40 W/kv.m

Jeigu A/B klasei reikia apie 60 W/kv.m

Jeigu B/C klasei reikia apie 80 W/kv.m

 

80

3,2

4,8

6,4

 

100

4

6

8

 

120

4,8

7,2

9,6

 

140

5,6

8,4

11,2

 

160

6,4

9,6

12,8

 

180

7,2

10,8

14,4

 

200

8

12

16

 

220

8,8

13,2

17,6

 

240

9,6

14,4

19,2

 

260

10,4

15,6

20,8

 

280

11,2

16,8

22,4

 

300

12

18

24

 

 

Šilumos siurblio galia turi būti tokia,  kad jos užtektų, kuomet lauke labai šalta. Taip pat svarbu, kad šilumos siurblio galia būtų optimali - nei per didelė, nei per maža. Norint pasiekti didžiausią šilumos siurblio efektyvumą geriausia kai jis veikia kuo arčiau savo maksimalaus pajėgumo. Per mažo galingumo šilumos siurblys nesugeneruos reikiamo šilumos kiekio ir naudos elektros energiją. Per didelės galios šilumos siurblys bus brangesnis, siurblys dažnai įsijunginės ir išsijunginės, o tai nėra naudinga kompresoriaus ilgaamžiškumui.  Didžiausias šilumos siurblio efektyvumas pasiekiamas, kai jis veikia nominalia galia, minimalios galios riba yra maždaug 30 proc. nominalios galios. Kad šilumos siurbliai naudotų kuo mažiau elektros energijos, reikalingos įsijungimo ir išsijungimo momentui, verta rinktis šilumos siurblį su kintamos galios kompresoriumi - inverteriu arba dažnio keitikliu.

Šilumos siurblio elektros sąnaudos

Daugelis rinkdamiesi šildymą šilumos siurbliu žino, kad jis naudoja elektros energiją ir įsivaizduoja, kad šilumos siurblio naudingo veikimo koeficientas COP rodo elektros energijos sunaudojimą. COP yra metinis siurblio našumo koeficientas, SCOP - sezoninis.  COP = šildymas (kWh / per metus) / elektra (kWh / per metus).

Šilumos siurblio suvartojamos elektros kiekis priklauso nuo daugelio faktorių: šilumos siurblio galingumo, naudingo veikimo koeficiento, temperatūros lauke, į sistemą tiekiamo šilumnešio, karšto vandens temperatūros ir t.t.. Todėl nėra tikslinga skaičiuoti momentinių ar mėnesio, valandos elektros sąnaudų. Tiksliausias realus šilumos siurblio elektros sąnaudų rodiklis būtų tuomet, jei šilumos siurblys turėtų atskirą elektros skaitiklį. Deja, retai kas tokį įsirengia, bet tiems, kas norėtų tiksliai žinoti, ar deklaruojami šilumos siurblio parametrai atitinka realius, įsirengti elektros skaitiklį šilumos siurbliui verta.

Į šildymo sąnaudas įskaičiuojamas ir karšto vandens poreikis. Jis priklauso nuo gyventojų skaičiaus, skalbimo ir prausimosi dažnio.  Laikoma, kad pakankamas komforto lygis yra, jei per mėnesį žmogus sunaudoja apie 2-3 kub.m karšto vandens. 1 kub. m paruošti karšto vandens reikia apie 50 kWh šilumos energijos, per metus tai gali sudaryti   apie 1500 -1800 kWh šilumos energijos.

Dažniausiai naujos statybos namuose su šilumos siurbliais dėl reikalingos žemesnės vandens temperatūros  įrengiamas grindinis šildymas, daugelis šilumos siurblių standartinius radiatorius (jiems reikalinga +55-65°C) gali šildyti  esant lauke ne žemesnei kaip  -10 ar -15 °C lauko temperatūrai. Yra ir žematemperatūrinių radiatorių, bet jie didesni ir brangesni.

Šilumos siurblio oras-vanduo įrengimas

Oras-vanduo šilumos siurbliai gali būti  monoblokiniai ir Split tipo. Jie turi inverterinį valdymą. Monoblokinis oras-vanduo šilumos siurblys -  tai lauke montuojamas blokas su šilumokaičiu, kuris tiesiogiai perduoda šilumą į termofikacinio skysčio kontūrą šildymo, karšto vandens ruošimo sistemoms. Viduje montuojamas tik pajungimo blokas. Split sistemą sudaro du blokai - išorinis ir vidinis su šilumokaičiu.

Eksploatuojant šilumos siurblį oras-vanduo pagrindiniai pavojai gali būti elektros energijos tiekimo pertrūkiai žiemos metu, kai lauko temperatūra žema. Tokiu atveju gali užšalti lauke esantis vamzdynas. Kad būtų išvengta tokios rizikos, būtina gerai izoliuoti vamzdžius. Taip pat dėl mažesnių šilumos nuostolių šilumos siurblio bloką reiktų statyti kuo arčiau namo, kad šilumos perdavimas būtų kuo trumpesnis.

Kitas momentas, į kurį reikia atsižvelgti - išorinio bloko keliamas triukšmas. Jis gali girdėtis namo viduje, juo gali būti nepatenkinti kaimynai. Į tai projektuojant šildymo sistemą reiktų atkreipti dėmesį.  Rekomenduojama šilumos siurblio bloką montuoti mažiausiai 15 cm nuo sienos, 3 metrų atstumu nuo kaimyninio namo, statyti ant betoninio pamato, įrengti kondensato nuvedimą į lietaus kanalizaciją. Alternatyva kondensato nuvedimui gali būti žvyro sluoksnis po siurblio bloku.

 

Išmetamo oro šilumos siurblys – šildymas ir rekuperacija viename

Skandinavijos šalyse populiarūs ištraukiamo oro šilumos siurbliai, kurių šilumos šaltinis yra iš patalpų išmetamo, vėdinimo oro šiluma. Ištraukiamo oro šilumos siurblys – tai įrenginys, kuris gali būti tvarumo pavyzdžiu, nes atlieka tris funkcijas - vėdina ir šildo patalpas bei ruošia karštą vandenį. Daugeliui vartotojų tuoj pat gali kilti klausimas, koks tokio trigubo šilumos siurblio darbo efektyvumas?

„Mes jau nesistebime tuo, kad šilumos šaltinis yra lauko oras ir jau daug žmonių yra įsidiegę oras-vanduo ar oras-oras šilumos siurblius. Tai kodėl šilumos šaltiniu negali būti iš patalpų išleidžiamas oras, juolab, kad jis jau pašildytas“, - sako švediškų šilumos siurblių NIBE atstovas Lietuvoje, UAB „Ekoklima“ vadovas Robertas Kleštornas. Ištraukiamo oro šilumos siurblio efektyvumas didesnis nei oras-vanduo ir šiek tiek žemesnis nei geoterminio, tačiau šilumos siurblio kaina irgi atitinkama.

Išmetamo oro šilumos siurblys patogus tuo, kad nereikalingas rekuperatorius, nereikalingas lauko modulis, kuris gali būti problematiškas dėl garso, nereikia montuoti vamzdyno su freonu.

Kaip veikia ištraukiamo oro šilumos siurblys?

Šiltas, panaudotas oras įtraukiamas į vėdinimo sistemą ir patenka į šilumos siurblį. Kompresoriuje oras atšaldomas iki -15 °C, išmetamo oro temperatūra lieka apie 0 °C. Proceso metu išskiriama šilumos energija panaudojama įeinančiam orui pašildyti, kuris tiekiamas į kambarius per vėdinimo sistemą, per šilumokaitį - šildymui ir karštam vandeniui ruošti.

Ištraukiamo oro šilumos siurblys
energie-experten.org brėžinys 

Ištraukiamo oro šilumos siurblio agregatas užima ne daugiau vietos nei šaldytuvas, nebereikalingas rekuperatorius, ištraukiamo oro siurblio efektyvumas didžiausias A+ ir A++ klasės pastatuose.

 

Kaip žinia, šilumos siurblio charakteristikoje svarbiausias rodiklis yra jo naudingo veikimo koeficientas. Pavyzdžiui, individualiuose namuose populiaraus ištraukiamojo oro šilumos siurblio NIBE F730 sezoninis naudingo veikimo koeficientas šalto klimato šalims yra 3,57-4,65 (pagal EN14825, kai temperatūra šildymo sistemoje yra 55-35 °C).

Naujos statybos namuose, o ypač tuose, kur įrengiama saulės jėgainė, geriausias šilumos siurblys yra būtent išmetamo oro, nes tuomet pasiekiamas maksimalus rezultatas - beveik nemokama elektros ir šilumos energija.

 

Šildymo sistemos armatūra 

Tiek radiatorinėje, tiek grindinėje šildymo sistemoje svarbi yra sistemos švara, ir ja reiktų pasirūpinti įrengiant ar rekonstruojant šildymo sistemą.

Visų pirma, verta naudoti oro ir purvo šalinimo separatorius, santechnikų vadinamais ZUV arba ZUM.

Oro separatoriai padeda iš sistemos greitai pašalinti oro burbulus taip pagreitindami jos paleidimą po sumontavimo ar remonto darbų. Ypač tai aktualu vandeniu šildomų grindų sistemoms, nes jose orą pašalinti automatiniais nuorintojais gali būti sudėtinga, o kartais ir neįmanoma.

Purvo ir magnetito separatoriai apsaugo sistemas nuo nešvarumų, užtikrina sklandų ir ilgaamžį katilų, siurblių ir šildymo sistemos prietaisų veikimą. Itin efektyviu veikimu pasižymi Pneumatex Zeparo ZU (gamintojo atstovas Lietuvoje – UAB „IMI Hydronic Engineering“) automatiniai nuorintojai ir separatoriai (mikroburbulų, purvo, kombinuoti), naudojami  šildymo sistemose. Zeparo ZUV yra automatinis unikalios konstrukcijos nuorintojas - oro separatorius mikroburbulams pašalinti. Zeparo ZUM yra separatorius su magnetine šerdimi.

Šildymo sistemos armatūra
Lyginant su kitais tos pačios paskirties separatoriais Pneumatex Zeparo ZU veikia labai efektyviai, juos aptarnauti ir prižiūrėti labai paprasta.

 

Lietuvoje keičiantiems taršius kieto kuro katilus į aplinkai draugiškesnį šildymo būdą yra skiriama parama, tokiu atveju gyventojai labai dažnai įsigyja šilumos siurblius. Bet neretai pakeitus katilą į šilumos siurblį visa kita šildymo sistema su nedideliais kosmetiniais pataisymais paliekama ta pati. Tokiu atveju oro, o ypač purvo separatoriai yra būtini, nes „pajudinus“ sistemą visi, per ilgus eksploatacijos metus susikaupę  nešvarumai pateks į šilumokaičius ir juos užkimš. Tokiais atvejais efektyviausias yra ciklono principu veikiantis separatorius Zeparo Cyclone.

Šildymo sistemos valymasZeparo Cyclone dešimt kartų efektyvesnis už tradicinius separatorius, todėl sistema bus išvalyta efektyviai ir greitai, be žalos jautriems ir brangiems sistemos komponentams.

 

„IMI Hydronic Engineering“ rekomenduoja separatorius naudoti visada, nes jie ne tik neleidžia susikaupti purvui, kovoja su pasekmėmis, bet yra pagrindiniai komponentai, kurie pašalina ir priežastį – orą, kuris ir yra nešvarumų, rūdžių ir magnetito atsiradimo sistemose kaltininkas.

Šildymo sistemos oro ir purvo separatoriaiOro ir purvo sepratoriai radiatorinėje ir grindų šildymo sistemose.

 

Šildymo sistemoje taip pat būtini ventiliai srautams balansuoti. Jų paskirtis - kad projektinis šilumnešio srautas pasiektų kiekvieną prietaisą. Srautas turi būti nei didesnis, nei mažesnis – tik toks, kokio reikia pagal prietaiso galią. Tik teisingai subalansuota sistema veikia  efektyviai, be reikalo neeikvojama energija, užtikrinamas komfortas. Net ir išmanūs kambario termostatai reguliuos geriau ir tiksliau, jei bus teisingai nustatyti srautai. Srautams balansuoti naudojami STAD rankiniai balansiniai ventiliai, o atskiriems radiatoriams, konvektoriams - termostatiniai ventiliai su išankstiniais nustatymais.

Šildymo sistemos balansavimo vožtuvas

STAD rankinis balansinis vožtuvas.

 

Dažna klaida, kad dėl neišmanymo ar tiesiog dėmesio stokos niekas nepasivargina balansinių vožtuvų sureguliuoti. Gerai, jei balansiniai ventiliai atranda savo vietą katilinėje, tik, deja, šildymo prietaisai ar kolektoriai grindų šildymo sistemose dažnai būna pamiršti ir neturi armatūros srautų reguliavimui. Tuomet natūraliai atsiranda klasikinės visiems gerai žinomos situacijos: „ten nešyla“, „ten blogai šyla“.

Balansinis ventilis yra ne tik puikus įrankis srautams balansuoti, bet ir nepamainomas pagalbininkas diagnostikai. Tiek šildymo sistemos paleidimo metu, tiek ir eksploatuojant gali atsirasti įvarių situacijų, kuomet dingsta srautai.  Turint balansinį ventilį su balansavimo aparatu galima lengvai suprasti, kas atsitiko ir greitai pašalinti sutrikimus. Tai didžiulis privalumas ir pagalba sistemos savininkui, nes kitu atveju iškviestas meistras tik palinguos galva ir pasiūlys neadekvačius bei brangius problemos sprendimo būdus. 

Šildymo sistemos balansavimas
Balansinis ventilis – ne tik srauto reguliavimo priemonė, bet ir diagnostikos įrankis.

 

Dar vienas vožtuvas, kuris privalo būti visose sistemose su šilumos siurbliais oras -vanduo ar vanduo-vanduo bei dujiniais katilais - tai Hydrolux – diferencialinis slėgio perleidimo vožtuvas. Jo paskirtis - užtikrinti minimalų srautą per šilumos siurblį, kad šis galėtų efektyviai veikti ir nemestų klaidos pranešimų. Ypač tai aktualu pereinamaisiais laikotarpiais, kuomet dėl mažo šilumos poreikio veikia tik dalis šildymo prietaisų, o kita dalis yra užsidarę ir nepraleidžia srauto. Hydrolux trūkstamą srauto dalį praleidžia pro save, taip užtikrindamas reikiamą srautą per šilumos siurblį bet kokiomis eksploatacijos sąlygomis.

 Šildymo sistemos vožtuvas

Diferencinio slėgio apvedimo vožtuvas Hydrolux ir galimos jo montavimo vietos

 

Grindinio šildymo valdymas

Grindinio šildymo vamzdeliai yra betone, todėl šiluma akumuliuojama betono sluoksnyje ir grindys įšyla bei atvėsta lėtai. Šiuo atveju labai svarbu kambariuose palaikyti tolygią temperatūrą, tam tikslui geriausias pasirinkimas - automatinis šildymo valdymas. Automatika įjungia ar išjungia kolektoriuje esančias elektrotermines pavaras, dėl to vandens srautas grindų vamzdeliais teka arba neteka. Tam būtinas kambario termostatas. Termostatai gali būti mechaniniai arba programuojami. Pastarieji yra daug patogesni, nes automatiškai reaguoja į patalpos temperatūrą, galima programuoti šildymą atskiru paros metu, atskirose patalpose nustatyti skirtingą temperatūrinį režimą. Programuojamais išmaniaisiais termostatais galima sukurti šildymo programas, kurios automatiškai valdo šildymo sistemą pagal nustatymus ir/arba pagal temperatūros jutiklius.

Vienas iš naujausių išmaniųjų termostatų yra gana paprastas naudoti, bet išmanus JUNG termostatas su patalpų temperatūros davikliu, valdomas išmaniuoju telefonu, planšete, kompiuteriu per Bluetooth Low Energy ryšį. Šildymas gali būti reguliuojamas savaitiniu režimu ir pagal datą bei laiką. Įdiegti šį valdymą labai paprasta - tereikia, kad kolektoriuje būtų valdymo blokas.

grindinio šildymo išmanusis_jungiklis

Grindinio šildymo valdymo išmanusis JUNG jutiklis  ir valdymas per Bluetooth ryšį.

Ant sienos atskirai kaip jungiklis, arba prie elektros jungiklio ar kištukinio lizdo montuojamas lygiai tokio pat dizaino kaip ir visi JUNG jungikliai vos 45x45x25 mm dydžio daviklis, kuris uždengiamas dangteliu ir niekuo neiskiria nuo jungiklio ar rozetės. Iš „App Store" ar „Google Play" parduotuvės atsisiuntus „JUNG Temperature Config" programėlę nustatomas reikalingas šildymo režimas - ir viskas. Jutiklio vietą galima keisti, montuoti su jungiklių bloku. Įranga nėra brangi, bet patogumas ir šilumos energijos taupymas - akivaizdūs.

ASA.LT informacija, parengta bendradarbiaujant su UAB „JUNG Vilnius"

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Įmonės produktai

Paveikslėlis Pavadinimas Trumpas aprašymas Kaina
Balkonų stiklinimas Alytuje Balkonų stiklinimas Alytuje įstiklintas Balkonas Alytuje, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Alytaus Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Alytaus Rajone
Balkonų stiklinimas Jonavoje Balkonų stiklinimas Jonavoje įstiklintas Balkonas Jonavoje, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Jonavos Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Jonavos Rajone
Balkonų stiklinimas Kaune Balkonų stiklinimas Kaune Balkono Stiklinimas Kaina Kauno Rajone, Balkonu Stiklinimas Aliuminio Konstrukcijomis Kaune, įstiklintas Balkonas Kauno Apskrityje, Balkono Stiklinimo Variantai Kauno Rajone, Aliuminio Sistemos, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Kauno Rajone
Balkonų stiklinimas Klaipėdoje Balkonų stiklinimas Klaipėdoje įstiklintas Balkonas Klaipėdoje, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Klaipėdos Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Klaipėdos Rajone
Balkonų stiklinimas Kėdainiuose Balkonų stiklinimas Kėdainiuose įstiklintas Balkonas Kėdainiuose, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Kėdainių Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Kėdainių Rajone
Balkonų stiklinimas Marijampolėje Balkonų stiklinimas Marijampolėje įstiklintas Balkonas Marijampolėje, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Marijampolės Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Marijampolė
Balkonų stiklinimas Mažeikiuose Balkonų stiklinimas Mažeikiuose įstiklintas Balkonas Mažeikiuose, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Mažeikių Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Mažeikių Rajone
Balkonų stiklinimas Panevėžyje Balkonų stiklinimas Panevėžyje įstiklintas Balkonas Panevėžyje, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Panevėžio Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Panevėžio Rajone
Balkonų stiklinimas Utenoje Balkonų stiklinimas Utenoje įstiklintas Balkonas Utenoje, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Utenos Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Utenos Rajone
Balkonų stiklinimas Vilniuje Balkonų stiklinimas Vilniuje įstiklintas Balkonas Vilniuje, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Vilniaus Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Vilniaus Rajone

Vedantieji

Karkasinio namo statyba

Karkasinio namo konstrukcija, mediena karkasiniam namui, statybos etapai, izoliacija, šiltinimas, stogo įrengimas

Ūkis

Karkasinio namo statyba

Karkasinio namo konstrukcija, mediena karkasiniam namui, statybos etapai, izoliacija, šiltinimas, stogo įrengimas

Namo statyba iš polistireno blokelių

Liktiniai klojiniai iš ICF neoporo blokelių, monolintinės sienos betonavimas. Pamatų, lauko sienų, angokraščių, kampų armavimas

Nekilnojamo turto kaina 2023

Nekilnojamo turto kainų prognozės 2023, NT kainos 2023 Vilniuje ir Lietuvos regionuose, 2023 prognozės NT pardavėjams, pirkėjams, nuomotojams

Energijos taupymo sprendimai

Elektros, šilumos taupymo sprendimai, kaip sutaupyti energiją bute, senos ir naujos statybos name  

Arkiniai angarai

Arkinio angaro statyba, arkinio angaro konstrukcija, angaro šiltinimas

Angokraščių šiltinimas

Kaip apšiltinti lango ir durų angokraščius iš vidaus, angokraščių apdaila

Mini rekuperatoriai butui

Kompaktiškas rekuperatorius, kaip įrengti rekuperatorių remontuojamame bute

Pelėsio naikinimas

Pelėsio naikinimo priemonės, kaip naikinti pelėsį, kaip kovoti su pelėsiu. Kaip pelėsis namuose kenkia sveikatai

Medienos impregnavimas

Medienos impregnantai, kaip impregnuoti medieną nuo puvinio, degimo, medienos impregnavimo būdai

Akmeniniai virtuvės stalviršiai

Geriausi akmeniniai stalviršiai virtuvei, kaip išsirinkti akmeninį stalviršį virtuvei, valgomajam stalui, virtuvės apdaila akmeniu, natūralaus akmens, keramikos, porceliano keramikos stalviršiai

Pamatų apšiltinimas

Kaip apšiltinti pamatus, pamatų šiltinimas polistireniniu putplasčiu, skandinaviškas pamatų šiltinimas

Geriausios video instrukcijos

Lauko durų montavimo instrukcija

Kaip montuoti lauko duris, video instrukcija apie rėmo montavimą, išramstymą, išlyginimas, įtvirtinimas, montavimo putų purškimas ir apsauga

Šildomų grindų įrengimo instrukcija

Šildomų grindų įrengimas, Filmas kaip įrengti elektra šildomas grindis, infraraudonųjų spindulių grindinis šildymas

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: